Czy Ukraina podzieli los Hiroszimy?


Po ostatnich wydarzeniach na Ukrainie, od niepamiętnych czasów zjednoczeni polscy politykierzy (niektórzy nawet patologiczni rywale), rzeczywiście szczekacze NATO-wskich służb specjalnych, chcieli iść razem z szabelkami  na Kijów. Wydarzenia na Ukrainie były starannie wyreżyserowane przez amerykańskich judaszy z USA i ich sojuszników, którzy od ok. 20 lat, podstępnie i stopniowo planowali wcielić Ukrainę do NATO. W tej  akcji brały udział nawet niektóre polskie kościoły chrześcijańskie, które niby zapomniały o ludobójstwie Ukraińców, wyrzynających Polaków półzwierzęcymi metodami , przy czym wielu ukraińskich duchownych błogosławiło tych bandytów. Należy przypomnieć, ze część Ukraińców współpracowała z hitlerowskimi Niemcami.

             To ludobójstwo nigdy nie zostało ukarane, a nawet upublicznione przez władze Ukrainy, również przez masońską Unię Europejską, państwa NATO, ONZ, międzynarodowe organizacje praw człowieka itp. Celem takiej polityki innych państw jest stworzenie z Ukrainy półkolonii Unii Europejskiej i członka NATO. Na Ukrainie wręcz zaciera się  pamięć o tych morderstwach, a nawet gloryfikuje się ich wykonawców i stawia się im pomniki.

             Amerykanie praktykowali już ten scenariusz w Polsce, w okresie tworzenia się „Solidarności”; wywołując zamieszki w Rumunii, które doprowadziły do bezprawnego morderstwa Nicolae Ceausescu i jego żony; współuczestnicząc w rozpadzie ZSRR; rozwalając Jugosławię i tworząc na rdzennych ziemiach serbskich sztuczne państwo Kosowo, którego ludność to Albańczycy zasiedlający ten obszar w poprzednich wiekach w celach ekonomicznych. Amerykanie, głównie rasy białej, są w większości potomkami kryminalistów, gdyż Anglicy traktowali swoje kolonie w Ameryce jak rosyjską Syberię, do których zsyłano różnych przestępców, buntowników, przeciwników władzy itp. na przymusowe osiedlenie. Przez wieki przyjmowano tam również uciekinierów przed prawem, zdrajców itp. z całego świata. Dlatego Amerykanie, w większości mają w swoich genach zawarty fałsz, podstęp i agresję. Ich przodkowie dokonali skutecznego Holocaustu na Indianach, który potem był instrukcją dla Hitlera.

Ukraińcy to naród parobków i pastuchów, którzy nie mieli oni nigdy własnego państwa, przez wieki należeli częściowo do Polski i Rosji, co wpłynęło na etniczny i mentalny ich podział; zachodnia ludność jest proeuropejska, wschodnia prorosyjska.  Ostatnie tam wydarzenia, warcholstwo i bandytyzm na Majdanie, świadczą o ich półdzikim charakterze i niezdolności do samodzielnego rządzenia się; stali się oni zarzewiem ewentualnej trzeciej wojny światowej. Marzenia Ukraińców o nuklearnym imperium dowodzi, że oni są politycznymi oszołomami, niebezpiecznymi dla światowego pokoju!!! W obecnych czasach w Europie nie ma miejsca na małe nuklearne państwa. Ukraina może istnieć tylko jako państwo neutralne, wówczas mogłaby ona skuteczniej rozwiązywać swoje ekonomiczne problemy.

Obszar obecnej Ukrainy jest ok. 22% większy od dawnego Księstwa Kijowskiego w XV wieku, należącego wówczas do Polski (jego wschodnia granica znajdowała się ok. 180 km od obecnej wschodniej granicy Ukrainy), który można uznać za etniczną ziemię Ukraińców, do której Ukraina ma prawo. Pozostałe ziemie zostały podbite przez Rosję, a potem ZSRR, a obecnie są w zasadzie pod ukraińską okupacją. Krym zasiedlony w przeszłości przez Tatarów, od 1783r. należał do Rosji, a Ukrainie podarował go wspaniałomyślnie Ukrainiec Nikita Chruszczow w 1954r., co w ramach ZSRR nie miało większego znaczenia (stanowi on ok. 4,3 % powierzchni kraju), więc Ukraina nie ma żadnego nawet moralnego prawa do tego półwyspu.

Najlepszym rozwiązaniem dla Ukrainy byłby podział kraju wg etniczno- historyczno-geograficznego kryterium, przez przeprowadzenie referendum na wschodnim terytorium: czy nie chcą żadnych zmian, czy stworzyć federację z Ukrainą, czy przyłączyć się bezpośrednio do Rosji w granicach dotychczasowych republik, czy utworzyć niezależne państwo lub państwai. Federacja jest mało wskazana, gdyż rzeczywiście rządzą w niej silniejsi, ci którzy kierują wojskiem i policją. O tym przekonały się stany południowe USA; gdy utworzyły własne państwo, wywołało to w latach 1861- 1865 krwawą wojnę domową. Idealny przykład pokojowego podziału państwa jest utworzenie Czech i Słowacji. Optymalną granicą referendum byłaby wschodnia granica Księstwa Kijowskiego w XV wieku. Rejon Ukrainy na południe od Mołdawii, stanowiący ok. 2,7% obszaru całego kraju, był zamieszkany przez wieki przez Mołdawian; do Ukrainy został wcielony w XX wieku, więc powinien on być przyłączony bezpośrednio do Mołdawii. Położona na północ od Mołdawii, Bukowina stanowiąca ok.1,3% powierzchni kraju, to historyczna ziemia Mołdawian, a do Ukrainy została wcielona dopiero w 1940 roku, więc też powinna być również przyłączona bezpośrednio do Mołdawii. Ruś Zakarpacka stanowiąca ok. 2% obszaru kraju, wg w/w kryterium jest ziemią Węgrów i Słowaków; do Ukrainy została wcielona w 1945 r., dlatego powinna być przyłączona bezpośrednio do tych państw.

             Taki podział jest wskazany również w innych państwach europejskich, między innymi w Turcji, Grecji, Bułgarii, Rumunii, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii; bo w państwach wielonarodowych panuje rzeczywiście okupacja narodów silniejszych nad słabszymi.  Obecnie w zjednoczonej Europie, w okresie globalizacji i epoce nuklearnej, obszar państwa ma mały  wpływ na cele strategiczne i ekonomiczne.

Straszenie Rosją chcącą odtworzyć dawne imperium jest niepoważne. Rosjanie kiedyś mieli tendencje imperialne ze względów strategicznych, ale przy obecnej technice wojennej nie mają takiej potrzeby. Oni dopłacali do tych byłych republik, więc nie chcą utrzymać ich w jednym państwie; tylko nie chcą aby te republiki stały się dla niej militarnym zagrożeniem. W tym celu powinny być podpisane  międzynarodowe umowy narzucające byłym republikom statut neutralności, nad przestrzeganiem którego wyznaczono by Rosję.

              Zamiar przyjęcia Ukrainy do NATO jest przekroczeniem czerwonej linii przez krwiożerczych państwowych terrorystów z USA, dążących do panowania nad całym światem i śmiertelnym niebezpieczeństwem dla Rosji, które może spowodować dramatyczną jej reakcję, wskutek której Ukraina może podzielić Hiroszimy. Wówczas mogłoby zginąć ok. 30 mln ludzi, głównie w miastach. Część wschodnia Ukrainy zamieszkała przeważnie przez ok. 12 mln Rosjan i osób pochodzenia rosyjskiego zostałaby oszczędzona, która potem stworzyłaby państwo zależne od Rosji lub zostałaby przyłączona do niej.

               ZSRR chciał przekroczyć taką czerwoną linię w 1962r. próbując zainstalować wyrzutnie rakietowe na Kubie, co mogło doprowadzić do wybuchu trzeciej wojny światowej. USA uznaje cały amerykański kontynent jako obszar swojego wpływu, nie dopuszczając do tworzenia na nim wrogich bloków militarnych i rządów lewicowych, usuwając niewygodnych polityków w innych państwach.

               Ta antyrosyjska propaganda jest to zbiorowe szczucie innych państw przez Amerykanów, dążących do uzależnienia ich od siebie i aby one popierały imperialne cele USA. Posługując się różnymi prowokacjami, szantażami itp., Amerykanie stosują powszechnie podobne metody do pojedynczych osób i grup społecznych, religijnych itp.

Aby całkowicie wykluczyć możliwość przyszłych militarnych działań w Europie, należy utworzyć pas państw niezaangażowanych- od Finlandii poprzez Polskę, Słowację, Czechy, Węgry, Rumunię, Bułgarię do Turcji, które nie mogłyby zawierać żadnych sojuszy wojskowych z krajami z poza tej grupy. Suwerenność tych państw powinno gwarantować NATO. NATO powinno prowadzić wyłącznie działania obronne na terenie Europy, a nie realizować imperialne cele USA na całym świecie.

Wówczas Rosja mogłaby zrezygnować z Obwodu Kaliningradzkiego na rzecz Polski, bo jest to ziemia dawnych Prus Wschodnich należąca kiedyś do Polski, a Rosja nie ma z nią żadnych etnicznych, ani historycznych związków. Otrzymała go na konferencji poczdamskiej jako jedyny ich niezamarzający, bałtycki port, głównie w celach strategicznych. Również mogłaby wycofać się z Naddniestrza, z którym nie ma również żadnych etnicznych związków; potem można byłoby przyłączyć ten rejon do etnicznie zbliżonej z nim Mołdawii. Rosja nie powinna nigdy wierzyć żadnym porozumieniom z genetycznymi agresorami z USA. Przekonała się o tym, gdy po rozwiązaniu Układu Warszawskiego, na te obszary wlazło  NATO.

Aby rozszerzyć pokojowe strefy, należałoby utworzyć w Azji i Afryce rejon państw muzułmańskich, które nie mogłyby zawierać jakichkolwiek układów wojskowych z państwami niemuzułmańskimi. Zabroniona byłaby też tam jakakolwiek interwencja  państw niemuzułmańskich, nawet organizowana przez ONZ. Państwa te powinny rozwiązywać swoje problemy między sobą. W ostatnich kilkudziesięciu latach, interwencje w tych krajach były to współczesne krucjaty chrześcijańskie. W krajach z ostrymi konfliktami etnicznymi i religijnymi wskazane byłoby podzielić te państwa i umożliwić ewentualne przesiedlenia. Takie rozwiązanie zmniejszyłoby skalę terroryzmu.

Wszelkie międzynarodowe umowy powinny być zawierane pod nadzorem ONZ.

Jan Fiolski
Nasielsk

Nadesłane

Reklamy
Napisane w Europa. Tagi: , . Leave a Comment »

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: