Medycyna naturalna. Z czym to się je i dlaczego ? cz.2


Tak więc związek pomiędzy chorobami a żywnością znany jest od dawna i naukowo potwierdzony w ostatnich dekadach. Okazało sie, że to dr Antoine Bechamp miał rację, a nie szeroko nagłaśnainy L.Pasteur. Jednak masowa dezinformacja przemysłu wymazała te osiągnięcia z życia codziennego.

Dlaczego nie ma o tym powszechnej wiedzy? Ponieważ istnieje monopol na prace naukowe, wprowadzony przez przemysł farmakologiczny, czyli przez banksterów,

Ustanowiono monopol pewnych firma wydawniczych, w medycynie na przykład jest to Elsevier, a w Polsce jego „córka” – Urban & Partner. Elsevier dysponuje 7000 tytułów i zatrudnia 35 000 ludzi. Wiadomo, że o druku danej pracy, lub nie, decyduje dział marketingu, a nie jakość pracy.

W celu ułatwienia sobie życia i obniżenia kosztów, przemysł wprowadził punktacje swoich wydawnictw. Te bardziej „prestiżowe” posiadają większą liczbę punktów, a te mniej „ważne”, czyli pochodzące z kondominiów, mniejszą liczbę punktów. Stąd marzeniem autora jest opublikowanie pracy w czasopiśmie z dużym IF.

Ten IF, czyli punkty, są po prostu sposobem na biały wywiad. Po co kogoś śledzić i zastanawiać się, co bada, kiedy poprzez system punktów sam donosi swoje prac. Podobnie jest z patentowaniem prac. W ten prosty sposób przemysł nie pozwala na rozwój konkurencji. Łatwiej bowiem kupić jakiś patent i schować go do szuflady, aniżeli przestawiać produkcję, jak się posiada monopol.

Jakie są skutki takiej działalności urzędników? Jednym z najbardziej widocznych jest systematyczne „wycofywanie” prac uprzednio wydrukowanych przez te prestiżowe czasopisma, zwane naukowymi. W pierwszej dekadzie XXI wieku nastąpił  lawinowy wprost wzrost szybkiego wycofywania takich nieuczciwych prac medycznych, aż o 1900%, chociaż całkowita liczba publikacji wzrosła tylko o 44 %. Wiadomo, liczba czasopism, a wiec i stron druku, specjalnie się nie zmienia.

Zdecydowana większość  prac została usunięta z powodu celowego fałszowania wyników. I co ciekawsze, zdecydowana większość tych usuniętych prac, była publikowana w czasopismach z „recenzentami” i to nierzadko dwoma. Obala to całkowicie mit, jakoby recenzowane czasopisma były czymś lepszym. Tylko miernoty się w ten sposób dowartościowują.

 Drugim istotnym problemem w medycynie jest wprowadzanie na siłę rozmaitego rodzaju procedur, przez osoby zupełnie niekompetentne zajmujące stołki na stanowiskach administracyjnych. Ostatni raport Mayo Clinic Proceedings, z sierpnia 2013 roku, podał, że  aż od 40 do 78 %  badań i zabiegów medycznych, jakie otrzymują chorzy, nie tylko im nie pomaga, ale szkodzi!

            To nie tylko naraża budżety chorych z powodu marnotrawstwa funduszy, ale podważa całkowicie sens działania lekarzy. Konsekwencją tego są rozmaitego rodzaju hochsztaplerstwa i pseudomedyczne działania.

Wyraźnie widoczne jest to na przykładzie USA. Stany Zjednoczone wdają  więcej na tzw. opiekę zdrowotną, aniżeli 10 następnych krajów łącznie  [Japonia, Niemcy, Francja, Chiny, W.Brytania, Włochy, Kanada, Brazylia, Hiszpania i Australia]. Jak obliczono,  30% tej kwoty jest marnowane. Stanowi to aż 750 miliardów dolarów rocznie. Na kwotę to składają się nie tylko niepotrzebne, a szkodliwe procedury, ale również koszty obsługi urzędniczej, która rozrasta do niewiarygodnych rozmiarów.

W Polsce jest całkowity brak kontroli nad ponad 65 miliardami złotych NFZ. Fundusz ten powstał z powodu konieczności zatrudnienia, jak wieść gminna niesie, całej masy pracowników byłych partii, rozwiązanych po 1990 roku.

Przymus płacenia nowego podatku pod pretekstem ochrony zdrowia, służy właśnie przerzucaniu pieniędzy podatnika do prywatnych kieszeni. Najlepszym tego dowodem była afera z agentem Tomkiem i naiwną 40-latką. Sprawa ta pokazała, że prywatyzacja służby zdrowia przez duże koncerny zagraniczne jest faktem. Kilka lat po aferze liczba sprywatyzowanych szpitali wzrosła lawinowo. A przecież wszyscy mądrzy politycy zaprzeczali nawet chęci prywatyzacji służby zdrowia.

Co to wszystko ma wspólnego z homeopatią? A no ma. Ostatnio bowiem p. prezes Naczelnej Izby Lekarskiej zakwestionował wprowadzenie homeopatii, jako przedmiotu na studiach medycznych we Wrocławiu. Argumentował przy tym zupełnie infantylnie, że aktualna wiedza medyczna nie jest w stanie potwierdzić terapeutycznej skuteczności stosowania homeopatii. Oraz że „prowadzenie na wyższej uczelni medycznej zajęć z metod postępowania, których skuteczność nie jest potwierdzona rzetelnymi i wiarygodnymi dowodami naukowymi jest nieporozumieniem”.

 Otóż całe to pismo jest jednym wielkim nieporozumieniem, szczególnie w świetle przytoczonych powyżej faktów. Zresztą nie pierwszym podpisanym przez p. dr M. Hamankiewicza.

Po pierwsze, samo zlikwidowanie piśmiennictwa naukowego i oddanie go w ręce wydawnictw przemysłowych, dokonało się za zgodą i bez sprzeciwu Naczelnej Rady Lekarskiej. Czyli  Rada sama pozbawiła się możliwości kontroli produktów, które lekarze mają przepisywać chorym, czyli obecnie sprzedawać.

Rada sama zgodziła się na wprowadzanie procedur przez urzędników, kiedy to jeszcze do niedawna lekarz odpowiadał za lecznie chorego, dostosowując metodę  do pacjenta, a nie odwrotnie, jak jest obecnie.

To przecież FBI wykrywa korupcję wśród urzędników zdrowia [nie nazwę ich lekarzami], a nie Rada.

Po trzecie p. Prezes wykazał się nieznajomością historii medycyny, ponieważ już dawno udowodniono, że w pewnych chorobach działania zarówno homeopatyczne, jak i osteopatia, mają lepsze rezultaty w leczeniu, aniżeli tzw. medycyna przemysłowa.

Przykładem niech będzie epidemia cholery w Stanach Zjednoczonych w 1871 roku. Lekarze uniwersyteccy, stosując „naukową metodę”, zaniechaną w Europie 100 lat wcześniej, czyli puszczenie krwi, mieli śmiertelność ponad 70%, a lekarze homeopaci, stosując swoje metody „nienaukowe”, mieli śmiertelność rzędu 3-5%.

Jeżeli to nie jest dowód naukowy, to co nim jest, wg dr Hamankiewicza? Oczywiście, zyski koncernów były zdecydowanie niższe.

Wypada także podkreślić, że Naczelna Rada Lekarska ani razu nie zabrała głosu w stosowaniu takich bezprzykładnie fałszywych metod, jak np. szczepień przeciwko grypie, czy stosowanie  rzekomego leku na grupę, zwanego Tamiflu. Lek ten kupiły rządy ponad 80 państw, rzekomo jako panaceum na grypę, najpierw ptasią, a potem świńską. Preparat ten zalecała nawet WHO OD 21 SIERPNIA 2009 ROKU wszystkim chorym  na AH1N1. Było to bardo dziwne, ponieważ grypa AH1N1 była znana lekarzom od 1976 roku, kiedy to wirus ten pojawił się obok tajnego ośrodka badań broni biologicznej w Forcie D.  Od lat 1990-tych preparat był zalecany do leczenia ptasiej grypy, a od 2009 do leczenia świńskiej, czyli tej samej AH1N1.

Nie słyszałem o żadnym ostrzeżeniu Naczelnej Rady Lekarskiej, że jest to wielkie naciąganie funduszy zdrowia. A nawet p. Premier zalecał publicznie ten preparat. A badania wykazały bezsprzecznie, że Tamiflu nie działa ani na AH1N, czyli na świńską, ani na H5N1, czyli ptasią grypę. Na ten lek wydano ogromne kwoty, prezydent Bush na przykład, wyłudził od kongresu aż 7.1 miliarda dolarów.          Pan generał R, będąc uprzednio właścicielem akcji firmy produkującej ten lek, po przejściu do Ministerstwa Obrony, zakupił aż 2 miliony dawek.

Mała Szwajcaria zakupiła ponad 2 miliony dawek, Kanada 5,4 miliona, Włochy 6 milionów, Wielka Brytania wydała ponad 700 milionów dolarów na 14.6 mln dawek.

Prezydent Tusk podał w 2009 roku, że polskie zapasy starczą dla 2 milionów osób. Koszt jednego opakowania wynosił ponad 200 złotych. Proszę samemu pomnożyć, jakie to kwoty wyciekły z budżetu, pod pretekstem opieki zdrowotnej.             Naczelna Rada Lekarska ani słowem o tym się nie zająknęła. A przecież powinna była zaprotestować przeciwko stosowaniu nienaukowych metod, tym bardziej, że niepotwierdzonych badaniami. Ciekawe, nieprawdaż? Dlaczego tego nie zrobiła przez ostatnie 5 lat? Po wpisaniu natomiast do wyszukiwarki pojęcia Tamiflu i grypa, znajdziecie Szanowni Czytelnicy całą masę wypowiedzi tzw. ekspertów gazetowych, jaki to dobry lek!

Takich przykładów można mnożyć. Na przykład leczenie tzw. nadmiaru cholesterolu statynami, co jest niezwykle szkodliwe dla chorego i naukowo zupełnie bez sensu. Wrowadzenie stentów, jako metody leczenia zwężeń naczyń wieńcowych, co jest sprzeczne z całą dotychczasową wiedzą anatomiczną, fizjologiczną i prawami fizyki. Zamiast leczyć chorych Strophantyną G, co było prowadzone w Polsce jeszcze na początku lat 80-tych ubiegłego wieku, to obecnie proponuje się im zabieg operacyjny.

Śmiertelność przy leczeniu operacyjnym wynosi ok. 47%,  a przy leczeniu zachowawczym 3-4 %.

Ale wg Naczelnej Rady Lekarskie naukowe jest operowania, a nie podawanie strophantyny G.

Czyli punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Musisz się Szanowny Czytelniku sam zastanowić nad mechanizmami takich działań.

Dodatkowo wymaga podkreślenia fakt, że eufemizm „Naczelna Rada Lekarska” jest bez pokrycia, ponieważ na stronie internetowej Rady nie ma żadnych sprawozdań, że Rada kiedykolwiek dyskutowała nad homeopatią, czy jakimkolwiek innym problemem podanym powyżej. To tylko nasz młodszy PT Kolega dr Hamankiewicz, podpisując się w imieniu Rady, nagłaśnia swoje istnienie.

Podobna sytuacja wystąpiła przed rokiem, kiedy to wystosowywał listy do Ministerstwa, w sprawie przymusowego szczepienia personelu służby zdrowia przeciwko grypie. I  to nagłośnienie było dokładnie odwrotne do obowiązującej wiedzy medycznej. Ale w owym okresie nie przeszkadzało kol. Hamankiewiczowi głoszenie nienaukowych metod?

Czyżby  Rada została zredukowana do jednej osoby?

Żadna z Izb Lekarskich nie potwierdza bowiem, aby kiedykolwiek upoważniła dr Hamankiewicza do jej zastępowania i występowania publicznie w jej imieniu.

Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że już w latach 90 ubiegłego wieku podstawy homeopatii były prowadzone na Wydziale Farmacji, Akademii Medycznej w Gdańsku. I  nie przeszkadzało to ani Okręgowej Izbie Lekarskiej ani Naczelnej. Dziwne. Musisz sobie sam PT Czytelniku wyjaśnić te zmiany.

Musisz sobie sam także wytłumaczyć Szanowny Czytelniku to dziwne postępowania tego Pana.

PS. Absolutnie nie jestem zwolennikiem homeopatii. Za mało na ten temat wiem. Ale lepiej aby niedouczeni absolwenci uczelni medycznych używali przysłowiowej wody święconej aniżeli narażali ludzi na utratę zdrowia. W USA ponad 16 000 chorych umiera z powodu brania antybiotyków.  Z powodu przedawkowania narkotyków tylko 2000. Z powodu brania sprzedawanych na recepty środkow przeciw bólowych umiera kilkadziesiąt tysiecy ludzi.

Jakim cudem do 1990 roku paracetamol był zabroniony dla dzieci,  a obecnie można go kupować w kiosku bez recepty właśnie dla dzieci. Żadnych prac naukowych wyjaśniających ten stan rzczy nie ma.

Jakie naukowe prace zezwalają na podawanie dzieciom 16 szczepionek zawierających aluminiom w dawce powyej 25 mcg [łącznie ponad 200] kiedy to wiadomo od 40 lat, że aluminum uszkadza układ nerwowy i powoduje demence.

Wg dr Hamankiewicza jest to naukowe uszkadzanie?

dr J. Jaśkowski

Reklamy
Napisane w Anty NWO. Tagi: . 1 Comment »

Jedna odpowiedź to “Medycyna naturalna. Z czym to się je i dlaczego ? cz.2”

 1. Toronto Says:

  Zyd to pasozyt ludzkosci.

  Wprowadzenie

  Jezus Chrystus o Zydach:
  „Weze, plemie zmijowe, jak wy mozecie ujsc potepienia w piekle” – Mat 23:33
  „Wy z ojca diabla jestescie i pozadania ojca waszego czynic chcecie…” – Jan 8:44

  Polski patriota, filozof i maz stanu ksiadz dr S.Staszc pisal 200 lat temu w „Przestrogi dla Polski”:
  „Zydzi to letnia i zimowa szarancza, ktora polskie wsie ubozy, a miasta smrodem napycha”…. „Zydzi sa zaraza wewnatrz Polski”…. „Zydzi sa nieprzyjaciolmi wiary chrzescijanskiej”…. „Zydzi to motloch”…. „Zydzi to pijawki rolnika” etc.
  http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/przestrogi-dla-polski.html

  Prawdziwe oblicze Zydostwa

  Protokoly Medrcow Syjonu – Warszawa 1923r
  http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=836&from=PIONIER%20DLF

  Referat Bermana
  http://www.aferyprawa.eu/Artykuly/Tajne-przemowienie-Jakuba-Bermana-do-zydow-w-Polsce-2207

  Dr medycyny J.Jaskowski podaje przyklady z zycia, dotyczace podstepnych dzialan zydostwa w/g dobrze znanemu Zydom ich schematowi, ktory stosuja od tysiacleci wobec nie-Zydow, ktorych okreslaja mianem „goim” (bydlo).
  Przemysl farmaceutyczny jest opanowany przez Zydow, podobnie jak sektory: bankowy, finansowy, ubezpieczeniowy, zbrojeniowy, media etc i sa to bardzo dochodowe biznesy.
  Z tej prostej przyczyny, firmy farmaceutyczne w USA zabezpieczyly swoj biznes przepisami prawnymi i posiadaja staus tzw. „swietych krow” i jest im wszystko wolno i stad medycyna naturalna nie jest traktowana powaznie przez ludzi trzymajacych wladze i monopol w swoich rekach, poniewaz tu chodzi o bardzo duze pienieniadze, ktore daja wladze i wplywy w panstwach i narodach.

  Od ponad 100 lat znane sa przyczyny chorob nowotworowych i sposoby ich zwalczania medycyna naturalna, ale tych rzeczy nikt nie uczy na uczelniach medycznych, poniewaz Zydowstwo kontroluje wydawnictwa, drukarnie, kolportarz ksiazek, ministerstwa (zdrowia, edukacji, propagandy etc), a tym samym kontroluje umysly ludzi, ktorymi steruje.
  Zydowska mafia farmaceutyczna wywiera nawet wplyw na osrodki badawcze i wyniki badan naukowych, a kto jest dla nich niewygodny to zostaje „usuniety” z tego swiata i przechodzi do wiecznosci – kilka przykladow jest na stronie:
  http://forum.suwerennosc com/viewtopic.php?f=35&t=542
  (Uwaga: Postaw kropke przed „com”, zeby wejsc na strone)

  W USA rzadzi LOBBY ZYDOWSKIE i podobne lobby zydowskie rzadzi w Polsce. Stad prawie wszystko jest pod kontrola Zydow.
  Zeby samego siebie i wlasna rodzine ustrzec od choroby, nalezy edukowac rodzine i stosowac dzialania profilaktyczne, bo w ten sposob nie stwarzamy warunkow dla zaistnienia chorob w naszym organizmie, a jednoczesnie budujemy silny system immunizacyjny poprzez odpowiednie odzywianie i aktywnosc fizyczna – dzieki temu, do tej pory nie mam problemow ze zdrowiem.
  Na kilkunastu grupach dyskusyjnych rzucilem pomysl i podalem, ze poprzez wprowadzenie profilaktyki mozna wplynac na zmniejszenie liczby zachorowan wsrod Polakow, a tym samym zmniejszy sie liczba osob chorych, wydatki na leczenie i zakup lekarstw.
  Gwarantem dobrego zdrowia jest prawidlowe odzywianie, aktywnosc fizyczna i higiena osobista i w interesie rzadu jest wprowadzic taki program rzadowy do szkol, ktory w szczegolnosci pomoze najbiedniejszym polskim rodzinom, ktore zyja w biedzie lub ubostwie, ze wzgledu na trudne warunki materialne, jakie panuja w Polsce.
  Jesli rzad nie dba o narod to narod ma prawo wyrzucic rzad na smietnik historii.

  Toronto, Kanada


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: