Zagłada tożsamości w ideologii gender

Ideologia zapoczątkowana przez  homoseksualistów i feministki. Pragną całkowitego wyzwolenia seksualnego.Zniesienia różnic pomiędzy płciami. Uważają, że to społeczeństwo zmusza nas do hetero seksualności. Jak pisze  główna ideolog teorii, Judith Butler w książce „Subversion of Identity” (Obalenie tożsamości), że pragnie ona zniszczyć tożsamość i wstrząsnąć społeczeństwem u samych jego korzeni.  Autorka książki „Druga płeć” Simone de Beauvoir, czołowa feministka, mówiła, że „Nie urodziłaś się kobietą! Oni cię nią uczynili! Nie rodzisz się mężczyzną: jesteś nim uczyniony!”  Głosiła kontrowersyjne poglądy na temat  macierzyństwa, walczyła o legalizację aborcji, a małżeństwo porównywała do prostytucji.  W Polsce powiązana z ideologią gender jest Wanda Nowicka, autorka wielu publikacji związanych z gender, przez pewien czas wykładowczyni genderstudies. Instytucje promujące tę ideologie  to Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Ponton i Jaskółka.

 Unię Europejską i ONZ prężnie wspierają tą ideologie,  wydając ogromne pieniądze na wsparcie działań gender. Jest to między innymi popieranie małżeństw jednopłciowych i adoptowanie przez nich dzieci.( w latach 2007-2011 4miliony Euro na wsparcie INTERNATIONAL LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANS AND INTERSEX ASSOCIATION). Zgodnie z traktatami UE finansowanie tego typu akcji nie należy do jej  kompetencji. Przez takie działania ideologia gender głoszona jest nie tylko w mediach ale także organizowane są  darmowe  konferencje, szkolenia, programy społeczne, projekty, staże, stypendia, wyjazdy międzynarodowe, debaty , rozwój kariery naukowej – studia III stopnia. Konwencja Rady Europy z 11 maja 2011 roku wprowadza zmiany dotyczące płci: „płeć” oznacza społecznie skonstruowane role, zachowania, działania i cechy, które dane społeczeństwo uznaje za właściwe dla kobiet  i mężczyzn (Art.  3c Konwencji) Nic nie jest napisane o różnicach biologicznych. Na wniosek LGBT ( Lesbians, Gays, Bisexuals, Transgenders) usunięto odwołanie się do rozróżnienia płci w znaczeniu biologicznym, a także rozróżnienia ról kobiety i mężczyzny w małżeństwie.

Propagatorzy idei uderzają w najmłodszych, aby zdobyć uznanie wśród grup  najbardziej nieświadomych i  łatwych do zdominowania. W edukacji materiały dydaktyczne mają promować  „niestereotypowe role płci” (Art.  14 Konwencji RE). W programach edukacyjnych dla szkół, głównie ingerując w przedmiot WDŻ-tu, gdzie podręczniki poddawane są dokładnej  kontroli. Na przykładzie  jednego z podręczników, wykazano błędy w działach dotyczących skutków aborcji, naturalnego planowania rodziny, procesów dojrzewania, „przekraczania siebie”, problemu AIDS. Powodem błędów a w konsekwencji odrzucenia podręcznika były „kiepsko dobrane motto” („od poczęcia do naturalnej śmierci”), zapisy tautologiczne, „nachalna narracja doktryny katolickiej”, „wyliczanki niegramatyczne”, „opisy tragikomiczne”. Jednakże wprowadzono inne, bardziej odpowiednie dla uczniów materiały do nauki promowane wręcz zalecane przez gender. Tytuły takie jak „Wielka księga siusiaków” i „Wielka księga cipek”. Już same tytuły są wulgarne, więc co znajduje się w środku? Kolorowe, pornograficzne rysunki, często nagich dzieci, narządy płciowe, techniki masturbacji. Podręcznik namawia do rozpoczęcia życia seksualnego jak najwcześniej a jeśli dojdzie do poczęcia dziecka, do dokonywania aborcji, niszczy model rodziny. Książka jest bardzo tendencyjna, a ponadto może nie tylko zniszczyć wrażliwość ale również dokonuje profanacji, na co muszą patrzeć uczniowie. Wprowadzając równość płciową, stawia pytania dotyczące płci Jezusa i obrażając Jego męczeńską śmierć, autorzy zamieścili ilustrację przedstawiającą kobietę przybitą do krzyża, nie pomijając charakterystycznego przebitego boku.

 Przygotowanie edukacyjne według filozofii gender jest podzielone według przedziałów wiekowych. Jak najwcześniejsze pokazanie dziecku sfery seksualnej degraduje psychikę i wprowadza błędne rozróżnienie dobra od zła, w późniejszych latach trudno będzie takim osobom zmienić prawdę o życiu jaką poznały, kiedy były najbardziej niewinne i chłonne wiedzy. Wtedy, gdy powinno zająć się beztroską zabawą, poznawaniem świata, uczenia się podstaw kultury i moralności. Dziecku od najmłodszych lat mówi się bardzo dużo o przyjemnościach, jest namawiane do poszukiwania ich za wszelką cenę, a ciało należy wyłącznie do niego, powinno spełniać swoje zachcianki. W wieku od czterech do sześciu lat poznaje różne koncepcje rodziny, poruszane są rozmowy na tematy seksualne i dotyczące relacji jednopłciowych. Dziecko namawiane jest do masturbacji. Do 9 lat wie, co to menstruacja, , autostymulacja, ejakulacja, stosunek, poznaje choroby weneryczne, prawa seksualne i metody antykoncepcji. Do dwunastu lat młody człowiek rozróżnia, co to orientacja genderowska a płeć biologiczna, uczy się używać prezerwatywy, akceptuje różne formy seksualne i dowiaduje się o pozytywnym wpływie seksu na zdrowie. Od dwunastego roku życia zdobywa pierwsze doświadczenia seksualne, poznaje konsekwencje macierzyństwa i ojcostwa zgodne z nauką gender,  prawa seksualne i prawo do aborcji oraz ciążę w relacjach jednopłciowych. W wieku piętnastu lat kończy się jego edukacja na płaszczyźnie seksualnej, ponieważ zdobył już wszelkie doświadczenia i często ich bogactwo przerasta przeżycia seksualne od niejednego dojrzałego człowieka. Tacy ludzie wchodzą w relacje homoseksualne. Polecana jest jak najwcześniejsza inicjacja seksualna, u dziewczynek powinno to nastąpić zaraz po pierwszej miesiączce.  Jeśli wśród młodzieży dojdzie do poczęcia dziecka jest ono usuwane i tak na przykład dziewczynka w wieku piętnastu lat mogła dokonać w swoim życiu już trzech aborcji. Właśnie tak przebiega proces edukacyjny według gender. Dzieci muszą chodzić na zajęcia WDŻtu, na których w taki sposób przygotowywane są do życia w rodzinie i tworzenia relacji z innymi ludźmi. W niektórych szkołach już wprowadzana jest ideologia gender, a z takich zajęć wypisanie dziecka jest bardzo trudne, chyba, że zapłaci się grzywnę. Jednak to nie zmieni faktu wprowadzania w środowisko szkolne zagrożenia gender. Dzieci nadal będą miały kontakt z rówieśnikami, które uczęszczają na takie lekcje.

W Polsce coraz prężniej ideologia wchodzi w środowisko. Sztab wykwalifikowanych ludzi rozpoczyna nauczanie młodych Polaków. Uniwersytety otworzyły kierunek podyplomowy z zakresu gender. Uczelnie, które zajmują się teorią i tożsamością płciowości w znaczeniu gender są to uniwersytety Jagielloński, Warszawski, Łódzki,  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szczeciński, Śląski, Wrocławski, w Białymstoku i Instytut Badań Literackich PAN. Polska jako 26 państwo  podpisała Konwencję Rady Europy o zapobieganiu przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej,  która wprowadza również ideologię gender. Zaznacza, że przemoc wobec kobiet ma źródło w kulturze, religii i tradycji. Definicja płci jest taka, którą podaje gender- „społecznie skonstruowane role, zachowania i cechy, które dane społeczeństwo uznaje za właściwe dla kobiet i mężczyzn” (art. 3). Umieszczono też obowiązek „promowania zmian w społecznych i kulturowych wzorcach zachowań  kobiet i mężczyzn w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji” (art. 12). W edukacji  podejmą  „konieczne działania w celu uwzględnienia materiałów dydaktycznych na temat kwestii takich jak równość  między kobietami i mężczyznami, niestereotypowe role płci ” na wszystkich poziomach nauczania. Konwencja została podpisana przez pełnomocniczkę rządu ds. równego traktowania Agnieszkę Kozłowską- Rajewicz. Teraz czeka na ratyfikację. Wprowadzono również ustawę o adopcji dzieci przez osoby homoseksualne.

Jakie przyniesie to skutki? Homoseksualizm stanie się zjawiskiem powszechnym,  zniknie grupa jaką jest rodzina, a tworzenie głębszych relacji międzyludzkich będzie bardzo trudne.  Zrówna człowieka ze zwierzęciem, gdyż namawia do rozpoczęcia życia seksualnego w jak najwcześniejszym wieku, bez żadnych ograniczeń, co w perspektywie lat będzie prowadzić do różnych wynaturzeń. Przyniesie upadek kultury i obyczajów. Dramatycznie spadnie liczba urodzeń.

Autor: Kamila