Religie to hamulec w rozwoju świadomości indywidualnej cz. 1

Proponuję dokonać przeglądu faktycznych dokonań różnych religii, ponoć zbawiennych dla ludzi, a głoszonych przez pośredników boskich .
Warto zastanowić się: jak te „dokonania” mają się w stosunku do rozwoju Świadomości Ludzkiej ?
Na czym ta zbawienność ma polegać ?
Autorytety przekazują treści, często nie poparte żadnymi faktami, a fikcje stają się dogmatami i funkcjonują jako jedyne i słuszne PRAWDY !
W wielu artykułach pisałem o różnicy pomiędzy WIARĄ a MYŚLENIEM.
Wiara nie wymaga myślenia, nie wymaga wyciągania wniosków.
Z myśleniem nie jest tak łatwo. Myślenie wymaga dużego wysiłku ! Chociaż ilu, uważających się za myślące osoby, zadawało sobie pytanie na temat np. pochodzenia człowieka? Ogólnie i w detalach ?
Istnieją przecież stare księgi, legendy, przypowieści itp. w których zawarte są szczegółowe informacje o człowieku, jego rozwoju, kontaktach z innymi rasami z Kosmosu.
Ale jakoś nie sięgamy po nie. Dlaczego nie jesteśmy ciekawi własnego początku, dlaczego nie chcemy znać przyczyn naszego pojawienia się na planecie Ziemia? Co jest tego przyczyną ?
Pisałem kilkakrotnie o tym oraz o skutkach wynikających z takich postaw postępowania.
Dla przypomnienia ,podaję tytuły artykułów :

 • „Bogowie przegrali z Człowiekiem!”,
 • „Zanik pola magnetycznego Słońca !”
 • „Człowiek to nasz przejaw”,
 • „Nauka i religia.”,
 • „Kim jestem – oto jest pytanie”,
 • „Myśl jest początkiem Wszystkiego”,
 • „Nastał Czas Armagedonu !”
 • „Dlaczego warto myśleć – Nowe !”
 • „Dlaczego warto myśleć – Manipulacja”,
 • „Rozwój duchowy – czy Świadomości ?”,
 • „Wierzysz ?– to dobrze, Myślisz ?– to jeszcze lepiej !
 • „Z prochu powstałeś ?”,
 • „Zablokowana moc człowieka”,
 • „Zagrożenia w rozwoju Ludzkiej Świadomości !”
 • „Przeszkody w korzystaniu z własnej Mocy !”.

To tylko część poruszanych tematów, które umożliwiały zrozumienie,że wszystko jest Jednością i że wszystkie elementy są Całością i ze sobą ściśle powiązane.
Warto zapoznać się z takimi tematami a wnioski zaczną się same pojawiać.
Wierzący uruchamia w sobie jedynie treści zawarte w podświadomości. To tylko odczytywanie zapisów tam umieszczonych przez tradycje wyznania itp.
Przecież podobną czynność wykonuje znany nam magnetofon. Możemy zapisać treści i ponownie odtwarzać. To nie myślenie a jedynie powielanie, odtwarzanie i przetwarzanie zakodowanych treści. Treści, często uważanych za naszą własność, nasz światopogląd, którego następnie bronimy zaciekle.
Myślący szuka potwierdzeń, zbiera fakty – czyni więc trud doświadczeń, pomyłek i błędów, ale staje wobec indywidualnego wyboru przed rozwiązaniem zaistniałego problemu czy potwierdzenia danej teorii.
Dla świadomych poczynań człowieka potrzebna jest wiedza , a nie wiara czy wolna wola !
Szuka się więc i sprawdza teorie a uzyskane wnioski stosuje i praktykuje w życiu codziennym.
Wiara daje gotowe schematy, zmusza więc do „stałego” realizowania programu, ścisłego postępowania i narzuca do wspólnego sposób reagowania….
Podobny mechanizm dotyczy fizycznych, oprogramowanych „sztucznych” inteligencji, komputerów, maszyn i robotów.
Podlegając narzuconym programom stajemy się niejako żywymi maszynami do dyspozycji naszych panów i stwórców! Istnieje więc też możliwość stworzenia biologicznego tworu na wzór maszyn – określamy go mianem biorobotów.
Żywe formy biorobotów, produkowane poza naszą planetą, można dziś oglądać w internecie w relacjach z tzw. UFO, w kontaktach z innymi rasami.
Bioroboty to formy biologiczne powstające w laboratoriach. Służą jako specjalistyczne, zaprogramowane maszyny do rozpoznawania różnych środowisk, nowych terenów, zjawisk czy badania innych planet itp. Biorobot jest ściśle „związany ze swoim stwórcą”, który obserwuje działalność swojego produktu. W razie usterek w pracy biorobota, zostaje uruchomiony proces samozniszczenia.
Te żywe biologicznie twory zawsze są wysyłane na nieznane obszary, na które cywilizacje zamierzają przybywać, kolonizować, czy kontrolować różne obszary, w celu rozpoznawania nowych cywilizacji czy nowych zjawisk w Kosmosie. Dziś widzimy ich liczne watahy wokół naszego Słońca.
Biologiczne cyborgi są tworzone głównie na innych planetach ale „bogowie” przenieśli już swoje wpływy i możliwości na formy żywe – na ciała człowieka na Ziemi.
Warto się zastanowić, jak wiedza bogów była i jest wykorzystywana na Ziemi .
Pierwszym celem, jaki mieli zrealizować było stałe pobudzanie do licznego rozmnażania ciał dla danej idei (religii)- bogowie nazywają takie ciała FORMAMI BIOLOGICZNYMI !!
Zastanówmy się zatem jakie istoty zwane Człowiekiem istniały pierwotnie a jakie istoty przez wieki opanowały w większości (ok.99,9 %) nasze ziemskie ciała ?
. Wg różnych wersji naukowych, a przede wszystkim religijnych – Ziemię zamieszkują obecnie dwie równolegle funkcjonujące formy ludzkie w ziemskich powłokach cielesnych. Obie „rasy” były odmiennie „stworzone !”.
Różnice w ich zachowaniach, w przejawach obserwujemy w życiu codziennym.
Historia naszej planety jest tego żywym dowodem i potwierdzeniem „działalności” naszych bogów.
Przez całe wieki działali w poszczególnych grupach ludzi, rasach : gdzie można zauważyć już typowe reakcje , zachowania, tradycje i oraz stale zwiększające się agresje u fanatyków (głęboko wierzących !).

Pierwszy człowiek „zbudowany został”przecież na wzór i podobieństwo boga, a więc jest „złożony” z 3 elementów i stanowi całość z ciałem (osobowością) – to czwarty element jako suma przejawu.
Zgodnie zatem ze „wzorcem” i podobieństwem – jest Wolny i Wieczny !
Stale doświadcza i zmienia swoje poglądy poprzez doświadczenia i wnioski. Widzi stale zmieniającą się rzeczywistość.
Drugi akt „stworzenia” człowieka dotyczy teorii, dogmatów zawartych w „prawdach” religijnych. To budowa dualistyczna: ciało i „wciśnięta”w niego dusza. Całość tego „eksperymentu” pozostaje więc w rękach jego stwórcy i jemu całkowicie podlega . Stworzony został nie tylko dla kaprysów boskich, ale do prywatnego i absolutnego użytku – t.j. do JEDNORAZOWEGO ŻYCIA zresztą !!
Takie ciało tylko z dwoma elementami – jest więc porównywalne z komputerem czy telefonem komórkowym.
Stwórca „stworzył” jedynie oprogramowanie dla „wybranego” ziemskiego ciała, biologicznie „samoświadomego”i teoretycznie z programem wolnej woli.
Wolny – zniewolony wolą boska !
Wszelkie „prawdy” nie dają żadnych rozwiązań ale dają duże możliwości tworzenia tysięcy teorii, czy poglądów.
Zadawajmy sami sobie pytanie – czy mam ciało i czy ono jest moją własnością ? A może boską ?
Kim jestem i po co się dziś też tak meczę, podobnie jak przez całe wieki ?
Czy istnieje taka możliwość, aby w spokoju „rozgryzać” te problemy ?
Nie tylko jest to możliwe, ale znajdują się zawsze w zasięgu naszej „reki i głowy”.
Każdego dnia obserwujemy przecież zachowanie naszego ciała ( ale czy obserwujemy ?), obserwujemy też i zachowania innych ciał, ich reakcje, stosunki pomiędzy sobą, itp.
Proponuję zatem zapoznawanie się z treściami zawartymi w artykułach wymienionych powyżej , zastosowanie syntezy , zbieranie, sortowanie i układanie pod kontrolą swoich myśli w czasie codziennego działania.
Łatwo zauważymy, że wszystko jest podporządkowane prostym „mechanizmom” i zasadom zawartym w KLUCZU !!
Odbieganie od tych zasad zawsze stwarza nam kłopoty, które określamy przypadkami, złym losem, zemstą, złośliwością Natury itp.
Nie pasuje to do naszego światopoglądu i teorii o pochodzeniu człowieka.
Z braku wiedzy, informacji o Istocie Ludzkiej – szukamy po staremu porady „autorytetów”, wskazówek od „naszych”pasterzy, o definicje, pewniki , prawdy…
Oczekujemy na „zlecenie”, rozkaz , prawo – jak musimy postępować !
Nie liczy się człowiek jako Całość Przejawu a jedynie jego forma !
Nie liczą się ludzkie doświadczenia, liczą się jedynie stale powstające prawa i nakazy i widać jak na dłoni – to całkowicie już sparaliżowało indywidualny wybór czy decyzje. Wolna wola to mit i ślepa uliczka…. Ale nadal jeszcze działa !
Intelekt stał się jedynym instrumentem, który automatycznie uruchamia treści zapisów i zmusza do automatycznych reakcji. Dziś pojęcie INTELEKT – stał się synonimem mądrości i wiedzy książkowej wydawanej i zatwierdzanej przez autorytety!
Intelekt, który jest zaledwie jednym z instrumentów, środkiem pomocniczym do naszej dyspozycji – a nie Nami !
Wielu ludzi utożsamia się z intelektem, uważając to za wyróżnik wskazujący ich pozycję w hierarchii społecznej. Aby nieustannie utrwalać potęgę intelektu wprowadzono podział wg ustalonych stopni ilorazu inteligencji. Zapominamy,że te „stopnie” ustalają autorytety i koło zamyka się ponownie.

Intelektualista staje się sam dla siebie autorytetem.
Istoty świadome siebie , widzą konieczność uzyskania samodzielności !
Samodzielnego myślenia , samodzielnych wniosków w poruszaniu się w gąszczu teorii i różnych dogmatów.
Dla świadomych wszelkie informacje nie są żadnymi „dowodami” , mogą stanowić jedynie bodziec do samodzielnych „badań” , poszukiwań i wniosków.
I o co w tym wszystkim chodzi ?
Często słyszę – wszystko mi się pomieszało !
I to jest początek samodzielnego „układania ” sobie wszelkich informacji.
Sokrates mawiał:
„ ZANIM ZACZNIESZ NAUCZANIE – DOBRZE WE ŁBIE MU WYMIESZAJ A POTEM PYTAJ GO O ZDANIE !!”
W tym ogólnym zamieszaniu, zacznijmy spokojnie układać ( Synteza) informacje , nie bójmy się pomyłek czy błędów.
Błędy zawsze można sprostować, poprawiać….
ZAUFAĆ NALEŻY SOBIE !!
Bez względu na znane już teorie czy dogmaty. Ile osób zdobędzie się na ten wielki trud ? Życie pokaże !
Większość ludzi już dawno jednak zrezygnowała z szukania odpowiedzi na te „proste” pytania, zaufali swoim autorytetom i nadal żyją w stagnacji , niczym biologiczne rośliny a nie rozumni i wieczni ludzie…!
C.D.N.
EDWARD

Jak zabija się Twoją szyszynkę?

Oczyszczenie szyszynki jest konieczne dla tych, którzy chcą rozwinąć swoją wielowymiarową percepcję. Szyszynka to nasze naturalne wewnętrzne źródło DMT. Związek ten aktywizuje u człowieka podwyższony stan świadomości. Obudzona szyszynka otwiera możliwość świadomych podróży astralnych, otwiera percepcję na inne wymiary, pozwala przewidywać przyszłości i komunikować się z istotami spoza naszego wymiaru.

DMT mówiąc w skrócie – to molekuła oświecenia, oprócz tego endogennego (naturalnie produkowanego przez szyszynkę) występuje również w ayahuasce – leczniczym zielu z Amazonii, którego używanie przynosi uzdrowienie ciała i serca poprzez fizyczne oczyszczenie oraz podróż po innych wymiarach. Ci, którzy używają tej rośliny przechodzą przez okres „pracy” gdzie zaszłe problemy i programy Ego stają przed naszą świadomością i mogą być uleczone dzięki wglądom w siebie, do których dochodzi pod wpływem rośliny.

Zaletą oczyszczenia szyszynki jest to, że wytwarza swoją własną dawkę DMT i że możemy „pracować” w duchowym sensie tego słowa przez cały czas oraz, że nie musimy przechodzić przez oczyszczające działanie ayahuaski. Nie potrzebujemy substancji z zewnątrz aby rozwijać swojego Ducha. DMT jest substancją całkowicie naturalną, którą ludzkie ciało produkuje kiedy jest zdrowe. Wydawać się może, że ludzie z założenia mieli być istotami wielowymiarowymi łącznie z umiejętnością odczytywania wiedzy z innych wymiarów. Percepcja transcendentalna transformuje Ego oraz szybko leczy cierpienie, konflikty oraz karmę.
Jak zabija się Twoją szyszynkę?

W późnych latach 90-tych, naukowiec o imieniu Jennifer Luke wykonała pierwsze badanie wpływu fluorku sodu na szyszynkę. Stwierdzono, że szyszynka, znajdująca się w środku z mózgu, jest ewidentnym celem fluorku.
Tkanka miękka szyszynki u dorosłego człowieka zawiera więcej fluoru niż jakakolwiek inna tkanka miękka w ciele – jest to poziom fluoru (ok. 300 ppm), który może powodować inhibicję enzymów. Szyszynka zawiera też tkankę twardą (apatyt hydroksylowy), w której zbiera się więcej fluoru (nawet 21 000 ppm) niż w jakiejkolwiek innej tkance twardej w ludzkim ciele (np. kościach czy zębach). Fluorek sodu kalcyfikuje szyszynkę i silnie hamuje jej aktywność, tak, że nie jest już w stanie skutecznie utrzymywać równowagi hormonalnej w ciele. Żebyśmy mieli jasność. Fluorek sodu robi z szyszynką coś na podobieństwo marskości wątroby. To znaczy, że zahamowanie czynności szyszynki wynika z tego, że jej komórki obumierają. Fluorek sodu ZABIJA SZYSZYNKĘ – zamienia ją na przeźroczystą galaretkę.

Fluor odkłada się w szyszynce tworząc widoczne na zdjęciu zwapnienia jest to efekt picia fluorowanej wody

Należy tu dodać pewne wyjaśnienie: jak to fluorek sodu powoduje zwapnienie. A to wiem akurat dobrze, w końcu mam specjalizację ze stomatologii.
Zachodzi tu zjawisko dokładnie takie same jak w szkliwie zębów. Ta najtwardsza tkanka naszego ciała zbudowana jest z hydroksyapatytów – to jakby krystaliczne związki wapnia – bardzo twarde. Fluor wchodzi z nimi w reakcje i powstają fluoroapatyty.
A precyzując – Fluor odgrywa w tym procesie następujące role:
1) katalizatora powstawania mineralnej fazy w tkance, którą stanowi hydroksyapatyt Ca10(PO4)6(OH)2,
2) zastępuje jony hydroksylowe (OH-) powodując powstanie fluoroapatytu/fluorohydroksyapatytu Ca5(PO4)3OH1-xFx,
poza tym sprzyja kalcyfikacji na kilka innych jeszcze sposobów, ale nie chcę rozdymać bez sensu tego artykułu

Dalsze badania dostarczyły więcej dowodów na to, że fluorek sodu przechodzi do szyszynki. To jedyna rzecz, którą atakuje – najważniejsze centrum neurohormonalnej sekrecji w mózgu.

Fluorek sodu (Sodium Fluoride) jest powszechny w żywności, napojach i piwie też, w wodzie z kranu i w wodzie butelkowanej. Fluorek sodu jest wprowadzony w 90% podaży amerykańskich ujęć wody. (W Polsce jest troszeczkę lepiej, choć przypuszczam, że nie do wszystkiego władze się przed nami przyznają).

Filtry do wody, które można kupić w supermarketach, nie eliminują fluoru. Tylko proces odwrotnej osmozy lub destylacji wody usuwa go skutecznie. Najtańszym sposobem jest kupić destylator wody.

Dużo fluoru znajduje się w herbacie – od 1 do 7 mg/100 g w dodatku fluoru łatwo przyswajalnego!!! Spośród produktów spożywczych najwięcej fluoru zawierają ryby, fasola – 1,65 mg/1000 g, ziemniaki – 0,141 mg, marchew – 0,188 mg, szpinak – 0,435 mg, mleko – 0,227 mg, mąka pszenna 0,56 mg/1000 g oraz mięso, kapusta, sałata, rzeżucha, brokuły.

Ze względu na tak powszechne występowanie jest prawie niemożliwe usunąć go z diety całkowicie .. Tak więc, oto kilka wskazówek, jak go usunąć i odwapnić swoją szyszynkę.

KONOPIE pomagają! Jak już zapewne wiecie, aktywny chemicznie składnik w konopiach, THC, atakuje wszystkie zmutowane komórki w organizmie, przy jednoczesnym wzmacnianiu zdrowych komórek. Udowodniono niezwykłą skuteczność tego działania w terapiach antynowotworowych, pomaga też na wiele innych dolegliwości. .. Cóż okazuje się, że czynny składnik konopi również samoistnie dekalcyfikuje szyszynkę. Im więcej go spożywamy, tym lepiej działa. Pomaga bardzo gotowanie potraw lub spożywanie oleju konopnego, aby wchłonąć jak najwięcej THC.

Jeśli nie chcesz korzystać z konopi lub nie możesz, są inne leki ziołowe. Kolendra jest świetna. Najlepiej jeść ją na surowo, ale jeśli chcesz, możesz gotować z nią lub zrobić z niej herbatę. (Jeśli zrobisz herbatę , proponuję dodanie miodu do słodzenia, lub można ostudzić i wypić bardzo szybko, bo nie smakuje za dobrze)
Podstawy detoksykacji szyszynki :

1. Usuń Rtęć – To kolejna naprawdę zła trucizna dla szyszynki. Nie pozwól, aby to dostała się do Twojego ciała. Plomby amalgamatowe w zębach są toksyczne dla szyszynki – należy je usunąć. Wszystkie wytwarzane obecnie szczepionki medyczne są również skażone rtęcią. Thimerosal (środek konserwujący szczepionki) to inaczej metyl rtęci i jest bardzo trudno usunąć go z mózgu po jego dostaniu się tam. Unikaj jedzenia ryb i owoców morza, takich jak krewetki. Tuńczyk i mięso delfinów jest szczególnie szkodliwe ze względu na zawartość rtęci – większe ryby mają wyższe stężenie rtęci w swoich tkankach.

Eco żarówki – jeśli taka żarówka się rozbije opary rtęci natychmiast są uwalniane do pokoju i wdychane. Natychmiast taką żarówkę wynieś na zewnątrz i wywietrz dobrze pomieszczenie. (A Ujnia wprowadziła nakaz używania tylko takich)

Rtęć może być usuwana z organizmu przez codziennego stosowane Chlorelli, pędów pszenicy i spiruliny. Zioła Cilantro przyjmowane codziennie, również pomagają usunąć rtęć z tkanki mózgowej.

2. Fluor – w pastach do zębów i w wodzie z kranu. Jego należy unikać unikać za wszelką cenę. Zabija szyszynkę, kaclyfikując (zwapniając) jej tkanki

3. Zdrowa żywność – niektóre pestycydy są toksyczne dla szyszynki. Organiczna zdrowa żywność – w dużej mierze surowa – wspiera odtruwanie szyszynki.

4. Alkohol i palenie. Naturalnie one muszą odejść wraz z emocjonalnym przywiązaniem do korzystania z nich (zwykle pod owym przywiązaniem kryje się kwestia własnej wartości lub nierozwiązany uraz).

5. Uzdrawianie Sercem – podnosi nasze wibracje i leczy ze strachu – przydatne kiedy zaczynamy widzieć inne wymiary.

6. Inne toksyny – jeśli coś jest toksyczne nie umieszczaj tego w swoim ciele. Jeśli trudno Ci przeczytać nazwę na opakowaniu, prawie na 99% jest to toksyczne dla Twojego ciała. Toksyny to sztuczne słodziki (aspartam K), rafinowany cukier, fenyloalanina, wszystkie numery konserwantów zaczynające się od E 1, dezodoranty (zwłaszcza antyperspiranty z toksycznym aluminium jako podstawowym składnikiem czynnym), środki chemiczne, dentystyczne płyny do płukania ust oraz odświeżacze powietrza.

7. Prawdziwa czekolada i surowe kakao jest stymulantem gruczołu szyszynki.W wysokich dawkach działa odtruwająco z powodu wysokiej zawartości przeciwutleniaczy.

8. I teraz trkicky ciekawostka z medycznego świata „od kuchni” – prawdziwy sekret mistrza kuchni
Kiedy ilość magnezu w organizmie spada, wówczas aby nadrobić jego braki ciało uwalnia z kości i zębów wapń. Podwyższony poziom wapnia we krwi sprawia, że większa jego ilość odkłada się w narządach miąższowych – nerkach, jajnikach i szyszynce również.
..aby utrzymać wapń w kościach i zębach, a nie w stawach i tkankach miękkich, potrzeba stałych dostaw magnezu.

Magnez jest zdolny do odwrócenia związanego z wiekiem zwyrodnieniowego zwapnienia struktur naszego organizmu i w ten sposób może przyczynić się do jego odmłodzenia.

Magnez odgrywa także bardzo ważną rolę w oczyszczaniu organizmu z toksyn. Jon magnezu jest atomem, któremu brakuje dwóch elektronów, co prowadzi do szukania innych atomów w celu ich przyłączenia. Kiedy toksyczne metale ciężkie takie jak ołów, kadm, aluminium pojawią się w organizmie, magnez wchodzi z nimi w reakcje, powodując obniżenie ich toksyczności i wydalenie wraz z moczem. Ponadto glutation – ważny antyoksydant nie może być syntetyzowany bez udziału magnezu.

Najlepiej przyswajamy magnez w postaci chlorku magnezu, ale nawet w tej formie bywa, że tylko w 50% procentach wchłania się z naszego przewodu pokarmowego, do tego jest niemiłosiernie gorzki. Mogą upłynąć aż trzy miesiące albo i więcej, zanim doustne uzupełnianie magnezu przywróci właściwy poziom magnezu wewnątrzkomórkowego.

I teraz obiecany sekret mistrza kuchni dotyczący magnezu.

Najlepiej stosować chlorek magnezu do kąpieli! Powierzchnia absorpcji przez skórę jest ogromna, o wiele większa niż w przewodzie pokarmowym. Kto ma kłopoty z uwierzeniem, czy to aby skuteczne, niech pójdzie do sauny i poleje wódki na rozgrzane kamienie.

9. Szyszynkę odnowić można również poprzez zioła, np.: pietruszkę, lucernę, bylicę, gotu-kola.

10. Również uszkodzone komórki mózgowe można wzmacniać za pomocą Tiaminy, znanej również jako witamina B1, jest istotnym składnikiem odżywczym, którego potrzebują wszystkie tkanki, nie wyłączając mózgu. Znajduje się ona w takich produktach spożywczych jak pełne ziarna zbóż, orzechy, fasola, groszek i ziarna soi.

11. Wit. K
Dotychczas sądzono, że prawidłowy stan kości zależy głównie od spożycia wystarczających ilości wapnia i witaminy D. Jak wiadomo, wapń osadza się w naczyniach krwionośnych powodując ich zwapnienie, a jednocześnie jego niedobór w kościach prowadzi do osteoporozy. To zjawisko nazwano „paradoksem wapnia”. W zrozumieniu istotnej roli witaminy K w metabolizmie wapnia u człowieka pomogło odkrycie białek MGP (Matrix Gla Protein) i ich roli jako transporterów wapnia. Przy udziale witaminy K osteokalcyna przekształcana jest do karboksyosteokalcyny, która może wiązać jony wapniowe poprzez grupy karboksylowe. Osteokalcyna jest syntezowana w komórkach kościotwórczych, jej rola polega na dostarczaniu jonów wapnia oraz wiązaniu go z matrycą hydroksyapatytu.

http://instytutarete.pl/

Napisane w Zdrowie. Tagi: , . 20 Komentarzy »