Prawdziwe nazwiska „elity polskiej”


Nazwiska autentyczne (rodowe) niżej wymienionych osób zostały ustalone w oparciu o:
1) Dane tajne kartoteki ludności Polski przy Centralnym Biurze Adresów MSW (nr arch. 1/6526/1 – data archiwacji 9.07.1984, nr rejestracyjny 14750-99 – data rejestracji Wydz. III-2, SUSW Warszawa).
2) Relacje osób znających osobiście wielu spośród wykazanych.
3) Dane ujawnione przez historyków w ich licznych publikacjach.

1. Jerzy Albrecht – Finkelstein
2. Amsterdamski – Saul Henrykowski
3. Stanisław Arski – Apfelbaum
4. Stefan Arski – Artur Salman
5. Bronisław Baczko – Gideon
6. Leszek Balcerowicz – Aaron Bucholtz
8. Jan K. Bielecki – Izaak Blumenfeld
9. Bolesław Bierut – Rotenschwanz
10. Alef Bolkowiak – Alef Gutman
11. Michał Boni – Jakub Bauer
12. Jerzy Borejsza – Beniamin Goldberg
13. Wiktor Borowicki – Aaron Berman
14. Marek Borowski – Szymon Berman – jego wuj – Jakub Berman
15. Stefan Bratkowski – Blumstejn
16. Stanisław Brodzki – Bronstejn
17. Jan Brzechwa – Jan Worobiec
18. Ryszard Bugaj – Izaak Blumfeld
19. Zbigniew Bujak – lewy syn rabina Małachowskiego
20. August Chełkowski – Dawid Cnajbaum
21. red. Kamila Chilińska – Halpern
22. Wiesław Chrzanowski – Szymon Knopfstejn
23. Adam Cichocki – Aaron Zigenbaum
24. Włodzimierz Cimoszewicz – Dawid Goldstein
25. Bernard Cukier – Kolski
26. Józef Cyrankiewicz – Izaak Cymerman
27. Marek Czekalski (prezydent Łodzi) – Wachter
28. Tadeusz Daniszewski – Dawid Kirschbaum
29. Ostap Dłuski – Adolf Langer
30. Jan Dobraczyński (pisarz) – Gutmacher
31. Ludwik Dorn – Dornbaum
32. Andrzej Drzycimski – Abraham Engel
33. Lech Falandysz – Aaron Fleischman
34. Arkady Fidler – Efroim Trusker
35. Pawel Finder – Pinkus
36. Aleksander Ford – Liwczyc
37. Władysław Frasyniuk – Rotenschwanz
38. Jerzy Frydberg – Izrael Frydberg
39. Bronisław Geremek – Berele Lewartow
40. Zofia Gomułkowa – Liwa Szoken
41. Henryk Goryszewski – Jakub Glikman
42. Jan Górecki – Muhlrad, dyr. gen. Min. Finansów
43. Wiktor Górecki – Muhlrad,”komandos” z 1968
44. Maria Górowska (sędzia) – Sad lub Berger
45. Halina Górska – Rasa Kugelschwanz
46. Alina Grafowska – Rasa Rotenfisch
47. Hanna Gronkiewicz-Waltz – Haka Grundbaum
48. Ryszard Marek Wroński – Goldberger
49. Wiktor Grosz – Izaak Medres
50. Jacek Groszkowski – Hersz Herszkowicz
51. Leon Halban – Blumenstok, prof. KUL-u
52. Aleksander Hall – Miron Hurman
53. Marian Hemar – jan Marian Herscheles
54. Józefa Hennelowa – Zyta Goldmond
55. Szymon Hirszowski – Szymon Hirsz
56. Józef Hubner – Dawid Szwarc
57. Piotr Ikonowicz – Dawid Goldsmith
58. Henryk Jabłoński – Apfelbaum
59. Jerzy Jakubowski – Miszkatenblit
60. Ludwika Jankowska – Luba Kowieńska
61. Andrzej Jaroszewicz – Aron Samet
62. Piotr Jasienica – Lech Benar
63. Jerzy Jaskiernia – Aaron Aksman
64. Mieczysław Jastrun – Agatstein
65. Tomasz Jastrun s. Mieczysława – Agatstein
66. Kalina Jędrusik – Makusfeld
67. Roman Juryś – Chaim Szacht
68. Jarosław i Lech Kaczyńscy – Kalkstein
69. Ida Kamińska – Rachel, dyr. Teatru Żyd. w W-wie
70. Jan Karski (kurier AK) – J. Kozielewski-?
71. Andrzej Kern – Dawid Ginsberg
72. Jan Kobuszewski – Weisleder
73. adm. Piotr Kołodziejczyk – Robert Cajmer
74. Grzegorz Kołodko – Samuel Hanerman
75. Maria Komar (generałowa) – Riwa Zukerman
76. Janusz Korczak – Henryk Goldszmit
77. Janusz Korwin-Mikke – Ozjasz Goldberg
78. Jerzy Kosiński – Josek Lewinkopf
79. Janina Kotarbińska – Dina Steinberg, ż. prof. Kotarbińskiego
80. Mikołaj Kozakiewicz – Jakub Kleinman
81. Helena Kozłowska – Bela Frisch
82. Stanisław Krajewski – Abel Kaimer
83. Hanna Krall – Haka Rejchgold
84. Krzysztof Król – Aaron Rosenbaum
85. Marian Krzaklewski – Dawid Zimmerman
86. Lucyna Krzemieniecka – Wiera Zeidenberg
87. Edward Krzemień (dziennikarz GW) – Wolf
88. Kunicki – Goldfinger
89. Kazimierz Kuratowski – Kuratow
90. Zofia Kuratowska-Jaszuńska – Goldman
91. Jacek Kuroń – Icek Kordblum
92. Aleksander Kwaśniewski – Izaak Stoltzman
93. Jolanta Kwaśniewska -Konty – Kohn
94. Stanisław Jerzy Lec – Letz de Tusch
95. Janusz Lewandowski – Aaron Langman
96. Olga Lipińska – Fajga Lippman
97. Teresa Liszcz – Rasa Lankamer
98. Jan Lityński – Jakub Leman
99. Lubiejski – Zygielman
100. Łozowski – Salomon Abramowicz
101. Aleksander Łuczak – Dawid Lachman
102. Helena Łuczywo – Chaber (ojciec), Guter (matka)
104. Aleksander Małachowski – Jakub Goldsmith
105. Marek Markiewicz – Samuel Moritz
106. Tadeusz Mazowiecki – Icek Dikman
107. Jacek Merkel – Samuel Nelken
108. Adam Michnik – Aaron Szechter
109. Andrzej Milczanowski – Aaron Edelman
110. Jerzy Milewski – Dawid Machonbaum
111. Leszek Moczulski – Robert Berman
112. Karol Modzelewski – Samuel Mendel
113. Zygmunt Modzelewski – Fischer
114. Jerzy Morawski – Izaak Szloma
115. Stanisław Nadzin – Gutman
116. Stefan Niesiołowski – Aaron Nusselbaum
118. Piotr Nowina-Konopka – Haim Kromer
119. Róża Ochabowa – Grunbaum
120. Andrzej Olechowski – Mosze Brandwein
121. Józef Oleksy – Szymon Buchwio (Łemek)
122. Jan Olszewski – Izaak Oksner
123. Janusz Onyszkiewicz – Jojne Grynberg
124. Jerzy Osiatyński – Szymon Weinbach
125. Janina Paradowska – Rachela Busch
126. Jan Parys – Haim Pufahl
127. Aleksander Paszyński – Finkelstein
128. Mirosława Pażyńska – Srula Kundelman
129. Lesław Podkański – Izaak Freinkel
130. Ezdra Podlaski – Rotenschwanz
131. Kazimierz Pomian – Furman lub Rotenschwanz
132. Radkiewiczowa, żona min. – Ruta Teitsch
133. Helena Radlińska, prof.- Rajchman, Akad.Organ.Sł. Społ.
134. Mieczysław Rakowski – Mojżesz Rak
135. Jan Reguła – Josek Mützenmacher
136. Jan Maria Rokita – Izaak Goldwicht
138. Adolf Rudnicki (pisarz) – Schneider
139. Jan Rulewski – Fikelman
140. Rutkowski Botwin
141. Hanka Sawicka – Szapiro
142. Ryszard Setnik – Szymon Bauman
143. Izabela Sierakowska – Rebeka Sommer
144. Janusz Sityński – Jakub Leman
145. Ernest Skalski – Wilker lub Nimen
146. Skrzeszewski – Fokenman
147. Krzysztof Skubiszewski – Szymon Schimel
148. Władysław Sławny – Rosenberg
149. Antoni Słonimski – Stomma
150. Zenon Smolarek – Izaak Zimmerman
151. Ewa Spychalska – Salome Stein
152. Marian Starownik – Symeon Steinman
153. Stefan Starzewski – Gustaw Szusterman
154. Stanisław Stomma – Szaja Sommer
155. Michał Strąk – Baruch Steinberg
156. Julian Stryjkowski (pisarz) – Pesah Stark
157. Jerzy Stuhr (aktor) – Josek Feingold
158. Hanna Suchocka – Haka Silberstein
159. Bolesław Sulik – Jakub Steinberg
160. Kalman Sultanik – Chaim Studniberg
161. Irena Szewińska (sportowiec) – I. Kirszenstein
162. Stefan Szwedowicz (brat Michnika) – Szechter
163. Roman Szydłowski – Szancer
164. Wiesława Szymborska – Rottermund
165. Paweł Śpiewak – Stinger
166. Bolesław Tejkowski – Benio Tejkower
167. Jerzy Turowicz – Jakow Turnau
168. Stanisław Tuszewski – Salomon Hardnik
169. Magda Umer (piosenkarka) – Humer
(córka zbrodniarza UB)
170. Jerzy Urban – Josek Urbach
171. Mieczysław Wachowski – Jakub Windman
172. Henryk Walczak – Zukerman
173. Lech Wałęsa – Lejba Kohne
174. Dawid Warszawski – Konstanty Gebert
175. Adam Ważyk (poeta) – Wagman
176. Andrzej Werblan – Aaron Werblicht
177. Andrzej Wieczorkiewicz – Hirsz Gelpern
178. Aleksander Wirpsza – Leszek Szaruga
179. Dariusz Wójcik – Dawid Wisental
180. Andrzej Wróblewski – Andrzej Ibislauer
181. Ludmiła Wujec – Okrent
182. Jan Wyka – Leopold Wessman
183. Roman Zambrowski – Rubin Nusbaum
184. Janusz Zaorski – Jakub Bauman
185. Andrzej Zoll – Rojeschwanz, b. prezes Tryb. Konst.
186. Janusz Ziółkowski – Izaak Zemler

Wojskowi

187. gen. Edward Braniewski – Brandsteter
188. gen. Jan Drzewiecki – Holzer
189. gen. Marian Graniewski – Gutaker
190. gen. Wiktor Grosz – Izaak Medres
191. gen. Artur Jastrzębski – Artur Ritter (Niemiec)
192. gen. Grzegorz Korczyński – Kalinowski
193. gen. Leszek Krzemień – Maksymilian Wolf
194. gen. Matejewski – Kugelschwanz
195. gen. Marian Naszkowski – Wasser
196. gen. St. Popławski – Siergiej Grochow (Rosjanin)
197. gen. Karol Świerczewski – Walter Goltz lub Tenenbaum
198. gen. Leon Turski – Tennenbaum
199. gen. Mieczysław Wągrowski – Izaak Pustelman
200. gen. Tadeusz Wilecki – Wałłach
201. gen. Zarako-Zarakowski – Zarako, Nacz. Prok. WP
202. gen. Janusz Zarzycki – Neugebauer
203. płk Michał Bron – Bronstein, prac. MSZ
204. płk dr Charbicz – Marek Heberman, kom.Szpit.Woj.,Warszawa
205. płk Otto Fiński – Finkenstein, szef sztabu „Służba Polsce”
206. płk Garbowski – Caber lub Gruber, d-ca dyw.
207. płk Gradlewski – Goldberg, GZP WP
208. płk Mieczysław Kowalski – Kohn
209. płk Anatol Liniewski – Liberman, prac. ASG
210. płk Rosiński – Rosenberg, DOW
211. płk Rotowski – Rotholtz, szef Zarz. Sł. Techn. WP
212. płk St. Sokołowski – Szabat, prac. WAP
213. płk Paweł Solski – Pinkus, szef Sł. Samoch. WP
214. płk Szulczyński – Szulcynger, d-ca pułku
215. płk Wł. Tykociński – Tikotiner, attache wojsk.
216. płk Wadlewski – Waldman, dyr. Dep. Wojsk. w Min. Zdrowia
217. płk Żarski – Silberstein, prac. WAP
218. ppłk Jerzy Bryn – Izrael Alter, prac. MSZ
219. ppłk Jan Dolanowski – Dollinger, DOW
220. ppłk Adam Łaski – Gutbrot, prac. ASG
221. ppłk Henryk Zieman – Zysman, DOW
222. mjr Roman Domanski – Rosenstand, DOW
223. mjr Marcel Kot – Abram Sterenzys
224. mjr Józef Śliwiński – Flaumenbaum, szef Wyd. „Służba Polsce”
225. mjr Henryk Umiński – Keff
226. Filip Berski – Badner, prokurator wojskowy
227. Kazimierz Golczewski – Bauman, Nacz. Prok. Wojsk.
228. sędzia Franciszek Kapczuk – Natanel Frau, Sąd Wojsk. Wrocław
229. Maksymilian Litiński – Lifszyc, Nacz. Prok. Wojsk.
230. Lubiejski – Zygielman, II Zarząd
231. Jakub Lubowski – Chase Smen, prok. Dep. Sł. Spraw.
232. Jan Orliński – Unterweiser, Prok. Wojsk.
233. Henryk Podlaski – Fink, Nacz. Prok. Wojsk.
234. Rajski – Rajgrodzki, II Zarząd
235. Roman Rawicz – Vogel, Najw. Sąd Wojsk.
236. Henryk Trojan – Adler, II Zarząd
237. Henryk Walczak – Zukerman
238. Zagórski – Winter, II Zarząd
239. Arnold Załęski – Załkind, prac. Prok. Wojsk.

Pracownicy MSW

240. gen. Józef Hübner – Dawid Szwarc
241. gen. Matejewski – Kugelschwanc
242. gen. Miecz. Moczar – Mykoła Demko (Ukrainiec)
243. Gen. Julian Polan – Harasim, morderca sądowy
244. gen. Roman Romkowski – Natan Grinspan-Kikiel
245. gen. Józef Maria Różański – Rosenzweig
246. płk Leon Andrzejewski – Ajzen Lejb-Wolff, dyr. Gabin. Ministra
247. płk Bielecki – Moniek Buchman, szef WUBP Kraków
248. płk Julia Brystiger – Prajs
249. płk Górecki – Goldberg, dyr. Depart. IX
250. płk Mieczysław Mietkowski – Mojżesz Borowicki, doradca MSW
251. płk Orłowski – Kugelschwanz
252. płk Marian Reniak – Marian Strużyński
253. płk Józef Różański – Josek Goldberg, dyr. dep. MBP
254. płk Sienkiewicz – Lewi, dyr. depart.
255. płk Szeryński – Szhnkman, prac. MBP
256. płk Józef Światło – Izaak Fleischfarb, z-ca dyr. depart. X
257. ppłk Helena Wolińska-Brus – Ochsmann
258. mjr Adam Kornecki – Dawid Kornhendler, szef WUBP Kielce
259. Antoni Alster – Nauman, v-ce szef MBP
260. Barbara Giller – Basze Lea, prac. MBP
Lista znanych Żydów mających wpływ na rządy w Polsce ( alfabetycznie)
1. Jacek AMBROZIEWICZ b. szef URM u Mazowieckiego
2. Bogusław BAGSIK aferzysta, ukradł 4.5 mln.dol.
3. Leszek BALCEROWICZ b. V-Premier, Min. Finansów
4. Ryszard BUGAJ Przew.UP-zbiorow żyd.-kom.
5. Zbigniew BUJAK Unia Pracy, agent w NSZZ „Solidarność”
6. Juliusz Jan BRAUN Unia Wol., Przew.Sejm.Kom.Kult.
7. Michał BONI b. Min. pracy, liberał
8. Bogdan BORUSEWICZ Unia Wolności
9. Jan Krzysztof BIELECKI b. Premier RP, Unia Wolności
10. Marek BOROWSKI V-Premier, Minister Finansów
11. Andrzej CELINSKI Unia Wolności
12. Jerzy CIEMNIEWSKI Unia Wolności
13. Elżbieta CHOJNA-DUCH V-Minister Finansów
14. Wiesław CHRZANOWSKI b. Marszałek Sejmu, przew.ZChN
15. Izabela CYWINSKA b. Min. Kultury
16. Kazimierz DEJMEK Minister Kultury
17. Ludwik DORN Przew.. Poroz. Centrum
18. Andrzej DRAWICZ b. Prezes Radiokomitetu
19. Marek EDELMAN sztandarowa postać dział. Żydów
20. Lech FALANDYSZ z-ca Szefa Kancelarii Prezydenta
21. Dariusz FIKUS Red. Nacz.RZECZYPOSPOLITA
22. Wlasyslaw FRASYNIUK Unia Wolności
23. Aleksander GAWRONIK aferzysta
24. Bronisław GEREMEK U.W. główny ideolog Antypolonizmu.
25. Hanna GRONKIEWICZ-WALZ Prez. Narod. Banku Polskiego
26. Aleksander HALL Przew. Partii Konserwatywnej
27. Bogdan JASTRZEBSKI Wojewoda Warszawski
28. Andrzej JONAS Przew. Unii Wydawców Prasy
29. Jarosław KACZYNSKI Przew. Porozumienia Centrum
30. Lech KACZYNSKI b.Prezes Najw.Izby Kontroli
31. Wiesław KACZMAREK Min.Przekszt.Wlasnosciowych
32. Stefan KAWALEC b. Dyr.w Min.Finans. Bank Śląski
33. Bronisław KOMOROWSKI b. Wicemin. Obr. Narodowej
34. Marian KRZAK Przew. Zw. Bankow Polskich
35. Piotr NOWINA KONOPKA Unia Wolności
36. Waldemar KUCZYNSKI b. Min.Przek .Własności
37. Zofia KURATOWSKA V-Marszalek Sejmu U.W.
38. Jacek Kuroń 1948 Szczecin likw. ZHP, członek KC PZPR, organizator czerwonego harcerstwa
39. Krzysztof KOZLOWSKI b. Minister Spraw Wewnętrznych
40. Aleksander KWASNIEWSKI były czl.KC PZPR, przew.SLD
41. Barbara LABUDA Unia Wolności
42. Jan LITYNSKI Unia Wolności
43. Bazyli LIPSZYC b. doradca Min.Finansow
44. Janusz LEWANDOWSKI b. Min. Przekszt. Wlasn.
45. Wojciech MANN właściciel Radia KOLOR
46. Ewa LETOWSKA b. Rzecz. Praw Obywatelskich
47. Maciej LETOWSKI zastępca red. naczelnego LAD-u
48. Krzysztof MATERNA współwłaściciel Radia KOLOR
49. Tadeusz MAZOWIECKI b.Prem., b.Przew. Unii Wolności
50. Adam MICHNIK Red. Nacz. GAZETY WYBORCZEJ
51. Wojciech MACIAG b. Wiceminister Finansów
52. Aleksander MALACHOWSKI V-Marszalek Sejmu,Unia Pracy
53. Witold MODZELEWSKI Wiceminister Finansów
54. Tomasz NALECZ Unia Pracy
55. Piotr NAJMSKI Przew.Klubu Atlantyckiego
56. Marek NOWICKI Kom. Hel. Praw Czlowieka
57. Malgorzata NIEZABITOWSKA b.Rzecz.Pras.Mazowieckiego
58. Michał OGOREK twórca Antypolonizmu
59. Janusz ONYSZKIEWICZ b. Min.Obr.Nar., Unia Wolności
60. Jerzy OSIATYNSKI b. Min. Finansow,Unia Wolności
61. Daniel PASSENT publicysta
62. Aleksander PASZYNSKI b. Minister Budownictwa
63. Andrzej POTOCKI Rzecz. Pras. Unii Wolności
64. Danuta PIONTEK byznesmenka, Part. Suchock.
65. Mieczyslaw RAKOWSKI b.I.Sekr.PZPR, b.Prem.PRL
66. Alicja RESICH-MODLINSKA prezenterka w TVP
67. Jan Maria ROKITA b. szef URM, Unia Wolności
68. Wiesław ROZLUCKI Prezes Gieldy Pap. Wartosciowymi
69. Jan RUTKIEWICZ Burmistrz W-wa Srodmiescie
70. Tadeusz ROSS twórca Antypolonizmu
71. Ireneusz SEKULA aferzysta, b. V-Premier PRL-u
72. Ernest SKALSKI z-ca Red.Nacz. GAZETY WYBOR.
73. Krzysztof SKUBISZEWSKI b. Min. Spraw Zagranicznych
74. Marek SIWIEC Krajowa Rada Radiofonii I TVP
75. Andrzej SZCZYPIORSKI Literat, twórca Antypolonizmu
76. Hanna SUCHOCKA b. Premier, Unia Wolności
77. Marcin SWIECICKI b.czl.KC PZPR,Prez.W-wy, UW
78. Jacek SERYUSZ-WOLSKI Integracja d/s Europejskich
89. Tadeusz STRYJCZYK b.Min.Przem.,doradca Suchockiego
80. Grazyna STANISZEWSKA Unia Wolności
81. Szymon SZURMIEJ Przew.Sw.Federacji.Zydow Polskich
82. Anna SZULC Prezenterka TVP
83. Ewa SPYCHALSKA Przewodn. OPZZ
84. Jacek TAYLOR Unia Wolności
85. Jerzy TUROWICZ sztandarowa postać Żydów w Posce
86. Witold TRZECIAKOWSKI b.Min.w rzadzie Mazowieckiego
87. Jerzy URBAN b.Przew.Radiokom.,b.Rzecz.Pras .
rzadu PRL,red.nacz.tygodnika NIE
88. Kazimierz UJAZDOWKI Koalicja Konserwatywna
89. Janusz WAISS wspolwlasciciel Radia „ZET”
90 Piotr WIERZBICKI red. nacz. GAZETY POLSKIEJ
91. Andrzej WIELOWIEJSKI Unia Wolności
92. Henryk WUJEC Unia Wolności
93. Andrzej WOYCIECHOWSKI wlasciciel Radia „ZET”
94. Wojciech ZIEMBINSKI Str.Wiern.Rzeczypospolitej,
agentura zydowsko – niem.
95. Andrzej ZAREMBSKI b. Rzecz.Pras.Kr.Rady Rad.i TVP
96. Andrzej ZOLL Przew. Trybun. Konstytucyjnego.
97. Antoni MACIEREWICZ b. Min.Spr.Wew., Przew. Ak.Pol.

Liste sporządzono na podstawie Kartoteki Ludności Centralnego Biura Adresów MSW. Nr arch.: 1/6526/1; Data Arch.: 9.07.1984r.; Organ Rej.: Wydz. III-2SUSW W-wa;Nr Rej:. 14750-99;Data Rej.: 29.06.1969r.

I CIEKAWOSTKA DLA WYTRWAŁYCH J)

4 miliony Żydów zamieszkałych w Polsce jest członkami Światowej Federacji Żydów – według oświadczenia Szymona SZURMIEJ w Telewizji Warszawskiej.
Udokumentowanych jest w zasobach archiwalnych MSW 2 miliony i 700 tysięcy, w czym olbrzymia liczba Żydów ukrywających swoje pochodzenie.
Większość Żydów zajmuje kluczowe stanowiska w masmediach, kulturze, polityce i gospodarce.
Żydzi twierdzili, ze w obozach zginęło 3 ml 400 tys. czyli 100% ludności żydowskiej z przedwojennej Polski! Ostatnie kalkulacje podają 110 tysięcy.
Przed i w 1939 roku Żydzi polscy uszli przeważnie do Związku Sowieckiego. Oni powrócili przebrani za II Dywizje Piechoty tzw. Wojska Polskiego.
Jakub Berman i inni żydowscy zbrodniarze wojenni wprowadzili władze „zydokomuny” terrorem. Wyszkoleni przez NKWD Żydzi z Rosji tworzyli 70% ilości „pracowników” i cale kierownictwo Urzędu Bezpieczeństwa. Ludzie ginęli jak za czasów bolszewickiej rewolucji w Rosji. Ponad 1 milion polskich patriotów przeszedł przez ciężkie wiezienia i obozy pracy niewolniczej, jak w kopalni uranu w Kowarach. 1 milion 100 tysięcy wywieziono do gułagów w Związku Sowieckim, w tym co najmniej 300 tysięcy inteligencji mogącej utworzyć administracje państwa. Nieokreślona liczbę patriotów z AK, SZ., Bach i opozycje rozstrzelano, zamęczono na śmierć lub latami trzymano w więzieniach.
W walce z okupantem hitlerowskim zginęło 10% stanu żołnierzy AK. Pod okupacja sowiecka zginęło 90%.
Żydzi polscy szpiclowali i wyszukali opozycje polska i sporządzili listy w Gminach Żydowskich, według których NKWD zlikwidowało polskich patriotów.
W 1989 przeprowadzono „holocaust” na narodzie polskim postanowieniem tajnego rzadu żydowskiego, Sanhedrynu brukselskiego: Międzynarodowy Fundusz Walutowy zdewastował kraj „prywatyzacja” i lichwiarskim zadłużeniem przeprowadzonym głownie przez Żydów Sachsa i Sorosa.
Obecna elita polityczna to dzieci morderców, jak W. Cimoszewicz i M. Borowski. Ich rodowód polityczny to PKP, PPR, PZPR, UW i UP.
Kiedy Natanyahu przyjedzie do USA, to spotyka się z organizacjami żydowskimi. Kiedy Cimoszewicz, KWASNIEWSKI przyjechali to – tez, ale nie spotkali się z Kongresem Polskim i uchodźcami polskimi.
Żydzi zmienili nazwiska, niektórzy nawet imiona rodziców i obecnie pozują na najlepszych Polaków.
Żydzi kształcili się korzystając z przywilejów w „zydokomunie”, a obecnie kształcą następny swój miot w prywatnych szkołach i uniwersytetach granicznych. Przykład: Hanna Suchocka (Haik Silberstein) lub K. Skubiszewski (Szymon Szimel).
Hanna Suchocka (Haik Silberstein) uczestniczyła w ostatniej konferencji Bilderbergow. Jej uzgodnienia tam SA trzymane w tajemnicy przed Polakami.
Aaron Szechter (Adam Michnik) powiedział w telewizji australijskiej, gdzie wystąpił w jarmułce, ze Żydzi w Polsce przygotowują ekspansje i mogą ja zrealizować, gdyż Polacy to stado tępych baranów.
Wyniki wyborów ulęgły dystorsji przez zawile i pokrętne ordynacje.
Ksiądz prałat Henryk Jankowski postuluje, aby kandydat w wyborach musiał okazać się świadectwem, ze jest Polakiem wywodzącym się z conajmniej trzech pokoleń polskich i nie ze zdrajców ojczyzny (nie daleko pada jabłko od jabłoni), żeby Polska była Polska. Na to istnieje precedens Anglii, Izraela, Japonii i Szwecji.
Jednak Żydzi kontrolują 90% prasy a także wydawnictwa, telewizję i radio i urabiają opinie wyborców propagandą. Powodują oni podwójnym standardem prawdy . Dezinformacja zamęt w społeczeństwie, demoralizacje, podważają katolicyzm, z którego Narod czerpie swoja sile, poprzez sprzeciwianie się naukom Kościoła itd. W Polsce, jak w USA, obowiązuje Political Correctness (poprawność polityczna). „Gazeta Wyborcza” i „Nie” to gazety żydowskie. Żydostwo stworzyło państwo w państwie.
Unia Wolności jest partia żydowska. Inne partie są zinfiltratrowane przez manipulatorów żydowskich.
2 tysiące agentów Mosadu spenetrowało gospodarkę i politykę.
Plany Żydów:
– wyniszczyć kraj finansowo;
– pozbawić 5 milionów pracowników posad poprzez zrujnowanie zakładów pracy, nawet tych które przetrwały od 1918 roku;
– zrujnować rolnictwo aby 3 miliony rolników emigrowało „za chlebem”;
– „oczyścić” kraj z inteligencji patriotycznej;
– wyludnić kraj innymi sposobami do liczby 15 milionów Polaków, którzy będą służyć kolonizatorom żydowskim za wyrobników;
– zwiększyć opłaty za uniwersyteckie studia i naukę w szkołach średnich, aby Polacy mieli tylko podstawowe wykształcenie niezbędne do najemnej pracy w resorcie usług i pracy robotniczej według schematu wypracowanego na Palestyńczykach.
To tylko krótki rys naszej najnowszej historii, ale warto go poznać i z tą wiedzą dokonywać wyborów.
Opracował
Ryszard Nowak

http://naparkiecie.pl/

Napisane w Polska. Tagi: . 193 Komentarze »

Komentarze 193 to “Prawdziwe nazwiska „elity polskiej””

 1. Kurtz Says:

  👍👍👍👍

 2. Gołdap majer Says:

  Wyciąć w pień żydowskich syjonistów z polski

 3. Jacek Kokot Says:

  ♥️ 🇵🇱 Mamy Polaka z dziada pradziada…… Hrabiego J. Z. Potockiego ♥️…. Legalnego prezydenta Polski i Polaków ♥️… I mamy konstytucja kwietniowa 1935 zniszczy antypolaków i won z Polski albo służyć Polsce i Polakom….. Nie taki diabeł straszny, jak go malują…. Mamy gigantyczne zasoby naturalne warte biliony… Szary Kowalski zacznie żyć w Polsce 🇵🇱 🇵🇱 🇵🇱 🇵🇱

 4. Karus Says:

  To jest zydowska taktyka oszukac, zabic, zniszczyc, ograbic,przejac i upodlic Polske

 5. Wiesław Says:

  Panu Bartoszewskiemu w obozie dym z krematorium na płuca szkodził ,dlatego został zwolniony po 3 miesiącach , taki był chorowity a dożył sędziwego wieku, ten żyd kolaborant i anty polak , powstańców warszawskich nazwał ochrzczoną hołotą .

 6. Zatroskany Lechita Says:

  Do tej listy dodać trzeba jeszcze Łukasza Stanisławskiego – prawdziwe nazwisko Testo Zimmermann, bratanek Jojne Zimmermana, największego hurtownika złota w powojennej Polonii amerykańskiej.

 7. kamil Says:

  Pod koniec kim są Polacy…30 lat badań

 8. Pogosławic Says:

  Oczywiście KK jest nie winny, to żydzi tylko i wyłącznie. A Watykan i ten cały ich Jezus to nie są żydami? Artykuł nie do końca zgodny z prawdą mający odwrócić uwagę od Watykanu, (to nie my to żydzi).

 9. Selian Says:

  Najgorsze jest to, że sami ich wybieramy co cztery lata i czcimy jak bogów, nie zastanawiając się nawet, kogo wybieramy. Wciąż te same gęby, które przykleiły się do parlamentu polskiego, by rządzić narodem, który nawet nie zastanawia się, że te gęby nic właściwie ne zmieniają w życiu szarego Polaka, a jednak karmią nas wciąż obietnicami o drugiej Japonii, Irlandii czy Luksemburgu, a w rzeczywistości wiedzą, że ma to na celu sztywny układ dożywotnich rządów nad krajem, kontynentem i światem. Dla Żydów ziemią obiecaną nie jest biblijny Kanaan, ale cała planeta i do tego dążą, wdzierając się od środka w najważniejsze instytucje rządowe, kościelne i medialne. Jak to kiedyś ktoś trafnie ujął – „jakie to wielkie szczęście dla rządzących, że ludzie nie myślą”. A ludzie nie myślą, gdyż są zbyt podatni na wieczne manipulacje ludzi, którzy w dzieciństwie bawili się w jednej piaskownicy. Ta pętla jest nieskończona.

 10. Marek Says:

  Polacy weryfikujmy pochodzenie polskojęzycznych wykolejenców, Polską muszą rządzić Polacy od minimum trzech pokoleń.Polska dla Polaków Polacy dla Polski

  • Igh Says:

   Jest RODO i nic już nie zweryfikujesz, wiedzieli, że Polacy będą szukać ich korzeni dlatego wprowadzili rodo, mają swoich prawników, prokuratorów, sędziów, urzędników więc nie było trudno uzasadnić wprowadzenie tajemnicy pochodzenia, poza tym cała unia jest pod ich rządami i jeśli ktoś myśli, że nie wychodząc z unii da się coś zmienić to mrzonka. W unii czują się silni bo nawet gdy w kraju członkowskim są jakieś niepokoje to prawo unijne jest odgórne. Nato też ma swoją rolę do spełnienia. Obwarowali się na prawie wszystkich frontach dlatego trzeba szukać ich słabej strony. Kropla drąży skałę ale my nie mamy tyle czasu dlatego potrzebny jest kolejny potop, który ich wytopi.

 11. Wiktoria Wiki Zapolska Says:

  Przytoczę słowa Naczelnika Państwa Polskiego z równie trudnego okresu w dziejach Polski : „”Historię swoją piszcie sami, bo inaczej napiszą ją za was inni i źle „” – Józef Piłsudski.

  • artur Says:

   Przeciez Pilsudski to byl zyd hazarski,nazywal sie Jozef Selman. Agent niemiecki.

 12. Siwy Says:

  Trzeba sie za to gowno zabrac i zrobic z tym porzadek.Poprostu zabawic sie w najemnikow i Po cichu likwidowac skurwieli.Jestem na to gotowy tylko niewiem jak sie z kims skontaktowac co mysli tak samo.

 13. Krzysztof Says:

  Tutaj zapomniano jeszcze umieścić nazwisko kardynała Kazimierza Nycza -biskupa Warszawskiego. też jest chazarem, wróg Polski, judaizator KRK

 14. Wonjuztam Says:

  B.Gates oskarżony o ludobójstwo szcepionkowe w Indiach -zabil szcepionkami ze swoja /fundacja/ ok 10 tysięcy dzieci , ok 40 tysięcy dzieci sparaliżowanych , Hindusi zatrzelili 8miu jego /lekarzy/ , cała /fundacja/ uciekla z Indii. Jak obiecal publicznie mordowanie szczepionkami tak robił .. Szczepionki były z USA , w Polsce tez się szczepi dzieci szczepionkami z Usa , nikt nie chce nawet brac odpowidzialnosci za nie . Dzieci po nich chorują cale życie ,niektore umierają . W Usa przyznano się do dadawania raka do szcepionek . To tak na marginesie

  • Krzysztof Says:

   Z wojskowych dodałbym tutaj także generała broni arcybiskupa Sławoja Leszka Głódźia Izaak Nowin
   Na tej liście się też powinien kler znaleść, ponieważ 1/3 Episkopatu Polski to Żydzi chazarscy.

 15. darpys Says:

  wszystko podane jak na dłoni. Teraz należy linkować, udostępniać, aby wszyscy wiedzieli!!!

 16. łyba Says:

  jedno wielkie żydowkie państwo pamiętajcie polacy o nas samych nie dajmy się

 17. Kika Says:

  Straszne . I jak tu nie być antysemitą. Kupy im bilet do Izraela . W jedną stronę.

 18. golda Says:

  …uczcie się rozumu od Zydow.

 19. Gucio Says:

  Lista „prawdy”? Prosty test – poszukałem na niej JKM`a. Oczywiście był. Korwin – Ozjasz Goldberg? Przodkowie po mieczu JKM sprowadzili się w XVIII wieku do Warszawy, byli ewangelikami, z zawodu cukiernicy. Wymysł Ozjasza Goldberga pochodzi od Leszka Bubla. Wszędzie szukał żydów, bo „żydami byli wszyscy”. Pierwotne nazwisko JKM to Mücke, jego dziadek z tym nazwiskiem zmarł, ojciec Ryszard je spolonizował na Mikke.
  Sam JKM tak pisze o tej sprawie (opisowo): wiadomosci(kropka)dziennik(kropka)pl, tekst pt. „Korwin-Mikke: Bubel i mnie uważa za Żyda”
  A tu czysta wiedza: sejm-wielki(kropka)pl – niestety abonament.
  Tu o Leszku Bublu: wmeritum(kropka)pl, tekst pt. „Leszek Bubel w układzie. Materiał Fundacji LEXNOSTRA”.
  Jak ktoś nie wejdzie na sejm-wielki, niech sprawdzi tu: lazar(kropka)of(kropka)pl(ukośnik)rodlazara(ukośnik)pafg868(kropka)htm#24921 – to metryki kościelne. Chyba, że one też kłamią…

  Dobra, ojciec Mikke to Ryszard, zaś matka to Maria Rosochacka, zginęła w Powstaniu Warszawskim. A rodzice Marii Rosochackiej to Helena Głogowska i Józef Rosochacki – „typowo” żydowskie korzenie…

  Na siłę można szukać u Korwina żydowskich korzeni – od strony ojca, prababka JKM była żydówką (Ida Wagner), no ale trzeba by wtedy podważyć zasadę według której żydem jest się od strony matki. Można od biedy uznać, że Korwin jest żydem ćwierć krwi.

  I na koniec filmik z YT: NamZależy Wywiady #14 – Janusz Korwin-Mikke (sam początek).

 20. nona Says:

  I co Hitler nie.mial racji??!

 21. jumper Says:

  Wiele prawdy, gorzkiej prawdy, przyszło nam doświadczyć po zdetronizowaniu Gierka. Miasta wypełnione ludnością ze wsi, dla której stary samochód to apogeum szczęścia i dobrobytu. A ojczyzna, patriotyzm to słowa, jakich dzisiejsza młodzież nie zna. Mózgi wyprano im skutecznie i ukierunkowano na bandytę, złodzieja, pederastę, lesbijkę, etc.
  Mieliśmy wojsko, obowiązkową służbę wojskową, która niosła wiele dobrego. zarówno dla kraju, jak i młodych ludzi. Jednak KOR wyzwolił robotników od pracy, sprzedając lub likwidując zakłady pracy. Dzisiaj kto stanie za tokarką, frezarką. Gdzie szukać spawacza, tynkarza lub dekarza. Czy istnieje jakakolwiek szansa na pozytywne zmiany. Tak, ale muszą wjechać rosyjskie tanki, by dać szansę podziwiania syberyjskich krajobrazów, wszelkiej maści cwaniakom, Sto lat kindersztuby i ponownie zatęsknimy za słowem Ojczyzna, Czy będzie ona wolna od żydów, mało prawdopodobne.
  jumper
  P.S. Polecam lekturę: „Kupiec Wenecki”.

  • Barbara Says:

   wszystko się sprawdza i dziwię się że ostatni Polacy tak się nienawidzą i nie są razem.Żyd wydałby Polaka za grosz a Polacy chronili ich niejednokrotnie narażając życie.I tyle wymaga się od POlaków że mało zrobili ciekawe czy oni zrobiliby więcej.Wcześniej nie rozumiałam czystki jaka zrobili POlacy po wojnie teraz wiem że chwała im za to

 22. pola Says:

  Ta nacja to gnida,nie odczepi się dopóki ich wszystkich nie zniszczy jakiś grom

 23. Stan i slaw Says:

  Stalo sie jakos ponad 1000 lat temu. Ze zabili w nas te swietne relacje. No ale sami sprzedalismy sie bo naiwni jestesmy (mowie tu o naszych przodkach -slowianach). Niektorzy z nas tam byli swoim bytem. Chlejcie dalej! Sluchajcie tej daremnej muzycznej papki a zaniknie Wasza galaz.

 24. Toronto Says:

  Plan zaglady Slowian – ksiazka historyka dr A.L.Szczesniaka.

  Fragmenty

  GENERALNY PLAN WSCHÓD
  GENERALPLAN OST (GPO) – był to plan realizacji narodowosocjalistycznej idei zdobycia dla niemieckiej „rasy panów” („Herrenrasse”, „Herrenvolk”) należnej jej rzekomo „przestrzeni życiowej” („Lebensraum”). Przestrzeń tę Niemcy zamierzali uzyskać przede wszystkim kosztem „niższych ras słowiańskich – podludzi” („slawische Untermenschen”) oraz w mniejszej skali kosztem innych narodów Europy Środkowo-Wschodniej. GPO przewidywał zniemczenie obszarów na wschód od granic III Rzeszy Niemieckiej sprzed marca 1939 roku, drogą zniewolenia, deportacji i eksterminacji „małowartościowych” narodów tam zamieszkałych, a następnie osiedlenia Niemców i Germanów z innych krajów Europy, i stworzenie „Wielkogermańskiej Rzeszy” („das Grossgermanische Reich”) i „Nowego Ładu” („Neue Ordnung”) w Europie. „Nowy Ład” miał polegać na bezwzględnej hegemonii potężnej Rzeszy na obszarach od Portugalii do Uralu, na wytępieniu Żydów, przesiedleniu bądź wytępieniu „małowartościowych” Słowian i innych pomniejszych ludów oraz na korzystaniu z niewolniczej pracy „podludzi”. GPO nie jest pojęciem jednoznacznym. Składał się on z kilkunastu dużych i kilkudziesięciu mniejszych planów, realizowanych w różnym czasie i przestrzeni, a całość zamierzeń podzielona była na dwie części: Mały Plan (Kleine Planung), czyli działania przesiedleńcze, niewolnicze i ludobójcze wykonywane w czasie wojny, i Duży Plan (Grosse Planung), którego realizacja, mająca początkowo trwać przez ok. 30 lat po wojnie, została w VI 1942 roku przyspieszona, skrócona i w rezultacie tego rozpoczęła się już w listopadzie akcją na Zamojszczyźnie. W ostatecznym kształcie Duży Plan GPO miał doprowadzić do zgermanizowania dalszych kilku milionów ludzi uznanych za „wartościowych”, do zniewolenia ok. 14 mln i do wysiedlenia na Syberię lub do wyniszczenia 51 mln ludzi (w tym 80-85% Polaków, 50% Czechów i Morawian, 65% Ukraińców, 75% Białorusinów oraz bliżej nie sprecyzowaną liczbę Rosjan i Tatarów Krymskich). Do GPO należało również „Ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej” („Endlosung der Judenfrage”), chociaż planowane w odmiennym trybie. Plan zdobycia dla Niemców „przestrzeni życiowej” składał się z wielu elementów i zamierzeń o charakterze politycznym, represyjnym, ekonomicznym i eksterminacyjnym, nawzajem się zazębiających i uzupełniających. Były to przede wszystkim wielkie operacje, takie jak: Unternehmen „Tannenberg” (od VIII 1939 do X 1939 – zagłada polskiej inteligencji z „listy gończej”: „Sonderfahndungsbuch”); akcje przeciwinteligenckie -Intelligenzaktionen: Pommern, Posen, Masowien, Schlesien, Litzmannstadt; akcje specjalne Sonderaktionen: Krakau, Ischenstochau, Lublin i Burgerbraukeller (od XI 1939 do IV 1940); AB-Akcja – Ausserordentliche Befriedungsaktion (V-VII 1940); „Generalny Plan Przesiedleńczy” („Generalsiedlungsplan”, w tym Nahplane od IX 1939); „Plan Odbudowy Wschodu” („Planung und Aufbau im Osten” – od jesieni 1941); „Program SS Budowy Pokoju” („SS-Friedensbauprogramm”, od XII 1941); „Operacja Reinhardt” („Unternehmen Reinhardt”, od IV 1942); „Duży Plan” GPO od VI 1942, w tym Zamojszczyzna od listopada tegoż roku; trwająca całą okupację akcja germanizacyjna (Wiedereindeutschung) i jej odmiana z 1944 „Heu-Aktion” oraz realizacja wynikających z GPO zbrodniczych rozkazów, jak np. „Kommissarbefehl” z 6 VI 1941 (od l mln do 2 mln ofiar). Istotną częścią GPO był system obozów niemieckich – od przesiedleńczych do natychmiastowej zagłady, obejmujący Rzeszę i tereny okupowane. GPO stanowił pierwszy cel w rozpętanej przez niemiecki narodowy socjalizm II wojnie światowej.
  „Przestrzeń życiowa dla rasy panów”
  Jednym z głównych dążeń nazistów było zdobycie nowych obszarów dla narodu niemieckiego. Miało to zapobiec rzekomej degeneracji i skarłowaceniu Niemców i stworzyć im warunki do intensywnego rozwoju. Zdobycie nowych przestrzeni miało się odbyć kosztem słabych „bezwartościowych” narodów. Hitler zamierzał przy tym wrócić do zawieszonej na pewien czas odwiecznej niemieckiej polityki „parcia na Wschód”, czyli „Drang nach Osten”. Wyraził to w Mein Kampf, w rozdziale: „Cele narodowosocjalistyczne polityki zagranicznej”: „(…) Rzesza Niemiecka jako państwo winna postawić przed wszystkimi Niemcami zadanie, aby nie tylko zachować i zjednoczyć cały rasowo wartościowy element, lecz powoli i pewnie dążyć do osiągnięcia panowania nad innymi. (…) Tak jak nasi przodkowie nie otrzymali w prezencie z nieba ziemi, na której dziś żyjemy, lecz zdobywali ją z narażeniem życia, tak i my w przyszłości zdobędziemy ziemię zwycięskim mieczem, poprzez gwałt i przemoc, a nie z łaski innych ludów. Uczynimy to dla życia naszego narodu (…). Prawo do roli i ziemi musi stać się obowiązkiem, ponieważ bez rozszerzenia naszej przestrzeni wielki naród chylić się będzie do upadku (…). Albo Niemcy staną się światową potęgą, albo w ogóle przestaną istnieć. (…) My narodowi socjaliści, świadomi tego, przekreślamy kierunek naszej polityki zagranicznej okresu przedwojennego. Rozpoczniemy działanie tam, gdzie zatrzymaliśmy się przed sześcioma wiekami. Wstrzymamy nasze odwieczne parcie Germanów na południe i zachód Europy i skierujemy spojrzenie na kraje na wschodzie. Skończymy wreszcie z polityką kolonialną i handlową okresu przedwojennego, a zajmiemy się polityką przyszłości – zdobyciem ziemi (…)”. Słowa te padały na podatny grunt, gdyż po zakończeniu I wojny światowej 90% Niemców uważało za święty obowiązek wojnę, która by wymazała hańbę powstałą przez wytyczenie polskiego „korytarza”. Hitler po dojściu do władzy w roku 1933 miał już przygotowany grunt pod rozpoczęcie realizacji marzeń o „Lebensraum”.
  Mały Plan GPO
  Pierwsze plany dotyczące podboju Europy Środkowo-Wschodniej opracowane zostały na długo przed atakiem na Polskę, jeszcze wtedy, gdy Hitler zapewniał Polskę o przyjaźni i podpisywał pakt o niestosowaniu przemocy. W czasie opracowywania GPO objęte one zostały tzw. Małym Planem, tzn. że miały być realizowane jeszcze w czasie wojny. Wśród znanych elementów tego planu na szczególną uwagę zasługuje zamiar fizycznego unicestwienia przywódczej warstwy narodu polskiego, jako pierwszy etap podboju, a następnie zniewolenia i stopniowej zagłady pozostałych „niebezpiecznych” Polaków. Już w maju 1939 roku w Głównym Urzędzie SD Reichsfuhrera SS została utworzona komórka „Zentralstelle” II/P (Polen), której zadania polegały m.in. na sporządzaniu list „osób przewidzianych do ujęcia w Polsce”, jakimi się interesował wywiad SS. Podobną pracę wykonywała berlińska centrala Gestapo, z tym jednak, że listy jej dotyczyły „Polaków wrogo ustosunkowanych do niemczyzny” (P. Dubiel, Wrzesień 1939 na Śląsku). Na podstawie tych list powstała „specjalna księga gończa” („Sonderfahndungsbuch Polen”) obejmująca w układzie alfabetycznym ponad 61 tys. nazwisk wybitnych Polaków. Byli to działacze polityczni, przedstawiciele świata kultury, nauki i sztuki, uczestnicy powstania wielkopolskiego i powstań śląskich z lat 1918-21, aktywiści plebiscytowi na Mazurach, Warmii i Śląsku, członkowie Związku Zachodniego i Związku Polaków w Niemczech.

  Operacja „Tannenberg”
  „Księga gończa” stała się podstawą do przygotowania operacji „Tannenberg” (Unternehmen „Tannenhcrg”), której celem było fizyczne wyniszczenie polskiej warstwy kierowniczej („Liquidierung der polnischen Fuhrungsschicht”, „physische Liquidierung des fuhrenden Polentums”). Operacja „Tannenberg” miała charakter nadzwyczaj radykalny, chodziło w niej mianowicie m.in. „o likwidację polskich kół kierowniczych, obejmującą tysiące osób” (R. Heydrich do Reichsfuhrera SS 2 VII 1940; por. H. Krausnick „Vierteljahrshefte fur Zeitgeschichte” 2/196). Dowództwo nad operacją „Tannenberg” powierzono Reinhardowi Heydrichowi, szefowi Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa (Sipo und SD). Realizował ją przy pomocy Specjalnego Referatu do spraw Operacji „Tannenberg”, który został stworzony 25 VIII 1939 w berlińskiej siedzibie Gestapo. Do zadań tego Referatu należało m.in. zbieranie nadsyłanych przez grupy operacyjne materiałów i meldunków oraz opracowywanie na ich podstawie sprawozdań o przebiegu i wynikach operacji „Tannenberg” na użytek Reichsfiihrera SS – H. Himmlera. Jako organowi wykonawczemu przydzielono z czasem Heydrichowi 8 specjalnych Grup Operacyjnych (Einsatzgruppen Sipo und SD) oraz dodatkowo 16 Samodzielny Oddział Operacyjny. GO działały na tyłach Wehrmachtu i formalnie podlegały jego dowództwu. W rzeczywistości działały samodzielnie i im właśnie podporządkowane zostały wszystkie rodzaje policji, łącznie z pułkami SS-Totenkopf (Trupie Główki). Już w VI 1939 roku Główny Urząd Policji Bezpieczeństwa (Sipo) skierował do organów bezpieczeństwa w Prusach Wschodnich rozkaz przygotowania środków transportowych na potrzeby „przewidywanej akcji poza granicami Rzeszy” (MiD WIH, zesp. 175). Cele niemieckiej polityki wobec Polski określił wyraźnie Hitler na kilku spotkaniach z dowódcami. Przykładem jest odprawa z dnia 23 V 1939 roku, powiedział on wtedy: „(…) Gdańsk nie jest obiektem, o który nam chodzi. Idzie nam o rozszerzenie Lebensraumu na Wschodzie i zabezpieczenie wyżywienia oraz rozwiązanie problemu bałtyckiego (…).” Natomiast na odprawie przed atakiem na Polskę, odbytej 22 VIII 1939 roku, stwierdził dobitnie: „(…) Zniszczenie Polski jest na pierwszym planie. Zadaniem naszym jest zniszczenie sil żywych nieprzyjaciela, a nie dotarcie do określonej linii. Nawet gdyby wojna wybuchła na Zachodzie, zniszczenie Polski musi być zasadniczym celem (…). Nasza siła leży w naszej szybkości i brutalności (…). Wydałem rozkazy i każę rozstrzelać każdego, kto piśnie słowo krytyki wobec zasady, że wojna ma na celu fizyczne zniszczenie przeciwnika. Dlatego wysiałem na Wschód tylko moje Totenkopfstandarte z rozkazem zabijania bez litości i pardonu wszystkich mężczyzn, kobiety i dzieci polskiej rasy i języka. Tylko w ten sposób zdobędziemy teren, którego bardzo potrzebujemy. (…) Polska zostanie wyludniona i skolonizowana przez Niemców. Mój pakt z Polską miał na celu jedynie zyskanie na czasie, a zresztą moi panowie, w Rosji stanie się to samo, do czego doprowadziłem w Polsce. Po śmierci Stalina (a jest on poważnie chory) rozbijemy w puch Związek Radziecki (…)” (T. Cyprian, J. Sawicki, Agresja na Polskę w świetle dokumentów). Realizację operacji „Tannenberg” rozpoczęto w Rzeszy Niemieckiej przed agresją na Polskę, już w VII 1939 roku zaaresztowano i zesłano do obozów koncentracyjnych ok. 2 tys. aktywistów Związku Polaków w Niemczech. Więźniów tych stopniowo w obozach likwidowano, a ich rodziny wysiedlono w pierwszej kolejności do Generalnego Gubernatorstwa. Od l IX 1939 roku operacja „Tannenberg” realizowana była na ziemiach polskich w instrukcjach dla Einsatzgruppen pojawiło się nowe zadanie: rozstrzeliwanie zakładników (Geiselerschiessungen); zakładano, że będzie to jedna z rutynowych metod eksterminacji Polaków. 7 IX 1939 roku przesądzony został ostatecznie los, już nie tylko tych Polaków, których nazwiska zamieszczone były w „Sonderfahndungsbuch Polen”, ale w ogóle całej inteligencji polskiej. W tym dniu na odprawie kierownictwa operacji „Tannenberg” Heydrich przekazał do realizacji dyrektywy kierownictwa Rzeszy, które przewidywały, że „czołowe warstwy ludności polskiej należy unieszkodliwić w tym stopniu, na ile to jest możliwe”. Ustalono wówczas, że „warstwy kierownicze w żadnym wypadku nie mogą pozostać na miejscu i zostaną wysłane do niemieckich KZ-tów, zaś dla drugorzędnych osób utworzy się prowizoryczne KZ-ty poza obszarami grup operacyjnych nad granicą, skąd ewentualnie można je będzie deportować natychmiast na tereny nie anektowane” (MiD WIH, zesp. 175). Na przeprowadzonym dzień później spotkaniu z admirałem W. Canarisem, szefem Abwehry, Heydrich wytłumaczył jak należy rozumieć takie rozkazy: „(…) Codziennie dokonuje się już 200 egzekucji. Sądy wojenne pracują zbyt powoli. Ludzi należy rozstrzeliwać lub wieszać natychmiast bez dochodzeń (…)”. Uzasadnienie takiego postępowania dał inny z nazistowskich dygnitarzy, A. Forster: „(…) eksponentami polityki polskiej i polonizacji byli przede wszystkim duchowni, szlachta, nauczyciele i inna polska inteligencja, należało tych eksponentów polityki polonizacyjnej usunąć zaraz po objęciu kraju i w ten sposób, od samego początku, uniemożliwić ich wpływ na masy (…)” („Danziger Vorposten”, 7-8 II 1942). Operacja „Tannenberg” realizowana była z całym rozmachem; od l IX do 25 X 1939 roku, to jest w czasie działań wojennych i niemieckiego zarządu wojskowego nad okupowanymi ziemiami polskimi, Einsatzgruppen, Wehrmacht oraz wszelkiego rodzaju formacje policyjne i SS dokonały – według niepełnych danych – ponad 760 masowych mordów, w których ofiarą padło 20,1 tys. osób, w większości z „listy gończej”.Do najbardziej znanych miejsc straceń tego okresu należą: Bydgoszcz ok. 1500 osób (10 IX; później kilka tysięcy), Przekopna – 900, Katowice – 750, Dynów -300, Tułowice – 300 (w tym 150 jeńców), Częstochowa – 227, Zambrów – 200 (jeńcy), Tarnów – 200, Przemyśl – 600, Szymanków – ok. 100 (kolejarze z rodzinami), Uryce – 100 (jeńcy), Majdan Wielki – 100 (jeńcy), Lasy Panewickie – ponad 150 (powstańcy śląscy, harcerze), Grudziądz – 300, Środa i okolice – 300, Lasy Szpęgawskie (Pelplin) – 78 (księża i nauczyciele), Gruczno i okolice – 189, Tuchola – 128, Kocborów -595 (pacjenci szpitala psychiatrycznego), Ciepielów -300 (jeńcy). Już od l IX 1939 roku tworzono na ziemiach polskich obozy dla jeńców i ludności cywilnej, z czasem większość z nich przekształcona została w samodzielne obozy koncentracyjne lub ich filie. Były to m.in. obozy w Nieborowicach (pow. Gliwice), w Orzeszu, w Pszczynie, w Opolu, w Skorochowicach, w Stutthofie, w Bajdytach (Prusy Wschodnie), w Potulicach, w czeskich Sudetach, w Mikołowie (Górny Śląsk), w Toruńskich i Poznańskich Fortach, w Radzimiu i Karolowie (pow. Sępolno), w Działdowie, Gdyni. Od pierwszych dni IX 1939 roku zaczęto je zapełniać ofiarami masowych aresztowań, dokonywanych przez Einsatzgruppen, Selbstschutz, SS i inne formacje w lamach akcji przeciwinteligenckich. Pod koniec IX 1939 loku w obozach w Gdyni było ponad 6200 więźniów, w Wielkopolsce – 9400. Do 26 X 1939 roku liczba więźniów uległa zwielokrotnieniu, np. tylko obóz w Stutthofie osiągnął stan 7 tys. więźniów, a Wejherowo – 3,5 tys. Poza masową eksterminacją polskiej inteligencji i aktywu politycznego, której świadectwem na Pomorzu jest ok. 280 a w Poznańskiem ponad 300 mogił, miejsc egzekucji i kaźni, niemieckie oddziały specjalne wysiedliły ponad 20 tys. ludności żydowskiej za San, zbliżoną liczbę osób z północnego Mazowsza za rzekę Narew (Biuletyn ŻIH 1961) oraz prawie 38 tys. mieszkańców Gdyni, przemianowanej już wówczas na Gotenhafen. 29 IX 1939 roku szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy Heydrich poinformował kierowników departamentów central Sipo i SD, iż obszar między Wisłą a Bugiem ma stanowić „rezerwat” (Naturschutzgebiet)lub też Reichsgetto, gdzie pomieszczone zostaną wszystkie „elementy polskie i żydowskie”, które wysiedli się z terenów włączonych do Rzeszy. Pod koniec niemieckiej administracji wojskowej utworzone zostało w Piotrkowie Trybunalskim pierwsze getto; ludność żydowską z Wielkopolski kierowali Niemcy do Łodzi i Kalisza, Po 26 X 1939 roku, a więc po przejęciu władzy przez niemiecką administrację cywilną, nasiliły się działania eksterminacyjne wobec Polaków. Prowadzone one były w kilku zasadniczych formach: masowe rozstrzeliwania ofiar według „specjalnych list gończych” („Sonderfahndungsbuch Polen”), aresztowania i zsyłki do więzień, obozów karnych i koncentracyjnych osób figurujących na tych listach oraz wszystkich, którzy mogli stanowić dla Rzeszy potencjalne niebezpieczeństwo. Rozpoczęto pacyfikacje i mordy typu odwetowego oraz masowe deportacje ludności polskiej z ziem przyłączonych do Rzeszy lub przeznaczonych na cele wojskowe oraz koncentrowanie ludności żydowskiej w miastach w celu tworzenia gett.

  Akcje przeciwinteligenckie
  Główny jednak ciężar działań eksterminacyjnych przypadał na akcje przeciwinteligenckie. Przeprowadzona jesienią 1939 roku Intelligenzaktion Pommern spowodowała m.in. następujące ofiary: Lasy Piaśnickie – 2 tys. zamordowanych w licznych egzekucjach, Włocławek – 217 zabitych nauczycieli, Toruń – z obozu karno-represyjnego, liczącego w marcu ok. 2 tys. więźniów, wywieziono na rozstrzelanie kilkaset osób, a zapełniający się stale obóz opróżniano wysyłką do obozów koncentracyjnych. W okolicach Pelplina i Tucholi przez całą jesień 1939 roku trwały egzekucje małych grup więźniów. W Inowrocławiu w publicznej egzekucji zamordowano 59 osób oraz kilkaset osób wywieziono z obozu przejściowego do miejsc zagłady. W tym też czasie zakończono zagładę aresztowanych w VIII 1939 roku aktywistów Związku Polaków w Niemczech. Ogółem, w ramach Intelligenzaktion Pommern poddano eksterminacji ponad 230 00 Polaków. W Intelligenzaktion Masowien wymordowano m.in. na przełomie 1939-40: w Ostrołęce ok. 500 osób, w Giel-czynie pod Łomżą kilkuset więźniów (z ogólnej liczby rozstrzelanych tu 12 tys.), w Wyszkowie również kilkuset więźniów (z ogólnej liczby 7 tys. zamordowanych tu w czasie okupacji), w Wysokiem Mazowieckiem dokonano egzekucji ok. 2 tys. osób, w Ciechanowskiem – 3 tys. osób. W Intelligenzaktion Litzmannstadt w ciągu dwóch dni (9 i 10 XI 1939) zaaresztowano i wywieziono 1500 osób; część z nich rozstrzelano natychmiast, resztę zesłano do obozów koncentracyjnych. W przeprowadzonej wiosną 1940 roku Intelligenzaktion Schlesien poddano eksterminacyjnym działaniom ok. 2 tys. osób oraz rozpoczęto budowę wielozadaniowego obozu koncentracyjnego Auschwitz. W Intelligenzaktion Posen stolica Wielkopolski straciła jesienią 1939 ok. 2 tys. osób, a w dalszym przebiegu operacji „Tannenberg” w Wielkopolsce wymordowano ok. 10 tys. osób. Egzekucje odbywały się w Poznańskich Fortach oraz w różnych miejscach kaźni poza obrębem miast. W Sonderaktion Lublin eksterminacji poddano 2 tys. osób (w tym wielu duchownych), w Sonderaktion Krakau aresztowano 183 pracowników naukowych, których wywieziono do obozu koncentracyjnego Oranienburg. W XI 1939 roku przez kraj przeszła fala aresztowań, wykonanych w ramach akcji „Burgerbraukeller”, do której pretekstem był zamach na Hitlera w Monachium oraz polskie święto 11 Listopada. Aresztowano wówczas: w Radomiu – 150 osób, w Krakowie -120, w Nisku uczestników zjazdu nauczycieli z Rzeszowszczyzny, w Lublinie – 50 księży, w tym dwóch biskupów. W Warszawie, Częstochowie i wielu innych miastach uwięziono bliżej nieokreśloną liczbę osób, w tym prezydenta stolicy, Stefana Starzyńskiego. Akcję tę uznano za stosunkowo łagodniejszą, bowiem aresztowanymi zainteresowała się światowa opinia publiczna, szczególnie amerykańska. Wielu aresztowanych później zwolniono; Starzyński przypłacił to jednak życiem. Dotkliwe straty przyniosła AB-Akcja (Ausserordentliche Befriedungsaktion – Nadzwyczajna Akcja Pacyfikacyjna) przeprowadzona w V-VII 1940 roku. W wyniku masowych mordów zginęło wówczas ponad 3,5 tys. osób spośród czołowych przedstawicieli inteligencji Generalnego Gubernatorstwa (Palmiry, Jasło, Częstochowa, Zamek Lubelski, więzienie Montelupich w Krakowie, Nowy Sącz, Bliżyn koło Kielc, Firlej, Tarnów). AB-Akcja została wykonana według „listy gończej” – „Sonderfahndungsbuch Polen”. Niezależnie od realizacji zbrodniczych działań według list, już od pierwszych dni wojny Einsatzgruppen i Wehrmacht dokonywały mordów o charakterze represyjno-odwetowym. Taki charakter miały prawie wszystkie (310) eksterminacyjne działania Wehrmachtu w czasie kampanii wrześniowej i duża część działań Grup Operacyjnych Sipo i SD. Działalność represyjnoodwetowa nie ustała po 26 X 1939 roku. Do akcji tego typu należał mord 107 zakładników w Wawrze, pacyfikacja wsi Gałki, Huciska i Skloby (ok. 300 zamordowanych) oraz masakra na rynku w Olkuszu, w której życie straciło kilkaset osób. W GG środowiska inteligencji, zwłaszcza młodszej, zostały poważnie zdziesiątkowane w wyniku deportacji do obozów koncentracyjnych „kontyngentu 20 000 Polaków”, którą w końcu IV 1940 roku zarządził Reichsftihrer SS -H. Himmler. W ramach akcji eksterminacyjnej wiosną 1940 roku wiele transportów, liczących często ponad 1000 osób, przybyło do obozów koncentracyjnych również z terenów wcielonych, np. do Oranienburga 12 IV – 1200 osób z Torunia, 5 V – 1200 osób z Suwałk. Wydarzenia z końca 1939 i początku 1940 roku miały tylko pośredni związek z operacją „Tannenberg”. 20 XI 1939 roku Grupy Operacyjne Sipo i SD zostały oficjalnie rozwiązane i po częściowej reorganizacji przekształciły się w stały aparat Sipo i SD. Akt ten właściwie jest finałem operacji „Tannenberg”, jednak tylko w sensie instytucjonalnym, gdyż działalność nowych organów, na których czele stanęli byli dowódcy Grup i Oddziałów Operacyjnych, stanowiła automatyczną kontynuacją zbrodniczych praktyk zapoczątkowanych w operacji „Tannenberg” (K. Radziwończyk, Akcja „Tannenberg” Grup operacyjnych Sipo i SD w Polsce jesienią 1939r.).

  Ciag dalszy na stronie:
  http://janusz.neon24.pl/post/118347,ostateczne-rozwiazanie-kwestii-zydowskiej

  • Stan i slaw Says:

   To juz sie stalo. My po prostu malo myslimy. Sami alkocholicy wkolo. A moj byt jako Swiatowid tu uczyl ludzi jak poradzic w naszej galaktyce. I wogole cala ta sytuacja jest smieszna.

 25. Toronto Says:

  Liste nalezy uzupelnic o dodatkowe nazwiska, takie jak:
  Zyd D.Tusk – byly premier III RP i jego zona zydowka.
  Zyd B.Komorowski – obecny prezydent III RP i jego zona zydowka.
  Zyd R.Sikorski – byly minister MSZ i jego zona zydowka.
  Zydowka H.Suchocka – byla minister sprawiedliwosci w rzadzie zyda Jerzego Buzka.
  Zyd L.Miller – byly premier III RP.
  Zyd M.Belka – byly premier III RP, a obecnie prezes NBP.
  Zyd W.Bartoszewski – byly minister MSZ.
  Zyd K.Wojtyla-Katz – papiez JP2 i zydostwo w Episkopacie Polski.
  Archiwa IPN
  1/3 episkopatu Polski w rękach Syjonistów i okultystów …

  Polski Kościół Katolicki czy od zawsze Judeo Katolicki?!

  * Arcybiskup Metropolita Warszawski, Prymas Polski Kardynał Józef Glemp – pochodzenie żydowskie; jego brat nazywa sie Glemb, komunista, PZPR-owski pułkownik LWP ( w 1989 r. kandydował z listy PZPR ).
  * Arcybiskup Warszawski – Bronisław Dąbrowski – pochodzenie żydowskie,
  * Arcybiskup – Tadeusz Gocławski – pochodzenie żydowskie
  * Arcybiskup – Józef Kowalczyk – pochodzenie żydowskie
  * Arcybiskup – Kardynal Franciszek Macharski – Finkelstein – pochodzenie żydowskie
  * Arcybiskup – Józef Michalik – pochodzenie żydowskie
  * Arcybiskup – Henryk Muszyński – Jaks – pochodzenie żydowskie
  * Arcybiskup – Edmund Piszcz – pochodzenie żydowskie
  * Arcybiskup – Marian Przykucki – pochodzenie żydowskie
  * Arcybiskup – Bolesław Pylak – pochodzenie żydowskie
  * Arcybiskup – Jerzy Stroba – pochodzenie żydowskie
  * Arcybiskup – Ignacy Tokarczuk – pochodzenie ukrainskie
  * Arcybiskup – Wojciech Zięba – pochodzenie żydowskie
  * Arcybiskup – Damian Zimon – pochodzenie żydowskie
  * Arcybiskup – Władysław Ziółek – pochodzenie żydowskie
  * Biskup – Roman Andrzejewski – pochodzenie żydowskie
  * Biskup – Bohdan Bejze – pochodzenie żydowskie
  * Biskup – Jan Chrapek – Kohn – pochodzenie żydowskie
  * Biskup – Bronisław Dembowski – Winkiel – pochodzenie żydowskie
  * Biskup – Czesław Domin – pochodzenie żydowskie
  • Biskup – Edward Frankowski – narodowość polska
  * Biskup – Stanisław Gądecki – Hartmann – pochodzenie żydowskie
  * Biskup – Sławoj Leszek Głódź – Izaak Nowin – pochodzenie żydowskie
  * Biskup – Kazimierz Górny – pochodzenie żydowskie
  * Biskup – Władysław Jedruszów – pochodzenie ukraińskie
  • Biskup – Zygmunt Kamiński – narodowość polska
  * Biskup – Piotr Libera – pochodzenie żydowskie
  * Biskup – Edward Materski – pochodzenie żydowskie
  • Biskup – Jan Mazur – narodowość polska
  * Biskup – Wiesław Mering – pochodzenie żydowskie; Tajny Współpracownik SB „Lucjan”
  • Biskup – Stanisław Napierała – narodowość polska
  * Biskup – Alfons Nossol – pochodzenie niemieckie
  * Biskup – Stanisław Nowak – pochodzenie żydowskie
  * Biskup – Alojzy Orszulik – pochodzenie żydowskie
  * Biskup – Juliusz Paetz – pochodzenie żydowskie
  * Biskup – Tadeusz Pieronek – Mosze Michlis – pochodzenie żydowskie (członek antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacji im. Stefana Batorego)
  * Biskup – Tadeusz Rakoczy – pochodzenie żydowskie
  * Biskup – Kazimierz Romaniuk – pochodzenie żydowskie
  * Biskup – Tadeusz Rybak – pochodzenie żydowskie
  * Biskup – Edward Samsel – pochodzenie żydowskie
  * Biskup – Andrzej Suski – pochodzenie żydowskie
  * Biskup – Jan Szlaga – pochodzenie niemieckie
  • Biskup – Stanisław Szymecki – narodowość polska
  * Biskup – Andrzej Śliwinski – pochodzenie żydowskie
  • Biskup – Adam Śmigielski – narodowość polska
  * Biskup – Jan Śrutwa – pochodzenie ukrainskie
  • Biskup – Wacław Świerzawski – narodowość polska
  * Biskup – Szczepan Wesoły – pochodzenie żydowskie
  * Biskup – Jan Wieczorek – pochodzenie żydowskie
  * Biskup – Wojciech Zięba – pochodzenie żydowskie
  * Biskup – Józef Życiński – Reiffstein – pochodzenie żydowskie
  oraz:

  * ks. Franciszek Cybula – pochodzenie żydowskie (ks. kapelan i spowiednik w Kancelarii byłego Prezydenta (Wałęsy), agent SB, TW pseudonim „Franko”)

  * ks. prof. Romuald Weksler-Waszkinel – Jakub Weksler – pochodzenie żydowskie

  * ks. prof. Józef Tischner – Blumstein – pochodzenie żydowskie (polonofob, dywersant, czołowy ideolog “katolewicy” i nieformalny kapelan udecji; Ulubiony ksiądz „GW” i „Wprost”, doczekał się pochwał nawet na łamach „Playboya” za swe skrajne drwiny z polskiego katolickiego zaścianka [por. J.Miliszkiewicz: Kapłan na luzie, „Playboy” z grudnia 1995, s. 132-134]; b. członek zarządu antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacji im. Stefana Batorego; odznaczony Orderem Orła Białego (1999) przez żyda, agenta KGB i SB prezydenta żydokomuny Aleksandra Kwaśniewskiego – Izaaka Stoltzmana)

  * ks. Adam Bijak – Klotzer – pochodzenie żydowskie polonofob

  * ks. Adam Boniecki – Aaron Ajngold – pochodzenie żydowskie polonofob

  * ks. Michał Czajkowski – pochodzenie żydowskie (polonofob, dywersant, mason, globalista, piewca żydoekumenizmu i żydotolerancji, zniesławiacz Polski i Polaków, wieloletni niebezpieczny agent UB/SB – Tajny Współpracownik ps. „Jankowski” – ktorego gl. przelozonym byl gen. Pietruszka, ten sam, ktory byl tez szefem bandy Piotrowskiego, ktorzy z polecenia Pietruszki zamordowali ks. Jerzego Popieluszko; współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, współpracownik żydokatolewackiego „Tygodnika Powszechnego”, asystent kościelny i członek rady redakcyjnej katolewackiego miesiecznika „Więź”)

  * o. Jan Góra (ten od Lednicy) – Griemschpann – pochodzenie żydowskie

  * ks. Roman Indrzejczyk – pochodzenie żydowskie

  * ks. Zbigniew Kamiński – pochodzenie żydowskie (członek KOR)

  * ks. Leon Kantorski – pochodzenie żydowskie (proboszcz z Podkowy Leśnej, który jeszcze w latach 70. związał się z KOR-em; odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez żyda, agenta KGB i SB prezydenta żydokomuny Aleksandra Kwaśniewskiego – Izaaka Stoltzmana)

  * ks. Wiesław Lauer – pochodzenie żydowskie; wikariusz generalny kurii gdańskiej Tajny Współpracownik SB „Szwejk”

  * ks. Stanisław Musiał – pochodzenie żydowskie (członek rady Fundacji Judaica; członek redakcji żydokomunistycznego „Tygodnika Powszechnego”; członek „Otwarta Rzeczpospolita”, [oficjalnie] „Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych”; głównie jednak pochodzenia żydowskiego, oraz komuniści i ateiści; stowarzyszenie otrzymuje finansowe wsparcie ze strony antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego.)

  * ks. Jan Zieja – pochodzenie żydowskie (członek-założyciel KOR)

  * ks. prał. Grzegorz Pawłowski – pochodzenie żydowskie polonofob

  * ks. rektor dr Wojciech Hanc – pochodzenie żydowskie

 26. JUR Says:

  Żydzi to naród wyklęty i tak powinno się o nich mówić zawsze i wszędzie. A My Polacy gdzie nasz Honor, gdzie nasza Ambicja.To nasz Ukochany Kraj i dalej pozwalamy aby nami rządzili komuniści i żydzi.Jesteśmy parobkami we własnym kraju.Sami jesteśmy tej sytuacji winni,bo chodzimy na z góry wygrane wybory przez Fałszywo brzmiące nazwiska nie znając prawdziwych .Rusek bije narody przyległe i nikt mu nie podskoczy bo grozi atomem,Żydzi leją Arabów twierdząc że mają prawo do ziemi z której już dawno temu zostali wyklęci i wciąż karzą się przepraszać za lata wcześniejsze.Pytam się Was Polacy jak długo jeszcze ?.

  • qrde blade Says:

   Nieprawidłowo postrzegasz problem Polaków. Polacy są przede wszystkim ogłupiałymi, mentalnymi niewolnikami, którym odebrano ich wiedzę o własnej historii i religii. O tym stanie rzeczy informuje wiele dowodów i artefaktów miedzy innymi kolumna króla Zygmunta III Wazy – jezuity górująca nad Warszawą, który to, aby ukryć historyczna prawdę nakazał spalić wszystkie dostępne w ówczesnej Rzeczypospolitej kroniki Długosza, co naturalnie pokornie uczyniono przy pokornych religijnych śpiewach. Tylko dzięki żydowskiemu wydawcy i niemieckim wydaniom mamy teraz wgląd w nadal ukrywaną przed narodem jego wielką historię. To nie przypadek, że patronem Polski uczyniono biskupa świętego Stanisława, który rzucił klątwę na polskiego króla. Mapy frankońskie i anglosaskie z 8 wieku jasno pokazują, że ówczesna Lechia graniczyła na zachodzie z państwem Franków. Germania natomiast powstała dzięki krwawym intrygom papieskim o przejęcie władzy nad pogańskimi krajami północy przy pomocy najemników, którzy mieli krwawo nawracać te kraje na chrześcijaństwo. Ashkenazi to właśnie ci ówcześni Germanie, Niemcy, bo mieli mordować nie odzywając się, aby nie zdradzić swego pochodzenia, którzy to wdarli się z bożą pomocą od południa między oba kraje po śmierci Karola Wielkiego. W ten właśnie sposób już od wieków razem z wiadomymi sąsiadami wpływali na naszą władzę, w końcu skrycie przejęli ją, nadal rządzą i ustalają opozycję, ale z ramienia i w imieniu oraz za pokorną zgodą religijnie otumanionego narodu.

  • Toronto Says:

   re: JUR – cytat:
   „Jesteśmy parobkami we własnym kraju.Sami jesteśmy tej sytuacji winni,bo chodzimy na z góry wygrane wybory…”
   KOMENTARZ
   Ja mysle JUR, ze najprawdopodobniej jestes ofiara zydowskiej propagandy, a pewnikiem jest, ze nie znasz faktow historycznych i stad wzial sie u ciebie objaw przygnebienia, ktory jest jednak uleczalny i podpowiem tobie jak to zrobic.
   Otoz wplyw na dzisiejsza sytuacje Polski i Polakow mialy wydarzenia sprzed ponad 300 lat.
   Po smierci krola Jana III Sobieskiego.w 1696r doszlo do walki stronictw politycznych w Polsce, w czym lapy jak zwykle maczaly obce sily, takie jak: „Prusy”, Rosja, Austria, ZYDOSTWO i liderzy KK (glownie papieze), a oprocz tego Polska rzadzili sascy Wettynowie, a po nich rzadzil alfons carycy Katarzyny II, S.A.Poniatowski.
   Pozniej byly rozbiory i zabory, okradanie Polski i Polakow przez obcych i likwidowanie polskosci wszystkimi metodami przez kolejne 123 lata (1795-1918).
   21 lat okresu miedzywojennego (1918-1939) to za malo, zeby odbudowac potencjal ekonomiczny i militarny wyniszczonego przez zaborcow i I wojne swiatowa odrodzonego panstwa polskiego, a w szczegolnosci, kiedy zydo-bolszewicy napadaja na Polske w 1919r, a wewnatrz kraju dziala niemiecki agent J.Pilsudski, grasuje masoneria i obce agentury oraz panuje swiatowy kryzys ekonomiczny wywolany przez krach na gieldach swiatowych w 1929r przez zydostwo.
   We wrzesniu 1939r Polska i Polacy doznaja kolejnego RZOBIORU Polski i przez nastepne 6 lat trwa wyniszczanie panstwa na masowa skale.
   W 1944r na ziemie Polski wchodzi nowy okupant Sowiecki, ktory przeprowadza druga faze czystek z elementu patriotycznego i intelektualnego w latach 1944-1956; pierwsza faza czystek odbyla sie w 1940r (wywozka prawie 2 mln Polakow na Syberie i wymordowanie ponad 20 tysiecy kadry oficerskiej oraz polskiej inteligencji).
   Okupacja sowiecka i pranie mozgow komunistyczna propaganda trwa do 1989r, a od 1990r do dzis (2015r) trwa okupacja zydowska, podczas ktorej polskojezyczni zydzi u wladzy wyprzedali za bezcen 80% polskiego majatku narodowego w obce rece, Polakom pierze mozgi libertynska propaganda, 3 miliony wyjechalo z Polski za chlebem, bo nie widza dla siebie przyszlosci w Polsce, wiekszosc narodu wegetuje i tylko zlodziejom i obcym powodzi sie najlepiej w Polsce, czyli bylym prominentom komunistycznym, agentom spec sluzb, Niemcom, Zydom, zdrajcom i kolaborantom.
   Pomimo uplywu ponad 300 lat od smierci Jana III Sobieskiego, Polska wciaz ma tych samych wrogow, ktorzy daza do rozkladu panstwa polskiego i zniewolenia Polakow.

   A teraz pomysl chwile i odpowiedz na pytanie: Czy faktycznie Polacy sa winni zrujnowania Polski ?

  • Jarosław Says:

   mam 72 lata,historii uczłyem się samodzielnie,maturę zdałem prawie cudem,/historyczka poszła rodzić/skończyłem zaocznie prawo, zaocznie/same komuchy/przez 5 lat spotkałem 2-3 ludzi /profesorów z przyzwoitą wiedzą,jeden z aystentów u prof Szuberta /robił doktorat/teraz siedzi w Senacie.Czytałe pracę żyda kaczyńskiego,paskudna.

  • Marencjusz Michalowsky Says:

   To głupia lista nazwisk i prymitywna.Tworzona po raz pierwszy w 68-tym roku,gdy Semitów usuwano z PRL.Tworzona sztucznie,aby pozbyć się niewygodnych politycznie obywateli państwa,a drugi raz tworzona przez socjalistyczne kręgi w latach 80-tych tuż po stanie wojennym, by robić zamęt w polskim społeczeństwie.Bzdury i głupoty ktoś zawarł w tej liście. Owszem są na niej nazwiska osób, które maja pochodzenie semickie,ale bez przesady -nie róbmy ze wszystkich tych osób Semitów.NIE MA na świecie osób IDEALNIE GENETYCZNIE rasowo czystych.,ale to nie znaczy,że ja np. mam się czuć Turkiem Szkotem Francuzem Ukraińcem Semitą Ormianinem itd itp., ponieważ aż tyle nacji przewinęło się przez naszą Rzeczpospolitą w ciągu 1000 lat najnowszej historii naszego państwa. W Europie najbardziej genetycznie jest zróżnicowany naród hiszpański, ponieważ oprócz genetycznego skladu afrykańskiego semickiego starogreckiego baskijskiego iberoceltyckiego Hiszpanie maja w sobie geny madziarskie [ węgierskie ] , arabskie [hamickie ]i w wielkiej mierze również teutońskie [ czyli tzw. germańskie. Natomiast sama rasa germańska jest skladowa genetycznych komponentów jafetyckich -semickich, staroceltyckich i również słowiańskich.].Jeśli chodzi o Chazarów -kulturowo był to naród wyznania Mojżeszowego,ale składowo to Semici Teutowie [czyli Germanie ] równiez część nas Słowian [Polanie Naddnieprzańscy ] jak równiez Ałtajowie [Mongoło Turko -Tatarzy ] tworzyli substancje ludzką chazarską.Genetycznie Chazarzy są jednym wielkim zlepkiem genów różnych ras ,które wytwarzały sie w różnym okresie historii.Kulturowo oczywiście Chazarzy byli wyznania Mojżeszowego.W Europie uzupełnieniem ,a jednocześnie silna konkurencja Chazarów sa Sefardzi.To Semici,którzy napływali do Hiszpanii Włoch i Francji od strony Morza Śródziemnego i kontynentu afrykańskiego.Przed Chazarami i Sefardyjczykami z tego samego semickiego Genu „J” do Europy w dalekiej przeszłości napływali z Azji Mniejszej [ dziś Syria Izrael Jordania Irak Turcja Liban ]Jafetyci i nie opanowali kontynentu naszego, poniewaz warunki klimatyczne podczas zlodowaceń były dla nich nie do przezwyciężenia. Jafetyci w znacznej mierze obumarli. Jafetyci Semici [ w skrócie Żydzi ] , Hamici w skrócie Arabowie to stary Gen oznaczony przez światowych genetyków m.in.w Indii i Japonii literka „J”.

 27. Toster Says:

  Muzeum zydów polskich 400 mln.z polskich podatków plus koszty utrzymania dodatek 100euro do emerytury dla 50.000 żydów w izraelu antypolskie filmy pokłosie .w ciemnosci teraz ida tak jak jeden polityk powiedział nie ma juz Polski jest Polin

 28. Paweł Woźniak Says:

  Witam, czytam i to mnie przeraża czy to są wszystko żydzi, gdzie są prawdziwi Polacy z dziada pradziada ?
  Może wyprowadzili się do Izraela?

  • DobroMira Says:

   Słyszałam ostatnio że największe polskie miasto… to Chicago. Lecz nigdzie nas nie brakuje. Moja nadzieja jednak, że Polacy tu wrócą a Polska będzie wielkim krajem wciąż żyje gdy np słyszę przepowiednie albo gdy słucham mojego prezydenta Polski: hrabię Jana Potockiego.

 29. justa Says:

  Taas
  Rzydzi to narod wybrany nawet przez hitlera.. He he
  A tak serio to co z tymi zydami wszedzie widza swoja ziemie wybrana to hore..

 30. kruk51 Says:

  Słusznym jest by zapoznać się z tą stroną ! Tu widzimy fałszerstwa historii i
  co ukrywa się przed Polakami. Szczególnie po drugiej wojnie światowej. Pol
  ską inteligencję wymordowaną przez Niemców Rosjan i Żydów zastąpili po
  wojnie żydzi ze wschodu. Byli członkami NKWD i to oni wprowadzali do Polski demokrację ludową ( socjalizm ) . A jak się nie powiodło wszyscy zostali liberałami. I dalej rządzą Polską. To jest rezultat „Okrągłego Stołu
  żyda Mazowieckiego. To tak delikatnie. Z natury rzeczy nie jest możliwym
  by zaistniało coś takiego jak Żyd Polak ! Polska stała się bazą przetrwania
  narodu żydowskiego na świecie. Bo już nie ma dla nich innych szans. Swiat
  arabski niebawem upomni się o swoje a ukryci zafałszowani Żydzi jako Pola
  cy mają szansę ocalenia. Zaś niebawem wróci pod obrady Sejmu ustawa
  o uboju rytualnym. Jak Przejdzie ta ustawa przez Sejm to możemy się spo
  dziewać ponownego najazdu Żydów na Polskę. Oczywiście, że będą mieć
  polskie nazwiska i metryki KK w kieszeni. Podsumowując ! Czy wiecie jaką
  rolę odgrywa żydowski klub Ronina w Warszawie ? Ten klub ma na celu
  porozumienie między Żydami i Polakami. Już działa od iluś tam lat. Niestety
  bez rezultatu ! Bo Żydzi uważają że my Polacy musimy przejąć ich żydowskie
  koncepcje myślowe i historyczne. W myśl zasady; tylko Żyd ma rację !
  Włączeni w tę dysputę Żydzi też nie znają prawdy a Polska jest ich Eldorado ! Nowa ziemia obiecana. Tylko nie wiadomo kto im tę ziemię obiecał ? Ale jak żyd zamorduje, ukradnie, zawłaszczy to znaczy, że Pan
  Niebios niejaki Jahwe im ja dał ! A dzisiaj ta wola ich Boga realizuje się w
  Palestynie ! No ! Klub Ronina nie daje rady a ja bym mógł ? I co ? Zaś
  Polacy będą walczyli o wolność, równość i niepodległość ? Zaprawdę !
  Powiadam Wam; Jakże trudno być Polakiem !

  • Marencjusz Michalowsky Says:

   Troszkę na wyrost jest ta lista stworzona. Tworzyła ją władza prosowiecka w latach 60-tych i 80-tych, a dziś w dobie katolo-bolszewicko-faszystowskiego szowinizmu pod derektywą skrajnej polskiej prawicy ta lista jest odnawiana i z hukiem powielana. Nie do końca jest prawdziwa. Wiele zjawisk w tej liście nie są historycznymi faktami, a osoby,które ją publikują NIE ROZUMIEJĄ historii Europy- zarówno tej nowej historii Europy sprzed 2,5 -3 tysięcy lat ,jak również tej starej historii Europy sprzed 6,7 tysięcy lat.

  • Marencjusz Michalowsky Says:

   Nie jest trudno być Polakiem. Mamy taką samą historię jak Niemcy Francuzi Rosjanie Anglicy Hiszpanie …itd itp. Wszystkie narody w historii walczyły z sobą bezustannie i my Polacy NIE MIELIŚMY trudniejszej historii niż inni. Np. Polska historia i historia Belgii to rzecz prawie nie do porównania : w tej sytuacji to my Polacy prawie że żyliśmy w raju.,Jeśli ktoś chce zobaczyć ,jak przebiegało życie w Belgii przez stulecia, to zdziwi się, że ten mały belgijski skrawek ziemi wchłonął w siebie więcej krwi niż wody przez stulecia. Nie jest trudno być Polakiem. Mamy normalną historie typowa dla Europy !!!!!

 31. klm Says:

  a najśmieszniejsze, że Ryszard Nowak sam jest żydem…
  no, ale wiadomo, że najlepszą metoda obrony jest atak…

 32. qrde blade Says:

  W Polsze od dawna rządzą Żydzi i czy to się komu podoba czy nie. To zwyczajny fakt. Kultywują swoim tradycjom, dbają o wiedzę, dbają o wykształcenie swoich dzieci, mają organizacje ich zrzeszające i rzecz jasna popierające, trzymają za przysłowiowy pysk media, naukę, religię, finanse i biznes są przy tym odrobinę zbyt mistyczni i podobnie jak Polacy zbyt łatwowierni. Natomiast umiejętności motoryczne, techniczne i inżynierskie to już raczej nie jest ich domena. Znając swoje słabości starają się nad nimi dominować w tym nad całą resztą globalnej społeczności. Niestety Polacy mają głowy zatrute fałszywą is-toria wpojoną im już tak dawno przez katolickich najeźdzców watykańskiego cesarstwa niemieckiego, że nie chcą nawet słyszeć jak naprawdę było. Tymczasem KK palił wszystkie księgi i kroniki i pisał naszą historię mającą ponad 3,5 tysiąca lat od nowa, aby rozpocząć ją dopiero od chrztu Mieszka.Tej ukrytej prawdy nie zna również wiele Żydów, którzy zapomnieli już, że wspólnotę 12 plemion stanowiło wiele semickich ludów i że Lehici – od Leha, zwanymi przez Rzymian Sarmatami, a przez Greków Scytami królewskimi od sławy w boju nazwanymi przez samych siebie Słowianami jeszcze w 9 wieku zamieszkiwali od Łaby do Uralu i od morza Bałtyckiego zwanego Sarmackim do morza Czarnego – stąd szczególne tytułowanie się na Pan pochodzą wprost od boskiego syna Jafeta, uznanego przez Noego za własnego – najmłodszego syna, którego to synem był Jawan, a którego jednym z synów był Sarmata posiadający jak podają kroniki jeszcze recesywne, szczególne cechy kosmicznego, boskiego stwórcy – jaszczurze oczy. Niestety z powodu licznych manipulacji i chronicznego braku wiedzy ludzkość w tym również Żydzi nadal na wielu frontach walczą lub rywalizują z własnego narodu potomkami. Obejrzyjcie –> http://youtu.be/4KyPgPNGE9U

  • qrde blade Says:

   Krótka errata – w obu przypadkach nie chodzi o synów, a o wnuków tj. Sarmata był wnukiem Jawana, który był wnukiem Jafeta.

  • Marencjusz Michalowsky Says:

   Bardzo dużo prawdy piszesz qrde blade.Dodam tylko,że Słowianie byli współtwórcami genu Teutońskiego [ germańskiego], byli również współtwórcą epoki Wikingów [wielu Słowian Zachodnich Pomorskich : Lubeka Berlin Schwerin-miasta zakładane przez Słowian Połabskich. ] byli Wikingami w Skandynawii, W dalekiej przeszlości Słowianie Zachodni dotarli i zakładali osady w Szkocji i innych wyspach brytyjskich. I co to zmieni dziś ,jeśli będziemy rozdrapywać wszystkie te wątki w Europie sprzed 4,5 tysięcy lat?

 33. Daniel Says:

  w tym kraju wszyscy potrafia tylko narzekac i pisac co to nie oni i co by nie zrobili ale to tylko w komentarzach macie mozliwosci i chcecie zrobic porzadek to go zrobmy razem a nie tylko piszmy i siedzmy cicho .podatek do gory cisza paliwo do gory cisza,ceny spozywki cisza wyplaty na dol cisza za chwile bedziemy z psami walczyc o jedzenie a te k….. w rzadzie beda sie opychac tym co bedziemy widzieli na papierku jak wyrzuci go z limuzyny za ktora wlasnie TY i TWOJA rodzina placi !!!

 34. walbrzyszaczek Says:

  Nie wiecie jak sprawdzic zyda= Niemcy wydali sporo ksiazek , ale sa pisane w gotyku…Z profilu Zydek ma nosa ponizej ucha, aryjczyk powyzej:))) jak Boga kocham

 35. walbrzyszaczek Says:

  Ale zydzi tez umieraja, jest na to rada:))

 36. mieszko1 Says:

  przepraszam…ale niema czrgoś takiego jak polscy żydzi….SĄ ŻYDZI W POLSCE

 37. Pan Says:

  Żydzi powinni opuścic Polskęi to jak najszybciej.

 38. karolina Says:

  Jak sie ich pozbyc…..musimy walczyc o Polske dla Naszych dzieci,wnokow ,to one bede tu zyc musimy zrobic wszystko i wszyscy , aby pozbyc sie ich z rzadu ,wybierac nowych ludzi ,POLAKOW ,ktorzy beda walczyli dla Nas o lepsza Polske …

 39. Chryzostom Says:

  Żyję w tym kraju od zawsze i cały czas pracuję na niego łożąc do kasy państwowej. Rownież moi przodkowie o tym samym nazwisku, których odnalazłem do początku XVI wieku mieszkali tutaj zapisując się w księgach historii. Różne mendy karmią się tym pożywieniem, trochę skapnie i mnie. Pewnie tak jest na całym świecie. Lecz jedno jest pewne, że kraj tworzy się jego kulturą. Jeżeli w Krakowie ( Krakowie ! ) najbardziej znanym festiwalem muzycznym jest festiwal kultury żydowskiej, jeżeli wbijesz w wyszukiwarkę słowo Masada, to wyskoczy zdjęcie knajpy w … Krakowie, jeżeli o honor polskiej tragedii lotniczej „walczy” człowiek, który za sam wygląd otrzymałby stanowisko premiera Izraela – to ja nie czuję się obrażony na Żydów, lecz na naszych. Za ile ktoś sprzedał dupę za to wszystko ? Przeczytajcie wpisy ponad moim – kto PISZE PO POLSKU ? Nie ma tam polskich znaków ! Interpunkcja nie istnieje, a to nie jest polskie ! Polska, to też szanowanie samych siebie i umiejętność wymówienia słowa Gibraltar z wyraźnym wzrokiem. To praca i podatki. Wybierać też można kogo się chce, a nie tego który piękniej gada. Robić rodzinę, robić nasz kraj, naszą kulturę, nasze fabryki, nasze rolnictwo. Za komuny obok polskiej flagi była flaga sowiecka, a teraz jest flaga Watykanu. To jesteśmy wolni, czy nie ? Forsa szła do Moskwy, a teraz idzie do Watykanu. No łajzy z nas straszne. Od dawien dawna mamy swoje zabobony, wierzenia, talizmany, uprzedzenia, bożki, a tu nagle dowiaduję się, że to wszystko jest katolickie. Te pisanki, Marzanna, śmigus dyngus, choinka. Ale od kiedy nam przypasowała wiara z Bliskiego Wschodu, to potrafimy za swoje dziękować im. Niech każdy sobie wierzy w co chce, ale nie sprzedawajmy się za propagandowe obrazki – czerwone lub błękitne. Najśmieszniejsze jest to, że czarnym sprzedali nas czerwoni. A my mamy swoje kolory, nie bójmy się ich, nie oddawajmy komuś korony, ona jest wygodna ! Kto chce ponosić ?

  • Nusia Says:

   toż to Polska-a nie Izrael ,trzeba nam Hitlera

  • koza Says:

   Kurcze jak ja bym chciała żeby większość POLAKÓW myślało jak Chryzostom!!! tacy ludzie potrzebni są w naszym rządzie i polityce gdzie niestety mało jest już prawdziwych POLAKÓW wielki szacun dla ciebie!!!!

  • Big Says:

   Sprawdzałeś do XVI wieku. Niezła obsesja. A może w XV w. twoi przodkowie byli Żydami, lub „co gorsza” niemieckimi Żydami. A jak nie to w XIV, XIII, lub XII. A może jeszcze wcześniej? To naprawdę jest choroba…

 40. Semen Says:

  Czytałem. Wstrząśnięte. Tutaj na Ukrainie sama sytuacja …

 41. Krzysiek Says:

  pytanie do autora blogu:
  kto to jest Ryszard Nowak?

  • krwawa marry Says:

   Masz internet, to sprawdź i nie ośmieszaj się publicznie.

 42. felek Says:

  Szanowni Państwo jedno jest pewne co musimy zrobić Zjednoczmy się w potężną siłę bo inaczej zginiemy a nasze dzieci powiedzą o nas ,, jakich głupich mieliśmy rodziców”.

  • Glock Says:

   Poprostu tu trzeba sie zjednoczyc I dzialac tak I postepowac tak .
   Jak wrog postepuje wobec ciebie Czyli po partyzancku .W LEB

 43. adameo Says:

  a rotenschwanz zarowno bieruta jak i frasyniuka (rodzina?) to tez niecenzuralne slowo

 44. adameo Says:

  o ile sie nie myle a mieszkam 20 lat w de to „kugelschwanz” jest slowem okreslajacym czubek ch….ja

 45. Łukasz Says:

  „Skąd ta bieda przyszła?” (TEY) Sporo tego tałatajstwa! A to czóbek góry lodowej. U mnie w pracy (AGH) nie ma innych. Same ubeckie, milicyjne, pe-zet-pe-roskie familie. Ciągle przyjeżdżają nowi, mają tu zapewnione wszystko! Opanowali władze wydziałów, wszytstkie prace związane z inwestycjami. Kradną, kablują. Zawdzięczają wszystko takim układom, bez intryg by się tu nieutrzymali. Remont dziekanatu: 200tyś.PLN.; Remont laboratorium: 800tyś.PLN; nowy mikroskop elektronowy:15mln. PLN; cztery nowe bydynki 65mln PLN -za jeden z nich. Projektanci, i wykonacy „nasi”. Efekt: jak pomieszać „Alternatywy4”, ze Spółdzielczą Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego im.Borów Tucholskich ze „Zmienników”. Dodająć tamtego kadrowego, i Ochódzkiego. Ale oni kradli mniej!

  • Jacolo Says:

   Zgadza się na UAM jak budowali wydział prawa to materiały z najwyższych półek, wszystkie sufity i elewacja z miedzi i to są setki metrów, nie wspomne o reszcie, a wypłaty na poziomie że szkoda gadać.

 46. EVA Says:

  Do reszty można zgłupieć!Wszędzie Żydzi.Idziesz do koscioła na ołtarzu oczywiście Chrystus- Żyd.Nowy i stary Testament -o Żydach.Biblia – oczywiście o Żydach i przez Żydów spisana.A Bóg?- oczywiście też Żyd,bo jakże by innaczej.I wszyscy deklarują ,że są chrzecijanami.A od kogo jak nie od Żydów chrześcijaństwo przyjęli? Marzeniem Polaków jest pojechać do Ziemi Świętej- oczywiście żydowskiej Ziemi Świętej.Chol..ra czy Żydzi dzielą się na Żydów i nie Żydów? I najgorsze jest to ,że Żydzi psy wieszają na swoich pobratymców Żydów,ale nie Żydow.

  • zimbarder Says:

   Chrystus nie był Żydem tylko Judejczykiem. To jest kardynalna różnica. Żydzi zostali wymysleni równolegle z judaizmem. Biblia, tzn STnic nie mówi o zydach do czasu NT. Zydzi to Edomici, Kaannejczycy a Judejczycy do których należał Józef i Maria to całkowicie coś innego. Zwróćcie uwagę szczególnie w ewangelii Jana na zwroty ” i przyszli Żydzi po Jezusa”. Żydzi to talmud, religia babilonsko – kananejska czyli satanizm. Religia Jezusa to Stary Testament.
   Nauczcie się to rozróżniac bo sa z tego wielkie problemy

  • Jan Maria Says:

   Tak tak Polak to ten z Kalisza, o nie to Wiekopolanin, a może Polak to Kurp , alez nie znasz się, Kurp to Kurp , a Prawdziwy Polak to góral ale tylko kiedy jest pijany. To samo z Jezusem , słyszałem ze to Samarytanin tzn taki Malopolanin z Kielc urodzony w Lublinie a matka jego Łowiczanka ale wszystko z Jerozolimy. Ale zgadzam sie ze nasi Żydzi nie maja nic wspólnego z żydami z Izraela. Przecież urodzili się w Polsce. Oni są nasi.

  • rici Says:

   Zydzi dziela sie a Aszkenazyjskich i Sefradyjskich. Zydzi Sferadyjscy to sa prawdziwi Zydzi wywodzacy sie z Palestyny, jest ich okolo 5 % i najwiecej mieszka obecnie w Iranie. Zydzi Aszkenazyjscy pochodza od Chazarow, plemiona tureckiego ktore wyruszylo na podboj Europy z terenow pogranicza Mongoli,Chin i Syberii. W V do IX tworzyli jedno z najwiekszych panstw Europy. W IX wieku Kagan czyli Chan Chanow przeszedl na Judaizm a z nim cale panstwo. W zwiazku z tym ze na terenie tego panstwa mieszkalo duzo ludnosci pochodzenia gockiego i slowianskiego , wytworzyl sie jeden wspolny jezyk Ijdisz bedacy mieszanina tych trzech jezykow , a obecnie uzywany przez wiekszosc” Zydow” W czasie I Rzeczpospolitej 80% wszystkich Zydow mieszkalo na jej terenie.

 47. M.W Says:

  Chyba jako jedyny przeczytałem to wszystko razem z komentami. Tak piszecie i piszecie o żydach zmianach nazwisk rozkradaniu Polski ,sam widzę że źle sie dzieje w naszym kraju ale jakoś w żadnej z wypowiedzi nie widziałem nie podważonych faktów uzasadniających racje tego co piszecie.

  • DGP Says:

   Musze sie z toba nie zgodzic. Przeczysz sam sobie. Z jednej strony mowisz ze widzisz ze zle sie dzieje z drugiej masz liste ktora jest sama w sobie dowodem. Na podstawie tego mozna wnioskowac ze zydzi ktorzy rzadza tym krajem sa zli i nie dzialaja w interesie zwyklego polaka, wrecz przeciwnie. Oczywiscie nie nalezy generalizowac ze kazdy zyd jest zly bo to nie prawda. Jesli jednak nie wierzysz do czego masz prawo to sam sprobuj poszukac informacji na ten temat i sie nad tym zastanowic. Istota myslaca najpierw zbada dany temat zanim wyrobi sobie o nim opinie. Niestety ta umiejestnosc zanika (M.W nie mam ciebie na mysli) w dzisiejszych czasach bo ludzie przyjmuja opinie innych podawane im w srodkach masowego przekazu. Dlatego mozna zaobserwowac ze kazdy ma opinie na kazdy temat mimo ze czesto nie ma o nim zielonego pojecia.

 48. WARSZAWA Says:

  SPORO TU RACJI I INFORMACJI ALE ZNAM ZYDOW Z KRAKOWA KTORYCH PRZESLADOWANO ZA TZ. ZYDOKOMUNY I ZABRANO IM WSZYSTKO WIEC JAK TO BYLO NAPRAWDE ?????
  GOMULKA MIAL ZONE ZYDOWKE I WIELU WTEDY W WARSZAWIE WIEDZIALO ,ZE ZADZILY TRZY ZYDOWKI I BYLA NAGONKA NA ZYDOW I WYJAZDY Z POLSKI ?????
  A WIEC NIE WSZTSTKO JEST TAKIE PROSTE JAKBY SIE WYDAWALO !!!!!

  • adept48 Says:

   Mamy też materiały które mówią jak to jest z naszą historią i z pojęciem żyd.Nie jest to ani obraźliwe ani powód do pogardy.. wygląda na to ,że zaczniemy czytać naszą historię od nowa .. http://nesaranews.blogspot.com/2012/06/history-of-thehouse-of-rothschild.html
   nie trzeba wiele .. ale my tu wszyscy robimy za owieczki .. a tam ktoś … nam tworzy ten cały teatr..

  • Talizman Says:

   Szalom dla pasożytów, oszustów i trolli.
   Was samozwańców prawda zawsze boli.
   Na Waszych językach zawsze brzmi fałsz i obłuda.
   Przed snem rozmyślacie czy Goi kolejny raz oszukać Wam się uda.

   CHAZAROWIE I WATYKAN TO LADACZNICA
   CO LUDZI Z KASY ZAWSZE ROZLICZA
   NIECH SYJONIŚCI I WATYKAN ZNIKNĄ Z MAPY ŚWIATA
   A MY BĘDZIEMY SZCZĘŚLIWI PRZEZ POZOSTAŁE LATA !!!

   Rodacy zorganizujcie dywizje ,,Gromu ”
   a ja uczynię porządek w naszym Polskim domu
   Jedna krwawa noc, jeden świt,
   a upadnie o Syjonistycznej swołoczy odwieczny mit.
   Od szuj i trutni dopiero ,,po kryształowej nocy ‘’
   Polski naród na zawsze wyrwie się z lenniczej niemocy.

   Wobec swoich dzieci i wnuków Polacy jesteście zobowiązani do zorganizowania ;
   Polowych Plutonów Egzekucyjnych których zadaniem jest wymierzenie kary dla polskojęzycznej swołoczy i ich uwłaszczeniowych kolaborantów za zdradę interesów narodu polskiego.
   Aby usunąć marionetki syjonistycznego ścierwa i ich uwłaszczeniowych kolaborantów należy zorganizować Fundusz Obrony Narodu na ,,elitarną jednostkę specjalistów’’

   Polityka to kurtyzana i ,a lgną do niej trutnie i swołocz.
   Euro kołchoz ,czyli Chazarska swołocz gnębiąca i okradająca Goi
   Dla potwierdzenia dedukcyjnego toku myślenia do czego zmierzają Syjoniści proszę zadać sobie trud i zapoznać się z ;
   1/ Protokołami Mędrców Syjonu 2/ Talmudem

 49. tess Says:

  Religia chrześcijańska nakazuje nie krzywdzić bliżniego i stosowanie tej zasady sprawiłoby ,iż świat byłby taki jak powinien-pełen dobroci i szczęścia.Sama śmierć jest już tragedią i choroby.Nienawiść w niektórych innych religiach istnieje i tym samym nie zasługują one na rozpowszechnienie.Nie jest ważne mądralo pisząca o historii chrześcijaństwa w najgorszym swietle(pomijam,że obrażasz uczucia wielu) kto wykorzystał tę religię dla swoich celów(obecnie w kościele katolickim działa wielu jego zdrajców na jego szkodę).Ona jest ważna,jej przesłanie dla dobra człowieka.Każdą religię należy szanować,jeśli ma podobne przesłanie.Religie poszukują drogi do tego lub tam,gdzie rozum nie sięga-niektóre tylko rozumieją,iż wymaga to pokory i bycia dobrym.Zrozum talmud a potem niszcz to,co dobre.Nienawidzisz chrześcijaństwa i to potrafisz-ja zaś nie mam do ciebie nienawiśći.Uwierz,nawet ci „żli” (inkwizycja) nie byli aż tak zwyrodniali jak ci,którzy mordowali na Wołyniu lub w innych miejscach, nie tak dawno(np.czekiści,NKWD).Ci,których dzieci i wnukowie żyją do dziś i nienawidzą chrześcijaństwa,jak ty.Pochwalić chcesz się wiedzą historyczną?Dokonaj może analizy tego,co jest dziś?Może zauważysz ot taki sobie „mord ukryty”?W pracy tracimy energię życia i niszczenie jej owoców jest „swoistym mordem”.Kradzież też zabiera nam to,co zdobyliśmy pracą czyli energią życia.Niweczy więc nas.Grabić majątek całego państwa-to dopiero niweczenie.na pokolenia! Chrześcijaństwo to czyni???

  • J-23 Says:

   Bez przesady dla zdrajcow oszustow zlodzieji i mordercow Niema zmiluj sie KONIEC ZTYM. Jestem za krysztalowa noca .Smierc swolczy syjonistycznej wyp………………..ac z POLSKI

  • Jan Maria Says:

   Zgoda, ale mów mniej wulgarnie to twoje racje trafią do ludzi rozsądnych. Podjąłes ciekawe watki , ale za dużo emocji powoduje chaos w twoim wywodzie. Powidz to na spokojnie z argumentami . Dobry kierunek dociekan ! Chazarowie + filozofia syjonizmu = dzisiejszy Izrael

 50. Diaemus Says:

  „Jacolo Says:
  20/02/2011 o 14:37
  Po pierwsze nie żyd a syjonista, po drugie znajdź mi jednego u nas co działa w naszym interesie.”

  Nic dodać, nic ująć.

 51. Diaemus Says:

  Prawicowylewak Says: „…W przeciwieństwie do pokemonów, pentagramów, danonków do picia i innych pierdół chrześcijaństwo jest ściśle związane z Polską od początku jej istnienia czyli ponad 1000lat tymczasem cała nowo-moda ma lat 10? 20? Czy komuś normalnemu może przeszkadzać 1000 lat tradycji?…”

  TAK. Mi przeszkadza bo to tradycja hańby i niewolnictwa i w tym to układzie wolę być „ta nienormalna”.

  1. Chrzescijaństwo nie jest tradycją polską, a niewolą umysłową narzuconą nam, Słowianom siłą i za pomocą niszczenia czy wręcz wykorzeniania naszej kultury. Gdzie szukać teraz artefaktów PRAWDZIWEJ wiary tego ludu??? Wszystko zniszczone, a na miejscach dawnych świątyń (czarramów ziemi w większości tak by bardziej splugawić…) stoją budynki religii smutku i gloryfikacji śmierci człowieczeństwa w jego prawdziwej naturze radości z życia i czczenia życia w ogóle. Nie wiem skąd się wzieło to straszne nadużycie, że plagiato-bujda chrzescijańska (i to w dodatku na wskroś reptiliańska, bardziej niż te pierwotne…) jest tradycją polską. Po prostu śmieszne ;-DDDD Chcesz zniszczyć lud? Zabierz mu FAKTYCZNĄ tożsamość, a sam jak wieki miną będzie twierdził, że obce jest jego-zobacz wyżej ;-(
  2. „…..Wątpię więc żeby katolicy chcieli kogokolwiek tępić…” No ależ skąd…;-DDD Chrześcijaństwo jak każde tego typu zaciemnienie umysłu nie toleruje współistnienia innych wierzeń i poglądów. Zaraz się okaże, że Inkwizycja to bajka…Gdzie NWO tam zorganizowane religie…a z tym sekciarzem JPII bo aż zabolało…brrr
  3. Jeśli 1000 lat tradycji ma być wyznacznikiem dobra to dajmy NWO-wcom i innym gadom też tu pożyć-na naszych szyjach…w końcu są tu dłużej niż 1000 lat…;-DDDD
  I na koniec…Taki mini cytacik:
  „…Warto dodać na marginesie, że już od czasów papieża Grzegorza I (590-604) Kościół przyjął politykę eksterminacji rodzimych wierzeń, która sprzyjała mieszaniu się różnych elementów i wchłanianiu niektórych zwyczajów i wierzeń „pogańskich” przez Kościół. Dla skuteczniejszego wytępiania pamięci o dawnych kultach papież ten zalecał budowę kościołów chrześcijańskich w tych samych miejscach co dawne świątynie „pogańskie”…Stale zwraca uwagę pogardliwe odnoszenie się do Słowian u Thietmara, którzy tak czy inaczej są kimś pośledniejszym niż Niemcy. Z kolei Słowianin- niechrześcijanin to dla Thietmara „pies”, „głupek” itp. Kościół od samego początku umacniał system niewolniczy tam gdzie on występował. Dodał do niego jedynie zróżnicowanie w traktowaniu niewolników wyznania chrześcijańskiego i „niewiernych”, wprowadził też obostrzenia w sprzedawaniu w niewolę ludzi względem ich wyznania. O niewolnikach na służbie Kościoła w opisywanym okresie Kronika Thietmara wspomina na końcu Ks. VI, przy okazji wychwalania króla Henryka za jego dary na rzecz diecezji marseburskiej: „król Henryk wzbogacił nasz kościół licznymi użytecznymi darami, w szczególności aparatem do odprawiania nabożeństw; poza tym z każdej włości, jaką posiadał w Turyngii i Saksonii, dał nam po dwóch niewolników”…..U schyłku XI w. Szczecinianie mieli oświadczyć biskupowi Ottonowi Mistelbachowi: „U was, chrześcijan, pełno jest łotrów i złodziei; u was ucina się ludziom ręce i nogi, wyłupuje oczy, torturuje w więzieniach; u nas, pogan, tego wszystkiego nie ma, toteż nie chcemy takiej religii! U was księża dziesięciny biorą, nasi kapłani zaś utrzymują się, jak my wszyscy, pracą własnych rąk”…..Rozwój chrześcijaństwa szedł….w parze z usuwaniem demokracji plemiennej.”

  Daj Pan spokój z tym rzekomo polskim reptiliaństwem….

  • adept48 Says:

   Mocne i mądre pisanie . tak masz całkowitą rację .to jest niszczenie tożsamości . a krzewienie religii ogniem i mieczem to niewybaczalny grzech.Na terenach obecnej Polski ,żyły ludy zgodnie z naturą i z poszanowaniem bliźniego .To te ludy były napadane i ograbiane w imieniu „NOWEJ MIŁOŚCI ” której na imię zniewolenie.

  • DGP Says:

   Masz racje co do religi i sie tu z toba zgadzam. Jednak tak naprawde to nie religia sama w sobie jest zla ale ludzie ktorzy ja tworza. U podstaw chrzescijanstwa leza dobre zasady moralne ale zostaly one wypaczone przez ludzi siedzacych u steru calej religi. To samo tyczy sie kazdej religi na tej planecie. Nawet najlepsze idaly szybko zostana wypaczone przez grupe zadna wladzy i bogactwa. Chrzescijanstwo powstalo jako przeciwnienswo zdegenerowanemy greckiemu politeizmowi panujacemu w Rzymie. Wlasnie przyklad dawnej Grecji i Rzymu pokazuje ze kazda religia predzej czy puzniej jest wypaczana przez ludzi. Dlatego nie ma sesu sie tez cofac do swiatowida i lokalnych bostw czyli politeizmu. To bylo naprawde dawno temu i nie bylo takie cudowne jak ci sie moze wydawac. Slowianie nie byli takimi milujacymi pokuj i zyjacymi w charmoni z przyroda dziecmi kwiatow. Bylismy ciemnym ludem ktory wyksztalcil zabobonny system wierzen zeby wytlumaczyc zjawiska natury. Gwarantuje ze gdyby przyszlo ci w tym momecie zyc w tamtym okresie to szybko zostalbys zlozony w ofieze jakiemus bostwu. To jest jednak inna sprawa na inna dyskusje. Tak jak napisalem, same religie nie sa zle. Zli sa ludzie ktorzy je tworza. Koscol katolicki szczegolnie wslawil sie swoim barbarzynstwem w okresie sredniowiecza: tepienie pogan, krucjaty, inkwizycja. W obecnej formie szczegolnie w naszym kraju kosciol pragnie chyba wrocic do tamtych czasow. Opaslych duchownych zbierajacych odpusty i palacych na stosach kazdego kto ma odmienne zdanie. Nie ma tez jednak sesu twierdzenie ze nasza tradycja wywodzi sie z pierwotnych zabobonow oraz wierzen i powinnismy do niej wracac jako prawdziwi slowianie. Na koniec chcialbym dodac ze Polska na przestrzeni histori a szczegolnie w okresie naszej najwiekszej potegi byla krajem wielowyznaniowym i wielokulturowym. Bylismy pod wplywem czterech glownych religi swiata z silnymi wplywami kultur wsochdnich i poludniowych. Dopiero wojny i komunizm stworzyl z naszego kraju sztuczny twor, czyli biale spoleczenstwo w 99% wyznania chrzescijanskiego praktycznie pozbawione mniejszosci etnicznych i wyznaniowych. Niestety najgorszy sort tej jednej mniejszosci zostal a ich liste mozna przeczytac powyrzej.
   Ps. Prosze mi wybaczyc moja ortografie.

 52. DGP Says:

  Trfiles w sedno spray „niech zyja i dadza zyc innym”. Problem w tym ze ci panowie powyrzej nie chca wcale dawac zyc innym. Ich celem jest tylko ich wlasne ja a inni do wyzysku a potem do odstrzalu.

 53. anabela 43211 Says:

  Brak nienawiści do innych nacji,uczciwość,praca i płacenie podatków, wspieranie instytucji pożytku publicznego,segregowanie śmieci-i poza nietolerancją dla idei gender i sztucznej żywności-generalnie z życzliwością dla innych-a tu jakiś nieznany mi człowiek mówi ,że ponieważ nie potępiam Ż.-to też jestem Ż.Otóż mylisz się nieżyczliwy Homo sapiens.Nie jestem Ż,ale ciesze się,że przetrwali pomimo takiej zbrodni jak Holokaust i nieprzerwanej nagonki.Kibicuję też:Aborygenom,Papuasom,Pigmejom ,Indianom,Buszmenom i ludom Syberii.Niech wszyscy żyją i dadzą żyć innym-też zwierzętom!!!

 54. bajeczka2010 Says:

  Niestety,taka prawda;Elity nam pozabijali Niemcy i Bolszewicy.
  Ci,którzy zostali nie byli dopuszczani do żadnych stanowisk.Szczególnie rodziny katyńskie były prześladowane,problemy miały dzieci by dostać się na studia/zdany dobrze egzamin ale nie przyjęto/.
  Trzeba jednak spojrzeć prawdzie w oczy;Polacy pozwolili „sprywatyzować”
  czyli rozkraść majątek narodowy,dali się nabrać na „okrągły stół”,
  a śp.A.Walentynowicz,Gwiazdowie,Wyszkowski ostrzegali!
  Teraz chyba tylko CUD może sprawić by coś zmienić.Mają całą kase
  i robią co chcą!Już wnuki są „wyszkolone” jak siać nienawiść do
  Polaków-patriotów! Liczy się tylko KASA!Teraz wymyślili by polski
  emeryt pracował do śmierci i jeszcze dopłacał do bogatych emerytów!
  /naród polski ma wyginąć,zostaną tylko „najemnicy” do czarnej roboty/.

  • szwarc Says:

   Talizman chetnie dolacze do tych oddzialow .Ciemnote zydowska trzeba pogonic z naszego kraju.Oni zatruwaja naszego ducha.

  • dex Says:

   CI Niemcy i Bolszewicy w większości byli dowodzeni przez syjonistów i przez nich podżegani, Beria to kto był… syjonista z krwi i kości. Hitler miał powiązania z Wall Street i był stamtąd finansowany. Cała machina Hitlera była oparta na tym, że jeden żyd był do odstrzału, a drugi rządził Nazistami… bo byli syjoniści i żydzi nie mający żadnych chorych idei odnośnie Goi itp.

  • elochim Says:

   Wszyscy dużo piszą o chrześcijaństwie a tego w Polsce niema. Widział kto Chrześcijanina – 0 – są tylko rzymscy katolicy.

 55. adept48 Says:

  Mam ochotę krzyczeć . tu macie trochę więcej wiedzy ….jesteśmy w takim kotle .banksterów i nawiedzonych ,że warto to szczerze i uczciwie mówić ,pokazać ; http://www.questionsquestions.net/docs04/engdahl-soros.html
  i tu ,aż głowa boli ;
  http://nesaranews.blogspot.com/
  Mówią ,że sama świadomość pozwala by dokonały się zmiany ..bo nieświadomy pozwala sobą pomiatać . .Możemy wielu za jakiś czas rozliczyć z ich zachowań .Niech wiedzą ,że wiemy i mówimy DOŚĆ .

  • anabela 43211 Says:

   1/Gdzie te miasteczka żydowskie-10-90% ludności,często biednej,ledwo wiążącej”koniec z końcem”?
   2/Wszyscy przyszli w mundurach:też starcy i niemowleta?
   3/Śmierć to mistrz rodem z Niemiec-wątpi Pan w ich mistrzowską organizacje?-ja nie…
   4/Jak w Pana organiźmie-nie jest Pan sam.Pana jelita kolonizuje escherischia coli,syntetyzując dla Pana niektóre witaminy.Też korzystamy z innych doświadczeń i zdolności w społeczeństwach!
   5/Co złego w niemieckich rzemieślnikach?Żydowskich poetach(nie musi Pan przecież czytać wierszy)?
   6/A transfuzję wymienną przy konflikcie serologicznym wprowadził polski lekarz pochodzenia żydowskiego-dr.Ludwik Hirszfeld-ile polskich dzieci zawdzięcza mu życie?
   7/Myslę,że nie jest Pan dobrym(choć to niemodne słowo )człowiekiem.
   Pozdrawiam -Polka bez kompleksów anty(żydowskich,cygańskich,niemieckich,rosyjskich,czarno-i żółto-oraz czerwonoskórych)

  • adept48 Says:

   Nic nie mam do każdego przeciętnego mieszkańca ziemi, wręcz jest mi bliski bo i los podobny .
   Pokazuję ludzi którzy chcieli wymordować 90% ludności na Ziemii .. i z tego powodu jestem złym człowiekiem?
   A tamci co wywoływali wojny mordowali z chciwości zagarnęli 99% światowych zasobów finansowych… to święte aniołki ..BRAWO … na taką interpretację się nie piszę .

 56. Skdjdh Says:

  A co ze Stolzmanem z Białogardu? Tym się zajmijcie !!!!!!!!!!!!!!!!

 57. moherowy beret Says:

  ludzie do dzieła jeszcze nie jest za późno – można wasze głowy jeszcze wyleczyć

 58. Jurek Jur Says:

  cala prawda o nich trzeba dzialac polacy

 59. 999AQQ Says:

  Ostatnio bardzo dużo parchatych zjeżdza do Polski. Jambo Jetem ostatnio w Pyrzowicach lądowali-onet o tym pisał choć nie napisali wprost skąd był lot.

  • anabela 43211 Says:

   Jak chochoły uśpieni na wieki w „antyżydostwie”(antysemityzm obejmowałby też Arabów-potomków Izmaela)-a tymczasem:zamykają zakłady pracy,od cukrowni do kopalń i stoczni;giną pszczoły ;nie ma profilaktyki zdrowotnej w szkołach.A Ty śpij,słodko śpij;o „parchatych”sobie śnij…Czosnek jedz,słodkich snów-przez sen o „parchatych”mów…A na serio:Bywaj zdrów!Nie-Żydówka(amatorka czosnku jako przyprawy)

 60. Niezrzeszony Says:

  W sprawie komentarza Szechtera ( Michnika ) w telewizji australijskiej, że należę do stada baranów, czy ktoś może podpowiedzieć kiedy i w jakim programie się to ukazało ? Ewentualnie czy takie słowa zostały zapisane i gdzie można je usłyszeć, zobaczyć lub kto słyszał je osobiście ?
  A co do sytuacji finansów Polski, to niebawem będziemy mieć nie drugą Japonię ( jak obiecywali czerwoni ), ale drugą Grecję lub Islandię. Marek Aureliusz powiedział przecież, że aby widzieć cały obraz i kto na tym zyska, należy analizować wszystkie zależności

 61. onsala Says:

  bez rozbicia ukladu z Magdalenki tylko na drodze rewolucyjnej jak w krajach arabskich nic sie w Polsce nie zmieni widac ze niszczenie Polski jest swiadome i zaplanowane wraz z depopulacja .czyni to zydomasoneria jest tragiczne ze wieleu Polakow dalo sie tak oglupic propagandzie Gazety z gwiazda i TVN I POlsat Polacy utracili instynkt samozachowawczy obudzmy sie bo zginiemy marnie . widac tez ataki np. na takich ksiezy jak np. ks, T RYdzyk lub ks , Natanek ksiezy patriotow gdyby mogli to by ich wykonczyli jak ks Popieuszke Suchowolca i innych, a teraz cala seria podejrzanych samobojstw na czele z A. Lepperem !!!a liczba nieaznych glosow przy wyborach prezydenckich 2mln kto w to uwierzy ?

  • MIISIOR OPTIMUS Says:

   Ksiądz Natanek to może i dobry człowiek ale nie ma pojęcia w ogóle o tym co mówi, a nieraz mija się po prostu z prawdą, jak juz w słynnym kazaniu gdzie wygasdywał bzdury o Harry poterze i mieszał wszystko co mozliwe w jednym kotle. Takich ludzi szkoda, ale z drugiej strony szkoda Kościoła, bo czym innym był psychol św Franciszek, przynoszący chwałę Panu, a co innego wspomniany ks. Natanek. Przy czym budzi zdumienie, że gość osiągnał niezłe naukowe tytuły. A co do „narodu wybranego” w Polsce, hmmm – czy sam fakt bycia żydem wystarcza by kogos w czambuł potępiać? Ja tam gości w jarmułkach z zasady nie trawię i jako Polak mam powody, ale nawet wówczas nie twierdzę, że wszystkich starozakonnych trzeba wytępić lub potępić. Tutaj akurat zgodze się nawet z natankiem, który mowi o tych rzekomych żydach, którzy w żaden sposób nie kultywują religijnych zasad żydostwa, poprzestając na manipulacji, sianiu zamętu i wyciąganiu bezczelnie kasy od nie-żydów.

  • SK Says:

   A kto dowodzi powstancami rozbijajacymi wojska Kadafiego w Lybii?
   Byli zolnierze Kadafiego.
   A kto jest wsrod politykow organizujacych panstwo po rewolucji? Byli politycy Kadafiego.
   Ludzie, ruszcie mozgami!
   Kazdy moze zmienic poglady, kazdy dojrzewa . Obwinianie kazdeej z was i kazdego z was za bledy rodzicow to tylko manipulacja. Kto z was ma wplyw na to, co robil ojciec?

   Temu Nowakowi,cos odbilo chyba. I tak sobie podaje bajki dla naiwnych i bezmyslnych.
   Ilu glupich nie potrafi myslec uzywajac wlasnego mozgu? Oto jest pytanie
   SK

  • Prawicowylewak Says:

   Panie MIISIOR OPTIMUS, jako osoba nie specjalnie wierząca uważam że ks. Natanek wcale nie przesadza:
   1) mass-media mówią że głupi, więc z dużym prawdopodobieństwem znaczy że mądry (po co by go tak ośmieszali? przecież produkcja propagandy kosztuje…) Jest szczery i boją się go.
   2) Czemu ma mnie boleć „walka z pokemonami”? przecież to jakaś pierdoła popkultury i czy jest to jakaś wartość żeby jej bronić? O co ten cały raban?
   3) Mówi się o prawach gejów, równouprawnieniu, tolerancji no i wszystko było by w porządku tylko gdzie prawo do tożsamości tradycji, rdzennej wiary? Jak już mówiłem nie jestem osobą wierzącą ale czemu ma mi przeszkadzać krzyż? Jakoś zwalczanie tego symbolu nikogo nie dziwi (np. pod pałacem prezydenckim oraz w sejmie). Osoby powołujące się na tolerancję zarzucają katolikom że wtrącają się im w życie mówiąc że ingerują w sferę publiczną swoimi paradami.
   W tym samym czasie jest afera o krzyż… no bo jak to tak żeby z wiarą w sferę publiczną 😀

   Nie mam nic do gejów, obcokrajowców, kultury poszanowania dla drugiego człowieka niezależnie od przekonań czy nacji. Tyle że katolików dzisiaj się ośmiesza promując „wartości” które przyszły z zachodu kreowanego przez bóg wie kogo, pod wpływem jakichś tajnych organizacji o niejasnych celach: http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%C5%BCokrzy%C5%BC (zarówno Bill Clinton jak i G.W. Bush byli członkami sekty różokrzyż). W przeciwieństwie do pokemonów, pentagramów, danonków do picia i innych pierdół chrześcijaństwo jest ściśle związane z Polską od początku jej istnienia czyli ponad 1000lat tymczasem cała nowo-moda ma lat 10? 20?
   Czy komuś normalnemu może przeszkadzać 1000 lat tradycji? Nawet z tą tolerancją to jakaś paranoja, przecież od setek lat mieszkaliśmy obok Żydów, Tatarów, Ormian, Łemków, Ukraińców, Bojków i pewnie wielu innych nacji o których nie wiem i jakoś ludzie żyli obok siebie. Wątpię więc żeby katolicy chcieli kogokolwiek tępić (skąd nauki ekumeny u J.P. II ?). Bronią swojego i mam nadzieję że wybronią! Niezależnie od poglądów każdy kto występuje przeciw sektom w stylu NWO zasługuje na uznanie a ks. Natanek wzbudza we mnie jako osobie niewierzącej więcej zaufania niż klasyczny kościół. Mówi co myśli, nie knoci a no bo może tak a może nie tak- jest wiarygodny i zapewniam że wie o czym mówi- występuje przeciw wpychaniu łap w naszą tradycję, kulturę, które to zasługują na więcej szacunku niż pokemony, kotyliony, gry komputerowe, telefony niedługo chipy pod skórą, masowa kontrola, zniewolenie i jedno państwo światowe ze zbaraniałym społeczeństwem co ma w głowie pokemony zamiast mózgu. POZDRAWIAM

  • zuk Says:

   Kościół na czele z takimi księżami jak rydzyk czy natanek niszczy Polske rownie skutecznie jak komunisci, nazisci i zydzi, więc raczej trudno być patriotą bedąc katolikiem. Ale co tam, buk wie lepiej… glupoty co prawda mi nie żal, tylko Polski szkoda. 1000 lat temu przyjechali zydzi, zaplacili Mieszkowi, tek koperte wzial (prawdziwy Polak) i płonącymi stosami i rozgrzanymi szczypcami począł głosić słowo boże… tak nas juz historia pokarała, ze ci co mieli rozum, byli systematycznie wybijani, a to przez żydokatolików, a to przez hitlera, a to przez stalina, a to przez zydokomune, zostali prawie sami idioci, wiec nic dziwnego, ze w Polsce 99% katolików (wg. statystyk ja tez sie do nich zaliczam:P), tusek wygrywa wybory, a w świebodzinie budują żydowi pomnik prawie do nieba… żal, ale nie wyjadę nigdy i o Polskę bede i niech żydki pokroju rydzyków, jezusków, czy tusków zrają ze strachu.

 62. Anna Says:

  Czytając tą listę dochodzę do wniosku, że właściwie wszytki wybitne osoby w państwie są pochodzenia żydowskiego, że to Żydzi walczyli o niepodległą Polskę i później wzięli na siebie ciężar rządzenia. Wygląda na to, że są oni lepszymi polakami i patriotami niż zwykły, szary i mający wszytko w dupie obywatel.

  • Todoze Says:

   …bo wszyscy „niewybitni”, jak ich określasz, są szykanowani, niszczeni, ośmieszani, i nie mają dostępu do głównych mediów. A domyślam się, że „Popiełuszków”, tylko takich nie znanych, było o wiele, wiele więcej.

  • PP Says:

   Nie wiem czy wszystko tu jest prawdą …
   wybitne to, które ? Powstaje też pytanie o Smoleńsk i Kaczyńskich.
   i z tego wynika, że od 1945′ Polacy nie walczyli o wolność tylko się wykrwawiali prowadzeni przez żydów na żydów przy czym żydzi niczym nie ryzykowali. Dziel i rządź. Za Hitlerem stali żydzi, za Stalinem to samo (75 procent to byli żydzi).

  • Dama Says:

   Wniosek nie ten co trzeba .Polacy walczyli a żydzi wyciągali kasztany cudzymi rękami z ognia.
   Strajk w Gdansku założyli POLACY a wrzaskliwy Wałęsa/ Lejba Kohne/ skakał przez mur,gadane miał i zydzi go poparli .Andrzej gwiazda ,który założył strajk …niestety nie dał rady przekrzyczeć Lejby. a ciężar rzadzenia by Polaków zniszczyc nie jest tak trudno .
   Balcerowicz Leszek/ Aaron Bucholz/…był jednym z tych który „dbał o oszczędnosci” a ż zadbał tak że z głodu w Gdańsku i w Łodzi ludzie umierali…i może dlatego zaczęli do emerytur dodawac po 30-0 zł rocznie PODWYŻKI”
   a Aleksander Kwasniewski ,to tez żyd Izaak Stolzman.
   Obecnie wszyscy na stanowiskach to żydzi.

  • szwarc Says:

   zydzi nie sa zadna glowa do rzadzenia To sa pijawki ktore pija twoja krew Ania.I dzieki wierze wmawiaja nam ze musimy byc caly czas pokorni To wtedy Pan nam wynagrodzi w niebie.To niejest tak Przeczytac sobie ksiege stworzenia ale bardzo uwaznie uwaznie.I pomysl logicznie i przestanicie mi mowic ze PAN BOG chce od nas pokory i biernego znoszenia zla.Nieprawda.. Masz wolna wole wybieraj.Ludzie przestanimy sie dawac zydom by nas zniewalali od srodka DOSC DOSC DOSC POLACCCCY

  • ja Says:

   zlo trzeba niszczyc w zarodku.

 63. Herodot Says:

  Wśród tych żydów zapomniano dopisać Radosława Kieryłowicza – Icchaka Rosenkranza. To jest baaaaardzo niebezpieczny żyd

  • dialog Says:

   My polacy to jestesmy mieke hhhhhh………..e
   Dlaczego unas do kurwy nedzy po 65-latach od zakonczenia wojny jest taka nedza .Ale tylko dla polakow.
   I to jeszcze ciezko nam zrozumiec.I my jeszcze polemizujemy o tym ze zydzi nie sa zli..Jestesmy do eksterminacji zrozumieliscie to.I co trzeba zrobic .Niestrofujmy sie nawzajem bo to nas oslabia.Zjednoczmy sie w calosc i w koncu pokarzmy swiatu na co nas stac …Ja jestem calym sercem za tym ..Pewnych sprawy nieda sie zalatwic perswazja.Jesli sobie dajesz w kasze dmuchac .To beda ci dmuchali w kasze.A o czym to swiadczy ze jestes slaby.Malo tego bez duszny.Byle jak byle siak aby koryto bylo……I mamy tak
   w wlasnym domu jestesmy niewolnikami.U nas cierpienie uroslo do rangi cnoty.W ciula cie co dziennie robia aty jak taki zahipnotyzowany frajerek..Ktoremy sie w mawia ze w niebie Pan ci wynagrodzi..Przepraszam Pan Bog nie jest Bogiem zadnym ofiar od swojych stworzen..On chce bys wierzyl ze on jest .I zebys madrze zyl i byl swiadom swego istnienia.I szanowal swego brata jak siebie samego..Popatrzmy na zydow jak oni sa zjednoczeni.O d najlepszych sie trzeba uczyc jasne..

 64. Duch Swiatlosci Says:

  Nie martwcie sie bracia i siostry.Caly system Upada a wraz z nim cale klamstwo i manipulacja.

  Ostatni na placu boju to masonscy zydzi i iluminaci z ET.

  Federacja Swiatla jest w trakcie ostatnich faz zastapienia i usuwania starych wladz.

  Nowa Era nadchodzi Fala i Niebo robia swoje.

  Z Miloscia Pozdrawiam .

 65. widz Says:

  polecam książkę pt. „Hitler założycielem Izraela?” z niej można się dowiedzieć m/in za czyje pieniądze faszi się zbroili itp.

 66. ewa Says:

  co za wstyd, ani jednego prawdziwego Polaka wśród wybitnych ludzi

  • Patrzący z dystansu Says:

   Karol Wojtyła nie był żydem…
   Chodziliśmy go oglądać, lecz nie czytamy jego tekstów, nie zachowujemy jego wskazań moralnych.
   Dlatego jesteśmy, jacy jesteśmy – ani zimni (jak żydzi); ani gorący (jak chrześcijanie).

  • balcerek Says:

   Pani Ewo to jest bzdura Polacy sa wybitni tez.Tylko otym sie nie mowi gdyz w rzadzie sa sami zydzi nie oni sie podaja za zydow Animi nie sa gdyz sa synagoga szatana.A Matejko Lukasiewiczz Henryk Sienkiewicz Cyprian Kamil Norwid Maria Sklodowska Kopernik .Nie kultura zydowska tylko kultura Lacinska i Chrzescijanska jest wyzsza niz ten ich caly Talmud i co tam jeszcze.My Chrzescijanie My Aryjczycy jestesmy tworczy i bardziej na sposob ludzki pomyslowi.Tylko to jest tempione i niedopuszcza sie GOIOW do stanowisk..To my GOIE rasa biala jest ludzka nie oni
   Oni sa maja dobrze opanowany Bajer tak..Ze glupi GOI zanim sie zorjentuje oco chodzi .Juz jest goly i wesoly i
   musi sie wynosic czy wyjezdzac na imigracje za chlebem.i TO jest najwyzsza glupota .Wyjezdzac z swojej ojcowizny.
   Czy czytaliscie panstwo o wozie Drzymaly.On nie uciekal on zostal na swojej ziemi i walczyl.Taka postawa jest godna nasladowania.Mamy robic porzadek w wlasnym kraju i wyrzucac zydow z naszych ziem.DOSC TEGO

 67. DGP Says:

  No to żeście sie obudzili. Wpiszcie w Google lista Raczkowskiego. Trafiłem na ta listę już pre lat temu, trochę sie spuzniliscie z tym odkryciem. Polaka już jest sprzedana a rządzą nią żydzi na spółkę z klerem.

  • Jacolo Says:

   Może i tak jest jak piszesz ale nadal 90% społeczeństwa nie ma pojęcia że tak jest i jaka jest prawda.

  • DGP Says:

   Jacolo niestety jest to bardzo smutne ale prawdziwe.

 68. miziaforum Says:

  jeśli możesz to pomóż  wejdź w link
  http://miziaforum.wordpress.com/about/

 69. zalb Says:

  Zdaniem niektórych z was każdy kto jest Żydem z pochodzenia jest automatycznie tym złym. Nawet jeśli czyni dobro, działą w interesie Polski i walczy z antypolonizmem. Ciekawe poglądy.

  • Jacolo Says:

   Po pierwsze nie żyd a syjonista, po drugie znajdź mi jednego u nas co działa w naszym interesie.

  • DGP Says:

   Kogo masz na myśli? Powiedz konkretnie nie wstydzi sie.

 70. kazimierz Says:

  Rodacy? Sprawa #1:
  Ja nie jestem obronca zydow. Ale widze, ze niektorzy zamykaja wszystko do jednej klatki. Zyd a zyd to jest wielka roznica. Prosze pamietac o tym ,ze mielismy w historii Polski najwybitniejszych patriotow ,ktorzy byli zydowskiego pochodzenia. Najgorszy jest zyd niewierzacy,a tych jest najwiecej i ONI sa bardzo grozni.
  Tutaj musze wymienic aktualnego ANTYCHRYSTA, ktory rzadzi calym swiatem- Georga Sorosa, ktory w rekawiczkach FUNDACJI BATOREGO upodla polska mlodziez i i dzieki niej wybral (poprzez przeliczne manipulacje) Donalda.T na premiera i Bronka K. na prezydenta.
  2) Facebook nie przyjmuje zadnych wiadomosci z tej strony internetowej, moze ktos mi wyjasni Dlaczego??? dziwne niby zyjemy w wolnym swiecie,mowimy prawde a oni tego nie akceptuja… kazimierz – polak

  • Jacolo Says:

   Niestety ma facebook nie wszystkie wiadomości które publikuje są widoczne. Co do stwierdzenia „żyd a żyd” ja bym to zmienił na „żyd a syjonista”, bo nawet żydzi nienawidzą syjonistów, a to jest ten odłam który sprawuje „rządy” w Polsce.

  • Jarek Says:

   Żyd to Żyd i tego nic i nikt nie zmieni każdy co napisał coś w obronie Żydów na tym forum prawdopodobnie jest sam Żydem nie dajcie sie omamić!!! Rote powinni zmienić na:

   Nie rzucim ziemi skąd nasz ród!
   Nie damy pogrześć mowy.
   Polski my naród, polski lud,
   Królewski szczep Piastowy.

   Nie damy, by nas gnębił wróg!
   Tak nam dopomóż Bóg!
   Tak nam dopomóż Bóg!

   Do krwi ostatniej kropli z żył
   Bronić będziemy ducha,
   Aż się rozpadnie w proch i w pył
   Żydowska zawierucha.

   Twierdzą nam będzie każdy próg!
   Tak nam dopomóż Bóg!
   Tak nam dopomóż Bóg!

   Nie będzie ŻYD pluł nam w twarz
   Ni dzieci nam semicił,
   Orężny wstanie hufiec nasz,
   Duch będzie nam hetmanił.

   Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg!
   Tak nam dopomóż Bóg!
   Tak nam dopomóż Bóg!

   Nie damy miana Polski zgnieść
   Nie pójdziem żywo w trumnę
   W Ojczyzny imię, na jej cześć
   Podnosi czoła dumne.

   Odzyska ziemi dziadów wnuk!
   Tak nam dopomóż Bóg!
   Tak nam dopomóż Bóg!

   wpiszcie sobie w Wikipedii „Żydzi” po prawej stronie jest liczba zamieszkałych Żydów w poszczególnych państwach

  • ja Says:

   nie mam do nich zaufania.

 71. lokis Says:

  Pytanie dlaczego oni sie tak uwzieli na nasza polskie
  Gdyz jestesmy zbyt poblazliwi,na zlo ktore od stuleci
  mamy w polsce..Dajemy sie manipulowac wewnetrznie
  przez masonski kler wypaczaja nasza wiare .tak zebysmy
  byli w grzechu w ciemnosci i nigdy nie do szli do poznania
  prawdy..Ja jestem chrzescijaninem a obowiazkiem kazdego
  chrzescijanina mowic prawde..Nigdy nieslyszalem takiej 100%
  prawdy z ust biskupow.Takiej dosadnej ze az kapcie z nog mogly by pozpadac.Oni tylko tak delikatnie niby cos chca powiedziec a w gruncie rzeczy nic nie mowia..Slysze tylko
  pokory i milosci..Kiedys slyszalem na swieto niepodleglosci
  jak kapelan wojska polskiego to bylo w roku1998.Ze polacy
  powinni byc pokorni i nie dazyc do wielkosci ..BZDURA

  • tolerancyjny Says:

   Ludzie kochani mamy okupacje musimy sobie pomagac oni jak widzicie sa wszedzie,w kosciolach Papiez nie byl nasz to byl ich woityla,musimy sie jednoczyc i walczyc o wolna polske i przedewszystkim pokazac ze jestesmy Polakami i nie damy sie omanic i nie zabiora nam naszej polski.Musimy sie zjednoczyc i rozponawac i nie daj Bog sie podac ,oni sa pewni siebie i sie z nas „glupich polakow „smieja to jest dobre dla nas ta pewnosc siebie ich uspi.i prosze nie myslcie ze tak jest tylko w Polsce tak jest w niemczech ,francji ,belgi ,holandi na calym swiecie.Musimy sie jednoczyc juz czas pozdrawiam

  • ja Says:

   bo to tez zydzi.

 72. waltan Says:

  Polecam wszystkim a raczej odsylam do lektur H.Pajaka.
  Ciekawe spostrzezenia tego pisarza na temat obecnej rzeczywistosc w polsce w kosciele polskim w rzadzie niby polskim itd ..Polecam..

 73. NEW WORLD ORDER Says:

  SWIAT MUSI SIE PRZEBUDZIC
  ICH JEST TYLKO GARSTKA…………… NAS 6 MILLIARDOW….
  TYLKO POTRZEBA TO NAGLASNIAC NA DUZA SKALE……
  PRAWDA JEST TYLKO JEDNA …… MY ALBO ONI…………..

  http://www.infowars.com/
  http://www.prisonplanet.com/

 74. Joseph Oevermann Says:

  Eine merkwürdige Entdeckung!

  Auch aus Deutschland gibt es Ähnliches zu berichten:

  Adolf Hitler = Abraham Hinkelstein
  Heinrich Himmler = Isaac Isidor Rabinowitsch
  .
  .
  .

  Und es kommt noch schlimmer:

  Es konnte eindeutig nachgewiesen werden, dass es sich bei nahezu 100 % der Deutschen um sog. „Menschen” handelt.
  Zahlreiche Belege aus Polen sprechen dafür, dass es sich in Polen genau so verhält!

  Darüber sollte man einmal nachdenken!

  Wehren wir uns, bevor es zu spät ist!

  (P. S.: Ich habe selten gleichzeitig so viel gelacht und geweint!)

  • Polak Says:

   Co to za bzdura ? Hitler wywodził się w latach1672-1800 z rodziny Hiedler, póżniej Schicklgruber – ojciec Adolfa. Żył w latach 7.06.1837 – 3.01.1903. Ostatnią zmarłą jego jedyną siostrą była Paula Hitler 21.01.1896 – 1.06.1960.

 75. Szpila Says:

  Ten wędrowny naród w celu zachowania swojego pasożytniczego istnienia, na bazie mitologii i bajań stworzył Biblię, która z czasem rzuciła na kolana wiele milonów ludzi. Sami pozostali nieco na uboczu w tzw. judaiźmie. Jednak podstawą ich siły stały się głupie narody, które same się okiełnały. Jak historia pisze 14 braci zakonnych Templariuszy potrafiło utrzymać Jerozolimę i cały Islam w pokoju. ciekawe skąd ta siła (moc). To Templariusze z niczego stworzyli najpotężniejszy zakon śrdniowiecznej Europy np. pożyczki na procent, itp. Czy przypadkiem nie poznali kilku ciekawych sposobów funkcjonowania Judaizmu. Dlatego musieli zostać wszyscy zamordowani, żeby tajemnica pozostała wśród tych z Kannanu. Świat zmierza do kontroli jednostki nad narodami. JEDNOSTKĄ JEST JEDNA NACJA NARODOWOŚCIOWA – ta wiecznie skrzywdzona. A gdy ktoś próbuje dowieść ich nieuczciwości, zdrady, itd, jak np. żydowscy komuniści – ten staje się antysemitą, nie szanujący holokaustu. A co ma piernik do wiatraka ??? Holokaust, a zdrada to dwie odmienne płaszczyzny dyskusyjne. Jeżeli potwierdzimy ZDRADĘ, to prawda o holokauście okaże się inna.

  • lejonbruno Says:

   JESTES BEZBLEDNY!!!! jako jeden z niewielu masz pelna swiadomosc sytuacji ktorej to moga pozazdroscic nam zulusi
   u nich nawet ledwie kozy sa w stanie przezyc tak leje bog zjasnego nieba laskami. Zalosne to bardzo, coz tok myslenia przecietnego polaka zatacza krag sredniowiecza z dewocja ktorej sie nie wypieraja wprost przeciwnie w beszczelny sposob szeptanych przekazow, rosnie liczba upierdliwych starych dam z gromnicami na wszelki wypadek. Cale tabuny
   bezmozgowych dzierlatek oddaje sie dusza i cialem w euforii wiary SLUSZNEJ wiary JEDYNEJ prawdziwej!!!!!!
   Otoz biblia jako narzedzie pracy spisuje sie bezblednie
   a w miejsce inkwizycji mamy OPUS DEI.
   I tu rodzi sie pytanie kto? przejmie wladze Ci z Kannan czy opus dei obie opcje mnie przerazaja, to sie bardzo zle skonczy dla nas. Falsz i obloda zawsze wprawialy mnie w stan zaklopotania. Nie naleze do idealow a jednak…

 76. kobieta Says:

  Magda Umer nie jest córką Adama Humera tylko jego bratanicą. Ojciec pani Magdy Umer to brat rodzony Adama Humera (Edward)

 77. werynhora Says:

  Ludzie co tu pisac my polacy zatracilismy instynkt samoborony.
  Sluchamy bajend w tv,w prasie kolorowej .Czlowieku nie czytaj
  tego na milosc boska..TOzydowska propaganda ..Nigdy sie nie
  ustawisz (finansowo ).Jestesmy gojami do roboty i to czarnej.Zycze wszystkim w nadchodzacym roku 2011- TOTALNEGO PRZEBUDZENIA…….KONIEC WLADZY ZDRAJCOW
  POLSKI……….(PO,PIS,PSL,SLD,ITD)..WIELKA POLSKA POWRACA
  DO ROBOTY POLACY….

  • zalb Says:

   Dlaczego między innymi PiS uważasz za zdrajców Polski? Mógłbyś uzasadnić?

  • DGP Says:

   Do zalb. Przestano siać propagandę. PIS to tosamo bagno co reszta. Twój ulubiony polityk jest synem sbeka I żydówki. Jedyną różnica miedzy nim a np. Tuskiem to ta że ten drugi chce wszystko ukraść I rzadzić przez prywatne instytucje a pierwszemu marzy sie system rządzenia oparty na komunistycznym PRLu.

 78. efka Says:

  Gdzie nie spluniesz to żyd, a właściwie chazar. My spadkobiercy mozaizmu musimy dbać o własne dusze, a nie zabiegać o marności tego świata. My musimy dbać o prawdziwą religijność naszych dzieci wtedy żadna obca ideologia czy religia nie będzie atrakcyjna. Nie ma potrzeby działać wg obcych wzorców, demokracja to mit. Człowiek jest stworzony po to żeby służyć, służyć Bogu. Uczmy się pokory i dbajmy o to by nasze dusze były silne. Jezus nam powiedział: Królestwo moje nie jest z tego świata, czemu mamy się bić o coś co nie należy do Jezusa. Nie możemy bać się śmierci, nie możemy tracić duszy zabiegając o marności tego świata. To nie jest droga do Prawdy. Droga prawdziwego Polaka to droga wiary i Kościoła. Na pierwszym miejscu na naszych sztandarach zawsze widniał Bóg, dopiero potem reszta.
  Pamiętajcie o tym, rycerze walki o Polskę.

 79. torun Says:

  Mysle, ze trzeba zmienic ordynacje wyborcza aby mogli wejsc Polacy a mamy madrych ludzi. Zaczac glosowac na swich. Zkreslac z list wyborczych niewlasciwych i wpisywac swoich kandydatow.
  No i zaczac glosowac WSZYSCY do URN

  • Jacolo Says:

   Problem polega na tym że glosy które zostały oddane na tych właściwych kandydatów, są zmieniane w komisjach wyborczych na nieważne

 80. rekin oceanu Says:

  Polacy
  Niech nikt z nas nie wmawia sobie że żyjemy w wolnej Polsce. Z okupacji Sowieckiej przeszliśmy pod okupanta państwa Izrael, Zdradził nas kler – gdzie Nasz Papierz Wojtyła wszedł w układ z Masonerią gdyż sam miał krew Żydowską. Jak ktoś zauważył Polskie kapłaństwo jest dołowane – to znaczy ci co stawiają Opór.
  Tacy jak Pieronek i inni to żołnierze agentury Masońskiej.
  A oto ich myślenie! Przedstawiając poniżej wypowiedz ich rabina jakie mają zamiary wykonawcze w świecie zniewolonym. I to nas czeka.
  https://sites.google.com/site/polskapatriotyczna/

  • anabela43211 Says:

   Wybaczy Pan,ale protestuję przeciwko znieważaniu pamięci wielkiego Polaka:Jana Pawła II.Wybrał Pan nazwę:Rekin Oceanu.A co Pan robi w sprawie kłusowniczych połowów w celu pozyskania płetwy rekina na zupę?Walka o zasoby ziemi ,a zwłaszcza o Polskę wolną od GMO-to wazniejsze niż te tradycyjne brednie o Żydach.Już Horacy(poeta rzymski)napomknął o Żydach w jednym ze swych wierszy.Rzym(państwo-imperium) przeszedł do hostorii-a problem zydowski dalej funkcjonuje jako przydatki zamiennik uposledzajacy zdolność do zajęcia się innymi,powazniejszymi problemami.Pozdrawiam.

  • KAROL NAWROT Says:

   eeee, to chyba nie tak. problem zydowski, a wlasciwie problem nadreprezentacji narodu zydowskiego we wladzach i decyzyjnych gremiach roznych panstw istnieje jak najbardziej. W Polsce tez. Jednak dostrzegajac ten problem i wynikajace z niego zagrozenia dla narodu polskiego nie wolno popadac w paranoje i doszukiwac sie w kazdym czlowieku zlego zydowskiego parcha, bo to w lepszym przypadku choroba psychiczna i urojenia, w gorszym po prostu podlosc polaczona z nedza intelektualna.

 81. MIISIOR OPTIMUS Says:

  Taaak, a najgorsze, że Jezus Chrystus i jego matka Maryja to też żydzi. najdziwniejsze, że papa Muchomor i jego Radio co ma Twarz mają tę żydowską parę w szczególnej atencji. A tak poważniej, to nadreprezentacja narodu wybranego w elitach politycznych i kulturalnych polski jest faktem. Dowodzącym zresztą głównie tego, że tzw. polski antysemityzm jest bzdurą pielęgnowaną tylko przez wrogie nam środowiska starozakonne i Głos Cadyka.

 82. Paradoxxx Says:

  Teraz to układa się w sensowną całość. Związki Komorowskiego z rosją są na tyle widoczne, że trzeba być ślepcem żeby nie wiedzieć czyim jest agentem. Natomiast postawa Tuska zawsze była mało czytelna. Mogłoby się nawet wydawać, że jest on agentem wszystkich, którzy mu odpowiednio zapłacą. Jego metody psucia państwa były i są tak perfidne, że jeszcze się dziwię, że my POLACY pozwalamy takiej świni panoszyć się przy korycie. Tymczasem okazuje się, że to nic innego jak żydowski bękart niszczący naszą piękną Piastowską Ojczyznę. Dopiero teraz zrozumiałem jego dziwnie brzmiące „rrrr”.
  Odnosząc się do sprawy holokaustu to dziwię się, że ludzie dopiero teraz zaczynają się dopatrywać w tym oszustwa. Przecież obozy zagłady były przeznaczone dla Słowian! a nie dal żydów. Rabini podchwycili ten fakt dla wyciągnięcia kasy od Niemców. Skoro tylu żydów zginęło w obozach koncentracyjnych to dla kogo poszły te biliardy(sic!) dolarów odszkodowań – niby dla ich rodzin – za co???!!! Po raz kolejny okazuje się, że historię kreuje ten kto jest u władzy, a ten kto jest naprawdę u władzy działa po cichu i niepostrzeżenie. LUDZIE WALCZMY ABY NASZE DZIECI CZY WNUKI MOGŁY ŻYĆ W WOLNEJ POLSCE A NIE POD CZYIMKOLWIEK ZABOREM!!!

  • PNP Says:

   Do byłych członków pierwszej „S” !
   Do Narodu Polskiego !
   Do Młodego Pokolenia Polaków !

   Koleżanki i koledzy !
   Sprawy nasze nie zostały dokończone, przerwał je stan wojny wydany przez komunistycznych pachołków Moskwy.
   Zostaliśmy internowani, skazani wyrokami przez reżim. Część z nas wyjechała poza granice, gdzie nadal
   w jakiś tam sposób prowadzi działalność by Polska Polską byla , by naród polski byl w niej gospodarzem
   a nie ci co nie maja narodowości polskiej a nazwiska pozmieniane na polskie.
   Część członków z przywódca „S” L. Walesa jak i zydoKORowskimi doradcami poszła na układy z mordercami
   synów narodu polskiego, gdzie w Magdalence przy „okraglym stole biesiadnym” zdradzono nas, zdradzono
   naród polski, zdradzono Polskę. Tam ustalono podział władzy z komuchami, to tam im obiecano
   bezkarność i nietykalność za zbrodnie na Narodzie, tam zadeklarowano powołanie nowej „S” z nowym
   statutem by mieć nad nią całkowitą kontrole.
   Lata od przemian w 1989 pokazały ze wprowadzono anty polska i anty narodowa politykę wyniszczenia gospodarki
   narodowej jak i społeczeństwa .Nastąpiła złodziejska prywatyzacja, degeneracja społeczeństwa, bezrobocie,
   ubóstwo jak i rzesze bezdomnych.
   Nie tego my chcieliśmy!
   Nie o taka Polskę wałczyliśmy !
   Niestety władcy czuja sie bezkarni nie liczą sie z niczym i z nikim, robią to co im poleci machina żydomasońską .
   Wzywamy was stańmy razem i dokończmy dzieło rozpoczęte w 1980 roku, to sie chyba należy temu
   wyzyskiwanemu i poniewieranemu Narodowi Polskiemu i naszej Ojczyźnie !
   Niech ten płomień sierpnia 1980 w roku znów rozpali serca Narodu do przywrócenia godności i godziwej egzystencji !

   Grupa Inicjatywna
   Partii Narodu Polskiego

   http://partianarodupolskiego.pl.tl
   pnp1@o2.pl

 83. Jack Says:

  Rodacy, próbujcie rozpowszechniać te informacje, poprzez znajomych, na forach internetowych itd..

  Ja na własnej skurze odczułem w III RP, działanie żydów, jeden mi nawet powiedział, że gdy przyjechał do Polski to go wysłali do restauracji sejmowej się układać, oczywiście ze NY przyjechał wcześniej z Katowic a pochodzi z Ukrainy.

  Najpierw przyjął Polskie Obywatelstwo a gdy nabroił to się go zrzekł, firma mu padłą więc z amerykańskim czuł się bezpieczniej. Wszedł w związek z polką? zbudowali sobie twierdze i teraz jest wielkim inwestorem z USA, który ma ratować żydowskie zabytki, oczywiście przy okazji będzie budował biurowce.

 84. juziek Says:

  Dla uczciwości i trzeba dodać, że również większość „polskich” gwiazd filmu, radia, muzyki, kabaretu, dziennikarstwa, (+reżyserzy+poeci+kompozytorzy) to też żydki dla przykładu: Marek Kondrat, Jan Kobuszewski, Piotr Fronczewski, Jerzy Stuhr, Wiktor Zborowski, Anna Jantar, Czesław Niemen, Kasia Kowalska, Kayah, Kasia Skrzynecka, Piotr Gąsowski, Szymon Majewski, Kuba Wojewódzki, Gosia Andrzejewicz, Wojciech Jagielski, Monika Olejnik, Jerzy Wajda, Roman Polański, Krzysztof Penderecki, Jan Brzechwa, Bolesław Leśmian i wielu wielu innych.
  Polecam też stronę:http://solowiecki.boom.ru/

  • Artur50 Says:

   A są w ogóle jacyś Polacy?

  • Jarek Says:

   już nie. są ale są mniejszością narodową Ci co sie wybili to praktycznie sami Żydzi… dlaczego Januszowi Korwinowi-Mikke nie pozwalają dojść do głosu? bo mówi prawdę!!!

 85. Prawdziwe nazwiska „elity polskiej” « Prawda.xlx.pl Says:

  […] artykuł: Prawdziwe nazwiska „elity polskiej” « Prawda.xlx.pl berman, cale-kierownictwo, jakub-berman, nkwd, polskiego-, stwa-, wojenni-wprowadzili, […]

 86. Ciekawski Says:

  brakuje mi tu Samuela Belki,z jego wymyslonym podatkiem od inflacji dla polskich ciulaczy.
  I ciekawi mnie dlaczego tam gdzie sa tak wyazne informacje
  osoba potrzebuje adresu mailowy zeby moc zwrocic na cos uwage? Sfora na tlenie zameldowana w Haijfie jest po to by wyszukac przyciwnikow tych grup spolecznych i jak wejdzie rezim to trafia do trumny jak za czasow Samuela Salomona

 87. Lord Nawarro Says:

  Strona Judeopolonia zamknięta. Oj zabolała żydków prawda,zabolała. Wychodzi na to,że ta lista jest prawdziwa, a cały ten solidarnościowy przewrót i okragły stół był sprytnym przedstawieniem dla maluczkich,żeby mozna ich dalej gnębić i okradać, że to wszystko nie miało słuzyć RP tylko określonym grupom.

  • wera Says:

   Te strone zamknieto zaraz po 10.04.2010 chyba 11-12 moze jest jeszcze w…ccash-u?

 88. Krzysiek Says:

  Polscy Zydzi to bardzo ciekawa nacja. Wiekszosc antypolska ale i istnieja niesamowite jednostki propolskie…

  I tu jest moj niesamowity podziw dla tych propolskich jednostek… W polskich wyjatkowo skomplikowanych realiach bylo i jest im bardzo trudno egzystowac jednak istnieja i nalezy Im sie szacunek. Problem jest jeden, ze dzisiaj sa bardzo ukryci i trudno ich dostrzec, ale sa…

  (Kropla nadzieji w dzisiejszym szalonym oceanie/swiecie)

  • Krzysiek Says:

   Opracowanie – Ciekawy wycinek tego jak bardzo skomlikowanego tematu zycia Zydow i Polakow w granicach Polski. Ubolewam, ze nie ma w nim pozytywnych elementow.

   Generalni zlo sie widzi a dobro trudno dostrzec!

 89. Papka Says:

  I o to chodzi tym od szabasu. Wcześniej czy później Arabowie ich wypieprzą z Azji, a przecież muszą mieć dom i roboli do orki. Szlaugbaum będzie dzielił, a Polak jadał obierki i to surowe.

 90. durszlak Says:

  Nie mogę uwierzyć. To nie ma sensu! To wszystko to jest spektakl zakrojony aż na tak szeroką skalę, że nawet Maciarewicz i Korwin-Mikke są po tamtej stronie?! To albo już jesteśmy kompletnie zdeptani, albo to są jakieś kompletne banialuki!!!

  • Jacolo Says:

   No jest to dość logiczne, od kilkunastu lat te same ryjoki przy korycie, zmieniają się tylko nazwy ugrupowań, robią sobie kabaret w TV że niby się kłócą a tak naprawdę od nastu lat ci sami ludzie, się razem bawią i to za nasze pieniądze, a my jak takie palanty się wku…. to na Tuska, Komora lub Kaczyńskiego, społeczeństwo jest tak zmanipulowane że nie dostrzega że oni robią sobie z nas jaja.

   Jak to mówił Rockefeller, że elity lepiej wychodzą na wzajemnej współpracy niż na walce.

  • jagiello Says:

   widzicie panstwo sami jacy my jestesmy madrzy…

   oni sa tylko sprytni ….oczywiscie tez ale nie na tyle zeby ich niemozna
   unicestwic……………zato oni znami robia co chca……z tym plemieniem
   niema co dyskutowac bo cala sprawa nabiera tylko trzej polemiki

   co by bylo gdyby bylo……………….musimy to samo robic to co oni
   znami robia……jesli sie nie uczymy od wrogow tzn…ze jestesmy
   kompletni durnie….czy to sa dobre elity polityczne naszego kraju
   jak wszystko jest sprzedane z zywym intwentarzem..a kraj jest
   zadluzany chorendalnie…pytam sie was panstwa i ja mam dyskutowac z tymi panami ……o czym o czym o czym o czym
   pytam sie o czym do k………nedzy o czym ……do roboty……

  • wladimir Says:

   NIECH BEDA TO TYLKO BAJKI
   ALE ZAWSZE PRAWDA JEST POSRODKU…

   DZISIEJSI POLITYCY TO MIERNOTY INTELEKTUALNE……..

   ZYDOWI NIE JEST POTRZEBNY INTELEKT POLITYCZNY

   ICH INTELEKT JEST TYLKO NA STAWIONY NA ZYSK,,,I ZYCIE

   NA KOSZT INNYCH NARODOW,,,,,,,,,,ALE JAKIM TRZEBA BYC

   DURNIEM ZEBY NIE ZORJENTOWAC SIE ZE CI LUDZIE NISZCZA

   OD WIEKOW POLSKIE (ALE TEZ INNE KRAJE SWIATA)…..

   I PYTAM SIE PANSTWA GDZIE NASZA WIEDZA MADROSC

   I ELOKWENCJA ……..DO ROBOTY DO ROBOTY DO ROBOTY

   BO TO JEST WLASNIE PRACA PRACA PRAC……SZCZESC BOZEE

 91. niemozliwe Says:

  niemozliwe zeby Kaczynscy byli Zydami w to to juz nie uwierze

  • Jacolo Says:

   Zamiast wiary wystarczy zacząć myśleć

  • Robin Says:

   Co tam myśleć – trzeba się organizować puki czas. O ile jeszcze mamy czas…

  • witold Says:

   nasz dom to polska a politycy to dach by nam na glowe nie kapalo
   jesli polityka jest zla to znaczy ..dach przecieka .a wiec jesli dach przecieka biezmy na rzedzia i idzmy dach naprawiac..to jest takie
   proste..nad czym tu sie zastanawiac i polemizowac no pytam sie nad
   czym no nad czym……do roboty

  • vws Says:

   U nich narodowość liczy się po matce, są – a właściwe już jeden – żydami.

   [img]http://img236.imageshack.us/img236/1237/z6088905xhb1.jpg[/img]

   [url]http://www.google.pl/images?hl=pl&q=kaczy%C5%84ski%20jarmu%C5%82ka&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1024&bih=413[/url]

  • blaz Says:

   I dobrze bo nie są żadnymi Żydami. Patrz tutaj http://www.genealogia.okiem.pl/kaczynski_przodkowie.htm

 92. bea Says:

  aż tak??? o ludzie… to się wydaje wprost niewiarygodnie!!!

  😦

 93. Rosmak Says:

  Dlaczego ONI tak się uwzięli na tę Polskę ???? Sami sie tu wepchnęli a Polska ich przyjęła gdy inne (zachodnie) nacje ich przeganiały z kraju do kraju … Jesli im tu tak źle to dlczego sie nie wyniosą do USAS czy Izraela i dadza nam spokój ?

  • ja Says:

   bo im tu dobrze

  • Artur Says:

   Bo tu ich najwięcej i granice obywatelskość 100% Nie muszą się starać z automatu dostają wystarczy powiedzieć że dziadek pradziadek tu mieszkał .Palestynę wykończą a tu kolonia będzie Bo uważają siebie za naród wybrany . Wszyscy inni to goje .

 94. vionna Says:

  Sporo tego.
  W Warszawie maja otworzyc koszerna restauracje i jak widac klijenteli niezabraknie.

 95. MariaTeresa Says:

  Jestem przerazona……………………..

 96. dyba Says:

  (Ciekawe!) znalezione na jednej ze stron społeczności żydowskiej w Polsce:
  ” #2 Szymon Lipkowitz 2010-08-20 19:00
  Mój dziadek był w Oświęcimiu wtedy co imć profesorek i go dobrze zapamiętał. Jak Bartoszewski szedł to więźniowie spluwali z pogardą przez ramię. Czysty kapuś i niemiecki pupilek, dwóch ludzi Niemcy zastrzelili za jego pobicie. Dostał po myju bo dzień wcześniej rozstrzelano gościa na którego doniósł a ojca tych dwóch. Niemcy zresztą dowiedli swojej „wdzięczności” wypuszczając biedaka ze względu na zły stan zdrowia, jak się zrobiło mu na tyłku gorąco i planowano go w obozie sprzątnąć .”

  • ethouris Says:

   Nie uwierzę w takie bzdury – Niemcy to nie idioci, skoro wiedzieli o tym wtedy, to nie wiedzieli wcześniej? Musieli wiedzieć. A jeśli by wiedzieli od zawsze, to po cholerę go wsadzali do obozu, jeśli im zależało, żeby przeżył? Jasne, i więźniowie obozu byli stuprocentowo poinformowani nie tylko o tym, kto dzień wcześniej zginął, ale i kto na niego doniósł. Przez komórkę pewnie ktoś do nich zadzwonił.

  • francik Says:

   pan bartoszwski w oswiecimiu przebywał około 3 miesiące i został wypuszczony.wszyscy wiemy ze jedynym wyjsciem z oswiecimia był komin.dziwne?

  • rici Says:

   W armi niemieckiej , a glownie w SS sluzylo okolo 200 tys, Zydow , najwieksi oprawcy z Oswiecimia jak np. Eichmman bylo Zydami.


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: