Sfałszowane stenogramy


Analiza komunikatów wykazuje anomalie które jednoznacznie świadczą o ingerencji w treść zapisów czarnych skrzynek.

08:04:11 Anonim: „To będzie makabra…będzie nic nie będzie widać” Nie ma żadnych śladów w nagraniu aby załoga do tej pory dostała informację o złych warunkach atmosferycznych. Ingerencja w zapis czarnych skrzynek.

08:10:07 Nawigator: „RW, nastawniki RW” (RW – radiowysokościomierz)

08:10:10 I pilot: „100M” (ustawienie sygnału dźwiękowego radiowysokościomierza przy przekroczeniu wysokości 100m)

08:10:14 II pilot podaje informację o 11 tonach paliwa w zbiornikach. Niemożliwe samolot startując z 19 tonami powinien mieć po 43 minutach lotu około 15,5 tony.

08:11:01 II pilot: „No ziemię widać…coś tam widać… może nie będzie tragedii” Nie ma żadnych śladów w nagraniu aby załoga do tej pory dostała informację o złych warunkach atmosferycznych.

08:14:06 Komunikat kontroli obszaru: „W Smoleńsku mgła i widzialność 400m” Komunikat fałszywy, wklejony gdyż załoga go w żaden sposób nie komentuje a 14 minut później II pilot wyraża obawę o kierunku lądowania pod słońce.

08:18:24 II pilot podaje informację o 12,5-13 tonach paliwa. Informacja niespójna z wcześniejszym komunikatem o 11 tonach. W rzeczywistości powinno być 14,5 ton.

08:20:07 II pilot ” Tu jakby było 259 (kierunek wschodni), byłoby nawet lepiej, bo by było nie pod słońce.” Obawa o lądowanie pod słońce świadczy o tym, że załoga do tej pory nie wiedziała o mgle. Brak jest w późniejszych dialogach informacji o wyborze kierunku lądowania.

08:23:55 I pilot podaje wieży informację o 11 tonach paliwa w zbiorniku. Komunikat niespójny z wcześniejszymi. W rzeczywistości powinno być około 14 ton.

08:24-29 Pilot Jaka porucznik Artur Wosztyl przez radio informuje załogę TU154 o kłopotach z lądowaniem Iła, o aktualnej widoczności wynoszącej 400 w poziomie i 50m w pionie oraz o grubości warstwy chmur wynoszącej powyżej 400m.

08:27:58 Bort: „Zakończyłem zrzut, zniżanie na wschód” Informacja od tajemniczego samolotu (Ił76???) o zakończeniu zrzutu (wody – pary wodnej celem wywołania mgły???)

08:28:04 Bort: „Pozwolili” Patrz wyżej.

08:29:17 Pilot Jaka informuje, że APM są ustawione 200m od pasa.

APM – Dużej mocy lotniczy reflektor naprowadzający w warunkach ograniczonej widoczności. Przed lądowaniem prezydenta musiały być ustawione 1km przed pasem dla zmylenia pilotów.

08:29:46 II pilot: „Słyszałeś”

08:29:47 I pilot: „Ktoś tam jest?”

08:29:51 II pilot: „U ciebie też?” Piloci zwracają uwagę na dziwne odgłosy w eterze. Może pochodzą one od tajemniczej trzeciej osoby w wieży kontroli lub samolotu o kryptonimie Bort.

08:29:58 II pilot kalibruje wskazania wysokościomierza barometrycznego na ciśnienie w poziomie lotniska 993 hPa co odpowiada 745 mm Hg. Brak jakiekolwiek informacji o prędkości i kierunku wiatru, która jest bardzo istotna i również powinna być wprowadzana do urządzeń samolotu.

08:32:02 Kontrola lotów: „Zajęliście 500 metrów?”

08:32:05 I pilot: „Na razie nie. 1000 schodzimy” Bardzo dziwne pytanie wieży która dysponuje radarem i powinna znać wysokość samolotu z dokładnością do 10m. O pomyłce rzędu 500 metrów nie może być mowy.

08:33:25 Technik pokładowy podaje informację o 12 tonach paliwa. Informacja niespójna z wcześniejszymi komunikatami. W rzeczywistości po 66 minutach lotu powinno być 13,5 tony.

08:33:29 Anonim: „200 metrów” Samolot wg pozostałych zapisów znajdował się dużo wyżej. Pochodzi najprawdopodobniej z innego samolotu lub z wieży. Może to być informacja o wysokości samolotu zamachowców lecącego pod tupolewem lub rzeczywista wysokość tupolewa omyłkowo pozostawiona przez fałszerzy skrzynek.

08:34:35 Samolot redukuje prędkość do 380 km/h.

08:34:56 Wieża: „500 metrów, na wojskowym lotnisku lądowanie wykonywaliście” Dziwne pytanie skierowane do wojskowego pilota wojskowego samolotu. W myśl psychologii kryminalistycznej można je potraktować jako swoiste sadystyczne pożegnanie oprawcy z ofiarą dające jej iluzoryczną szansę na dostrzeżenie podstępu.

08:35:04 Kontrola lotów informuje o ustawieniu reflektorów na progu po lewej i prawej stronie pasa.

08:35:19 Kapitan: Wykonujemy trzeci (współrzędna trzeciego zakrętu wg karty lotniska 54° 56′ 0N 32° 17′ 4E)

08:35:21 Prędkość samolotu 330 km/h

08:35:22 Informacja z kontroli lotów aby być gotowym do odejścia na drugi krąg od wysokości 100m. Wg zeznań nasłuchujących radiostację kapitana Jaka Artura Wosztyla i technika Remigiusza Musia wieża podała wysokość decyzyjną 50m zarówno pilotom TU jak i wcześniej próbującemu lądować Iłowi oraz im samym – ingerencja w zapisz czarnych skrzynek)

08:35:59 Nawigator: 0,7 mili od osi (czyli czwartego zakrętu)

08:36:25 Nawigator 0.1 mili od osi (czyli czwartego zakrętu) Czas pomiędzy komunikatami 26 sekund, przebyta droga to 0.6 mili czyli 1100m, stąd prędkość 42,3 m/s = 152 km/h – niemożliwe. Wg komunikatów prędkość samolotu wynosi 330 km/h a minimalna prędkość samolotu to 235 km/h – ingerencja w zapis czarnych skrzynek.

08:37:01 Pilot Jaka ponownie informuje drugiego pilota TU154 Roberta Grzywnę o trudnych warunkach pogodowych. Widzialność określa na 200m.

08:37:23 Kapitan Protasiuk: Wykonujemy czwarty. (Współrzędna czwartego zakrętu wg karty lotniska 54° 51′ 9N 32° 18′ 9E) Czas od komunikatu 0,1 mili a czwartym wynosi 58 sekund, przebyta droga 185m, stąd prędkość 3,18m/s = 11,5 km/h – niemożliwe. Wg komunikatów prędkość samolotu wynosi 330 km/h a minimalna prędkość samolotu to 235 km/h – ingerencja w zapis czarnych skrzynek.

08:38:20 Nawigator: Pól mili (do ścieżki podejścia 10 km od pasa) Odległość między czwartym a niniejszym punktem wynosi 930m, różnica czasu to 57s, stąd prędkość 16m/s = 58,7 km/h – niemożliwe. Wg komunikatów prędkość samolotu wynosi 330 km/h a minimalna prędkość samolotu to 235 km/h – ingerencja w zapis czarnych skrzynek.

08:38:37 Drugi pilot: Prędkość samolotu 300 km/h

08:38:49 Drugi pilot: Prędkość samolotu 280 km/h.

08:39:08 Informacja z wieży: Samolot w odległości 10 km od pasa. Od komunikatu 0,5 mili minęło 48 sekund, przebyta droga to 930m, stąd prędkość 19,3m/s=69.5 km/h – niemożliwe. Wg komunikatów prędkość samolotu wynosi 280 km/h a minimalna prędkość samolotu to 235 km/h – ingerencja w zapis czarnych skrzynek.

Przy 280 km/h i 108 sekundach przed BRL (bliższą radiolatarnią) jest 9,50 km od pasa.

08:39:30 Informacja z wieży: Samolot w odległości 8 km od pasa. Ostatnie dwa kilometry musiałby lecieć z prędkością 327 km/h. Przy 280 km/h i 86 sekundach przed BRL jest 7,79 km od pasa.

08:39:40 Pilot otrzymuje z wieży komunikat „Posadka dopołnitielno 120-3 metry”. Informacja i kierunku i prędkości wiatru. Stanowczo spóźniona i w tym czasie już bezużyteczna dla załogi.

08:39:49 Informacja z wieży: Samolot w odległości 6 km od pasa. Przy 280 km/h i 67 sekundach przed BRL jest 6,32 km od pasa. Sygnał co najmniej 4 sekundy przed czasem

08:39:50 Samolot rejestruje sygnał dalszej radiolatarni w odległości 6,1 km od pasa. Ostatnie 1900m musiałby lecieć z prędkością 342 km/h. Przy 280 km/h i 66 sekundach przed BRL jest 6,24 km od pasa. Sygnał co najmniej 2 sekundy przed czasem. Samolot powinien być na wysokości 300m nad ziemią tymczasem za siedem sekund otrzymujemy informację od anonima (kogoś z załogi) o 400m. Świadczy to o tym, że wieża wie iż wskazania załogi są fałszywe mimo to upewnia ją o prawidłowym położeniu komunikatami „na kursie i ścieżce”

08:39:57 Wysokość samolotu wg stenogramów wynosi 400 metrów nad terenem.

08:40:06 Tu154 otrzymuje pierwszy sygnał ostrzegawczy z systemu TAWS „Terrain Ahead”, który powinien nastąpić przy przekroczeniu pułapu 666m. Niemożliwe, ingerencja w zapis czarnych skrzynek.

08:40:13 Informacja z wieży: Samolot w odległości 4 km od pasa. Ostatnie dwa kilometry musiałby lecieć z prędkością 300 km/h. Przy 280 km/h i 43 sekundy przed BRL jest 4,44 km od pasa. Komunikat co najmniej 5 sekund przed czasem.

08:40:19 Wysokość samolotu wynosi wg stenogramów 300 metrów.

08:40:26 Informacja z wieży: Samolot w odległości 3 km od pasa. Ostatni kilometr musiałby lecieć z prędkością 277 km/h. Przy 280 km/h i 30 sekundach przed BRL jest 3,44 km od pasa. Komunikat co najmniej 5 sekund przed czasem.

08:40:32 Wysokość samolotu wynosi wg stenogramów 200 metrów.

08:40:37 Wysokość samolotu wynosi wg stenogramów 150 metrów.

08:40:38 Informacja z wieży: Samolot w odległości 2 km od pasa. Ostatni kilometr musiałby lecieć z prędkością 300 km/h. Przy 280 km/h i 18 sekundach przed BRL jest 2,50 km od pasa. Komunikat co najmniej 6 sekund przed czasem.

08:40:41 Anonim: Wysokość samolotu wynosi 100 metrów.

08:40:42 (wg wstępnego raportu MAK 18 sekund przed katastrofą, wg stenogramów 24 sekundy) Pierwszy sygnał ostrzegawczy z systemu TAWS „Pull up”

08:40:44 TAWS wg stenogramów: „Pull up” Wg polskiej komisji badającej katastrofę kapitan Protasiuk wydaje komendę: „Odchodzimy”.

08:40:46 TAWS wg stenogramów: „Pull up”

08:40:48 Nawigator wg stenogramów: 100 metrów. Przez siedem sekund samolot utrzymuję się na wysokości 100m a nie jest możliwe aby przy utrzymaniu tej samej wysokości TAWS wydał w tym czasie trzy ostrzeżenia.

08:40:49 Drugi pilot wg stenogramów: „W normie” Komunikat wydawany przy przelatywaniu na bliższą radiolatarnią po potwierdzeniu wysokości 100m, tymczasem sygnał BRL jest dopiero za 7 sekund.

08:40:50 Wg stenogramów nawigator: „80 metrów” a drugi pilot wydaje komendę „Odchodzimy”

08:40:51 Sygnał dźwiękowy F-400 Hz (sygnał radiowysokościomierza o przekroczeniu niebezpiecznej wysokości – wg fałszerzy zapisów skrzynek w domyśle 70m, tymczasem został on ustawiony przez załogę wg stenogramów na takie ostrzeżenie przy 100m – patrz dialogi 08:10:07 do 08:10:10).

08:40:52 Piloci wg stenogramów otrzymują z wieży komendę „Gorizont” czyli „wyrównaj lot”.

08:40:53 Wg stenogramów komunikaty nawigatora 50 i 40 metrów nakładają się na siebie – w rzeczywistości niemożliwe.

08:40:54 Wg stenogramów wysokość samolotu 30 metrów.

08:40:54 Wg stenogramów ponowny komunikat z wieży: Kontrola wysokości horyzont.

08:40:55 Wg stenogramów wysokość samolotu wynosi 20m.

08:40:56 (wg wstępnego raportu MAK 3 sekundy wcześniej niż w stenogramach) Sygnał wyłączenia pilota automatycznego (wg MAK w płaszczyźnie wzdłużnej). Wyłączenie autopilota musiało nastąpić dużo wcześniej albowiem samolot zanim zacząłby się wznosić biorąc pod uwagę jego dotychczasową prędkość zniżania, opadałby jeszcze przez około 50m czyli praktycznie rozbiłby się w tym momencie.

08:40:56 Samolot wg stenogramów otrzymuje sygnał bliższej radiolatarni – 1,1 km od pasa. Ostatni kilometr musiałby lecieć z prędkością 180 km/h. Niemożliwe minimalna prędkość samolotu to 235 km/h.

08:40:56 (wg wstępnego raportu MAK 2 sekundy wcześniej niż w stenogramach) Sygnał wyłączenia pilota automatycznego (wg wstępnego raportu MAK regulatora ciągu). Wyłączenie autopilota musiało nastąpić dużo wcześniej – patrz wyżej. Piloci zwiększają maksymalnie moc silników aby rozpocząć wznoszenie samolotu. Okres bezwładności samolotu wynosi około 10 sekund. Niemożliwe, autopilot musiał zostać wyłączony wcześniej bo samolot już by się rozbił.

08:40:58 (wg raportu wstępnego raportu MAK dwie sekundy później niż w stenogramach) sygnał wyłączenia pilota automatycznego w płaszczyźnie bocznej.

08:40:59 Słychać odgłos zderzenia z drzewami.

08:41:00 Drugi pilot krzyczy przekleństwo.

08:41:02 Komunikat wieży „Odejście na drugi krąg”.

08:41:02 Wg MAK samolot uderza w dużą brzozę tracąc dużą część lewego skrzydła i pilot traci kontrolę nad samolotem, zrywa linię energetyczną, ścina kolejne drzewa. Jeszcze w powietrzu miała odpaść część ogonowa razem z silnikami.

08:41:02-04 Przekleństwo.

08:41:04 Samolot uderza w ziemię.

08:41:05 Koniec zapisu stenogramów.

08:41:06 Samolot roztrzaskuje się 500 metrów od pasa lotniska i 100 m poniżej jego osi.

Komentarzy 7 to “Sfałszowane stenogramy”

 1. Yyena Says:

  Pozwole sobie zauwazyc, ze slowo Bort po rosyjsku znaczy w tym wypadku „Poklad”; byl to meldunek z pokladu innego samolotu.
  Nasz Tupolew to numer pokladowy- po rosyjsku- „Bort-101”-

 2. Sfałszowane stenogramy | Smoleńsk 10.04.2010 Says:

  […] 08:41:06 Samolot roztrzaskuje się 500 metrów od pasa lotniska i 100 m poniżej jego osi. Prawda.xlx.pl […]

 3. zbycho Says:

  Fajny artykuł, ale skąd mam wiedzieć, że to prawda? Powołuj się na źródła…

  • Vampirekh Says:

   ‚fajny’ to akurat malo pasujace slowo

  • Ewa Says:

   jesteś ich agentem tzw zbycho? Nie dowiesz się źródła!

  • zbycho Says:

   Nie jestem żadnym agentem. Czasami tu wpadam, żeby nie ograniczać mych horyznotów myślowych do jednego punktu na „końcu tunelu”. Poco zaraz ta e-agresja. Poprostu chcę mieć pod ręką artykuły, których autentyczność można natychmiast sprawdzić. Autor mógł przecież korzystać ze źródeł mniej lub bardziej wiarygodnych. Każdy by na tym skorzystał… nieprawdaż?


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: