Ustawa o zapobieganiu chorobom zakaźnym jest niekonstytucyjna! Opinia wybitnego prawnika


Poniższą opinię otrzymałem od jednego z czytelników. Została ona wykonana przez jednego z najlepszych prawników z Warszawy i okolic. Jest to opinia częściowa, całościowa jest w przygotowaniu, ma być gotowa na listopad. Jak zauważycie, nie ma tu mowy o niekonstytucyjności eksperymentów medycznych jakimi są szczepionki czy też o totalitarnych praktykach na jakie zezwala znowelizowana ustawa.
To co jest poniżej, jednak wystarczy do złożenia wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich by ta z kolei złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności nowelizacji ustawy z Konstytucją RP.
Sami tego nie możemy dokonać, ale RPO ma prawo. Jeśli stworzymy listę poparcia dla złożenia tego wniosku przez RPO, to pani rzecznik będzie miała dodatkowy bodziec to zrobić.
Jeśli tego nie zrobi, powinniśmy rozpocząć pikiety zarówno pod RPO, jak i pod budynkiem Trybunału Konstytucyjnego, a także pod Ministerstwem Zdrowia.

Pamiętajcie, od tego zależy nasze życie, nowelizacja ustawy jest stworzona pod kątem dokonania na naszym narodzie ludobójstwa. Mamy wystarczająco wiele dowodów na to, że szczepionki są skażone i powodują bardzo poważne choroby, mamy przesłanki na to by podejrzewać, że za ich pomocą globaliści będą chcieli nas wysterylizować by wyludnić nasz piękny kraj, by przejąć jego surowce naturalne i to co wypracowaliśmy naszą ciężką pracą. Mamy przesłanki by podejrzewać, że mogą chcieć za pomocą szczepionek dokonać lobotomii – pozbawić nas uczuć wyższych lub instynktu samozachowawczego. Ujawnione nagraniami projekt Fun Vax w Pentagonie jest najlepszym dowodem na ludobójcze plany elit światowych.

Akcja masowych i przymusowych szczepień zbliża się wielkimi krokami. Już rozpoczęła się kampania promocyjna ludobójczych mediów, nazywających oponentów trucizn w szczepionkach „sektami”. Ci bandyci występujący jako dziennikarze powinni w równym stopniu ponieść odpowiedzialność za to ludobójstwo, jak ci, którzy je wprowadzają i egzekwują. Ludobójstwo jest realizowane równolegle za pomocą różnego typu działań – bronią biologiczną o nazwie GMO i szczepionki, truciznami w postaci chemtrailsów czy też przez zatruwanie środków spożywczych (aspartam) oraz wody (fluor, chlor).

Poniższą opinię będzie bardzo trudno podważyć. Mam w ręku rękopis tej osoby i zapewniam Was, że nie jest to byle jaki prawnik.

W komentarzach proszę Was o uwagi tylko na ten temat. Inne będę usuwał. Na inne tematy macie Wolną Dyskusję poniżej i wcześniejsze artykuły.

Uwagi do ustawy z dnia 13 lipca 2012r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

1. Najpoważniejszą zmianą w ustawie jest zmiana brzmienia art. 2 pkt. 3, który definiuje co jest chorobą zakaźną.
Dotychczasowa definicja określała, że: „choroby zakaźne – choroby, które zostały wywołane przez biologiczne czynniki chorobotwórcze, które ze względu na charakter i sposób szerzenia się stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego”.

Nowe brzmienie definicji choroby zakaźnej; „choroba zakaźna – choroba, która została wywołana przez biologiczny czynnik chorobotwórczy;” pozwoli na dowolne określenie jako choroby zakaźnej każdej choroby wywołanej przez czynnik biologiczny. Mogą to być takie stany chorobowe jak alergie, zatrucia pokarmowe, ukąszenia przez różnego rodzaju insekty.

Taka możliwość zaliczenia do chorób zakaźnych w/w stanów chorobowych może rodzić w konsekwencji poddanie poszczególnych osób lub całych grup różnego rodzaju zabiegom i ograniczeniom przewidzianym w ustawie.

Dotychczasowe brzmienie definicji choroby zakaźnej zobowiązywało wszystkich – zarówno lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, jak i organy wszelkiej inspekcji sanitarnej do szczególnego zbadania i oceny każdego przypadku pod kątem zagrożenia dla zdrowia publicznego.
Jakie to będzie rodzić skutki mogą się wypowiedzieć kompletnie lekarze, w szczególności lekarze epidemiolodzy.
*)

Ta zmiana, otwierająca drogę do – w praktyce – dowolnego zaliczania stanów chorobowych do chorób zakaźnych, narusza art. 2 Konstytucji RP stanowiący, że „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”.

Z brzmienia art. 2 Konstytucji RP wynika cały szereg zasad dotyczących stanowienia (tworzenia) prawa. Funkcją zasad poprawnej legislacji jest zapewnienie prawidłowości prawu regulującemu stosunki między władzami publicznymi i obywatelami. Na czoło wysuwa się zagwarantowanie pewności i bezpieczeństwa prawnego obywatelom, dlatego też z tych zasad wynika zakaz stanowienia przepisów, które pozostawiają organom państwowym zbyt dużą swobodę oraz umożliwiają dowolność rozstrzygnięć.

Z zasad poprawnej legislacji wywodzi się zasada określoności prawa. Wymóg określoności odnosi się do relacji między państwem i obywatelami, adresatami danej regulacji, którzy mają prawo oczekiwać jej czytelności i przejrzystości. Niejasność przepisów jest wyrazem niedostatecznej troski ustawodawcy o podmiotowe traktowanie adresatów prawa, co odbiera im poczucie bezpieczeństwa prawnego i skutkuje utratą zaufania do państwa.

Z zasady określoności prawa wynika, że każdy przepis aktu prawnego, zwłaszcza dotyczący wolności i praw jednostki, przewidujący lub skutkujący możliwość stosowania wobec niej sankcji , nakazów lub ograniczeń, powinien być sformułowany w sposób poprawny, jasny i precyzyjny, zapewniający przewidywalność skutków jego stosowania.

Jasność oznacza klarowność i zrozumiałość dla adresatów, zaś precyzja winna gwarantować, że nałożone nim obowiązki będą sformułowane na tyle konkretnie, że ich treść będzie oczywista.

Zmiana brzmienia art. 2 pkt. 3 stworzyła w swej istocie „niedopowiedzenie prawodawcy” skutkujące regulacją niekompletną, uniemożliwiającą przekonujące ustalenie treści normy prawnej. Prowadzi to do chaosu i stwarza możliwość dowolnego interpretowania tego przepisu. Znaczenie poszczególnych terminw i pojęć ma szczególne znaczenia dla stosowania prawa.

2. Drugą zmianą w ustawie, która budzi wątpliwości, ale nie związane z konstytucyjnością, to zmiany w art. 27 skutkujące tym, że lekarze lub felczerzy dokonujący zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonów z tych powodów, nie prowadzą już rejestrów tych zgłoszeń do organów Sanepidu.

Co prawda zgłoszenie zawiera dane, które były umieszczane w rejestrze i winny się one znajdować w odpowiednim organie Sanepidu (do kórego zostały zgłoszone). Mogą jednak zaistnieć sytuacje, gdy w wyniku błędów nie będzie możliwe ustalenie prawdy obiektywnej w konkretnych, osobowych przypadkach.

3. Jeśli chodzi o stosowanie środków przymusu bezpośredniego, to w brzmieniu art. 36 ust. 2 nie widzę nic co by można podważyć. Moim zdaniem nastąpiło dookreślenie stosowania tego środka. Tak jak w poprzednim brzmieniu tego przepisu o zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego decyduje lekarz lub felczer, którzy co jest nowe i nie budzi zastrzeżeń – określają jego rodzaj. A także osobiście nadzorują jego wykonanie przez osoby wykonujące zawody medyczne.
Poprzednie brzmienie „decyduje lekarz lub felczer udzielający pomocy” było nieostre. Niekoniecznie taki lekarz lub felczer musiał być obecny przy osobie wobec której stosowano środek przymusu bezpośredniego. Teraz stosowanie tego środka może się odbywać tylko przy osobistym nadzorze lekarza lub felczera. Poprzedni przepis nie niósł kto na zlecenie lekarza lub felczera te środki miał stosować. Teraz przepis mówi wyraźnie – „osoby wykonujące zawody medyczne”.

To by było na tyle jeśli chodzi o moje spostrzeżenia odnośnie zmian w ustawie. Wszelkie pozostałe problemy wynikają ze zmiany w ustawie, o której napisałem w powyższym punkcie 1. Ta nowa definicja choroby zakaźnej otwiera drogę do manipulowania szczepieniami i innymi działaniami związanymi ze zwalczaniem – zakażeń i chorób zakaźnych.

Moim zdaniem daje to możliwość organom Sanepidu i koncernom farmaceutycznym manipulowania zdrowiem zarówno poszczególnych osób, jak i całego społeczeństwa.

05.09.2012r.

*) To co się natomiast od razu kojarzy ze skutkami tej okrojonej definicji, to – w przypadku zaliczenia do choroby zakaźnej choroby wywołanej przez biologiczny czynnik chorobotwórczy – możliwość zastosowania wobec osoby lub osób dotkniętych taką chorobą przewidzianych w ustawie działań, poczynając od szczepień ochronnych, a kończąc na stosowaniu środków przymusu bezpośredniego i ograniczenia wolności.

http://www.monitor-polski.pl/

Reklamy

Komentarze 2 to “Ustawa o zapobieganiu chorobom zakaźnym jest niekonstytucyjna! Opinia wybitnego prawnika”

  1. hit Says:

    dla mnie sprawa jest prosta – kazdy dorosly pacjent ma moralne prawo decydowac o swoim leczeniu i profilaktyce, czy to szczepienia czy transfuzja krwi. A jesli jest niepelnoletni to decyduja za niego rodzice lub opiekunowie. O ile sie nie myle takie samo stanowisko ma europejski departament praw czlowieka. A jesli tak jest to zadne panstwo czlonkowskie UE nie moze zadecydowac inaczej…

  2. MrCoookie Says:

    To jest Globalny Medyczny HOLOCAUST


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: