Drugie życie (11/13)


„WSPÓŁPRACA Z KOSMOSEM !”

Artykuł ten zawiera szereg informacji o kontaktach z Istotami z Kosmosu ludzi , którzy uzyskiwali kontakty tak w trakcie snów, relaksacji jak i kontaktów bezpośrednich. Kiedy mówimy o kontaktach z kosmitami , padają pytania: „W jaki sposób można się z nimi porozumieć ?

W jakim języku prowadzić rozmowę ?”
Sposób porozumiewania się zależy od rodzaju kontaktu.
Kontakt telepatyczny odbywa się na fali elektromagnetycznej , której zasięg jest różny u każdego człowieka. Mówi się również, że ktoś ma zdolności telepatyczne lub ,że ktoś jest dobrym nadawcą a inny odbiorcą.

Screenshot_104Kontakt „myśl – myśl” odbywa się na fali jaźni. Jaźń jest to utworzona w toku indywidualnego rozwoju przestrzeń myślowa , którą umownie można zawrzeć w kuli , w centrum której znajduje się podmiot świadomy siebie , własnych relacji ze światem , człowiek posiadający umiejętność świadomej regulacji swoich zachowań.

Doświadczenie , sięganie myślą coraz dalej , poszerzanie horyzontów myślowych powiększają pole jaźni, co w sprzężeniu zwrotnym niesie zrozumienie rzeczy , zjawisk i siebie.

Zasięg pola (wielkość kuli jaźni) jest indywidualną sprawą każdego człowieka i zależy od jego decyzji , chęci poznawania.
Główną rolę odgrywa zasób energii wewnętrznej człowieka i możliwość jej wykorzystania. Każda myśl , podobnie jak wypowiedziane słowo, to skupiska energii o określonej częstotliwości , napięciu i natężeniu. Gdy dochodzi do kontaktu , mówiący i słuchający dostrajają w sposób automatyczny swoje fale nośne.
Z istotami spoza Ziemi również można się połączyć myślowo. Bywa ,że jest to kontakt jednostronny , gdy człowiek staje się odbiorcą i nieświadomym narzędziem , służącym do zarejestrowania informacji na papierze. Mamy wówczas do czynienia z tzw. Pismem automatycznym.
Przekaz taki jest najczęściej niezrozumiały dla samego piszącego (np. różnego rodzaju piktogramy).
Ale wykorzystując możliwości połączenia mentalnego innej osoby, można odczytać intencje nadającego bez potrzeby deszyfracji poszczególnych znaków.
Niekiedy przekazywana myśl jest sugestią tak natrętną ,że wielu ludzi nie rozumiejących tego zjawiska napawa obawami. Umysł zaczyna podsuwać interpretacje przerażające , bo lęka się nieznanego.
Silne kody nie pozwalają otworzyć się na nową przestrzeń , nie dopuszczają istnienia ludzkiego poza Ziemią. Kiedy piszący przekaz jest świadomy tego, co robi , może korygować myśli ,eliminując błędy transmisji. Wówczas mamy do czynienia z pismem inspirowanym.
Transmisja odbywa się poprzez umysł piszącego. Zjawisko to określane jest słowami :wena, natchnienie , pomysł…
W czasie snu , relaksu – w naturalnych stanach wyciszenia fizyczności i emocji – ciało i intelekt nie przeszkadzają ; wówczas pojawia się możliwość przekazywania rozmaitych wiadomości od człowieka do człowieka: np. przez wizualizacje różnych sytuacji. Odbiorca może wówczas ściągnąć myślowo informację, rozwiązanie własnego problemu.
Wiele snów powtarza się uparcie – to forma skłaniania świadomości zewnętrznej do zwrócenia uwagi na fakt sygnalizowany w obrazie sennym.
Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych wiele cywilizacji kosmicznych rozliczało starą erę. Planety ich ulegały gwałtownej destrukcji. Mieszkańcy innych przestrzeni , szukając szansy przetrwania, nawiązywali łączność z Ziemią – najłatwiejszą formą przekazu okazał się obraz senny.
Często więc Ziemianie widzieli w snach pojazdy kosmiczne, a nawet cały ich armady. Śniący przebywali na ich pokładach , rozmawiali z przybyszami , a po przebudzeniu pozostawało niezwykłe odczucie realności tych zdarzeń.
Kontakt mentalny z innymi przestrzeniami w wielu przypadkach był przygotowaniem do kontaktów bezpośrednich , fizycznych. Gdy już do nich dochodziło , okazywało się,że konieczna jest umiejętność opanowania
w ciele lęku i wszelkich emocji.
Kiedy Ziemianie nie panowali nad odruchami ciała , wówczas inicjatywę musieli przejmować przybysze z kosmosu. W trakcie niektórych kontaktów dochodziło do zablokowania funkcji ciała fizycznego , by wyeliminować wibracje spowodowane strachem.
Często stosowano blokadę pamięci , aby ochronić nas przed następstwami bliskiego spotkania , nie dopuścić do szoku po pobycie na pokładzie pojazdu. Wiadomości tam uzyskiwane , gdy niezgodne bywały z posiadaną wiedzą, mogły wywoływać reperkusje chorobowe. Dopiero gdy ciało stopniowo przyswajało zawartość myślową informacji – blokada była możliwa do usunięcia, np. za pomocą hipnozy regresyjnej.
Screenshot_105Osoba wprowadzona w stan hipnozy nie tylko przypominała sobie dialog przeprowadzony z kosmitą , mogła również kontaktować się ponownie z przybyszem w czasie rzeczywistym i otrzymywać odpowiedzi na zadawane pytania. Wiele osób na Ziemi umie odczytywać myśli, potrafi wyłapywać myśli konkretnych osób z ogromu myśli wędrujących w przestrzeni kosmicznej. Niektórzy nawet nie zdają sobie sprawy,ze dysponują taką możliwością. Czasem dochodzi samoistnie do wzbudzenia zdolności czytania myśli, gdy np. zmęczeni roztrząsaniem skomplikowanej kwestii wreszcie przestajemy się nią zajmować , wówczas nagle pojawia się olśnienie – tzn. rozwiązanie problemu, którego nie można było rozstrzygnąć w chaosie dyskusji myślowych.
Oznacza to,że żadne pytanie nie pozostaje bez odpowiedzi ,że istnieje komunikacja myśli, nie tylko między poszczególnymi jednostkami Uniwersum. Można uruchomić również łącze z własnym wnętrzem. Większość ludzi nawet nie podejrzewa,że ma wewnętrzną wiedzę, nabytą w trakcie wcześniejszych pobytów na planecie,że wielokrotnie rozwiązywali oni podobne dylematy i teraz wystarczyłoby, zamiast niecierpliwości i zdenerwowania – chwila wyciszenia , a odpowiedź sama pojawiłaby się człowiekowi.

Takie to proste , ale brak wiedzy o możliwości sięgania do siebie powoduje,ze zadręczamy się, tracimy życie na odkrywanie dawno odkrytych Ameryk.
Uczestnicy bezpośrednich kontaktów z kosmitami bardzo często określają rozmowę jako dialog odbywający się w ich głowie : choć nie padło ani jedno słowo , rozumieli wszystko. Nie umieli jednak wytłumaczyć mechanizmu tego zjawiska. Kontaktowcy w jednym byli zawsze zgodni: zjawisko łączności było łatwe i działo się jakby samo. Podczas niektórych kontaktów przybysze rozmawiali (artykułując słowa) w języku zrozumiałym dla Ziemianina.

W oficjalnych komentarzach fakt ten była używany do podważania wiarygodności takich spotkań, jako że ziemski proces uczenia się języków jest długotrwały. Szybkie więc uczenie się i zapamiętywanie języka miało dowodzić nie kosmicznego a miejscowego rodowodu rozmówców.
Ziemskie pojmowanie rzeczy nie dopuszcza zjawiska rozumienia dwóch obcych sobie języków. A przecież jest możliwe , że podczas rozmowy każda ze stron mówi swoim językiem a jednak uczestnicy dialogu rozumieją się. Zachodzi wówczas zjawisko myślowej transformacji językowej.
Jeszcze innym sposobem na porozumiewanie się było używanie urządzeń elektronicznych , znajdujących się na pokładzie pojazdu, a zwanych translatorami. Uczestnicy dialogu zakładali hełmy podłączone do takiego aparatu, który tłumaczył myśli w obu kierunkach.
Screenshot_106O kontaktach , zachowaniach obu stron przy wymianie informacji można pisać wiele, ale dziś jest to już mało ważne. Ktoś, kto ma mieć kontakt, to sam sobie, swojemu ciału zorganizuje takie spotkanie. Przed tym jednak ciało winno być świadomie przygotowane do wymiany informacji. Kontakty, które obecnie trwają,nie są kontaktami towarzyskimi. Kosmici proszą o wyjaśnienie wielu zjawisk, które obecnie wszędzie trwają. Proszą o informacji w sprawie powstania i budowy Uniwersum a my na to co ? Wyślemy ich pod adres boskich namiestników ?
Wyśmieją nas jak prymitywnych papuasów.
Koniecznym staje się fakt,ze musimy wydobyć z siebie wiedzę po to aby odpowiedzieć na ich pytania i problemy. Wiedzą jednak ze swoich historii,że nasz Układ Słoneczny był twórcą Całości. Dla nas Ziemian to jeszcze szok a co dopiero dla nich, którzy uważają,ze są naszymi stwórcami. W pewnym sensie mają „rację”,że ziemianie to kundle kosmiczne. Posiadamy w naszej formie wszelkie możliwe :kombinacje” genetyczne a więc i możliwe formy zewnętrzne.
Zgodnie z cząsteczką , taki właśnie był Program w procesie Uniwersum. Konieczne zjawisko aby mógł nastąpić powrót naszych współtwórców w ciała Ziemskie – pierwotne modele Człowieka.
Na złożone pytania kosmitów cóż będziemy więc dukać ?
O jezusku czy o przewadze świąt bożego narodzenia nad wielką nocą ?. W tym względzie jesteśmy , jak podają kosmici – wielkimi tumanami, kosmicznymi kundlami, które szczekają jak im autorytety każą.
Z jednej strony widzą duży rozwój techniczny a z drugiej strony coraz ciemniejszy rozwój tzw. duchowy. Uciekamy w fikcje.

Screenshot_107Światłych jednostek ludzkich było jednak sporo, skoro jeszcze w okresie średniowiecza informowano o budowie przejawu ludzkiego, jego procesie indywidualnym i zbiorowym. Ukazywano w sposób bardzo prosty i niezwykle „obrazowo” wszelkie tajemnice ukrywane przez religie i naukę. Zapominamy, ze po Powodzi pierwszymi „naukowcami” byli mianowani kapłani. Kapłani z kolei szkolili swoich namiestników dla świata nauki i szarych mieszkańców ziemi.
W/pokazanym fragmencie obrazu Michała Anioła (Sąd Ostateczny) autor informował o konieczności połączenia i kontaktów z naszymi braćmi z kosmosu. Ten obraz jednak informuje o tzw. wypędzonych aniołach, to inaczej ziemianie, byli stwórcy Uniwersum, którzy uciekli w Kosmos, bo mieli prawo wyboru : albo Ciężko harować wg nowych reguł , albo przeczekać i powrócić w ciała ziemskie ?
Powrót jest konieczny i jak autor pokazał, ziemianin z konieczności przystaje na tę propozycję współpracy.
Ziemianin nagi (czysty -wolny od skrajności) przyjmuje współpracę dawnych pobratymców z ich balastem wiedzy ukrywanej, zakamuflowane w różne szmaty skrywające ich tzw. rozwój. Przykre dla dawnych uczestników tworzenia , powracać w ciała skundlone, bez rodowodów królewskich itp. Ta przykrość uwidoczniona została grymasem postaci, która do tej pory uważała się za boga. Nie mógł być to stwórca, ponieważ Adam, człowiek ziemski posiada pępek ! Informacja dobitna, która wskazuje,ze Adam nie stworzony lecz zrodzony. I u tego kosmity również widać,ze posiada pępek. Też nie stworzony ?
Ile czasu należy poświęcić z obu stron, by zneutralizować różne święte treści, święte fikcje ?.
Warto zapoznać się z treścią art. „Tajemnice Kaplicy Sykstyńskiej „
Kontakt konieczny ale bardzo trudny dla obu stron , bo jako przedstawiciele głoszący inne fikcje i rzeczywistość. To jednak jest do naprawienia i konieczna współpraca w celu „zamknięcia starego rozdziału Istnienia”. To co zostało rozdzielone i podzielone , powraca do Jedności jako Całość.

Musimy wspólnie zneutralizować wszelkie nas dzielące różnice, połączyć to wszystko co nas łączy- ŻYCIE WIECZNE !

Edward

Reklamy

Jedna odpowiedź to “Drugie życie (11/13)”

  1. margo0307 Says:

    „..Przykre dla dawnych uczestników tworzenia , powracać w ciała skundlone, bez rodowodów królewskich itp.
    Ta przykrość uwidoczniona została grymasem postaci, która do tej pory uważała się za boga…”

    Nie bardzo rozumie, co ma pan na myśli – panie Edwardzie, mówiąc o grymasie postaci uważającej się za boga ?
    O jakim mówi pan grymasie, bo ja na twarzy „boga” żadnego grymasu nie zauważam…


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: