Pierwszy powiat w Niemczech oddaje władzę obywatelom

Wszyscy obywatele powinni współuczestniczyć i decydować – radni niemieckiego powiatu Friesland rozstrzygnęli, że od listopada tego roku, każdy mieszkaniec powiatu będzie mógł brać aktywny udział w debatach, tworzeniu projektów i decydowaniu, przy użyciu, wykorzystywanego przez partię Piratów, oprogramowania LiquidFeedback (realizuje ono ideę demokracji płynnej w praktyce) – głosowanie było jednomyślne.

11 lipca, podczas zebrania członków rady powiatu, zdecydowano, że od listopada rusza pilotażowy projekt pod nazwą LiquidFriesland. Decyzja zapadła bez jednego głosu sprzeciwu (głosowali członkowie SPD, Zielonych i CDU). Uznano, że najlepszym, szeroko sprawdzonym oprogramowaniem, spełniającym wszystkie wymogi określone przez Instytut Zarządzania Informacją w Bremen oraz Zebralog, umożliwiającym zwiększenie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, jest oprogramowanie LiquidFeedback, któremu dla potrzeb lokalnych nadano nazwę LiquidFriesland. [1],[2] Postanowiono także, że należy zadbać o to, aby wszyscy mieszkańcy powiatu bez dostępu do internetu, mieli również możliwość uczestnictwa.[1]

„To posiedzenie jeszcze raz nam wszystkim wyraźnie pokazało, że cała rada zgodnie weszła na drogę jeszcze większej transparentności i niwelowania barier pomiędzy władzą a zwykłymi obywatelami.” powiedział starosta Sven Ambrosy (SPD), po zakończonych obradach.

Mieszkańcy Frieslandu jako pierwsi obywatele Republiki Federalnej Niemiec już wkrótce zaczną aktywnie tworzyć lokalną politykę. Każdy z nich będzie miał możliwość online wpływania na wszystkie decyzje, które zapadają w powiecie. Takie tematy jak np. nowe drogi rowerowe, szkoły czy opłaty za wodę, zostaną przedyskutowane w internecie a następnie będą wybrane przez ogół najlepsze projekty, a także sposób ich realizacji.[3]

Powiat będzie wykorzystywał najnowszą wersję oprogramowania sygnowaną cyferką 2.0, która dzięki pracy programistów z Public Software Group jest znacznie przyjaźniejsza w użytkowaniu od poprzedniej wersji.

W celu merytorycznego przygotowania społeczności lokalnej do pełnego wykorzystywania możliwości jakie daje LiquidFriesland oraz zapoznania się z zasadami Liquid Democracy (Demokracji Płynnej), trwają obecnie szkolenia i kursy zorganizowane przez Volkshochschule, popularne w Niemczech uniwersytety ludowe.

Więcej informacji na stronie powiatu Friesland: LiquidFriesland

[1] Vorlage für den Kreistag (PDF, 4 Seiten), 2012
[2] fab, Erster Landkreis führt Liquid Feedback ein, 2012,
[3] Alle Friesen an die Laptops!, 2012

http://liquiddemocracy.pl/