Janusz Zagórski – Stwardnienie rozsiane (Ryszard Wierciński)

 

UFO, Kosmici i Pytania o Kontakt

Podstawowe wiadomości o MILAB

Wiele osób zaczyna zdawać sobie sprawę z ponurego faktu, iż doświadczyły one porwania przez obcych. Znaczna część uprowadzonych jest przedmiotem silnego zainteresowania ze strony głęboko zakamuflowanych, czarnych elementów wywiadu wojskowego. To zainteresowanie wykracza poza proste monitorowanie, nadzór czy psychologiczne operacje bojowe (PSYOPS). Uprowadzeni używani są w wojskowych operacjach do różnych celów, włączając w to między innymi takie role jak: astralni operatorzy, szpiedzy psychiczni, tajni współpracownicy, technicy i naukowcy. Porwani, którzy byli używani przez wojsko w ten sposób, są określani jako „MILAB” (Military Abductees), co oznacza „uprowadzeni wykorzystywani przez wojsko”. MILAB często opisują swoje doświadczenia, jakto zostali zabrani do podziemnych obiektów. Zarówno MILAB jak też i ludzie znający wojsko i lotnictwo od środka (Insiders), byli świadkami współpracy obcych form życia z personelem wojskowym, lub medycznym w podziemnych bazach i w ośrodkach nadziemnych.

Celem niniejszej monografii jest wypełnienie dużej luki w temacie porwań ludzi przez obcych. Większość badaczy o „wielkich nazwiskach” odmawia zagłębić się w takie kwestie jak istnienie i podstawowa rola Repilian, jaką odgrywają oni w uprowadzeniach. Gady są główną siła stojącą za porwaniami. Używają oni „pełnomocników”, takich jak niektóre frakcje Szarych (Greys), Nordyków, Insektoidów i inne istoty pochodzenia pozaziemskiego do wykonywania swoich rozkazów. Reptilianie są również mocno zaangażowani w operacje mające związek z MILAB.

Jako badacz i historyk, jestem często podirytowany fragmentarycznym zapisem historycznym na temat szerokiej gamy tematów, nie tylko z odległej przeszłości, ale i z ostatnich czasów. Zbiorowa ignorancja Amerykanów o naszej historii, nie wspominając już o ostatnich wydarzeniach, wynika w dużej mierze ze szkodliwego wpływu systemu edukacyjnego, finansowanego przez różnej maści fundacje zwolnione z płacenia podatku, korporacje i rząd federalny. Dodajmy do tego wszechobecny wpływ korporacyjnych mediów i wynikiem końcowym takiej mieszanki, jest populacja całkowicie nieświadoma nawet najbardziej podstawowych aspektów życiowych. Przekonującym tutaj argumentem mogą być dokonywane uprowadzenia przez obych, jak rownież wojskowe porwania, które są codziennym faktem dla niezliczonej liczby ludzi. Monografia ta zapewni MILAB informacje, które pomogą im dostosować się do tej przygniatającej rzeczywistości.

Jak oni zostali MILAB?

MILAB są przede wszystkim porwanymi przez obcych. MILAB mają znaczniki genetyczne, które świadczą o niepochodzącym od człowieka DNA. Rozmawiałem z wieloma uprowadzonymi, którzy byli w wojsku i podczas służby byli wykorzystywani jako MILAB oraz w operacjach kontroli umysłu. To tak, jakby wywiad wojskowy i komórki czarnych projektów, wiedzieli dokładnie, kto w szeregach wojska był porwanym przez kosmitów.

MILAB, którzy służyli w wojsku, opisują jak byli wykorzystywani w wielu operacjach kontroli umysłu, którym towarzyszyła niezwykle zaawansowana technologia; często odbywało się to w podziemnych instalacjach. Wielu opowiada o wstrzykiwaniu narkotyków, przeprowadzania na nich hipnoz narkotycznych i wymazywaniu pamięci. Ma to na celu upewnienie się, iż MILAB zapomni, co widział, i co słyszał podczas takich doświadczeń. Następnie hipnotyczne polecenia i programowanie były wpajane w osobne fragmenty umysłu MILAB.

Często MILAB są leczeni przez psychologów wojskowych w czasie, a nawet po odbyciu służby. Uprowadzeni ze wszystkich gałęzi wojska składają raporty o byciu kontrolowanymi umysłowo podczas służby. Wielu byłych członków armii nadal jest używanych w operacjach MILAB długo po tym, jak ich wojskowa kariera się skończyła.

Cywilne ofiary MILAB można znaleźć we wszystkich dziedzinach życia. Niektórzy posiadają oczywiste konotacje z wojskowo-przemysłowym kompleksem, podczas gdy inni nie mają żadnego takiego związku. Wielu MILAB zadaje sobie pytanie: „jak wojsko dowiedziało się o mnie?” Ponownie, to ze względu na unikalne znaczniki genetyczne zawarte w ich DNA. Wojsko, będąc zbrojnym ramieniem rządu federalnego, ma dostęp do wszystkich rekordów medycznych. Nawet dla zwykłych cywilów istnieją duże możliwości do uzyskanie próbek DNA całej populacji. Inne czynniki, które muszą być uwzględnione, to czujniki i systemy radarowe, dzięki którym wojsko wie, kiedy obcy statek kosmiczny przelatuje blisko ludzkich osiedli. Późniejsze śledztwo może określić, czy jacyś uprowadzeni mieszkają w okolicach odwiedzanych przez obcych. Kolejnym elementem układanki jest świadectwo ludzi takich jak Dan Sherman.

Dan Sherman służył w „szarej” gałęzi Służby Bezpieczeństwa Sił Powietrznych (Air Force Security Service), która jest lotniczym ramieniem Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (National Security Agency). Sherman mówi, iż był szkolony jako „komunikator intuicyjny” przez swoich przełożonych, do ustanowienia i utrzymywania komunikacji z istotami pozaziemskimi. Sherman twierdzi, że dane udostępniane przez obcych dla jego ludzkich kontrolerów dotyczyły uprowadzeń. Poszedłbym dalej: na podstawie praw losowych i statystycznego prawdopodobieństwa, przynajmniej niektórzy z uprowadzonych w tym programie musieli być MILAB. Jeżeli komórkom czarnych projektów wojskowych są podawane informacje o ludziach porwanych i wykorzystywanych przez obcych, to musi istnieć jakiś rodzaj stałej współpracy pomiędzy istotami pozaziemskimi i ludźmi ze służb wojskowych.

Dan Sherman nie jest jedynym świadkiem zakulisowych działań wojska, który posiada wiedzę o trwającej interakcji pomiędzy komórkami czarnych projektów i obcymi. W istocie istnieją liczne świadectwa o wspomnianej wyżej współpracy. Dzięki “ludziom trzymającym rękę na pulsie” we wspólnocie badaczy UFO, fakt interakcji obcy-ludzie został odrzucony, zepchnięty na margines i zredukowany do poziomu absurdu.

Do czego MILAB są wykorzystywani?

W całej historii, reżimy wojskowe wykorzystywały specjalne umiejętności sprzymierzeńców, lub własnych obywateli do wspierania swoich geopolitycznych celów. Podbite ludy były wciągane do zwycięskiej armii, by walczyć i umrzeć za swoich władców. Unikalne umiejętności ludzi w danym regionie były wyzyskiwane dla potrzeb rządzących. Procarze, łucznicy, piechurzy, kowale, szewcy, stolarze… oni wszyscy byli wykorzystywani przez zdobywców do dalszego wdrażania swoich planów. Uważam, iż od czasu utworzenia Rezerwy Federalnej (FED) i wynikającego z tego systemu finansowego, opartego na długu, ta wcześniej wielka Republika, jest podbitym krajem, w którym każdy obywatel płaci międzynarodowemu kartelowi bankowemu roczną daninę w formie podatków. MILAB to po prostu XXI-wieczna wersja wyżej wymienionych niewolników. Tutaj nie może być żadnych niejasności: niezależnie od zamiarów i celów przeprowadzanych doświadczeń, MILAB są niewolnikami i nieważnym jest, jak poszczególni MILAB zdecydują się interpretować własne przeżycia. Co więcej, kontrolerzy MILAB wykazują niezwykły poziom kontroli nad MILAB w dziedzinach takich jak: relacje międzyludzkie, wybór pracy i miejsca zamieszkania, by wymienić tylko trzy.

Szkolenia i zarządzanie MILAB wydaje się być dostosowane do ich poszczególnych cech osobistych, do ich mocnych i słabych stron. Istnieją pewne rodzaje szkoleń, indoktrynacji i procedur medycznych, które są wspólne dla niemal wszystkich MILAB. Wielu z nich opisuje masowe scenariusze szczepień. Wspominają o wchodzeniu i wychodzeniu z dużych, wspólnych dla mężczyzn i kobiet łazienek. MILAB są różnie ubrani – w stroje nocne, zwykłe ubrania cywilne lub kitle szpitalne. Podczas treningu lub fizycznych czynności operacyjnych (w przeciwieństwie do astralnych operacji), MILAB noszą mundury wojskowe, narzędzia bojowe, mundury maskujące, czarne lub ciemno-niebieskie stroje typu „SWAT” lub szare bluzy i dopasowanie kolorystycznie szare spodnie. Pielęgniarki i lekarze są częstym widokiem w placówkach, dokąd MILAB są zabierani. Wystrój takich medycznych placówek niczym nie rożni się od zwykłych gabinetów lekarskich. Również zachowanie personelu medycznego nie odbiega od normy, z jednym wyjątkiem – „pacjentowi” nie są przekazywane żadne informacje na jego temat.. Niektórzy mowią o zabraniu ich do renomowanych placówek medycznych na powierzchni, takich jak chociażby: Letterman Army Hospital w San Francisco, Oak Knoll Naval Hospital w Oakland w Kalifornii oraz Balboa Naval Medical Center w San Diego, wymieniając tylko kilka.

Szkolenia i operacje są podzielone następująco: scenariusze szkoleniowe i operacyjne prowadzone, podczas gdy MILAB jest w ciele fizycznym, oraz szkoleń i operacji przeprowadzonych, podczas gdy MILAB jest poza swym ciałem (OOB). Operacje ze zdalnym widzeniem (Remote Viewing) są zwykle przeprowadzane z MILAB obecnymi w ciele fizycznym. Trening fizyczny zazwyczaj zawiera bieganie, pływanie i szkolenie z bronią. Duży nacisk kładzie się na trening technik przetrwania. Indywidualnie i w grupach, MILAB uczeni są jak znaleźć pożywienie i wodę. MILAB są czasami zachęcani przez swoich kontrolerów, aby opanować umiejętność niesienia pierwszej pomocy, czy też zostać strażakiem lub ratownikiem.

MILAB mogą być używani jako kurierzy, tajni współpracownicy, technicy i naukowcy

Jako kurierzy MILAB mogą pracować pojedynczo lub z innym MILAB. Czasami MILAB pracuje pod nadzorem kontrolera. Prowadzone są treningi, w których MILAB umieszczani są w wirtualnej rzeczywistości o następujących scenariuszach: nuklearny holokaust, niepokoje społeczne, pandemia, stan wojenny z udziałem zagranicznych wojsk. Armia ma możliwość tworzenia „sztucznie zarządzanych marzeń.” Są to bardzo barwne, wirtualne scenariusze rzeczywistości. Kontrolerzy kładą nacisk na: podstęp, zaradność i niechęć do poddania się niezależnie od okoliczności.

Wielu MILAB zostaje użytych w operacjach astralnych. Operatorzy astralni są szkoleni do szpiegowania, wykrywania z wyprzedzeniem ataków lotniczych, wyszukiwania ludzi lub przedmiotów o wartości wywiadowczej i w końcu do krzywdzenia innym ludzi. Jako tacy MILAB są „wielozadaniowymi platformami”.

Wojskowi posiadają technologię by wywołać wyjście z ciała(OOBE) u MILAB. Kontroler porozumiewa się z MILAB i kieruje go, lub ją do skupienia się na konkretnych celach podczas operacji astralnej. MILAB może wówczas siedzieć oparty na krześle. Kontroler zwraca się do niego normalnym tonem głosu. Niektórzy MILAB opisywali, iż będąc w wymiarze astralnym słyszeli głos operatora w swoim umyśle. Niektórzy kontrolerzy posiadają zdolności parapsychiczne. Istnieje możliwość, iż wojsko wykorzystuje technologię, która może „pobudzić” myśli kontrolera, w taki sposób, aby MILAB mógł słyszeć komendy niezależnie od tego, gdzie operator się znajduje.

Niektórzy z kontrolerów są zmiennokształtni

Kontrolerzy MILAB różnią się wyglądem i spełnianymi funkcjami. Niektórzy z nich są oczywiście częścią specjalnego, wojskowego personelu operacyjnego, ich zadaniem jest szkolenie MILAB w umiejętności przetrwania oraz tajnych technik operacyjnych. Inni trenują MILAB w astralnych operacjach, oraz w zdalnym widzeniu. Liczne raporty mówią o wojskowych kontrolerach i ogólnie członkach wojskowego personelu zmieniających kształt i przyjmujących reptiliańską postać, w obrębie podziemnej bazy, lub w zabezpieczonych miejscach bazy na powierzchni. MILAB, którzy byli świadkami zmiany kształtu przez personel wojskowy, zwykle nie wpadali w szok i nie okazywali zaskoczenia tymi przekształceniami, co sugeruje, że obserwujący te zdarzenia, mógł być w odmiennym stanie umysłu, lub w alternatywnej osobowości.
Trudno mi dostatecznie mocno podkreślić ten aspekt doświadczenia MILAB: Reptilianie są głęboko zaangażowani w operacjach z udziałem MILAB, w związku z czym, biorą oni udział w najbardziej tajnych projektach i operacjach na Ziemi.

MILAB szkoleni są aby być zaradnymi. Przeprowadzone na nich testy psychologiczne, mają na celu określenie procesu podejmowania decyzji pod przymusem. Scenariusze przewidują sytuację, w której MILAB musi zdecydować, kogo uratować z pożaru: młodego chłopca czy mała dziewczynkę? Czy uratować ludzkie dziecko, czy dziecko będące hybrydą dwóch gatunków: ludzi i obcych ? Kontrolerzy mają bardzo dobre rozeznanie co do tego, który z MILAB nadaje się zabójcę i nie zawaha się poderżnąć komuś gardło. Profile psychologiczne i badania genetyczne, jak również podstawowe informacje na temat wychowania poszczególnych MILAB, zapewniają kontrolerom wszystkie potrzebne informacje do określenia przydatności MILAB do określonego typu zadania. W większości przypadków, służby wojskowe są mocno zaangażowane w życie MILAB od wczesnego dzieciństwa.

Część z MILAB, nawet pod kontrolą umysłu, nie nadają się do operacji, gdzie wymagane jest krzywdzenie, lub zabijanie innych ludzi. Inni natomiast, nawet w stanie pełnej świadomości, chętnie zastrzeliliby kogoś, gdyby tylko wiedzieli, że nie wpędzi ich to w żadne kłopoty.

Niektórzy mężczyźni MILAB mają długą historię przemocy w rodzinie i często biją współmałżonków, lub swoje dziewczyny. Większość z tych brutali to reptiliańskio- lub draco- (skrzydlaty gatunek – Gargoyle) ludzkie hybrydy. Kontrolerzy zrobią użytek z takich osób, kiedy wymagane będzie okazanie brutalności bez skrupułów, lub innych formy zadawania bólu. Smutnym jest fakt, iż niektórzy mężczyźni MILAB są dumni z roli, jaką odgrywają w postępującym reptiliańskim planie Nowego Porządku Świata. Jeśli konkretny MILAB uznany zostanie za nieodpowiedniego do danego zadania, to będzie przeszkolony do innych ról.

Wielkie wnętrza pod ziemią zostały opisane jako miejsca, w których spacerują setki, jeśli nie tysiące MILAB. Niektóre z tych instalacji zostały zaprojektowane do symulacji bardzo dużych lotniskowych terminali, razem z długimi ruchomymi schodami i długimi przejściami.

Aktualny stan wiedzy

Dzięki nieustannym wysiłkom ze strony „strażników” we wspólnocie UFO (można śmiało stwierdzić w tym momencie, iż Stanton Friedman dołączył do tej rosnącej listy) ludzie wciąż podchodzą do technologii UFO z archaicznego punktu widzenia wciąż mając na uwadze przestarzałą ludzką technologię. Stanton Friedman jeszcze dziś kracze o czasie, jaki poświęcił pracy nad projektem NEPA Nuclear Powered Airplane, który był kompletnym marnotrawstwem, stratą czasu i zasobów. Niemniej jednak, NEPA Nuclear Powered Airplane jest „darem, który ciągle nas obdarza”, z tego też powodu Stanton Friedman, do końca świata, będzie chwalić się swoją wiedzą, a także nowoczesną technologią, która jest oparta na jego zaangażowaniu w sprawie NEPA Nuclear Powered Airplane, który był tylko kupą śmiechu.

Na idiotycznie zatytułowanym kanale „History Channel”, Friedman pojawił się w programie UFO Files pod tytułem „Dzień po Roswell”. Friedman wraz z resztą demaskatorów, odrzucił oświadczenie zmarłego podpułkownika Philipa Corso, jakoby ten pomógł wprowadzić obcą technologię do sektora komercyjnego. Corso twierdził w swojej książce, oraz w wielu wywiadach, że dostarczał próbki obcej technologii uzyskane z Roswell, do wielu centrów badawczo-rozwojowych w całych Stanach Zjednoczonych. Analizy tychże próbek doprowadziły do powstania noktowizora, lasera oraz światłowodów. Friedman i spółka podkreślili, iż cała obecna technologia na Ziemi jest wynikiem ludzkiej pomysłowości. Innymi słowy, nigdy nie była podjęta żadna próba określenia pełnego potencjału wszystkich technologii obcych, odzyskanych na przestrzeni lat, nie mówiąc już o wykorzystywaniu tej technologii przez globalną elitę.

Całkiem niedawno ukazała się książka pod tytułem „Wstęp do obrony planety: studium nowoczesnych działań wojennych w odniesieniu do inwazji istot pozaziemskich”(“An Introduction to Planetary Defense: A Study of Modern Warfare Applied to Extraterrestrial Invasion”) autorstwa Travisa S. Taylora, Boba Boan, RC Anding i T. Conley Powella. Ta zbieranina pisarzy regularnie odnosi się do ufologów i UFO alarmistów jako do „wyznawców teorii spiskowych”. Mają oni czelność określać nieodżałowanego demaskatora CIA Karla Pflock’a mianem „badacza UFO”. W celu wbicia nam do głów faktu, iż Ziemia musi przygotować się na inwazję kosmitów, często powołują się na hollywoodzkie produkcje, takie jak „Dzień Niepodległości” czy „Wojna światów”, jako przykłady tego, co się stanie, jeśli Ziemia zostanie napadnięta będąc nieprzygotowaną.

Nigdzie w tej książce nie ma odniesienia do dobrze udokumentowanych przelotów UFO nad strategicznymi bazami dowództwa Sił Powietrznych, które doprowadziły do dezaktywacji placówek kontroli startu rakiet jądrowych, oraz uszkodzeniu samych głowic nuklearnych przez nisko lecące UFO.

Aby zaprezentować choć jeden przykład tych poważnych zajść, przytoczę zeznania byłego porucznika Sił Powietrznych Roberta Salas’a. Pomiędzy 14 i 16 marca 1967 roku, w bazie Sił Powietrznych Malmstrom w pobliżu Great Falls w Montanie, nisko lacące UFO opisywane były jako jaskrawe czerwonopomarańczowe kule, które unosiły się nad dwoma placówkami kontroli startu rakiet nuklearnych (Launch Control Facilities – LCF), co spowodowało, że prawie dwadzieścia pocisków nuklearnych nagle zmieniło swój status na „niegotowy do lotu”. Pociski Minuteman II zostały równo podzielone pomiędzy eskadry Echo i Oskar, każda z tych eskadr posiadała własny system LCF. Te silosy mogące pomieścić dwadzieścia pocisków były rozlokowane na rozległym obszarze Montany.

Technicy przeprowadzili ocenę systemu, po czym ustalili, iż z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu system sterowania i kontroli przestał poprawnie działać. Naoczni świadkowie widzieli personel placówki kontroli startów, jak również członków zespołu alarmów sabotażowych. Nie do końca przedstawiciele „teorii spiskowych UFO.” Weteran badań nad UFO Raymond Fowler pracował w Zarządzie Planowania w firmie Sylvania, jednego z wykonawców do systemu rakietowego Minuteman II. Fowler jest także byłym członkiem Służby Bezpieczeństwa Sił Powietrznych (Air Force Security Service)(obecnie noszącej nazwę Air Force Electronic Security Command), Siły Powietrzne podlegają Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (National Security Agency). Fowler potwierdza z własnych źródeł, że liczne niskie przeloty UFO nad strategicznymi bazami, rzeczywiście miały miejsce w tym okresie. Ponadto komunikacja pomiędzy LCF była zakłócona podczas wizyt UFO.

Podobne wydarzenia miały miejsce w Minot AFB w Dakocie Północnej w 1968 roku, oraz wzdłuż północnej kondygnacji bazy rakietowej SAC w listopadzie 1975 roku. Naloty nad SAC zostały dobrze udokumentowane, między innymi w takich książkach jak „Clear Intent”, której autorami byli: Lawrence Fawcett i Barry Greenwood. „Clear Intent” była później ponownie opublikowana pod tytułem „The UFO Cover-up”.

Obserwacje UFO nad wrażliwymi placówkami Komisji Energii Atomowej (Atomic Energy Commission – AEC) przez członków wysoko wykwalifikowanego personelu, takich jak naukowcy, pracownicy ochrony i piloci Sił Powietrznych, miały miejsce od końca 1940 roku. Obserwacje UFO nad bazami Hanford AEC w stanie Waszyngton i AEC Oak Ridge są dobrze udokumentowane. Dokumenty, o których mowa zostały wyciągnięte z różnych amerykańskich agencji na mocy ustawy o wolności informacji (Freedom of Information Act).

Jeden z najbardziej przerażających przykładów manipulacji systemem kontroli rakiet nuklearnych przez UFO miał miejsce w byłym Związku Radzieckim.

Według Władimira Plantonova, 14 października 1982, przez wiele godzin UFO unosiło się nad sowiecką bazą ICBM w pobliżu miasta Belokoroviche, na północny zachód od Kijowa na Ukrainie. Wielu naocznych świadków stwierdziło, że statek był w kształcie spodka i miał ponad dziewięćset metrów długości. Plantonov – inżynier rakietowy – stwierdził w rozmowie z korespondentem ABC News Dawidem Ensor’em, że rakiety przeszły nagle w tryb przedstartowy, a coś takiego może mieć miejsce tylko wtedy, gdy Moskwa wyśle kody upoważniające do rozpoczęcia sekwencji startowej. Rakiety wówczas nie wystartowały, jednak załoganci UFO wysłali swoje jasne przesłanie: kontrolujemy systemy waszych głowic nuklearnych. Możemy rozbroić wasze rakiety, możemy je wystrzelić, jesteśmy w mocy zainicjować planetarną zagładę nuklearną.

Ważnym jest, aby czytelnicy zrozumieli, że są to dobrze udokumentowane przypadki, kiedy UFO zakłóca i manipuluje systemami sterowania i kontroli najbardziej zaawansowanej broni, jaka istnieje na Ziemi. Dlaczego autorzy „Wstęp do obrony planety: studium nowoczesnych działań wojennych w odniesieniu do inwazji istot pozaziemskich” nie wspominają o żadnym z tych przypadków? Podobnie też, dlaczego nie napisali nic o dobrze udokumentowanych i licznych przypadkach utraty odrzutowców przechwytujących wraz z załogą podczas spotkań z UFO? Autorzy „Wstępu do obrony planety” mają swój własny plan. To jest oczywiste ze względu na fakt, iż poświęcili książkę ludziom, którzy stracili życie podczas ataków „terrorystycznych” z 11 września 2001 roku. Istnieją naukowe, starannie zrecenzowane dokumenty, które dowodzą bez cienia wątpliwości, że nano-thermite był użyty w bliźniaczych wieżach World Trade Center. To nie jest kwestia dyskusyjna, bez względu na to, jak niewygodne jest to dla ludzi. Oczywistym jest dla mnie, iż wielu badaczy UFO nie chce poznać prawdy o 9/11, są to tchórze i ignoranci.

Więc dlaczego ci autorzy, którzy promują kłamstwo 9/11, piszą o obronie planety przed obcymi właśnie teraz? Co więcej, dlaczego uważają, że z pomocą broni konwencjonalnej, a nawet „zaawansowanej” broni energetycznej, będziemy w stanie nawiązać walkę z UFO? Wystawianie „nowoczesnych” systemów broni, przeciwko znanym nam ofensywnym możliwościom obcych, jest gorzej niż głupotą. To tak jakby wystawić tuzin greckich hoplitów uformowanych w falangę i nakazać im, aby zatrzymali natarcie dywizji pancernej SS.

Ważnym jest, aby zadać to pytanie, ponieważ kwestie, o których wspomnę: o podróży w czasie i klonowaniu, będą odrzucone jako niedorzeczne i poza nawias, przez “strażników” takich jak: Taylor, Boan, Anding i Powell oraz innych im podobnych. Dlatego opisałem, co UFO zrobiło nowoczesnym systemom broni w przeszłości. Po raz kolejny mamy bezprzedmiotowe próby narzucenia wytycznych wokół tego, co jest uznane za wiarygodne i nie wiarygodne informacje o UFO.

Klonowanie MILAB

To prowadzi mnie do następnego istotnego punktu: klonowanie MILAB jest faktem. Rozmawiałem z wieloma MILAB, którzy widzieli klony samych siebie. Czasami klony są młodsze, szczuplejsze i sprawniejsze fizycznie, czasami wyglądają dokładnie tak jak oryginał. Obserwowano klony będące w letargu. Widziano dwa lub więcej klony, które były ożywiane. Mają one uczucia i emocje, okazują cierpienie z powodu tego, co im zrobiono. Jedna kobieta MILAB, którą znam, widziała dwa klony swojej osoby trzymane w dużych plastikowych pudłach. Jej obydwa klony walczyły rozpaczliwie, by wydostać się z zamknięcia. Słychać było krzyki i płacz. Moja znajoma była zrozpaczona widząc, jak traktowane są jej kopie.

Katherina Wilson opisała spotkanie dwóch swoich klonów w podziemnej bazie. Powiedziały jej, że były wykorzystywane jako prostytutki przez personel wojskowy i naukowy. Były absolutnie nieszczęśliwe ze swojego losu.

Sklonowane ciała wykorzystywane są do celów szkoleniowych. Czarne projekty wojskowe mają środki do przenoszenia świadomości ze śpiącego MILAB w ciało klona. Klony zostają zmuszone do wykonywania różnych scenariuszy szkoleniowych, mogą nawet uczestniczyć w operacjach w realnym świecie – na naszej planecie, lub gdziekolwiek indziej. Wielu MILAB potwierdza używania klonów dla celów szkoleniowych. To dość normalne dla MILAB, którzy znają siebie i którzy mieszkają w odseparowanym miejscu, aby zobaczyć samych siebie w instalacjach podziemnych, podczas treningów czy rzeczywistych operacji.

Jeśli MILAB znany jest jako osoba z nadwagą, a jednak jego ciało wydaje się być szczuplejsze i w lepszej formie niż jego „prawdziwe” ciało, to jest więcej niż pewnym, że został użyty jego klon. Jeśli MILAB z nadwagą posiada wspomnienia z tego samego treningu lub operacji, która została opisana przez innego MILAB, możemy wywnioskować, że świadomość tego pierwszego przeniesiono do sklonowanego organizmu na czas trwania operacji, bądź ćwiczeń. W ten sposób, ogromna ilość szkoleń i doświadczenia operacyjnego, może być przyswojona przez MILAB w podświadomości, lub podczas zmiany osobowości bez towarzyszącego ryzyka obrażeń, lub śmierci rzeczywistego człowieka. MILAB pamięta tylko fragmenty doświadczeń, jednak całkowite wspomnienia przechowywane są w podświadomości, bądź innej osobowości i są gotowe do wykorzystania i eksploatacji przez kontrolerów w przyszłości. Ponadto, jeśli sklonowany MILAB zostałby zmuszony do popełnienia pewnego czynu, który byłby moralnie dla niego odrażający, wspomnienie takiego działania może być skrzętnie zagrzebane i ukryte w pamięci, poprzez program kontroli umysłu. Niektóre wspomnienia MILAB mogą być uzależnione od nośnika, to znaczy, niektóre wspomnienia mogą być zapamiętane przez klona lub klony!

Korzystanie z klonów może być bezpośrednio związane z operacjami podróży w czasie, które wielu MILAB opisuje. Znowu podkreślam – MILAB to potwierdzone przypadki porwań przez obcych. Są w zasadzie hybrydową forma człowieka z rozwiniętymi możliwościami metafizycznymi, co ma związek z ich DNA obcego pochodzenia. Stąd też, są oni idealnymi kandydatami do projektów podróży w czasie. Należy pamiętać, że DNA niektórych z MILAB może zawierać informację genetyczną z wielu różnych ras pozaziemskich, nie tylko z jednej. Reptiliański czynnik obecny jest w życiu większości MILAB, czy zdają oni sobie z tego sprawę, czy nie. Gady są mistrzami częstotliwości i rezonansu, są doskonałymi metafizycznymi operatorami. Jest to umiejętność, którą wojskowi kontrolerzy starają się wykrzesać u niektórych MILAB.

Podróże w czasie

Cele misji podróży w czasie są przeróżnej maści. Niektórzy MILAB opisują wysyłanie zespołu do równoległych lini czasowych, zarówno w przeszłość, jak i w przyszłość. Wycieczki w przeszłość w jakiejkolwiek linii czasowej, często mają na celu odzyskanej technologii obcych. Każda z tych operacji była unikalna, każda miała swoje unikalne problemy. MILAB będący liderem grupy powiedział mi, że nigdy nie był pewien, czy inni członkowie zespołu wychodzący za nim, ze sztucznie utworzonego portalu, są tymi samymi ludźmi, z którymi zaczynał misję. Ma się rozumieć, że jeśli operacja podróży w czasie jest prowadzona w tej linii czasu, jest całkiem prawdopodobne, że inne zespoły MILAB, w innych liniach czasowych, prowadzą te same, lub podobne operacje. Oznacza to, że MILAB, który jest częścią operacji podróży w czasie, nigdy nie jest pewny, w której linii czasowej się znalazł. Jeden z MILAB, z którym rozmawiałem, przypominał sobie powrót z Hiszpanii, z lat trzydziestych XX-wieku, z czasów hiszpańskiej wojny domowej. Podczas pobytu w tamtym czasie, w jakiś sposób MILAB i jego towarzyszka, zostali zatrzymani przez dwie cudzoziemki z obecnego czasu. Obydwojgu wstrzyknięto narkotyki, by następnie wypytywać ich o różnych rzeczy. Ostatecznie jednak zostali jakoś wyzwoleni z niewoli dwóch kobiet. Znaleźli się z powrotem w bieżącym czasie, w dużej instalacji podziemnej symulującej wyglądem bardzo duże, puste lotnisko.

Byli pod eskortą żołnierzy w mundurach, podobnych do tych noszonych przez załogi komercyjnych lotów. Obydwoje MILAB zostało doprowadzonych do, jak się wydawało, biura. Personel sprawdził ich ciała podręcznym urządzeniem – najwyraźniej w poszukiwaniu nowych implantów. Obydwoje zapamiętali to doświadczenie, jedno z nich lepiej niż drugie, ze względu na działanie leków.

Jest możliwe, że podróże w czasie wykorzystywane są przez administratorów w celu uzyskania przewagi nad przeciwnikiem rzeczywistym, lub potencjalnym, w obecnym czasie ale też w przyszłości. Inną możliwością jest używanie podróży w czasie w celu zminimalizowania szkód spowodowanych przez inne grupy, które wykorzystują podobną technologię. Nie możemy zapominać o podstawowej sprawie, że niektóre nieludzkie rasy, takie jak Reptilianie, odgrywają znaczną rolę w tych działaniach. Gady lub ich frakcje, są kontrolującym czynnikiem na tej planecie. Na podstawie moich rozmów z bardzo doświadczonymi MILAB, oraz innymi badaczami uprowadzeń, chociażby takimi jak moja mentorka Barbara Bartholic, uważam, że na Ziemi pojawiają się istoty o ludzkim wyglądzie, które są powszechnie znane jako Plejadianie. W przeciwieństwie do tego, o czym powszechnie można przeczytać o Plejadianach w literaturze UFO, istnieją frakcje Plejadian, które pracują, aby wprowadzić program, który nie sprzyja interesom rasy ludzkiej w ogólności. Niektóre z plejadiańskich frakcji ściśle współpracują z niektórymi frakcjami Reptilian. Jest to bardzo niepopularny pogląd wśród wielu wyznawców New Age i tak zwanych „kontaktowców”, jednak określanie wszystkich Plejadian mianem „dobrzy”, z naszego punktu widzenia, jest oczywistym absurdem. Plejadianie są głównymi graczami w dziedzinie podróży w czasie. Wielu moich kolegów, których badania znajduję wysoce wiarygodnymi, również poruszają temat podróży w czasie w rozmowach z MILAB.

Należy zauważyć, że wspomniany wcześniej Dan Sherman, został poinformowany przez Szarych (Greys), z którymi miał łączności, o tym, iż Szarzy są rzeczywiście zaangażowani w operacje podróży w czasie.

Powiedziano Sherman’owi, że Szarzy „poruszają się dookoła” czasu. Moi koledzy i ja, jesteśmy przekonani o tym, iż frakcja lub frakcje Szaraków, współpracujące z wojskiem przy czarnych projektach, również pracują dla Reptilian. Ponownie wychodzi na to, że czynnikiem decyzyjnym są gady.

Dzisiejsze polityczne ruchy nie uwzględniają powyższych faktów. MILAB są na pierwszej linii frontu tej rozwijającej się sytuacji. Nie powinni oni być traktowani z rezerwą i nie powinniśmy się ich obawiać.

Kobiety MILAB nie powinny konsultować się z „dewotami”

Pojawił się niepokojący trend, kiedy samozwańczy „doradcy” i „badacze” o wyraźnie fundamentalistyczno-chrześcijańskim nastawieniu biorą na siebie obowiązek „pomocy” kobietom MILAB, lub ofiarom projektu Monarch, które potrzebują zrozumienia I wsparcia w radzeniu sobie z traumatycznymi doświadczeniami. Początkowo „dewot” okazuje wiele współczucia i miłosierdzia takim kobietom. Jest to etap pierwszy. Drugi etap składa się z kwestionowania jej motywów, akuratności i wiarygodności doświadczeń, którymi się z nim dzieli. Zaczyna osądzać, a nawet oskarżać ją o fabrykowanie opowieści, w celu zwrócenia na siebie uwagi. Trzeci etap polega na poinformowaniu kobiety o fakcie, iż jest ona grzesznicą i jeśli tylko przestałaby grzeszyć, wówczas zniknęłyby jej problemy. Taki doradca podkreśla, że głównym problemem jej życia są grzechy. Reptilianie, kontrolerzy MILAB, illuminati, działa elektromagnetyczne, różne formy wojny psychologicznej (PSYOPS) oraz molestowanie nie mają z jej problemami nic wspólnego z nim.

Jeśli kobieta popełni błąd i wspomni o swoich zdolnościach psychicznych, i że przy różnych okazjach kontrolerzy MILAB, lub istoty pozaziemskie, zmuszały ją do korzystania z tych zdolności, dewot zgani ją za używanie „złych” i „satanistycznych” mocy, które są dziełem diabła. Mimo jej protestów, iż nie ma ona naprawdę kontroli nad sytuacją, będzie nadal ją krytykował i lżył. Widzimy wyraźnie, w jaki sposób postępuje cały proces: dewot wydaje się być osobą, która chce pomóc, aby ostatecznie przepoczwarzyć się we wroga kobiety. Według wszelkiego prawdopodobieństwa, niektórzy z dewotów sami mogą być ofiarami kontroli umysłu. Istnieje „chrześcijański alter-front” będący częścią mechanizmu kontroli, który służy do dalszego osłabiania i destabilizacji kobiet w tych projektach, zapewniając tym samym, iż pozostaną one pod stałą kontrolą umysłu. Ostatni etap jest najbardziej szkodliwy: dewot na łamach internetu zaczyna atakować charakter i uczciwość kobiety MILAB, lub ofiary projektu Monarch, która przyszła do niego po pomoc. Taka kobieta w czuje się w tym momencie psychicznie zbałamucona, a jej zaufanie zostało mocno nadszarpnięte. Odbywa się to na porządku dziennym. Jestem w posiadaniu danych wielu z tych kontrolujących dewotów. Oni po prostu muszą być częścią wysiłków, mających na celu utrzymanie kontroli nad tymi kobietami i nie dopuszczenie do otrzymania pomocy, jakiej one potrzebują.

Nigdy nie spotkałem dewota, który posiadałby podstawowe wiadomości na temat projektów MILAB, bądź Monarch. Jeśli nie znają oni nawet podstawowych faktów dotyczących tych kwestii, jak wtedy mogą spodziewać się być jakąkolwiek pomocą dla rzeczywistych ofiar? Wspominam o kobietach z projektów Monarch w tej sekcji, ponieważ są one często celem, tych negatywnie nastawionych do kobiet osób. Proszę zauważyć, że ci dewoci nigdy nie skarcą, ani nie będą się psychicznie znęcać nad mężczyznami MILAB lub z projektów Monarch. Powód tego jest bardzo prosty: gdyby potraktowali mężczyzn w sposób, w jaki traktują kobiety, szybko mieliby podbite oko. Proszę mnie źle nie zrozumieć: mam bardzo bliskich przyjaciół, którzy są fundamentalistycznymi chrześcijanami. Ha! niektórzy z nich to kobiety MILAB i kobiety z projektów Monarch! Ale ja sprzeciwiam się formom tych skandalicznych nadużyć, jakie dewoci wymierzają w kobiety, które przeszły przez tak wiele cierpienia i traumy. Muszą oni zostać zdemaskowani i posypać głowę popiołem.

Ostatnią rzeczą, z jakiej ludzie muszą zdawać sobie sprawę, to fakt, iż realia operacji MILAB są nam zaszczepiane. Zwróćmy uwagę na wzrastającą ilość programów wyraźnie odnoszących się do tematu MILAB. Obecnie osiągnęło to poziom absurdu, dla przykładu telewizyjne show pt:”Chuck”, jest komedią, tak! komedią o pracowniku sklepowym, będącym pod kontrolą umysłu. Jego operatorem inteligencji jest piękna kobieta. Nie ma nic śmiesznego w operacjach MILAB dla tych, którzy musieli coś takiego znosić. Sprawa jest śmiertelnie poważna. Nie jest niczym niezwykłym dla MILAB zapaść na jedną z poważnych chorób, takich jak rak mózgu, rak nerek i wielu innych ciężkich dolegliwości. Mam nadzieję, że ten artykuł pomoże nowo uświadomionym MILAB, że nie są sami i że pomoc jest dostępna. Takie osoby mogą co najmniej znaleźć współczucie i zrozumienie ze strony innych MILAB. To powiedziawszy, każdy MILAB powinien być oceniany na podstawie jego działań i ze sposobu w jaki traktuje innych. Są MILAB, z którymi nie chcę mieć nic wspólnego.

Autor: James Bartley

Tłumaczył: kowal

http://www.whale.to

http://davidicke.pl/

Jak wyglądałaby kontrolowana przez Reptylian planeta?

Abyśmy mogli zdać sobie sprawę, jak kontrolowana przez Reptylian planeta będzie wyglądać, musimy najpierw mieć ogólną wiedzę o tym, czym też jest rasa gadów. Są to pasożyty, obcy, którzy karmią się gniewem, dezorientacją, strachem i nienawiścią, emocjami stwarzanymi i wywołanymi przez nich u populacji, która jest tutaj gospodarzem. Gady dosłownie i w przenośni mogą „najeść się” takimi negatywnymi emocjami. Odbywa się to w skali makro-planetarnej, ale również ma to miejsce w skali indywidualnej. W celu utrzymania dominacji nad gatunkiem gospodarzy (Ludzkość) gady muszą genetycznie manipulować populacją tak, aby wyłoniła się dziedziczna gado-ludzka elita hybryd, która będzie pełnić funkcję kierowników plantacji. W ten sposób kontrola jest utrzymywana przez tysiące lat przez te same rody gadów. Przeznaczenie człowieka jest więc prowadzone i kontrolowane przez niewidzialna rękę. Wstrętne cechy, takie jak seksualna agresja, wrogość bez powodu, zachłanność terytorialna, czy przymus aby sadystycznie kontrolować i manipulować innymi są genetycznie „infekowane” na duże połacie mieszkańców planety, co też tworzy szwedzki stół negatywnych emocji, na którym gady mogą ucztować do woli.

Dalsza kontrola populacji ludzkiej zostanie osiągnięta poprzez nałożenie surowych patriarchalnych religii. Strategia „dziel i rządź” jest zainstalowana, co powoduje niekończące się wojny pomiędzy ludźmi. Rasa ludzka jest genetycznie otępiana, aby ludzkość w większości nie mogła odkryć swojego duchowego i metafizycznego potencjału. Istnieje dobrze udokumentowany program zmniejszenia ludzkiej populacji do „zrównoważonego” poziomu. Celem jest pozostawienie stosunkowo niewielkiej ilości bezmyślnej, rozdrobnionej ludzkości, tak aby ludzie byli niewolnikami, których potomkowie pozostaną na zawsze ograniczeni do tej planety.

Kolejną kwestią do rozważenia jest Księżyc, który jest sztucznym satelitą. Nie sugeruję, że gady stworzyły Księżyc, ale dla tych, którzy studiowali to zagadnienie w odniesieniu do UFO, to jest dość oczywiste, że Księżyc jest wykorzystywany przez kogoś lub przez coś. Anomalie księżycowe są zbyt liczne, aby napisać o wszystkich w tym artykule. Dobrym miejscem dla czytelnika, aby rozpocząć poważne badania na temat Księżyca jest rozdział 1 z książki Jim’a Marrs’a „Alien Agenda”. O czterech sprawach warto jednak wspomnieć:

1) ta sama strona Księżyca zawsze jest twarzą do Ziemi. Według wszystkich praw Księżyc powinien obracać się wokół własnej osi.
2) Księżyc wydaje dźwięk niczym dzwon, który trwa przez dłuższy czas, kiedy zostaje uderzony przez duży obiekt, taki jak na przykład lądownik księżycowy, co sugeruje, że Księżyc jest pusty w środku. Jeśli Księżyc jest pusty to nie może być obiektem naturalnym.
3) NASA rutynowo retuszuje fotografie Księżyca, które wykazują niezwykłe struktury i obiekty. Ludzie znający sytuację „od wewnatrz”(insiders) potwierdzają ten fakt.
4) Księżyc jest umiejscowiony w taki sposób, iż może to powodować całkowite zaćmienie Słońca. Jest to wbrew prawom losowym i prawdopodobieństwa, iż Księżyc przypadkowo znalazł się w obecnej pozycji. Po prostu musiał być tam umieszczony przez cywilizację o prawdziwie niesamowitych możliwościach technologicznych. Jest bardzo możliwym, by Księżyc był statkiem kosmicznym. Na podstawie pozycji Księżyca można odnieść wrażenie, iż jest to ogromna stacja monitorowania, a Ziemia jest niczym więcej niż ogromnym terrarium. Posługując się dalej tą analogią warto porównać traktowanie hodowlanych zwierzątek przez ludzi z obserwowanym traktowaniem ludzkiej populacji przez gady.

Człowiek hodujący zwierzątko zapewnia mu uregulowane przepisami i bezpieczne schronienie. Nie jest czymś niezwykłym dla właściciela obdarzanie uczuciem swego zwierzątka. Najmniej, czego zwierzęta przeróżnych gatunków mogą oczekiwać od swego właściciela, to pożywne jedzenie, czyste powietrze i woda, opieka medyczna, gdy zwierzęta tego wymagają. Przyjrzyjmy się teraz wiadomym działaniom skierowanym przeciwko ludzkości:

1) Globalistyczne organizacje, takie jak Codex Alimentarius, stopniowo doprowadzają do tego, iż cała żywność, jaką ludzie spożywają będzie skażona, napromieniowana, pozbawiona niezbędnych minerałów, substancji odżywczych i kwasów tłuszczowych. Zamiast zdrowego jedzenia ludzkie stado zmuszane jest do spożywania przetworzonej żywności, w większości genetycznie zmodyfikowanej, która zawiera rakotwórcze składniki i konserwanty. Wkrótce będzie nielegalne posiadanie, nie mówiąc już o sianiu, nasion naturalnych. „Żywność” dosłownie czyni nas chorymi.

2) Leki dostarczone nam przez kartel farmaceutyczny wywołują w nas choroby, a kuracje, które zostały zalecone przez system medyczny są albo nieskuteczne, albo czynią nas jeszcze bardziej chorymi, albo wręcz zabijają. Szczepionki zawierające wirusy i adiuwanty wywołują raka, autyzm u dzieci lub powodują drgawki. Toksyczna kombinacja szczepionek, leków, żywności GMO, wody z fluorem doprowadziła do powszechnej niepłodności u mężczyzn. Setki naturalnych suplementów będą zakazane w Unii Europejskiej w tym roku, a zaraz potem na pozostałych kontynentach.

3) Smugi chemiczne (chemtrails) pełne zanieczyszczeń przecinające niebo powodują powszechne choroby, które mogą nawet wpływać na nas na poziomie DNA. Korporacje miedzynarodowe rutynowo profanują środowisko toksycznymi zanieczyszczeniami. Jaskrawym tego przykładem jest niedawne celowe zatruwanie ropą naftową i rozcieńczalnikami Zatoki Meksykańskiej przez British Petroleum, co też będzie miało tragiczne konsekwencje dla całej planety. Samoistne rozszczepienia jąder atomowych nadal mają miejsce w reaktorach Fukushima w Japonii. Radionuklidy – wysoce toksyczne cząsteczki – wciąż są rozsiewane w smugach za odrzutowcami wokół całej planety. Fukushima to sztucznie przeprowadzona operacja. Genetycznie modyfikowane rośliny i zwierzęta raz wprowadzone do ekosystemu powodują zmiany u naturalnych roślin i dzikich zwierząt. Pszczoły umierają w ogromnych ilościach. HAARP i bronie sejsmiczne tworzą sztuczne „klęski żywiołowe” na całym świecie, w wyniku czego jeszcze bardziej odczuwane są niedobory naturalnej żywności. Manipulacje rynkami finansowymi w Nowym Jorku i Chicago, podnoszą ceny podstawowych artykułów spożywczych, co prowadzi do jeszcze większej głodu.

4) System pustej waluty spowodował zadłużenie każdego narodu na Ziemi. Wierzycielem jest międzynarodowy kartel bankowy – główne ramię wykonawcze gadzich władców na powierzchni planety. Niezliczone osoby i całe rodziny w krajach zachodnich pozbawieni są środków do życia, a Narody Trzeciego Świata już od dawna są finansowymi bankrutami.

5) Ludzie są „oduczani.” System edukacyjny prowadzony jest przez behawiorystów i psychologów, którzy wykorzystają techniki B. F. Skinnera. W rezultacie całe pokolenia są absolutnie niezdolne do samodzielnego myślenia. Seria potężnych kataklizmów geologicznych spowodowanych przez komety i być może przez wojny międzyplanetarne, zostaje odrzucone jako stek bzdur przez tak zwanych ludzi nauki. Znaczenia słów zostały przekręcone i zmienione. Wojskowe inwazje są opisywane jako „interwencje humanitarne”. Natomiast protestujący przeciwko wojnie są określani jako „terroryści”, a ludzie, którzy wierzą w prawdę (tj. w prawdę, która jest sprzeczna z „prawdą” firmowaną przez media) są demonizowani jako „ekstremiści”.

Wszystko powyższe, a także wiele, wiele więcej, mogłoby być przypisane ludzkim działaniom, gdyby nie liczne, dobrze udokumentowane świadectwa uprowadzeń ludzi przez gady.

Reptylianie niewątpliwie są częścią naszej rzeczywistością. Istnieje niezliczona ilość filmów na YouTube i Google Video, które pokazują gadzio-ludzkie hybrydy z pionowymi źrenicami w telewizji, gdzie odbywa się manipulacja i okłamywanie opinii publicznej. Ich pionowe źrenice i okazjonalne zmiany kształtu demaskują ich. Liczba gadzio-ludzkich hybryd we władzach i stanowiskach wpływu w porównaniu do liczby „normalnych ludzi” powinna dać nam do myślenia co do tego, kto lub co jest prawdziwym źródłem kontroli na tej planecie. Musimy wpierw zdać sobie sprawę, w jakim stanie kosmicznej podległości się znajdujemy. Jeśli wystarczająco dużo ludzi obudzi się i uświadomi sobie rzeczywistą władzę gadów na czas, nadal możemy domagać się wolności i zrzucić jarzmo tej opresji. Nie jest jeszcze za późno. Jeśli uważasz, że są to bajki wyssane z palca, to wystarczy spojrzeć w górę – na Księżyc.

Autor: James Bartley

Tłumaczenie: Kowal

http://www.whale.to/c/what.html

Bush, Cheney, Rumsfeld i inni uznani za zbrodniarzy wojennych przez Międzynarodowy Trybunał w Kuala Lumpur

Trybunał ds. Zbrodni Wojennych w Kuala Lumpur jednogłośnie wydał werdykt skazujący na byłego Prezydenta Stanów Zjednoczonych George’a W. Bush’a i jego współpracowników w trakcie przesłuchań, który rozpoczęły się w poniedziałek 7 maja 2012.

Trybunał uznaje oskarżonych, byłego prezydenta USA George’a W. Busha i jego współpracowników:

– Richard’a Cheney’a, byłego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych,

– Donalda Rumsfelda, byłego Sekretarza Obrony,

– Alberto Gonzalesa, byłego doradcę prezydenta Busha,

– Davida Addingtona, byłego radcę prawnego wiceprezydenta,

– Williama Haynesa II, byłego radcę prawnego Sekretarza Obrony,

– Jay’a Bybee, byłego asystenta Prokuratora Generalnego oraz

– Johna Choon Yoo, byłego zastępcę Prokuratora Generalnego,

winnych zarzucanych im czynów i skazuje jako zbrodniarzy wojennych za tortury i okrutne, nieludzkie i poniżające traktowanie ofiar.

Na początku tygodnia sąd wysłuchał zeznań trzech świadków: Abbasa Abid’a Moazzam Begg’a i Jameelah Hameedi. Dotyczyły one ciężkich tortur, jakich doświadczyli w trakcie uwięzienia. Trybunał wysłuchał także dwóch innych świadectw – obywatela irackiego Ali Shalal’a i Rhuhel Ahmeda, obywatela brytyjskiego.

Zeznania wykazały, że Abbas Abid, 48-letni główny inżynier w Ministerstwie Nauki i Technologii miał wyrywane szczypcami paznokcie. Ali Shalal był podłączany do gołych przewodów elektrycznych, rażony prądem i wieszany na ścianie. Moazzam Begg był bity narzędziami, pałkami, grubymi kablami, metalowymi rurami i pasami blachy. Jameelah, naga i upokorzona, została użyta jako ludzka tarcza podczas transportu śmigłowcem. Wszyscy ci świadkowie mają obrażenia do dziś.

Świadkowie ci zostali wzięci do niewoli i przetrzymywani w więzieniach w Afganistanie (Bagram), w Iraku (Abu Gharib, Bagdad International Airport), a dwóch z nich, Moazzam Begg’a i Rhuhel Ahmeda, przewieziono do Guantanamo.

W swoim wystąpieniu, które trwało cały dzień, prokuratura wykazała szczegółowo, w jaki sposób decydenci na najwyższym szczeblu – Prezydent Bush, Wiceprezydent Cheney, Sekretarz Obrony Rumsfeld, wspomagani i podżegani przez prawników, dowódców oraz urzędników CIA – wszyscy działali w porozumieniu. Tortury były systematycznie stosowane i stały się akceptowaną normą.

Według prokuratury, zeznania wszystkich świadków pokazują długotrwały proces popełnionych na nich brutalnych, barbarzyńskich, okrutnych i nieludzkich traktowań. Te akty zbrodni były stosowane kumulatywnie, aby wyrządzić najgorszy możliwy ból i cierpienie.

Po godzinach obrad, Trybunał w wyroku, który został odczytany przez przewodniczącego trybunału Tan Sri Dato Lamin bin Haji Mohd Yunus Lamin, uznał, że prokuratura ustaliła ponad wszelką wątpliwość, że oskarżeni, były prezydent George Bush i jego współpracownicy, byli zaangażowani w sieć instrukcji, notatek, dyrektyw, porad prawnych i działań, które miały wspólny plan i cel, wspólne przedsięwzięcie i/lub konspirację w celu popełnienia zbrodni tortur i zbrodni wojennych, w tym wspólny plan i cel popełnienia następujących przestępstw w związku z „wojną z terroryzmem” i wojnami wywołanymi przez USA i inne państwa w Afganistanie i Iraku:

– tortury,

– tworzenie, zatwierdzanie i wdrażanie systemu dotyczącego okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania,

– naruszanie międzynarodowego prawa zwyczajowego,

– naruszanie konwencji przeciwko torturom z 1984 roku,

– naruszanie Konwencji Genewskiej III i IV z 1949 roku,

– naruszanie Artykułu 3 Konwencji Genewskiej z 1949 roku,

– naruszanie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Karty Narodów Zjednoczonych.

Trybunał uznał, że prokuratura ustaliła ponad wszelką wątpliwość, że oskarżone osoby są indywidualnie i wspólnie odpowiedzialne za wszystkie zbrodnie popełnione w dążeniu do ich wspólnego planu i celu, na podstawie zasad ustanowionych w art. 6 Karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze, który stanowi, między innymi:

„Przywódcy, organizatorzy, podżegacze i wspólnicy uczestniczący w formułowaniu lub wykonaniu wspólnego planu albo zmowy w celu popełnienia zbrodni wojennych są odpowiedzialni za wszystkie czyny popełnione przez każdą osobę w wykonaniu takiego planu.”

Zasady Karty Norymberskiej i Orzeczeń Norymberskich zostały przyjęte w ramach międzynarodowego prawa zwyczajowego przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Rząd Stanów Zjednoczonych podlega zwyczajowemu prawu międzynarodowemu oraz Zasadom Karty Norymberskiej i Orzeczeń Norymberskich.

Trybunał stwierdził, że prokuratura udowodniła ponad wszelką wątpliwość, że oskarżeni prawnicy, wydawali ‘porady prawne’, które stwierdzały, że „Konwencje Genewskie nie stosują się w odniesieniu do zatrzymanych z al-Kaidy i talibów oraz że nie było tortur w rozumieniu Konwencji o Torturach, a wzmocnione techniki przesłuchań (polegające na okrutnym, nieludzkim i poniżającym traktowaniu) były dopuszczalne.”

Prokuratura stwierdziła również ponad wszelką wątpliwość, że oskarżeni prawnicy „dobrze wiedzieli, że ich rady zostaną zastosowane i w rzeczywistości zostały zastosowane, a takie doradztwo utorowało drogę do łamania prawa międzynarodowego, Konwencji Genewskich i Konwencji o Torturach „.

Rady oskarżonych prawników były wiążące dla oskarżonych Busha, Rumsfelda i Cheneya, z których każdy polegał na radach oskarżonych prawników. Inni, jak np. dyrektor CIA George Tenet i Diane Beaver, oficer wykonawczy w Guantanamo, również polegali na radach oskarżonych prawników. Prokuratura ustaliła ponad wszelką wątpliwość, że oskarżeni prawnicy ponoszą odpowiedzialność karną za swoje czyny i za udział we wspólnym przedsięwzięciu kryminalnym.

Przewodniczący odczytał, że Trybunał zarządził odszkodowania, odpowiednie do nieodwracalnej szkody, ran, bólu i cierpień jakich doznały ofiary zbrodni wojennych. Choć Trybunał jest świadomy swego statusu jedynie trybunału sumienia, bez realnej władzy egzekucji wyroków, stwierdza, że świadkom w tym przypadku przysługuje ex justitia wypłata odszkodowań przez 8 skazanych osób i ich rząd.

Trybunał ma nadzieję, że świadkowie zaopatrzeni w ustalenia tego Trybunału, znajdą w niedalekiej przyszłości państwo lub podmiot międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości zdolny i chętny do wyegzekwowania werdyktu tego Trybunału wobec 8 skazanych osób i ich rządu. Przyznane przez Trybunał odszkodowania powinny zostać przedłożone Komisji Zbrodni Wojennych w celu ułatwienia ustalenia i poboru odszkodowań przez ofiary skarżących zbrodnię wojenną.

Prezes Trybunału odczytał: „Jako Sąd sumienia, Trybunał jest w pełni świadomy, że jego werdykt ma charakter jedynie deklaratoryjny. Trybunał nie ma kompetencji wykonawczych ani władzy narzucenia kary pozbawienia wolności na żadną z 8 skazanych osób. To co możemy zrobić, na mocy artykułu 31 rozdziału VI części 2 Karty to zalecenie Komisji Zbrodni Wojennych w Kuala Lumpur przedstawienie tego werdyktu skazania przez Trybunał, jak również protokołu z postępowania, Prokuratorowi Generalnemu Międzynarodowego Trybunału Karnego, a także ONZ i Radzie Bezpieczeństwa.

Trybunał zaleca również Komisji Zbrodni Wojennych w Kuala Lumpur umieścić nazwiska wszystkich 8 skazanych osób w Rejestrze Zbrodniarzy Wojennych i opublikować.

Trybunał zaleca także Komisji Zbrodni Wojennych dać najszerszy międzynarodowy rozgłos temu wyrokowi i przyznanym odszkodowaniom, ponieważ dotyczą one uniwersalnych zbrodni, dla których istnieje odpowiedzialność narodów do wszczynania postępowań i ścigania zbrodniarzy, jeśli którykolwiek z nich znajdzie się w zasięgu jurysdykcji danego kraju.

Tłumaczenie: davidoski

Źródło oryginalne:http://mathaba.net/
Źródło polskie:http://wolnemedia.net/

Zalety zdrowotne surowego soku z canabisu

W przeciwieństwie do popularnych wierzeń roślina zwana potoczne marihuaną jest jako całość czymś znacznie więcej niż tylko psychoaktywnym narkotykiem, którego „ćpuny” używają by się odurzyć. W swej surowej formie liście i pąki marihuany zawierają duże ilości niepsychoaktywnego, przeciwzapalnego, przeciwrakowego antyoksydantu znanego jako cannabidiol (CBD) który jak udowodniono jest cudownym „superjedzeniem” zdolnym zapobiegać i odwracać przebieg szeregu chronicznych schorzeń.

Chociaż mogliście o tym nie słyszeć CBD znajdowane w liściach marihuany (która technicznie jest warzywem) jest substancją o wysokich właściwościach medycznych o unikalnych zdolnościach w regulowaniu układu odpornościowego.
Ponieważ ludzkie ciało zawiera wbudowany wewnętrzny system cannabinoidowy wraz z receptorami cannabinoidowymi wprowadzanie do organizmu CBD z surowego soku może pomóc w normalizacji działania systemów ciała nie wyłączając komunikacji międzykomórkowej i właściwych funkcji immunologicznych.

CBD działa w ten sposób, że wypełnia przerwy neurotransmisji w centralnym układzie nerwowym nie wyłączając mózgu. Według Dra. Williama Courtneya, eksperta od medycznego stosowania marihuany i założyciela Cannabis International zapewnia ono dwukierunkowy system komunikacji zakończony pętlą pozytywnego „sprzężenia zwrotnego.” W przeciwieństwie do transmisji jednokierunkowej, która może powodować chroniczne zapalenie zdrowej tkanki, ten unikalny system transmisji dwukierunkowej tworzony przez zawarte w marihuanie CBD naśladuje własny dwukierunkowy system transmisji ludzkiego ciała. Tak więc osoby których systemy cielesne są dotknięte chronicznymi zapaleniami, zaburzeniami autoimmunologicznymi, komórkami rakowymi i różnorodnymi innymi chorobami mogą wyciągnąć z prostej konsumpcji CBD szereg korzyści zdrowotnych.

Według doktora Courtneya jednym z najlepszych sposobów uzyskania CBD jest wyciskanie surowego soku z liści i pączków marihuany. Aktualnie Dr. Courtney prowadzi w Luksemburgu klinikę, która zapewnia potrzebującym pacjentom surowy cannabis do celów medycznych.

„CBD działa na receptory i jak się okazuje mamy cannabinoidy w naszych ciałach, cannabinoidy endogenne, które okazują się być bardzo efektywne w regulacji funkcji nerwowych, immunologicznych i funkcjonowania kości,” mówi Dr. Ethan Russo, medyk ze Seattle w obszarze stanu Waszyngton, który jest również starszym doradcą w GW Pharmaceuticals, brytyjskiej spółce farmaceutycznej, która używa CBD w swym nowym opartym na marihuanie sprayu do ust znanym jako Sativex.

„Istnieje tendencja by lekceważyć twierdzenia, że coś jest dobre na wszystko ale nie w tym przypadku. System cannabinoidów endogennych działa jak modulator w dostrajaniu wielu z tych systemów biologicznych organizmu i jeśli coś w ciele jest biochemicznie zdezorganizowane ten system cannabinoidowy może przywrócić rzeczy do równowagi.”

Jednakże jak długo marihuana będzie pozostawać w USA i w Europie narkotykiem Numer 1 ‘bez żadnych akceptowanych korzyści medycznych’ większość ludzi nigdy nie zda sobie sprawy z jej korzyści zdrowotnych. Podczas gdy niektóre stany USA takie jak Kalifornia i Kolorado zaczynają uznawać i akceptować fakt, że marihuana ma prawdziwe wartości terapeutyczne rząd federalny wciąż klasyfikuje marihuanę jako Narkotyk Nr. 1 bez „żadnego aktualnego pożytku medycznego.” I jak długo pozostaje sklasyfikowana w ten sposób większość Amerykanów i Europejczyków nigdy nie będzie miała okazji by doświadczyć uzdrawiającego potencjału tego witalnego superjedzenia.
Jednak Cannabis International i inne grupy badawcze kontynuują edukowanie opinii publicznej o tym dlaczego marihuana jest niezbędnym składnikiem żywieniowym i o tym jak jego legalizacja do celów medycznych może zmienić świat wielu przewlekle chorych osób.

http://www.ezoteria.pl/

Sztuczne życie w smugach chemicznych

Wszyscy obserwujemy wzbudzające tak wiele kontrowersji zjawisko smug chemicznych. Media głównego nurtu jak zwykle w swej służalczej postawie co najwyżej napomykają o tym w prześmiewczej formie w telewizji śniadaniowej. Na temat białych pasów na niebie które swym zachowaniem przeczą naturze zwykłych smug kondensacyjnych powstało wiele filmów oraz teorii, niektóre z nich są rzeczowe inne groteskowe i śmieszne. Jednak prawda na ich temat może być dużo bardziej niesamowita niż to się komukolwiek wydaje ponieważ efekty ich działania są o wiele głębsze i trudniejsze do odwrócenia niż dotąd przypuszczano.

Aluminium, bar, stront, tytan, złoto i wiele innych trucizn w ilościach przekraczających tysiące razy dopuszczalne normy stężenia zostały wykryte w próbkach zbadanych przez Clifforda Carnicoma (carnicom.com), niezależnego badacza smug chemicznych. Smugi zawierają również nanowłókna, które stanowią środek transportu dla odwodnionych czerwonych ciałek krwi człowieka (tak, w rozpylanych aerozolach jest też ludzka krew) będących inkubatorem dla rozmaitych patogenów. Wszyscy tym oddychamy i zamykanie okien niewiele tu pomoże, ponieważ obecnie cała atmosfera ma już zmieniony skład i właściwości, nabrała między innymi pewnych zdolności przewodzących.

Obecność smug powoduje wiele problemów zdrowotnych z których najbardziej znanym i jednocześnie lekceważonym jest choroba Morgellons wyśmiewana jako niegroźne urojenie. Choroba ta charakteryzuje się powstawaniem na skórze dziwacznych wyprysków oraz wyrastaniem włókienek, których całkowite usunięcie nie jest możliwe, ponieważ stały się one częścią ciała.
Po przebadaniu próbek tkanek okazało się, że Morgellons może być jedynie niezamierzonym efektem ubocznym, reakcją alergiczną organizmu odrzucającego rozmaite dziwne rzeczy wyrastające w organizmach osób z terenów opylanych smugami chemicznymi. Wniosek taki wyciągnięto na podstawie obserwacji próbek hodowli tkanek zdrowych ludzi których organizm adaptuje te rzeczy bez przeszkód i objawów.

Jan Smith, twórca strony Morgellons Exposed.com z której pochodzą te informacje odkrył po przebadaniu wielu próbek, że przyczyną choroby jest przyrastanie w organizmie syntetycznych włókien i drucików, różnego rodzaju kryształków, metalowych plakietek a nawet czegoś w rodzaju złożonych z syntetycznych składników niby żyjątek przypominających rozmaite pajęczaki, zmodyfikowane pleśnie, grzyby i pasożyty.

Poddane testom próbki okazały się być niezwykle odporne zarówno na kwasy jak i wysoką temperaturę. Z włókien złożonych z wysokiej gęstości polietylenu po poddaniu ich działaniu płomieni wydzielają się mikroskopijne kropelki złota – są więc w zasadzie samoczynnie rosnącymi przewodami. Do tego dochodzą metalowe płytki, mikronadajniki i nibyowady i pajęczaki złożone z tzw. GNA – syntetycznego DNA zbudowanego z min. glukanu celulozy. Przypuszcza się, że są one dostrajalne do ultraniskich częstotliwości radiowych i używają do wzrostu energii elektrycznej wytwarzanej przez organizm.

Odkryto również, że wymienione obiekty zbudowane są z materiałów których dostarczają właśnie smugi chemiczne.

Istnieje wiele przypuszczeń co do przeznaczenia tych samoreplikujących się pseudożywych urządzeń i tworów. Jedna z nich mówi, że zostały one stworzone przez popierany przez światowe elity ruch posthumanistyczny reprezentowany przez futurologa Raya Kurzweila. Ich celem miałoby być w ich mniemaniu stopniowe udoskonalenie i przemiana ludzkości w swego rodzaju na wpółsyntetyczną rasę istot idealnych.
Druga teoria przypuszcza, że ponieważ ludzkie DNA samo w sobie również jest anteną elektromagnetyczną, wprowadzanie do ludzkiego organizmu sztucznych tworów opartych na jego syntetycznym odpowiedniku – GNA ma za zadanie odcinać ludzkie DNA od pewnych częstotliwości niezbędnych dla jego prawidłowego funkcjonowania.

Jakie jest prawdziwe przeznaczenie obserwowanych tworów możemy tylko przypuszczać jako, że badania muszą być z konieczności prowadzone w warunkach mniej lub bardziej amatorskich i przy ograniczonym budżecie niezależnych badaczy.

Tłumaczył Redmix

http://www.ezoteria.pl/

Odtajnione materiały UFO pod wodą

Glistnik jaskółcze ziele

  Glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus L.) – gatunek byliny z rodziny makowatych (Papaveraceae). Jedyny przedstawiciel monotypowego rodzaju glistnik (Chelidonium). Jest rozpowszechniony w strefie klimatu umiarkowanego w Eurazji, poza tym zawleczony został także na inne kontynenty. W Polsce jest pospolity na całym obszarze. Roślina ma długą tradycję zastosowań leczniczych, sięgającą starożytności. Zawiera liczne alkaloidy działające rozkurczowo na mięśnie gładkie, poza tym preparaty z ziela działają żółciopędnie, przeciwbakteryjnie, uspokajająco, przeciwbólowo. Charakterystyczny, żółto-pomarańczowy sok mleczny używany jest w lecznictwie ludowym do usuwania kurzajek.

 Rozmieszczenie geograficzne

Zasięg geograficzny gatunku obejmuje rozległe obszary Eurazji. Rośnie niemal w całej Europie z wyjątkiem północnej części Półwyspu Skandynawskiego i Islandii. Glistnik obecny jest także na Maderze i Wyspach Kanaryjskich, w Maroku i północnej części Algierii. W Azji rośnie szerokim pasem od zachodu po Daleki Wschód, z wyjątkiem południowej części kontynentu i północnych jego krańców. Południowa granica zasięgu biegnie przez Turcję, Iran, Kazachstan i południowe Chiny. Najdalej na wschód sięga Wysp Japońskich.

Gatunek został introdukowany na różnych obszarach w strefie klimatu umiarkowanego. Obecny jest na Azorach, na rozległych obszarach Ameryki Północnej (w Nowej Anglii opisany pierwszy raz w 1676, po wieku już był gatunkiem pospolitym) oraz na Nowej Zelandii.

W Polsce gatunek jest szeroko rozpowszechniony z wyjątkiem najwyższych gór. W Tatrach rośnie do wysokości ok. 950 m n.p.m., w Bieszczadach do ok. 600 m n.p.m., w Karkonoszach do 850 m n.p.m.

  Morfologia

Pokrój

 Roślina silnie gałęzista (rozgałęzienia widlaste) o wysokości od 0,3 do 1 m.

Łodyga

Okrągła na przekroju. Za młodu rzadko, odstająco owłosiona, zwłaszcza w węzłach. Z czasem łysieje.

Korzeń

Palowy system korzeniowy z grubym (1 cm średnicy), stożkowatym i czarnobrązowym korzeniem głównym i bardzo licznymi korzeniami bocznymi.

Liście

Odziomkowe, dolne liście mają ogonek długości 2-5 cm. Ich blaszka liściowa o długości do 8-20 cm jest pierzastosieczna, o 5-7 odcinkach jajowatych do kolistych, nierówno, głęboko wcinanych lub karbowanych. Górne liście są krótsze, 3-klapowe, krótkoogonkowe (ogonek długości 5-15 mm). U nasady ogonek liści rozszerza się i słabo obejmuje łodygę. Liście z wierzchu są jasnozielone, a spodem jasnosine i tu słabo owłosione.

Silnie owłosione młode pędy

Kwitnące rośliny

 Kwiaty

Skupione po 3 do 8 w baldaszkach wspartych drobnymi podsadkami o długości do 1-2 mm. Szypułki kwiatowe o długości 2-8 cm, są za młodu owłosione, później nagie. Kwiaty o średnicy do 2,5 cm. Korona składa się z 4 odwrotnie jajowatych płatków o długości ok. 1 cm. Kielich tworzą 2 szybko odpadające, nagie lub rzadko owłosione i żółtozielone działki o długości 5-8 mm. Słupek dwukrotny, składa się z wydłużonej, jednokomorowej i zielonej zalążni o długości do 8 mm, z krótką szyjką (ok. 1 mm długości) i dwudzielnym znamieniem. Pręciki liczne, żółte, z nitkami w górnej części zgrubiałymi, o długości ok. 8 mm.

Owoc

Równowąska, zielona torebka, pękająca dwiema klapami od nasady ku szczytowi. Wyglądem swym przypomina łuszczynę. Ma długość do 2-5 cm i szerokość 2-3 mm. Zawiera bardzo liczne nasiona, które są czarne lub ciemnobrązowe, błyszczące, lekko nerkowate, o długości ok. 1,2-1,6 mm i grubości ok. 1 mm, zaopatrzone w biało-żółtawy, mięsisty, grzebykowaty elajosom. Powierzchnia nasiona jest błyszcząca (z czasem matowieje) i delikatnie siatkowana[12]. 1000 nasion waży 0,7 g.

Gatunki podobne

W stanie wegetatywnym glistnik jest bardzo trudny do odróżnienia od północnoamerykańskiego gatunku styloforum dwulistne (Stylophorum diphyllum).

 Anatomia

Po przełamaniu organów nadziemnych (łodygi, liści) wydziela się obficie żółto-pomarańczowy sok mleczny zawarty w wakuolach żywych komórek rurek mlecznych (latycyfer). Rurki mleczne glistnika są członowane i tworzą długie łańcuchy niepołączone ze sobą (brak anastomoz). Kolejne komórki w rurce łączą się poprzez perforacje ścian poprzecznych. Korzeń na przełomie jest żółty, łodyga i ogonki liściowe są wewnątrz puste. Liczba chromosomów 2n=10, 12.

 Ekologia

Glistnik jaskółcze ziele w typowym siedlisku często występuje licznie – skraj Puszczy Wkrzańskiej w Policach

Glistnik rośnie w miejscach ruderalnych (przydroża, przypłocia, rumowiska i wysypiska odpadów) oraz na obrzeżach lasów i w zaroślach, na siedliskach wilgotnych grądów oraz żyznych buczyn. Nierzadko także jako chwast w parkach, sadach i ogrodach. Preferuje miejsca lekko zacienione, na glebach żyznych i próchnicznych. Przystosowaniem do wzrostu na glebach żyznych i pulchnych jest pełnienie przez liście odziomkowe funkcji podporowych – odgięte na boki utrzymują w odpowiedniej pozycji chwiejnie osadzoną w miękkiej glebie roślinę. Glistnik wymaga gleb bogatych w azot, o odczynie obojętnym. Rośnie nierzadko jako przypadkowy epifit np. na ogławianych wierzbach, gdzie jego nasiona zanoszone są przez mrówki.

 Roślina lecznicza

Historia
Glistnik stosowany jest od dawna w ziołolecznictwie europejskim i chińskim, a niedługo po introdukcji do Ameryki Północnej zaczął być wykorzystywany także przez Indian. Już w Starożytnej Grecji i Rzymie przypisywano mu najróżniejsze właściwości, m.in. używano go do zwalczania robaków przewodu pokarmowego. Gatunek opisany został m.in. przez Teofrasta z Eresos i Dioskurydesa. Później o glistniku pisała m.in. Hildegarda z Bingen, a także Paracelsus i Pierandrea Matthioli. W XVI w. zgodnie z nauką o sygnaturach glistnikiem z powodu żółtego koloru soku i kwiatów zaczęto leczyć żółtaczkę i choroby wątroby[28]. W pierwszej połowie XIX w. odkrywać zaczęto alkaloidy zawarte w glistniku (w 1824 – chelidoninę, w 1839 – chelerytrynę). W lecznictwie ludowym ziele było szeroko wykorzystywane, zwłaszcza do leczenia zmian skórnych (brodawek, liszajów) oraz ran, leczono oczy oraz robaczycę u dzieci. Do celów leczniczych zbierano zwykle rosnące pospolicie rośliny dzikie, jednak w XX wieku zapotrzebowanie na surowiec zielarski spowodowało rozpowszechnienie upraw polowych tego gatunku. Glistnik uprawiany był w latach 40. XX w. w Niemczech, w latach 80. XX w. na Węgrzech. W Polsce uprawiano go od połowy lat 70. XX w. Do końca XX wieku zarówno ziele glistnika jak i wyizolowane z niego w stanie czystym alkaloidy miały duże znaczenie lecznicze i były często stosowane, zwłaszcza w gastroenterologii. Od przełomu XX i XXI wieku zaczęły się pojawiać doniesienia o szkodliwych skutkach leczenia za pomocą glistnika i zaczęło się wycofywanie preparatów z glistnikiem z lecznictwa.

Surowiec zielarski

Ziele glistnika (Herba Chelidonii), korzeń glistnika (Radix Chelidonii), stosowane zwykle w postaci wyciągu.

Zbiór i suszenie

Ziele (młode pędy) zbierać najlepiej w okresie kwitnienia w maju i czerwcu. Suszyć w podwyższonej temperaturze ok. 30 °C[44] lub nawet do 60 °C[9]. Korzenie wykopuje się jesienią lub wczesną wiosną i suszy w temperaturze ok. 60 °C[9]. Surowiec przechowywać należy w szczelnym zamknięciu chroniąc przed wilgocią. By zebrać 1 kg suszu trzeba wysuszyć ok. 6 kg świeżego ziela i korzeni.

Działanie

Działanie ziela glistnika jest wypadkową reakcji na szereg zawartych w nim alkaloidów, oddziałujących na białka, w tym receptorowe. Najsilniejsze działanie wiąże się z rozkurczaniem mięśni gładkich (układu pokarmowego, dróg żółciowych, moczowodów, dróg rodnych). W efekcie obserwuje się działanie żółciopędne, moczopędne, znoszenie bóli menstruacyjnych, ułatwianie wypróżniania. Rozmaite wtórne metabolity (np. chelerytryna i sangwinaryna) zawarte zwłaszcza w nadziemnych organach glistnika mają potwierdzone działanie przeciwwirusowe, bakteriobójcze (szczególnie na bakterie Gram-dodatnie, np. gronkowce), pierwotniakobójcze, grzybobójcze. Chelidonina działa podobnie na ośrodkowy układ nerwowy jak morfina, ale znacznie słabiej (nie powoduje euforii). Jest także trucizną mitotyczną (hamuje podziały komórek). Ziele działa także przeciwalergicznie. Sok mleczny z glistnika używany jest w lecznictwie ludowym jako lek skutecznie usuwający brodawki (kurzajki) na skórze[9]. Glistnik uważany jest za najbardziej skuteczny naturalny lek przeciwko brodawkom. Mechanizm działania polega na blokowaniu podziałów mitotycznych komórek w obrębie zmiany skórnej oraz ograniczaniu replikacji wirusa brodawczaka ludzkiego. Badano także skuteczność działania alkaloidów zawartych w glistniku w zwalczaniu wirusa HIV. Opisywane czasem działanie przeciwnowotworowe, wiązane jest z pojedynczymi przypadkami, co nie pozwala na zakwalifikowanie glistnika jako leku onkologicznego. Z drugiej strony preparaty z glistnika badane na myszach wykazują pewne działania użyteczne w leczeniu onkologicznym, a alkaloidy glistnika okazały się główną substancją czynną w używanym w kuracjach antynowotworowych leku o nazwie „Ukrain”, wykazującym działanie przeciwnowotworowe (indukuje apoptozę komórek nowotworowych). Nie potwierdzono metodami naukowymi efektu moczopędnego, przeciwkaszlowego i regenerującego oczy, które to działania przypisywane są glistnikowi w tradycyjnej medycynie ludowej.

Leki i dawkowanie

Ze względu na własności toksyczne leczenie tą rośliną może być przeprowadzane tylko za wiedzą i pod kontrolą lekarza. Dopuszcza się stosowanie maksymalnie w dziennej dawce 12–30 mg alkaloidów tj. 2–5 g suchego ziela. Suche ziele glistnika wchodzi w skład mieszanki ziołowej „Cholagoga II”, a wyciągi z ziela zawarte są w preparatach „Gastrochol”, „Azarina”, wyciąg płynny jest też jednym ze składników leków „Chelicur”, „Cholagogum N Nattermann” oraz syropu sosnowego „Sirupus Pini compositus”. Alkaloidy glistnika zawarte są także w tabletkach i kapsułkach „Chelidonina” i „Cholagogum”. W celu sporządzenia odwaru z glistnika pół łyżki stołowej ziela zalewa się letnią wodą i lekko ogrzewa na parze przez 30 minut. Po ostudzeniu i przecedzeniu pije się 3 razy dziennie 1-2 łyżki w celu uśmierzenia bóli jelitowych i przy bolesnym miesiączkowaniu. W przypadku gotowych mieszanek ziołowych („Cholagoga II”) zalewa się wodą i zagotowuje 1 łyżkę stołową ziół i pije 2–3 razy dziennie szklankę odwaru. Przy leczeniu kurzajek kilka razy dziennie należy dotknąć sokiem mlecznym brodawki, uważając by nie poplamić zdrowej skóry. Uważać należy na to, by sok ten nie dostał się do oczu, ponieważ powoduje silne pieczenie. Okłady z sokiem mlecznym są pomocne w leczeniu grzybic skóry i trudno gojących się ran. Na skaleczenia przykłada się zgniecione liście.

Przeciwwskazania

Leki z glistnikiem nie mogą być stosowane pod koniec ciąży (pobudzają skurcze macicy), w chorobie wrzodowej, przy jaskrze i ostrych nieżytach przewodu pokarmowego. Przy dłuższym stosowaniu alkaloidów glistnika istnieje zagrożenie spowodowania jaskry[9]. Od końca XX wieku pojawiać się zaczęły doniesienia o ostrych uszkodzeniach wątroby u pacjentów leczonych preparatami z glistnika. Uszkodzenia te następowały niezależnie od wielkości dawek przyjmowanych przez pacjentów (według niektórych źródeł problem pojawia się przy dłużej trwających kuracjach). Badania laboratoryjne potwierdziły dużą wrażliwość ludzkich hepatocytów na alkaloidy zawarte w glistniku. W efekcie preparaty z glistnika wycofywane są współcześnie z lecznictwa. W ocenie Europejskiej Agencji Medycznej z 2010 korzyści płynące ze stosowania preparatów glistnika nie równoważą ryzyka związanego z zagrożeniem dla zdrowia pacjentów.

Weterynaria

W lecznictwie ludowym zwierząt za pomocą naparów z glistnika leczono spuchnięte wymiona krów oraz usuwano pasożyty wewnętrzne u świń.

Homeopatia

Glistnik wykorzystywany jest do wytwarzania preparatów homeopatycznych stosowanych w celu regulacji pracy wątroby i dróg żółciowych („Chelidonium Compose”), w stanach zapalnych i innych chorobach dróg żółciowych oraz wątroby („Chelidonium-Homaccord”).

 http://pl.wikipedia.org 

Gigantyczne oszustwo Rezerwy Federalnej