Poziomy duszy


Zycie jest lekcja, pouczającą grą.

Przed dokonaniem wyboru ciała dla poszczególnej inkarnacji, każda esencja decyduje sama o tym by było ono odpowiednie do tych doświadczeń przez jakie ma przejść.
Wybiera środowisko, rodziców, płeć itp.
Szuka okazji by być blisko tych, z którymi zżyła się i nawiązała stosunki w poprzednich inkarnacjach, jak również i tych, którym chce wynagrodzić wyrządzone krzywdy lub od których spotkało ją wiele dobrego.
Chce po prostu być w tym samym towarzystwie.

Struktura oparta jest na tym, aby przechodzić przez poziomy rozwoju jak po szczeblach : Noworodek, Dziecko, Młody, Dorosły i Stary.
Te poziomy rozwoju duszy dzielą się na etapy. Każdy etap wymaga minimum siedmiu inkarnacji, ale niektórzy zatrzymują się na nim przez okres około dwudziestu inkarnacji.

Żadna dusza nie przoduje ani nie pozostaje w tyle, zajmuje jedynie inne miejsce w kole inkarnacyjnym, które i tak wyszło z Boga i prowadzi do Boga.

Po tym, gdy stanąłeś już na ostatnim etapie ostatniego poziomu, czeka na ciebie siedem innych planów (wymiarów) egzystencji, wzrostu i ewolucji, dzięki którym wciąż zbliżasz się, by powrócić do Boga.

Wiek duszy odnosi się do wzrastania indywidualnej esencji, dzięki doświadczaniu życia na planecie, a nie do tego ile razy już inkarnowała.
Im bardziej świadomym się jest procesu wzrastania duszy tym szybciej się wzrasta w hierarchii dusz. Poziom jaki osiągniesz na danym etapie odzwierciedla się w twoim punkcie widzenia świata.
Nie chodzi jednak o szybkość wzrastania, lecz o twój wybór co do jakości życia na danym poziomie. Masz wolna wole wiec możesz dokonywać wyboru jak żyć, możesz zrobić co chcesz z lekcja jaka dostaniesz.

Bardzo ważne jest zrozumienie, ze każda dusza z innego poziomu niż ty ma inny punkt widzenia, kieruje się innymi wartościami, ma inne cele i potrzeby duchowe.
To pozwoli ci nie wdawać się w niegodziwe porachunki z duszami z niższych poziomów. Klucz jest w zrozumieniu i zaakceptowaniu tej naturalnej prawdy.

Ludzie złośliwi, źli, nienawistni są na początku ich reinkarnacji, wiec nie posiadają w sobie wystarczającej miłości dla siebie i dla innych… nie potrafią pojąć ani odczuć altruizmu i jeżeli można by im dać jakaś rade to chociaż żeby nie szkodzili innym w rozwoju, to minimum ponieważ są niezdolni do głębszych odczuć i akcji.

Najwięcej wśród całej ludzkości jest dusz dzieci, dusz młodych i dusz dojrzałych.
Najmniej dusz noworodków (1%) i starych (ok 10-15%)

Szkoły, które uczą posłuszeństwa, są najwłaściwsze dla Dusz na poziomie Noworodka (ładują w wiezieniu za seryjne morderstwa). Szkoły „twardego uczenia” są najlepsze dla Dusz Młodych (uganiają się za pieniędzmi) , szkoły z celem intelektualnym i brakiem identyfikacji są lepsze dla Dusz Dojrzałych (fascynacja ich własnymi dramatami – częste wizyty u psychoanalityków, popieranie idei Greenpeace) . Szkoły miłości są właściwe i jedyne – przyciągają one Dusze Stare.” (popieranie pokoju – piosenkarze Sting, John Lennon)

Tak jak ważne jest dla Duszy Noworodka, aby była wypełniona lękiem o przetrwanie, tak dla Duszy Dziecka jest wymaganie prawa i porządku. Dusza Młoda zachowuje się właściwie gdy walczy o zdobycie bogactw, władzy i poklasku, zaś Dusza Dojrzała, gdy doświadcza przeżyć intensywnie emocjonalnych i zgłębia kwestie z nimi związane. Dusza Stara nie stosuje norm ogólnie przyjętych. Obserwuje i działa w sposób nieco ekscentryczny oraz uczy innych, nawet wtedy, gdy jej własne życie czy sprawy materialne nie są doskonale zorganizowane. Na pierwszym miejscu stawia ona przekazanie innym tego co już wie, a na dalszych pozycjach – dobrobyt, zabezpieczenie i wygodę.

1. DUSZA NA POZIOMIE NOWORODKA
Tylko ok. 1 % populacji to dusze noworodków.
życie Dusz Noworodków wydaje się bardzo surowe i twarde. Trwa ono zwykle krótko. Plagi, zarazy, recydywiści, seryjni zabójcy, ucieczka przed prawem,przed susza, stała walka o przetrwanie, jest oparte na niewyobrażalnym lęku.
Pozytywną stroną jest to, że dusze te są jeszcze świeże, wprost od Boga i że ta świeżość daje im „posmak” i możliwość przeżyć mistycznych, które dodają im sił. Znajdują bliski i intymny kontakt z przyrodą i często nie odczuwają swej indywidualności zbyt mocno, lecz jedność ze wszystkim, a więc z plemieniem, rodziną i otaczającym światem.
Posiadają instynkt, ale zapominają wszystko szybko, bo żyją tylko danym momentem. Centrum intelektu w tej fazie nie jest jeszcze rozbudzone, tak więc nie rozumieją tego co wiąże się z etyką czy moralnością. Ludzie o Duszach Noworodków muszą być pouczani o tym co właściwe a co nie.
Gotowanie i jedzenie to tylko ćwiczenia przeżycia, nie czują bowiem chęci ulepszania go w celu zwiększenia przyjemności jedzenia. Miłości i seksu doświadczają na poziomie rozpasania.
Dusze Noworodka lubią przebywać w pobliżu równika, ponieważ klimat – prawie niezmienny – ułatwia przeżycie. Gwatemala, Salwador, Honduras, Sri Lanka, Borneo, Nowa Gwinea, Dorzecze Amazonki, duża część Etiopii i Sudanu obfitują w ludzi o Duszach Noworodków, a Iran i Irak posiadają je w większości.
Potrafią być odpowiedzialne, ale tylko w wąskim zakresie, nie są w stanie sprostać sytuacjom powyżej ich możliwości pojmowania, muszą się jeszcze wiele nauczyć.

Nasze społeczeństwo jest dla nich zbyt straszne i skomplikowane, aby mogło być miejscem jakie wybiorą do inkarnowania. Gdy jednak, któryś z nich pojawi się w Stanach Zjednoczonych, co zdarza się niezmiernie rzadko, wybiera sobie miejsce jak najmniej zaludnione, zazwyczaj są to głębokie lasy. Dusze Noworodków nie szukają regularnego zatrudnienia, ponieważ jest dla nich zbyt skomplikowane i niosące przymus, czego nie mogą zrozumieć i od czego uciekają. Lubią żyć na marginesie społeczności i często są widziane przez pozostałych jako nieudacznicy.
Dusze na tym poziomie, nawet na ostatnich etapach, rzadko osiągają wyższą pozycję społeczną z wyjątkiem tych, które zbyt długo przebywają na tym poziomie i zbudowały sobie ciężką karmę.

——————————————————————————–

2. DUSZA NA POZIOMIE DZIECKA – Gdy dusze indywidualne skompletowały już siedem etapów na przykład Noworodka, mają za sobą prawdopodobnie dwadzieścia do trzydzieści inkarnacji. W tym momencie ich świadomość zaczyna badać proces wczesnego dzieciństwa duszy.
– Obecnie czeka ich pewne nowe doświadczenie na ziemi, więcej wyrafinowania a mniej ciągłego strachu mimo, że świat nadal przedstawia się im jako przerażające pole doświadczenia
– Na poziomie Dziecka struktura pomaga duszom czuć się wygodnie na świecie. Chcą jednak być przez kogoś kierowane i szukają wyższych autorytetów, które wskażą im sposoby i prawa. Dusze z tego wieku szukają tradycyjnych liderów religijnych, lekarzy uważają prawie za bogów, tak samo czczą swój kraj, armię i polityków.
– szukają dyscypliny , która pomoże im ucywilizować się. Ważne jest dla nich prawo i porządek , zakazy, regulacje, ograniczenia, przepisy do których muszą się dostosować i których przestrzegają. Również tradycje i rytuały dają im poczucie bezpieczeństwa. „Takie jest prawo i według tego będę postępować”. To typowy ich sposób myślenia. Upewniają się kilkakrotnie, czy auto sąsiada nie zostało zaparkowane przed ich domem i czy ich trawnik jest dobrze przycięty i podlany. Zazwyczaj są dobrymi obywatelami i postępują zgodnie z prawem.
– Jest to również wiek duszy, który ma największą skłonność do długoterminowego pamiętania uraz czy doznanych krzywd. Stad biorą się u niej choroby.
– Mają obsesję związaną z nadmiernym porządkiem, czystością i trzymaniem się z daleka od bakterii. Zawsze są czyste , schludne, dokładnie uczesane, skromne . Ich biurko lśni i wszystko na nim posegregowane. Ich motto to „zrób coś dobrze albo wcale”.
– Zycie rodzinne na tym etapie przebiega bardzo dobrze. Płodzą dzieci, być może nawet całe tuziny, utrzymują stosunki towarzyskie, szumnie obchodzą imieniny i urodziny, wyjeżdżają na gromadne rodzinne wycieczki, chodzą pilnie do kościoła i to daje im poczucie bycia solidną cząstką wspólnoty, jaką jest dla nich społeczeństwo w którym żyją.
Dusze Dziecięce najczęściej szukają małych społeczności.
– Jeżeli chodzi o sprawy związane z seksem, łączą je z pewnym poczuciem niepewności, wstydu i winy. Nie jest to moment na zabawę w wannie wypełnionej ciepłą wodą, tylko na ukrywanie ciała, kochanie się w ciemności, a być może nawet w piżamie i bez zbytniej zmysłowości.
– Wielu z tych, którzy stworzyli muzykę narodową, folklorystyczną lub sztukę naiwną, to Dusze Dziecięce, które w ten sposób wyrażają swe wartości i troski. W ich malarstwie przeważa pobliski pejzaż, pikniki w pobliżu kościoła, historie biblijne, śluby, święta narodowe lub okręty z narodową flagą powiewającą dumnie na wietrze. Sztuka ta może być całkiem przyjemna mimo, że nie znajdziesz w niej perspektywy ani cienia indywidualności twórcy.
– wszystko czego nie rozumieją pojmują jako zło, zaś siebie widza zawsze jako dobrych. Nie przyjmują do wiadomości ze mogli popełnić jakiś błąd – przecież są dobrzy. Ludzi podobnych do siebie uważają również za dobrych, zaś wszystkich innych, odróżniających się za złych – bo nie są tacy jak one. Wszystko jest dobre lub złe, czarne lub białe, nie istnieje dla nich odcień szarości.
– nie tolerują przemocy, sexu ani wulgaryzmów w życiu codziennym ani fikcji filmowej.
– nie lubią fizycznej bliskości, niekontrolowanej seksualności (sex tylko w piżamce i przy zgaszonym świetle), trzymają ludzi na dystans, unikają kontaktu wzrokowego.
– przestrzegają zasad etykiety , dzięki której utrzymują dystans z otoczeniem , co tez nie dopuszcza do sytuacji niekontrolowanego zachowania, nadmiernej poufałości, emocjonalności.
– naiwne, prostolinijne, maja dobry kontakt z dziećmi , świetnie sprawdzają się jako przedszkolanki, nauczycielki klas niższych, opiekunki dziecięce.
– nie eksperymentują z jedzeniem, jedzą tylko dobre i zdrowe dla nich rzeczy , nigdy nie sięgają po produkty ekskluzywne, te uważają za złe.
– Ponieważ nie potrafią jeszcze odróżnić i właściwie ocenić, że chroniczne uczucia i zachowania powodują problemy fizyczne i psychiczne, ich trudności emocjonalne są ucieleśniane, skrywane, uczucia złości tworzą w nich kamienie żółciowe, a łzy strachu spływają do nerek, pęcherza czy kręgosłupa i powodują chorobę.
– Gdy Dusze Dziecięce mają problemy chorobowe wolą zazwyczaj medycynę konwencjonalną, lekarstwa i chirurgię. Jeśli zwraca się im uwagę na medycynę alternatywną i jej terapię, lub spojrzenie na przyczynę choroby, uważają to za czysty bezsens, nie mający nic wspólnego z dbałością o ciało fizyczne. Robią jednak wyjątek dla uzdrawiaczy przyjmujących w kościołach, gdyz kościół daje im poczucie, że jest to także właściwe.
——————————————————————————–

3) DUSZE NA POZIOMIE MŁODYM

– Niezależność i zdolność zdobycia tego, czego człowiek chce i pragnie, są głównymi siłami motorycznymi wieku na poziomie Młodym. Uchwycenie tego, co plan fizyczny może zaofiarować, walka o pozycje prominenckie, władzę i bogactwo sprawia, że jest to czas współzawodnictwa
– Dusza Młoda ma mentalność dążącą do stałych porównań: kto ma więcej na koncie bankowym, ma lepiej zarabiającego męża, zapraszany jest lub wydaje najlepsze przyjęcia, kto ma najwyższy budynek, najszybszy motor, najszersze ramiona, najwęższą talię lub najdroższe brylanty.
– uważają się za lepszych, wybranych do specjalnych osiągnięć, nie oglądają się na innych, nie lobią pracy kolektywnej, bo nie chcą mieszać się z „motłochem”. Wola działać w pojedynkę i dopuszczają do siebie jedynie ludzi mających ten sam status materialny i społeczny, te same poglądy i hobby, z którymi chętnie wchodzą w komitywę i wzajemnie się ze sobą liczą, sobą inspirują, tworząc swoista klikę, zamknięty krąg dla innych.
– uwielbiają przynależeć do rożnych modnych teamów, być członkiem jakiejś ogólnie szanowanej organizacji , która nada im range i ważność.
– Młoda dusza związana tak bardzo z czerpaniem z życia ziemskiego nosi się modnie, schludnie, drogo, mieszka w dobrej dzielnicy, w ładnym domu, zakupuje wyłącznie rasowego zwierzaka, ma lepsze niż inni , wyróżniające się auto, smakowite jedzenie z górnej polki, dba o linie i robi wszystko by wyglądać młodziej niż wskazywał by na to jej wiek. Nigdy się nie starzeje – zawsze jest w formie by zrobić wrażenie na otoczeniu. Ulubione sporty to: golf i tennis.
– Typowym sloganem dusz młodych jest: ” szata zdobi człowieka”, „jak cie widza tak cie piszą”, „carpe diem”.
– Dusze Młode dążą do sukcesu i stwarzania pozorów. Dusze Młode nie są otwarte emocjonalnie, nie są więc dobrymi rodzicami i nie rozwijają ani nie umacniają więzi rodzinnych ze swymi dziećmi. Mimo tego, kupują swym pociechom wszystko, na co je stać. Przykładem na to jest dziecko w wózku bardzo znanej firmy i w drogich ciuszkach jako materialny dowód prestiżu swoich rodziców. Dzieci te maja drogie zabawki, modnie strzyżone główki, dobre wykształcenie, są popychane przez swoich rodziców w kierunku niedoceniania wszystkiego i wszystkich. Tego właśnie oczekują od nich rodzice żądni ugruntowania swego statusu społecznego.
– Ambicja jest ważna, toteż postawa omawianych dusz sprowadza się do: „Jestem ja i jesteś ty, ale ja zwyciężam”. To daje im bodziec by zawsze być na czele czegoś.
W procesie do dążenia na szczyt nieważne jest jakich środków do tego potrzeba użyć i kogo po drodze trzeba nadepnąć lub zadeptać.
– są architektami cywilizacji, liderami biznesów, ludźmi sukcesu i kariery, pracoholikami , bardzo krytyczni wobec swoich dotychczasowych osiągnięć, ciągle pracują nad ulepszeniem poziomu swojego życia.
– Typowe Dusze Młode mają mało poszanowania dla tego kto ma inne ideały lub zapatrywania niż one.
– Lubia wygrywać każda rywalizacje, jest ich najwięcej wszędzie tam, gdzie panuje „wyścig szczurów”, moda na tzw „Yuppies” , dążą do zdobycia najwyższych stanowisk jakie maja możliwość osiągnąć.
– Z zachłannością będzie pożądała ona najdroższego modelu auta, palić ją będzie chęć mieszkania w „lepszej” dzielnicy i
– Mimo, że Dusze Młode są produktywne, uprzemysłowione i skoncentrowane na celu, wizja ich zatrzymuje się w tym miejscu, czyli w miejscu SZYBKIEGO robienia pieniędzy. Toteż wątpliwe byłoby to, że będą brać pod uwagę motywy i etykę.
– Pociągają ich przygody związane z dalekimi podróżami, poznawaniem świata, który też TRAKTUJĄ JAKO SWOJA WŁASNOŚĆ. Dzięki temu znów wzrasta ich status i podziw u innych.
– Chcą być podziwiani , czuć się jak WIELKA RYBA W MAŁYM STAWIE (atrakcja do podziwiania) a nie jak niepozorna mała rybka w dużym.
– Wygrywając z rywalem, zdobywając poklask, władzę i pieniądze osiągają poczucie przebywania na szczycie. Gdyby nie stres lub lęk przed utratą „zdobyczy”, możemy uznać ten okres za ekscytujący, dający ciekawe przeżycia i możność samorealizacji.
– Młoda Dusza sięgająca zachłannie po bogactwo i władzę za wszelką cenę i kierująca się skąpstwem na zewnątrz stwarza sobie bardzo złą karmę ! Musi ja później odpracować. Drażni tez otoczenie poprzez swój egoizm. Rada dla dusz na innych poziomach: jeśli dusza młoda działa ci na nerwy to nie wpadaj w złość, możesz mu raczej spokojnie powiedzieć : „jesteś modą dusza! Na razie nasze dusze są na rożnych poziomach rozwoju i głębsze porozumienie jest niemożliwe… Daj mi znak jeśli uda ci się trochę rozwinąć.”
– Symbolem sukcesu Młodej Duszy są oprawione dyplomy, trofea , certyfikaty członkowskie, które wiesza i stawia wokół swojego biurka.
– PEŁNIĄ WIGORU, ENERGII SKIEROWANEJ WYŁĄCZNIE NA SUKCES OSOBISTY I PRESTIŻ. Jedną z przyczyn, dla której Młode Dusze są zdolne do skierowania tak wielkiej ilości energii na sam sukces jest to, że życie wewnętrzne nie przyciąga ich uwagi. To pozwala płynąć energii łatwo w poszukiwaniu rzeczy zewnętrznych.
RZECZY ZEWNĘTRZNE TO: materializm, sława, chęć czerpania z życia ziemskiego, idą do przodu nie oglądając się na odczucia innych, zainteresowani są tylko akcja skierowana na sukces, skupienie uwagi na doznaniach cielesnych. RZECZY WEWNĘTRZNE, którymi nie zajmują się młode dusze dotyczą zwykle nurtów dostępnych na wyższym poziomie duchowym: życie emocjonalne, etyka, współczucie, empatia, psychologia, duchowość, filozofia, introspekcja swoich zachowań i posunięć,
– trzymają się sztywno norm kulturowych i socjalnych, zwracając bardziej uwagę na formę zewnętrzną niż na wewnętrzną esencje. Należą do nich: instytucja małżeństwa, instytucja rodziny, przestrzeganie prawa, polityka, edukacja, religia. Uważają za gorszące gdy dusze dzieci lub dusze stare (skłonne do skrajności) nie dostosowują się do ogólnie przyjętych norm.
– nie tolerują niczego co wykracza poza ramy normalności. Chcą być uważani za w pełni normalnych i tolerują tylko „normalnych” ludzi. Nie tolerują dusz dzieci ani dusz starych, ponieważ właśnie te dusze często sięgają skrajności. Za to maja tendencje do naśmiewania się z inności i dziwaczności ww dusz.
– maja za sobą 2 poprzednie etapy duszy (niemowlęcia i dziecka)
– około 45 % populacji na całym świecie to dusze młode.
– Największe potęgi światowe tego typu, przejawiające percepcję Duszy Młodej to: Japonia, Hong Kong, Niemcy, Izrael, Syria, Arabia Saudyjska, Australia, Kanada i Stany Zjednoczone. Wszyscy, którzy wzrastają w tych miejscach, niezależnie od wieku duszy w jakim by się znajdowali, otrzymują coś w rodzaju piętna i uwarunkowania wskazującego, jak mają działać, postępować, wyglądać, czuć się, aby osiągnąć sukces. Japonia jest właśnie teraz w najwyższym stopniu takim przykładem. Jest ekstremalnie konkurencyjna, skoncentrowana nawet na rozrywce jako na czymś, w czym liczy się tylko wygrana a nie rozrywka dla samej zabawy.

——————————————————————————–

4) DUSZE DOJRZAŁE

Pod koniec cyklu Duszy Młodej pojawia się pewien niepokój, poczucie, że czegoś brak. Cały poklask, bogactwo i władza już w pełni nie wystarczają, profity i wygrana nie mają już transcendentalnej wartości.

W ten sposób zaczyna się czas poszukiwań w okresie Duszy Dojrzałej. Pytania takie jak: „Kim jestem?”, „Dlaczego tu jestem?” zadawane są sobie coraz częściej.

Jest to okres introspekcji, okres, który wiele pojęć przewraca do góry nogami. Prawie zawsze wszystko jest tu skoncentrowane na emocjach i na większej intensywności, jest więcej schizofrenii, bólu, samobójstw, więcej miłości, zmysłowości i prawdopodobnie więcej lekarstw lub narkotyków, aby uintensywnić wszystko w większym stopniu, niż to bywa w innych okresach.

Dusze Dojrzałe lubią towarzystwo innych Dusz na tym samym poziomie z powodu ich potencjału emocjonalnego oraz poczucia, że „są na tej samej ścieżce”. Doceniają one Dusze Stare ze względu na informacje jakich one im dostarczają i chwilowy odpoczynek, jakiego u ich boku doznają. Natomiast Dusze Młode pobudzają w nich impuls – chęć pójścia do przodu w sprawach świata zewnętrznego.

Zycie wewn. duszy dojrzalej to intensywność uczuć i dramatyzm , ogromna empatia, współczucie, idealizm, walka z nierównościami społecznymi i nieuczciwością.

Dusze Dojrzałe chcą studiować, ale najczęściej wybierają małe i tradycyjne szkoły. Dusze Dojrzałe czasami, aby zawstydzić swoje otoczenie składające się z Dusz Młodych, odsuwają się od dobrze płatnej pracy i unikają osiągnięcia wysokiego statusu na korzyść takiego, który wspomaga ich priorytety i linię rozwoju, niesie ryzyko, przypadkowość i twórczość lub więcej „zbawiania świata”.

Polska i Rosja są krajami przepełnionymi Duszami Dojrzałymi w których istnieją silne ciągotki do dzielenia tego, co się posiada tak, aby wszyscy mieli zapewnione przynajmniej wymagane minimum.
W grupach rządzących obu tych krajów znajdowali się ludzie mocni i twardzi, którzy byli Duszami Młodymi. Stosowali oni wszelkie dozwolone i niedozwolone chwyty, aby tylko utrzymać się przy władzy. I nagle mamy Dusze Dojrzałe typu Lech Wałęsa i Michaił Gorbaczow, które rzucają się do walki przeciw temu ustalonemu porządkowi, nie bacząc na to, czy będą lubiani i dobrze oceniani.

Kraje z atrybutami Dusz Dojrzałych zwracają większą uwagę na szersze stosunki ze światem, niż na materialne dobra i skuteczną działalność. Przykładem mogą być Włochy, Grecja, Egipt i Meksyk.

W połowie 1987 roku wiele z krajów o Duszach Młodych zaczęło interesować się początkiem świadomości Duszy Dojrzałej. Stało się tak, ponieważ ich populacja zaczęła składać się z większej ilości Dusz Dojrzałych niż Młodych co spowodowało zachwianie starej równowagi. Kraje te w „smaku” i działalności będą jeszcze jakiś czas głównie państwami Dusz Młodych, ale będzie można zaobserwować rosnącą chęć zapewnienia sobie coraz większej dbałości o dobrobyt.
Ponieważ świadomość Duszy Dojrzałej realizuje się w poczuciu, że wszyscy jesteśmy wspólnotą, może dojść do głosu walka o prawa zwierząt.

Możliwe staje się dostrzeżenie punktu widzenia innej osoby i wzięcia go pod uwagę.

__________________________________________________ _____

5) DUSZE STARE
Na głębokich, wewnętrznych poziomach Stare Dusze widzą związki istniejące między wszystkimi ludźmi. Instynktownie czują, że stanowią część całości. Są w stanie uchwycić szerszy obraz i wtedy robią co mogą aby żyć w zgodzie z tym, co czują oraz nie ranić, nie sądzić innych. Występuje u nich potrzeba poczucia własnej nieskazitelności i utrzymanie integralności w każdej sytuacji. Odsuwają się od intensywnej emocjonalności Dusz Dojrzałych i są bardziej obiektywne w stosunku do życiowych wyżów i niżów.

Mając za sobą sporo inkarnacji w różnorodnych kulturach i klasach o wiele trudniej jest im znaleźć się w sytuacjach typu: właściwe – niewłaściwe, my – oni, ten kraj czy tamten, jak to przeważnie ma miejsce w ich otoczeniu. Widzenie całego obrazu w ten sposób powoduje, że Dusze Stare są raczej spokojne, nastawione bardziej pokojowo i nie rozpraszają się. U Dusz Starych przed upływem trzydziestego piątego roku życia nie obserwuje się przejawów percepcji odpowiadających temu poziomowi. Mogą więc one być w tym okresie posądzone o to, że lubią tańczyć w zależności od muzyki. Ponieważ mają inklinacje do podążenia za swoją indywidualną, wewnętrzną percepcją i pragnieniami mogą być ocenione jako ekscentryczne, chociaż trzeba przyznać, że w nieszkodliwy dla nikogo sposób.

Stare Dusze rzadko czynią to czego nie chcą, bo wolą swoje własne niekonwencjonalne cele, często szukają drogi najmniejszego oporu jeśli chodzi np. o pracę, toteż większość ich energii może być zużyta na rozwój duchowy. Ich motto to przecież „nic na sile, rób co chcesz i mi pozwól tez robić to, na co mam ochotę” lub nawet: ” nie rób nic a wszystko i tak będzie zrobione”.
Z powodu bogactwa energii gromadzonego przez wiele inkarnacji, Stare Dusze są zazwyczaj całkowicie kompetentne w wielu sprawach, najczęściej jednak nie wykorzystują posiadanych możliwości zaś teraz przychodząc na planetę, wybrały okres pracy nad intelektem, filozofią i rozwojem duchowym. Zwykle wolą znaleźć pracę, która wspomaga ich osobistą ewolucję np. doradztwo, uczenie, praca z ciałem, ogrodnictwo, rzemiosło – są to ich ulubione zajęcia. Wiele studiuje filozofię i sztukę.

Luksusowy dom lub auto, stroje lub biżuteria robiące wrażenie na Duszach Młodych nie należą do tych, które znajdowałyby się na liście przedmiotów, jakim Dusze stare przypisują wielką wagę lub większe zainteresowanie. Konsekwentnie unikają również pracy od godziny dziewiątej do siedemnastej.
Czasami są leniwe i osiąga to taki wymiar, że nie są w stanie zapłacić bieżących rachunków. Bierze się to jednak stąd, że do spraw materialnych nie przywiązują wagi. Mimo tego, Stare Dusze mają powodzenie w sprawach materialnych, gdyż kiedy zaczynają szukać, pojmować i stosować prawa fizyczne wszechświata, cel taki może być osiągnięty przez nie bez najmniejszego wysiłku. Mają dwa punkty zainteresowań – zewnętrzny i wewnętrzny, dlatego pociąga je tarot, astrologia, metafizyka i wiele innych dyscyplin przychodzących wraz z Nową Erą.
Stare Dusze interesują się wieloma religiami i naukami, ponieważ już rozumieją jakie są miedzy nimi powiązania. Jednak najbardziej pociągają je religie, które związane są z bezwarunkową miłością i z tymi, do których przynależały w poprzednich inkarnacjach. Ponieważ religie są związane z prawami i rytuałami stworzonymi przez Dusze Młode, Stare Dusze odrzucają prawie wszystko, co zostało dodane do rdzenia religii przez Dusze Młode. Jedynie unikatowa, osobista praktyka duchowa jest tą, której oddają się w pełni i w skrytości.
Stare Dusze mają wielką skłonność do agape – czyli miłości bezinteresownej, do bardzo świadomej pracy i unikania osadzania innych. Z tego powodu niektóre z nich są meczące i nierealne dla Dusz Młodych, a czasami nawet dla Dusz Dojrzałych.

Niektóre Stare Dusze czują się nieswojo ze swoją szorstkością lub brakiem emocjonalnego ciepła i starają się nadrobić ten jak im się wydaje – brak, chociaż czasem nie mają takiego odczucia.
W tym wypadku jednak siła esencji, która jest nastawiona tylko na uchwycenie i zrozumienie lekcji duchowych jakie życie niesie ze sobą, nie jest zainteresowana pomocą w nadrabianiu braku emocji. Dla niej jest to błogosławieństwo a nie wada.

Podobna sytuacja wytwarza się po inkarnacjach obfitujących w dobra materialne. Gdy esencja skompletowała lekcje zdobywania bogactwa nie jest zainteresowana uzyskaniem tego samego. Wyjątek stanowią pieniądze ubocznie ułatwiające pomoc w innych, nowych lekcjach. Esencja może chcieć, by ktoś znalazł się w danej inkarnacji na dnie nędzy do tego momentu, aż potrzebne lekcje duchowe i filozoficzne będą przerobione. Czasami esencja wtrąca się i przeszkadza w dobrych zarobkach gdy staje się oczywistym, że dobrobyt rozprasza i odwraca uwagę od właściwej pracy nad sobą.
Pamiętajcie, Stare Dusze, jesteście swą esencją. Kiedy przebywacie poza Ziemią wówczas sami decydujecie i nie wybieracie sobie bogatych rodziców, ani skłonności czy ambicji do posiadania bogactw i osiągania wysokich stanowisk. Problem leży w tym, że gdy pojawiacie się na planie fizycznym wasza mała ziemska osobowość wariuje trochę w związku z dobrami świata materialnego. Osobowość może popychać do życia w komforcie i do osiągnięcia go, ale bez wielkiego impulsu typu „No! Zrób to! Musisz osiągnąć sukces!”, gdyż ten impuls opóźnia pracę Starej Duszy.

Tak długo jak esencja Duszy Starej odżywia się tym, czym ona naprawdę chce, czyli strawą filozoficzną i duchową, nie będzie przeszkadzać w osiągnięciu pieniędzy lub w tworzeniu ciepłych, emocjonalnych stosunków międzyludzkich. Ale nie da ona specjalnego i dodatkowego impulsu w kierunku osiągnięcia jednego czy drugiego.

————————————————————————————
Stara dusza, odznaczająca się wysokim poziomem rozwoju, może czuć się zagubiona gdy pojawia się w czasach, które lekceważą wartości duchowe. Świat kapitalistyczny i kult wartości duszy młodej (materializm) nie daje szans starym duszom w pełni skupić się na wyznawanych przez nich wartościach niematerialnych.

Poszanowanie siebie jest najpoważniejszym wyzwaniem dla Dusz Starych, ponieważ wzdłuż ich drogi przewija się wciąż łatwość przyjęcia postawy lekceważącej siebie.
Najważniejszym wyzwaniem dla Duszy Starej jest opanowanie i doprowadzenie do właściwego samo poszanowania. Żadna Stara Dusza nie jest kompletna dopóki nie osiągnie całkowitego przebaczenia sobie swych błędów i miłości do siebie. Miłość i poszanowanie siebie może być omijane, gdy żyje się w społeczeństwie Dusz Młodych, które nie uznają ani nie potrafią zrozumieć wrodzonych wartości większości Starych Dusz.
__________________________________________________ _________

Inne ważne zadania w planie szkolenia Starych Dusz to zadowolenie z przebywania w ciele fizycznym, manifestowanie mistrzostwa w uznaniu i poszanowaniu tego co się posiada i używaniu w tym celu, aby życie na planecie było miłe, ciekawe a czasami nawet ekscytujące.

Do świata polityki powinno się wybierać tylko stare dusze… wojny byłyby po prostu niemożliwe!

Dopóki pociąga cię życie na ziemi nigdy nie będzie ono twoją ostatnią inkarnacją. Esencja nigdy nie dopuści do tego byś zerwał się z haczyka dopóki nie uwolnisz się od przywiązania do rzeczy, które cię przyciągają i wiążą z tą planetą.

——————————————————————————————
Aby skompensować wybór poprzednich inkarnacji Stara Dusza najczęściej otrzymuje w ostatnich inkarnacjach płeć, którą najmniej lubi.
——————————————————————————————

Będąc jednak tyle razy w ciałach męskich i żeńskich, Stare Dusze zaczynają mieszać różne energie i w końcu nie mają preferencji do męskiej czy żeńskiej płci. Nierzadkie są odczucia obu płci to jest niekobiece kobiety czy mężczyźni niemęscy. Płeć, która nabiera już cech kosmicznych, staje się możliwa i zaczyna się jej poszukiwać. Na przykład wymienione wcześniej niekobiece kobiety, choć o zachowaniu i powierzchowności swej płci, wolą zawody męskie, przedkładają urządzenia typu kamera lub aparat fotograficzny nad stroje, dzieci wychowują bez przesadnej tkliwości i nie są domatorkami. Z kolei niemęscy mężczyźni, chociaż fizycznie nie różnią się od innych, uwielbiają dzieci – nawet te męczące i niegrzeczne – wykazując wiele cierpliwości. Lubią gotować różne przysmaki, szyć, lubią nawet robótki na drutach (ale tylko we własnym domu). Są wśród nich i tacy, którzy bardzo przejmują się własnym ciałem (masaże, dobry krem do rąk i twarzy, gimnastyka aby nie przytyć, dobra woda kolońska i eleganckie dodatki do ubioru). Nie ma to nic wspólnego z płcią fizyczną, wiąże się jedynie z przejawem Duszy żeńskiej w męskim ciele lub odwrotnie.

Obserwowanie Duszy bardzo Starej jako dziecka jest bardzo pouczające. Mimo, że zachowuje się ono jak dziecko i wykazuje zainteresowania związane z tym wiekiem wyczuwa się w nim już inne wartości. Ze względu na to, że Dusza ta już tyle razy przychodziła na naszą planetę, dziecko nosi w sobie spokój i mądrość, co może być odczuwane przez otoczenie, przynajmniej w tych momentach, gdy jest ono spokojne.
W stosunku do Dusz Młodych i Dojrzałych o wiele mniej Dusz Starych staje się sławnymi ludźmi. Jeżeli już, to po to by uczyć. Dbają o poziom nauki zgodny ze swym doświadczeniem i nie obniżają go nigdy, nie bacząc na krytykę i wykpiwanie przez Dusze Młode. Żadna Dusza Stara nie może zakończyć koła inkarnacji dopóki nie przekaże swej wiedzy przynajmniej jednej osobie.
Niektóre ze Starych Dusz przejawionych jako muzycy odczuwają typowy pociąg do przekazywania swej wiedzy, są to: John Lennon i Yoko Ono, Sting, Judy Collins, Jerry Garcia, Bob Marley.

Kraje, w których przeważają Dusze Stare (ale nie są to liderzy ani członkowie rządu) to Islandia, Holandia, Szwajcaria, Czechosłowacja.
Narody złożone ze Starych Dusz wolą neutralność w konfliktach międzynarodowych i jeżeli nie można inaczej, wybierają niewolę zamiast gwałtu i przelewu krwi. Wiedząc jaką wartość ma wolność, w pierwszym rzędzie ta wewnętrzna, wolą uczyć swych najeźdźców większej harmonii i człowieczeństwa. Historyczną postacią, która tego dowiodła, był Aleksander Wielki konkwistador Persji i części ziem należących obecnie do Indii.
Stare Dusze znajdziemy wszędzie, chociaż bardzo rozproszone po świecie i do tego w małych ilościach. Burma ma wiele Starych Dusz, ma je Nowa Zelandia, Finlandia i Norwegia. Miasta Ameryki, w których one się grupują to: Vancouver, Miami, Laguna, Boston, Minneapolis, Chicago i Atlanta. Chociaż najliczniejszymi z nich są głównie Oregon, Waszyngton i Północna Kalifornia. Półwyspy Florydy i Islandii oraz Waszyngton to magnesy dla Dusz Starych. Inne miasta: Santa Fe i Taos, Nowy Meksyk oraz Boulder w Kolorado przybierają przyjemny „posmak” Starych Dusz; Rosja też ma ich wiele, ale najwięcej z nich było swego czasu na Syberii.

Wiele indywidualnych Starych Dusz jest rozproszonych po świecie. Stare Dusze inkarnują w strefach, gdzie przeważają Dusze Noworodków, na przykład w Amazonii, w celu chronienia ich, towarzyszenia, karmienia i ukierunkowania w tym co jest im potrzebne.
Stare Dusze starają się rozumieć to co lubią postrzegać Dusze Młode. Wiedza na temat percepcji różnych poziomów Dusz jest niezmiernie pożyteczna i przydatna do zrozumienia co inni czują, jak myślą i jakie mają zadania do wypełnienia w swym życiu.
Każdy wiek Duszy obfituje w doświadczenia w takim stopniu w jakim to konieczne na danym poziomie percepcji. Oczekiwanie więc, że wasze dziecko o Duszy Starej będzie się wspinać po szczeblach kariery, aby osiągnąć wyżyny w przedsiębiorstwach lub w jakimkolwiek wykonywanym zawodzie, jest pojęciem całkowicie błędnym. Pomyłką jest również liczenie na to, że dynamiczny adwokat o Duszy Młodej zajmie się łagodzeniem atmosfery między zwaśnionymi stronami albo, że Dusza Dojrzała, uwikłana w poważny dramat emocjonalny, będzie zdolna do osiągnięcia całkowitego spokoju tylko dlatego bo wykażemy jej jasno całą sytuację.
Stare Dusze rodząc się na planecie i będąc fizycznym noworodkiem, doświadczają świadomości noworodka i rozwijają się duchowo wraz z ciałem. Gdy są fizycznym dzieckiem przejawiają cechy Duszy Dziecięcej. Weźmy przykładowo sytuację, w której dwuletnie dziecko krzyczy lub płacze, gdy jedno z rodziców obraziło jego poczucie dobra i zła, czyli poczucie sprawiedliwości. Dzieci z innych poziomów Dusz płaczą i awanturują się tylko wtedy, gdy nie otrzymują tego czego chcą, kiedy zabrania się im jakieś zabawy albo, gdy się je zbyt apodyktycznie poucza. Dzieci o Duszach na poziomie Dziecka są wymagające, apodyktyczne i nie liczą się z wymaganiami rodziców. Dusze Stare, kiedy są w szkole, mogą przejść przez okres współzawodnictwa, w którymkolwiek z przedmiotów ale nie muszą, zaś w wieku dojrzałym mogą przejawiać emocjonalne wzloty i upadki, ale te u nich nie trwają długo i prędko zostają zapomniane.
To co może załamać Duszę Dojrzałą i pozostawić po sobie kompleksy i urazy, dla Duszy Starej będącej w młodym wieku fizycznym, jest tylko „zajściem”, „wydarzeniem”, czy choćby „sprawą do załatwienia”.
Indywidualne Dusze nie prezentują w pełni swych cech przynależnych danemu wiekowi. Przejawiają je dopiero po upływie jednej trzeciej czasu ziemskiego. Przechodzą przez swego rodzaju stagnację a nawet lenistwo. Gdy esencja chce szybciej skompletować przerobienie pewnej karmy, wybiera na okres wcześniejszy wieku fizycznego sprawy związane z ambicją lub emocją. Podczas gdy większość Dusz Starych (również Dojrzałych) będzie przerabiać intensywnie fazę Dojrzałą w swoim fizycznym wieku – od nastolatka do dwudziestego roku życia – Stara Dusza nie działa z poziomu świadomości Duszy Starej przed upływem trzydziestego roku życia na planie fizycznym, chociaż nie dotyczy to wszystkich aspektów. Gdy na przykład czuje zagrożenie, wtedy napotyka na pewne trudności w natychmiastowym skoncentrowaniu się na świadomości Duszy Starej.
Stare Dusze mają zdolność posługiwania się dyscypliną Duszy Dziecka, ambicją Duszy Młodej i emocją Duszy Dojrzałej wtedy tylko, gdy dla ich planów karmicznych jest to niezbędne i konieczne, nie chowają głowy w piasek, aby uniknąć lekcji i przywilejów, które należą do innego wieku.

WARTOŚCI I POCZUCIE WAŻNOŚCI: stare dusze postrzegają sprawy je dotyczące jako wartościowe, ale nie rozpatrują ich w kategorii ważności. Im bardziej stara dusza docenia wartość a nie ważność wydarzeń tym bardziej czuje się wolna, szczęśliwa. Nie przywiązuje się po prostu do niczego a tymczasem nie cierpi. Stara dusza by zrozumieć ważność pewnych nakazów i przepisów musi zejść do poziomu dziecka. Korzysta z tego, gdyż na jej poziomie nie odnajduje zrozumienia ważności takich błahych spraw.

———————————————————————————–

To, co dotyczy duszy starej nie jest zawsze rezultatem jej wcześniejszego działania (karmy) ale jest nieodłącznym elementem towarzyszącym duszom starym na ich poziomie rozwojowym , to element lekcji .

ATAK WAMPIRÓW ENERGETYCZNYCH na dusze stare :

Dusze stare często padają ofiarami wampiryzmu energetycznego.
Wampiry energetyczne to osoby, które wyczuwają dużą energie dusz starych, a której sami nie maja w tak dużej ilości, i chcą ja wykorzystać do swoich celów (głownie używają energii dusz starych do uzyskania uleczenia i komfortu) . Same nie maja takich pokładów energetycznych stad najłatwiej ukraść ta energie ich posiadaczom (duszom starym)
Najczęściej wykorzystują dobroć i chęć niesienia pomocy dusz starych wymuszając na nich konieczność asystowania w rozwiązywaniu ich własnych problemów. Jednak podczas każdego kontaktu kradną energia starym duszom na poziomie duchowym zostawiając je zupełnie wyczerpane kiedy już nasyca się i zaspokoją swoje własne potrzeby.

KONTAKT MŁODSZYCH DUSZ Z DUSZA STARA
Dusza stara ma silne oddziaływanie na otoczenie. Silna energetyczna powłoka duszy starej powoduje mocne przyciąganie innych osób w jej kierunku. Osoby napotykające dusze stara uczuwają wobec niej intensywne emocje: skrajnie pozytywne lub skrajnie negatywne. Może to być romantyczny zew , sympatia od pierwszego spojrzenia , nieuzasadniona chęć upokorzenia, agresja, szukanie w niej winy , oskarżanie o rzeczy, z którymi ona nie ma nic wspólnego.
Kiedy dusza stara wchodzi do sali pełnej obcych ludzi nagle okazuje się, ze znajda się wśród nich 3 przypadkowe osoby uwielbiające ja za nic (bez wyraźnego powodu) i 3 nienawidzące jej – również bez powodu. To zasługa tak silnych wibracji jakie ona wydziela wokół siebie.
Dodatkowo dusza stara doznaje ww sytuacji regularnie co jakiś czas, czasem sypia się jedna po drugiej by po chwili ciszy znów zaatakować z nasilona siła, co wiadomo wybija z rytmu dusze stara.

LEKCJA DLA DUSZY STAREJ – ZACHOWAĆ SWOJA GODNOŚĆ I AUTONOMIE

Dusza stara musi dbać o SZACUNEK DLA SAMEJ SIEBIE , balans, gdyż ma skłonność do nadmiernego dawania, nadmiernej empatii, rozumienia przez co zatraca się etc.
Nie powinna dopuszczać do nadużywania swych darów przez ludzi całkowicie pozbawionych skrupułów, gdyż pozbawia się w ten sposób własnej godności, zaniża swoja własną wartość szukając ciągle kompromisu i chcąc wiecznie dogadzać otoczeniu.
Poszanowanie siebie jest najpoważniejszym wyzwaniem dla Dusz Starych, ponieważ wzdłuż ich drogi przewija się wciąż łatwość przyjęcia postawy lekceważącej siebie.

A jak wiadomo zazwyczaj wpada na dusze młode które są często egoistyczne i potrzebują jej wyłącznie do własnych celów.

Dusza stara musi otoczeniu wyznaczyć pewne granice by uniknąć nadużyć ze strony innych. Owszem może pomoc, ale nie może pozwolić sobą całkowicie manipulować i szantażować, spełniać każde zadania otoczenia – gdyż nigdy nie będzie w stanie osiągnąć coraz to podwyższającej się poprzeczki by zasłużyć na aprobatę otoczenia i poczucie spełnionej misji pomocy.
Bowiem po długim czasie pomocy innym odczuje ona mocne rozczarowanie i poczucie odrzucenia przez innych.
Także najważniejsze to wiedzieć gdzie są granice i mieć trochę więcej przekonania o swojej wartości.

——————————————————————————–
DUSZE STARE A MŁODE:
Dusze stare zawsze napotykają na swojej drodze dusze młode, które testują dusze stare, upokarzając, ranią.
Wszechświat nie łączy nigdy starych i młodych dusz w relacje przyjacielskie, stawia je sobie nawzajem raczej na zasadzie przeciwieństw.

Czasem zdarza się, ze stara dusza spotykając młoda myśli, ze ta młoda jest dojrzała, bo tak tez się ona zachowuje (sztuka maskowania) , ale po jakimś czasie odkrywa , ze owa osoba jest dusza młoda, kierująca się wyłącznie swoim ego, pretensjami do świata, chcąca ciągnąć tyle przyjemności ile wlezie, etc. Przykładem tej sytuacji niech będzie spotkanie dwóch motyli, gdzie jeden motyl odkrywa, ze napotkany drugi motyl nie jest w istocie motylem, a larwa motyla przebrana za motyla, która jeszcze nie dorosła do postaci motylej, bo przed nią długa droga : kokon etc.

Mode dusze nie osiągnęły jeszcze poziomu dusz starych i tym samym nie są w stanie zrozumieć motywów dusz starych w ich działaniu, stad blednie interpretują ich kroki. Dusze młode często kierują się wręcz własnymi skłonnościami (do zdrady, oszustw, manipulacji) i przypisują je dużym starym oskarżając je o to, bo tylko takie wykroczenia są im znane – bo są ich własnymi skłonnościami. Dusze stare są bardzo tolerancyjne wobec wszystkiego co inne (innowierstwo, homoseksualizm) ale nie tolerują tym samym nieumiejętności tolerancji u innych, szczególnie u dusz młodych , widza również wiele wad dusz młodych : chęć nachapania się i przejścia po trupach tak typowe dla dusz młodych, stad tez niechętnie wchodzą z nimi w komitywę..
Szczytem nieporozumień z Młodymi Duszami, które przypisują sobie wiele wartości i zaslug , jest to, że Stare Dusze zdają sobie jasno sprawę z tego, jak małą rolę spełniamy wszyscy w tym wielkim i nieskończonym wszechświecie.
Młode Dusze są naturalną częścią całości a Dusze Stare wiedzą, że wszystko jest połączone. A więc Dusza Stara, jeżeli poczuje się dojrzalsza od Młodej, szuka od razu delikatnego sposobu oświetlenia jej drogi, choć owa droga nie jest bezbolesna i często trudna. Trudności i ból mogą przynieść niezrozumienie i odrzucenie nauk jakie stara się przekazać Duszom Młodym. Wznosi się więc na wyżyny intelektu nie narzucając swej nauki innym.

——————————————————————————-

RÓŻNICĘ MIEDZY DUSZA DOJRZAŁA A STARA :

MOTTO:
DOJRZAŁA
„wiem co przezywasz”
KRAJE, GDZIE NAJWIĘCEJ DUSZ DOJRZAŁYCH TO: Italy, Canada, Russia, Poland, England, Scandinavia, parts of the United States (Northwest & Southwest). 1/3 of population.
STARA
„zyj i daj zyc innym”
KRAJE, GDZIE NAJWIECEJ DUSZ STARYCH: Iceland, Finland, Sweden, Holland, Denmark, pockets in Russia and the United States. 1/10 of population.
TALENT
DOJRZAŁA
chłonni wiedzy, robią wiele dobrego w sprawach społecznych, walka o prawa ludzi, ochrona środowiska, reformy, nie koniecznie za pieniądze, pociąga ich sama idea , w grę wiec wchodzi tez wolontariat .
STARA
szybko się uczą i dostosowują, świetnie rozwiązują problemy na podstawie własnych doświadczeń, sami sobie sterem, nie znoszą autorytetów, odpowiedzi na wszelkie pytania szukają w sobie.
UCZUCIOWOŚĆ:
DOJRZAŁA
bardzo uczuciowa, empatyczna, współczująca, pełną teatralnego dramatu, czasem miota się od jednej skrajności w druga, odbierająca wszystko na poziomie emocji,
STARA
pozornie wygląda na szorstka, pozbawiona uczuć, lecz w głębi jest uczuciowa, ale nie lubi ulegać zbytniej emocjonalności i namiętności, gdyż te czasem prowadza na manowce, woli duchowość. Kocha prace zespołowa, chęć współpracy z innymi, chęć pomocy i asystowania innym w ich procesie rozwojowym.
CEL ŻYCIA:
DOJRZAŁA
chce zrozumieć siebie i innych, motywy postępowania, skupiona na relacjach emocjonalnych, chce się przysłużyć światu, czasem chce być taka jak inni, zarówno pod względem poglądu jak i wyglądu.
STARA rozwój duchowy, zrozumienie, szuka wewnętrznego rozwoju, wielka potrzeba nauczania innych by zrozumieli, nie dla poklasku, uczy na przykładach, chętnie asystuje by pomoc, odpowiedzialność, zwykle pragnienie autentycznego cieszenia się życiem.
RELACJE Z INNYMI:
DOJRZAŁA
intensywnie emocjonalna, skłonna do przesady w swoim uzależnieniu emocjonalnym, zakrawającym o opere mydlana, pełna dramatu, często ląduje u psychoanalityka lub psychiatry, najlepiej dogaduje się z duszami na jej poziomie, gdyż te kierują się również emocjami i ja zrozumieją, ale najwięcej zyskuje w kontakcie z duszami starymi, które schładzają jej wybujała uczuciowość i dają poczucie spokoju.
STARA
Świadoma swego połączenie energetycznego z całym wszechświatem, otoczeniem, zarówno z ludźmi jak i roślinami, zwierzętami. Uczucia na wodzy, żadnych skrajności emocjonalnych, po prostu jest i czuje wszystko, stad daleka jest od nadużywania emocji by ich nie rozszaleć.
Zmysłowość i sex tylko w połączeniu z mocno rozwinięta bliskością z drugim człowiekiem. Wysoce szanuje inność innych. (zarówno religijna, orientacyjna -gej,lesbijka, poglądowa)
ZAINTERESOWANIA i WARTOŚCI ŻYCIOWE:
DOJRZAŁA
popiera sztukę, filozofie, socjalna reformę i osobisty wzrost, wszelkie akcje zbliżające ludzi, bazujące na dobrym smaku, empatii, chce się uczyć nowych rzeczy, badać nowe zagadnienia, pragnie być liderka grupy podobnej do niej na poziomie emocji.
STARA
cieszy ja proste najzwyklejsze życie w jedności z natura, niosące relaks i autentyczna czysta radość: dobre i szczere życie, dobre proste jedzenie, dobra muzyka kojąca serce, dobre relacje oparte na oddaniu. Przewaga treści nad formę. Wszystko co delikatnie stymuluje pozytywnie zmysły i intelekt.
Nie szuka pracy pod względem wynagrodzenia ale takiej, która jest rozwijająca duchowo, wzbogacająca i budująca. Jej celem jest przecież uczyć się by sfinalizować godnie swoja ostatnia fazę rozwoju na poziomie duszy starej.

———————————————————————————–
ZNAKI SZCZEGÓLNE DUSZY STAREJ:
———————————————————————————-
*** dzieją się wokół niej dziwne często dramatyczne rzeczy często dotykające ja sama i wzbudzające ekstremalne reakcje u innych
Reakcje innych są zawsze albo zakrawające o skrajna sympatie (wręcz uwielbienie) albo o skrajna nienawiść wobec DUSZY STAREJ, bez względu na to co ZROBIŁA, PRZECIEŻ ONA ZACHOWUJE SIĘ WOBEC WSZYSTKICH TAK SAMO!

*** czuje ze nie ma wpływu na pewne wydarzenia, nie może zmienić pewnych biegów zdarzeń – jakaś siła z zewnątrz je kontroluje i nadaje im kształt

*** często czuje , ze utknęła a wydarzenia powtarzają się i ******a na nią wg jakiegoś ustalonego rytmu.

*** z zewnątrz spotyka ja wiele zazdrości od innych, jest tez złe odbierana i nie rozumiana

*** chęć dawania i dbania o innych bardziej niż o siebie

*** bolesne rozczarowania miłosne i wspaniale relacje przyjacielskie

*** wydarzenia się powtarzają

*** nie najlepsze relacje rodzinne

*** wysoka świadomość bycia innym, posiadanie głębszych emocji i bardziej kreatywnych pasji niz inni

*** wielka intuicja, przeczuwanie i wiedzenie pewnych faktów
———————————————————————————–

*** dusze stare maja najczęściej kanciaste, wystające stawy kości palców u dłoni. Zaś dusze młode maja gładkie stawy palców u reki, delikatna”.

http://www.ezoforum.pl/

Natalia 07

Komentarzy 78 to “Poziomy duszy”

 1. Johanna Says:

  Ja jestem chyba dusza stara. Ale dopiero od 30 roku zycia zrozumialam wiele rzeczy. Juz jako nastolatka czytalam ksiazki typu Hipnoza i Zycie po zyciu,ksiazki o zdowiu mimo iz bylam jedyna osoba w moim otoczeniu ktora to robila. I nie bylo dostepu do internetu itd. Tylko takie pozycje interseowaly mnie w Bibliotece. Majac 37 lat doswiadczylam OBE, bylo to cos niesamowitego w moim zyciu. Urodzilam sie w biednej mozna powiedzec patologicznej rodzinie. Od kilkunastu lat mieszam w Niemczech. Co jest w moim zyciu najgorsze i teraz rozumie dlaczego, moj maz to dusza mloda ale na etapie 1. Czuje ze zabiera mi energie i jest nienawistnikiem. Calkowite przeciwienstwo mnie. Jestem osoba ktora lubi wiedziec wszystko od systemu finansowego po zdrowie, nie zadowalam sie tematem powierzchownie ale doglebnie, Lubie ludzi i staram sie zrozumiec, nikogo nie nawidze, nikomu nie zazdroszcze, ale ludzi ktorzy mogliby mnie zranic zaczelam unikac. Kocham zwierzeta. I mam wiele emati.
  Mysle ze dla starych dusz wazne pozycje ksiazkowe to bedzie np. Ksiazka Demokracja Finansowa i medydyna Holistyczna w pelnym tego slowa znaczeniu do przerobienia. Jedno mi tylko w tym opisie nie pasuje do mnie moje motto „Rob cos dobrze albo wcale”- staraj sie wykonywac swoja prace dokladnie i staraj sie szukac wiedzy prawdziwej. Wedlug socjologow naleze do grupy tkz. Idealistow, jest ona niewielka w spoleczenstwie.
  A moze nie jestem stara dusza?

 2. Paweł Says:

  chyba tylko stare dusze czytaja takie artykuly stad nas tu tyle jest 🙂

  • Aga Says:

   dokladnie:) I ja jestem stara duszyczka, wszystko sie zgadza. Kiedys dawno temu udalam sie do wrozki jasnowidza a mialam chyba z 30 la albo mniej I jak tylko weszlam do pokoju ona powiedziala: O! stara duszyczka przyszlado mnie…wtedy nie zrozumialam tego I nie skupialam sie nad tym, ale of pewnego czau kiedy zaczely zachodzic we mnie bolesne zmiany I moj swiat wywrocil sie do gory nogami a zainteresowania zaczely przychodzic z innej strony zupelnie to bylo poza sfera moich zainteresowan, czasem nawet temat poznawalam po raz pierwszy. Nie jest lekko byc stara duszyczka patrzac na obecny swiat, jednak ten spokoj wewnetrzny, wyeliminowanie niskich emocji to prawdziwy dar:)
   Pozdrawiam

 3. Szunaj Says:

  Tak, dla oderwania się od powagi artykułu.
  OD(A) DO (D)USZY

  Skąd pochodzi moja dusza
  Może przyszła spod Olkusza
  Kiedy weszła we mnie dusza
  Czy ma dusza się porusza
  Co mą duszę wciąż porusza?

  Gdzie poszukać bratniej duszy
  Czy zakochać się po uszy
  Jak mnie Amor trafi z kuszy
  Gdy zobaczę kawał tuszy
  Może lepiej to mieć w duszy?

  Czy wymienić można duszę
  Jak już zęby swe wykruszę
  Czy na Stwórcy to wymuszę
  Czy odżyje jak ją zduszę
  Czy się cieszy, jak się wzruszę?

  Czy ma dusza ma też dusze
  Czy mam jedną tylko duszę
  Czy przeżywa me katusze
  Wszak żelazko też ma dusze
  Jak porównać nasze dusze?

  Stwórca dał początek duszy
  Iluż stworzyć mógł Januszy
  Może któryś czymś Go wzruszy
  Mych wypocin ma po uszy
  Wierzę, że się nie obruszy.

  Kiedy spotkam bratnią duszę
  Czy pokochać ja ją muszę
  Czy do gierek ja ją skuszę
  Czy ten opór jej, ja skruszę
  Odpowiedzi poznać muszę!

  Co też poznać musi dusza
  Czy umysłem rządzi dusza
  Czy postępki me wymusza
  Czy pamięta „dawne” dusza
  Kończę! Stop! Brakło arkusza!

  z cyklu: DEK(L)A_MÓWKA
  Janusz Flak marzec 2015

 4. Kundalini Art Says:

  Każda dusza, młoda, stara jest ważną częścią układanki. Pobudka każdej z nich jest bardzo istotna. Pomóż stworzyć piękny obraz rzeczywistości, który kiedyś się rozsypał. Jesteś tak ważną częścią układanki…
  http://kundalini-art.pl/2017/08/09/jestes-wazna-czescia-ukladanki/

 5. Edyta Says:

  Witam. Melduje sie jako stara dusza. Przesylam swiatelko milosci.

  • Ewka Says:

   Ewka Stara Dusza! Do niedawna jeszcze Dojrzała. Tak często myślałam o tym co tu jest napisane tylko na innej płaszczyznie… a teraz jakby lżej, cieszę się ze nie muszę przechodzić tylu wcieleń 🙂 mam kogoś kogo poznałam niedawno kto też jest starą lub dojrzała duszą, nie wiem bo ona sama musi to wiedzieć najlepiej:) tak dużo rzeczy się wie zanim się człowiek dowie co?:)

 6. Ania Zielinska Says:

  Ja jestem Starą Duszą i ten tekst jest prawdziwy,mam kontakt z Wyższą Jaźnią Bogiem Stwórcą,normalny osobisty.Z informacji mojej wyższej Jaźni Boga ,wiem również o tym ze Stara Dusza nie musi mieć inkarnacji,ja Jestem pierwszy raz na Planecie Ziemia.Posyłam wszystkim Duszom Światło Miłości Boga.

  • jola Says:

   jak się dowiedzieć, jaka się jest dusza?

  • Angelika Says:

   Mnie się wydaje że jestem duszą dziecka a mój jeden synek starą duszą. Czy to możliwe? Może źle interpretuje wyżej przeczytany tekst?

  • Dusza dojrzala doswiadcza starej Says:

   Pomozesz mi rozmowa ?

 7. michal Says:

  madry text dziś przeczytałem,pozdrawiam wszystkie dusze a szczegulnie stare,tak mało was spotykam a szkoda…

 8. tomasz26 Says:

  tu nie potrzeba testu wystarczy data urodzenia(indywidualny kod dna) i wywodząca się z niej cyfry, cyfra..zarządca..y dusz doskonale widza w jakie ciało lądują i jakie ”potrzeby” będą zaspokajać do ewentualnego dalszego wzrostu rozwoju danej duszy

  • GojiRa Says:

   Witam was , jestem Stara Dusza 11/29
   Od sześciu lat praktykowałem zen.

   Miesiąc temu nastąpiło Satori.

   Witam was

   GojiRa

 9. Minia Says:

  Chciałabym was wszystkie stare duszyczki zebrać w jakąś grupę i porozmawiać. Sama znam może 2 osoby takie jak my. Chciałabym z wami po dyskutować. O wszystkim! 😃

  • carpexdiem Says:

   Bardzo wiele pokrywa mi się z opisu Starej Duszy, dopiero zaczynam to rozumieć i poznawać 😉

  • Jozuela Says:

   Namaste Stara Duszyczko :). Ja tez jestem sterownika giji

  • anetaaugustyn Says:

   Jestem starą duszą, po przeczytaniu tego artykułu wiele rzeczy stało się jasne i zrozumiałe . Chętnie nawiąże kontakt z innymi starymi duszyczkami 🙂

  • michal Says:

   witaj,nie ty jedna masz taki problem,ja obok siebie nie mam nikogo takiego ,tak ze uważaj się za scczesciare jak masz AZ dwie takie osoby serdecznie pozdrawiam

  • miniania Says:

   Co za „przypadek”, że masz na imię akurat Michał 😃 pozdrawiam ciepło i z głębi mojego serca życzę Ci, byś spotkał chociaż jedną taką osobę w najbliższym czasie☺

  • superior Says:

   hey. Na inter to nie rozmowa, w przestrzeni lepiej. Praktycznie mam wszystkie cechy starej duszy i dobrze mi z tym 😉

  • urszula Says:

   bardzo chętnie to może być ciekawe ja jestem 22

  • Michal Says:

   skromność,skromność,fajnie jest obserwować wasze (nasze) reakcje na to że jesteśmy starymi ani się chełpić ni szczycić tak jest i to jest problemem/ obowiązkiem/ powinnością/ mamy zmieniac /uczyć /pokazywać/ to co sami potrafimy

 10. Krystyna Says:

  teks fantastyczny, wiele wyjaśnia. Ale skąd to wszystko wiesz?? Skąd wiesz ile jest wcieleń na każdym poziomie etc?? skad te liczby ??

 11. prawda Says:

  Inkarnacja= takie tłumaczenie aby za wszystko była odpowiedzialna= wina za dane aktualne jestestwo. Skąd to znacie ? Czyżby zasłyszane od klechy ?? To programy do uwikływania bez konca i bez wyjścia, będzie trwało aż się zbuntujecie przeciw. Z tego syfu i niskich energii czerpane są korzyści, fizyczne i energetyczne. Kler, uzdrawiacze tylko za kasę i to dużą 100 zł za godzinę. Np wspominana tu filipkowska – to tylko podebrane prawdy i wkręcenie się w to jako pomysł na biznes i to dobry, bardzo dobry. Ci ci szczerze pomagają robią to bez cennika i tak wielkiej manifestacji. A do portalu rzeczywiście połączenie mamy poprzez serce i można to osiągnąć samemu, bez fałszywych pośredników, którzy mogą stworzyć różne szkodliwe połączenia i przechwycenie energii.

  • nina Says:

   Ten artykul jest wspanialy.Do tych uzdrawiaczy,spotkalam kiedys osobe ktora uzdrawia ,oczyszcza karme-jak to moze wygladac,dokonuje tego przez wiele lat, ale nie za 100zl.ale razy3,(Jednej osoby przez lata).Czy ktos mi pomoze zrozumiec,wyjasnic ten process.

 12. Uch uch Says:

  Stara Dusza wcale nie musi mieć dużej ilości wcieleń na Ziemi. Jest masa dojrzałych istot (będących na „wysokim” poziomie rozwoju), których wcielenia na tej planecie można by policzyć na palcach jednej ręki, a które przybyły tu w konkretnym celu. Choć może to, o czym piszę jest czymś innym? 😉

 13. BR - Koliber Says:

  Olu (z dnia 19.01.2015)… myślę że z pewnością nieuwaznie czytałaś od momentu gdy zaczęło sie to kłócić z twoim wewn. postrzeganiem…
  Widzę w tym jak i co piszesz, że jesteś Starą duszą, ale na etapie „zejścia” do poziomu niniższego w celu lekcji którą niesie ci zycie.
  Chcialbym autorowi tekstu również podziękować bo w idealnie wymierzonym czasie „Przypadkiem” ktos podeslal mi link tu. Co odpowiedzialo mi na aktualnie rozpatrywane przeze mnie pytanie. Czy ktos w to wierzy, czy tez w cos zupelnie innego… Wazne by być sobą… Harmonia wewnętrzna, jak i umiejętność postrzegania świata „innym okiem” to proste zasady (z mojej perspektywy to chyba naturalne). Pozdrawiam wszystkich

  • Rafał Says:

   Dziękuję. To zejście i niezrozumienie męczylo mnie przez lata.

 14. Asia Says:

  Każdy z Was to Dusza Stara?? Niemożliwe. Też tak na początku myślałam, bo często zadaje sobie to pytanie ‚kim jestem? po co tu jestem? jakie mam zadanie?’ itd. Aczkolwiek utożsamiam się z Duszą Dojrzałą, tak myślę – jeśli to prawda.

 15. Marcin Maj Says:

  To ja jestem duszą STARĄ?? O_o Mam 28 lat a czuję się staro :DD Ale serio to właśnie to mnie kieruje. Jestem obiektywną osobą patrzącą z góry nie angażującą się emocjonalnie i bez doświadczenia wiedzącą jakie skutki dane życiowe przeżycie mi przyniesie.. Jestem spokojny opanowany i kontrolujący emocje i zachowanie, co nie oznacza że wkurzyć się nie wkurzę 😉

 16. ola Says:

  Nie zgadzam się z takim podziałem. Każdy jest indywidualnością, unikalnym zbiorem cech. Trudno znaleźć kogoś, kto szablonowo pasuje do jakiegoś „poziomu” . Każdy ma jakieś emocje, każdy ma jakieś słabości. Takie szufladkowanie to moim zdaniem tylko ograniczanie i tyle. Niektórzy mają mistrzowsko rozwiniętą jakąś cechę, a potrafią zachowywać się jak dzieci. Dlatego taki podział nie jest prosty i moim zdaniem w ogóle nie powinniśmy się nim zajmować nawet jeśli takie poziomy istnieją. To prowadzi tylko do oceniania a nie do rozumienia. Ja obecnie uważam się za dość dojrzałą osobę ale jako dziecko nie byłam taka mądra. I co, przeskoczyłam kilka stopni rozwoju? Nie wierzę w to. Po prostu każdy ma swoją ścieżkę ewolucji.

 17. idalia Says:

  mi wychodzi,że jestem duszą dojrzałą, ech ta emocjonalność.. Szkoda, myślałam zawsze, że jestem duszą starą.

 18. wp Says:

  Bardzo ciekawy tekst. Dziękuję!

 19. maya Says:

  ja mam lat 18, ale to tekst o starej Duszy dał mi wiele do myślenia, bardzo się z nim utożsamiam. ten komentarz piszę po to, gdyż w moim otoczeniu jest niewielu ludzi, z którymi mogłabym podzielić się taką, przynajmniej dla mnie, ogromnie pozytywną i przydatną informacją.

  może to wydawać się niedorzeczne, czy też głupie, ale ogromnie rezonuje to z moim Sercem. zdaje mi się, że na chwilę obecną przeżywam etap Duszy dojrzałej, ze względu na mój wiek (przed 20rokiem). wszystko to, co tu przeczytałam, bardzo ożywiło moje wnętrze, dodało mi dużo siły i wniosło wielkie pokłady Światła w moje postrzeganie. bardzo dziękuję za te słowa, Natalio 07. Twoja piękna energia jaką włożyłaś w napisanie tego na pewno nie zginie w przestrzeni! ogromne pokłady wdzięczności i Miłości odsyłam do Matrixa, by mogły w niedalekiej przyszłości zmanifestować się w Twoim życiu. dziękuję najpiękniej! życzę powodzenia na drodze do odkrycia Siebie – części boskiego, nieskończonego Źródła.

 20. helena Says:

  No niestety mam dusze na poziomie dziecka. Szkoda. Czy czeka mnie jeszcze dużo pracy?

 21. Ewa F Says:

  Wspaniały artykuł! Dziękuję,że mogłam go przeczytać:)

 22. JOangel Says:

  Dziękuję za ten wykład. Jednak jest tu jedno wielkie ALE. Inkarnujemy się zawsze jako ta sama płeć – od początku po sam koniec. To bardzo ważne.

  • Maciej Says:

   Witam. Moim zdaniem – na pewno inkarnujemy zarówno w ciałach kobiet jak i mężczyzn. Opieram to przekonanie o wiele danych, na pisanie o których nie ma tutaj miejsca. Pozdrawiam.

  • minia Says:

   Nie mogę się z Tobą zgodzić. Ja wcześniej byłam mężczyzną (to były piękne czasy, ostatnia inkarnacja w płci męskiej była w czasach rewolucji francuskiej, wojny napoleońskie, rokoko, pierwsze parowozy itp.) Wgl to od kiedy pamiętam, zastanawiałam się za jaką karę jestem teraz kobietą, póki nie zrozumiałam😉 zmieniamy płeć. Jeśli macie dobrą percepcję to z łatwością możecie rozróżnić, kto był mężczyzną, a kto kobietą. To po prostu widać/czuć. Podobnie po rysach twarzy można stwierdzić jakim kto jest numerkiem(chodzi mi o numerologię). Wszystko można sprowadzić w naszym ziemskim placu zabaw do matematyki i wzorów.

 23. Gami Says:

  Z jednym się nie zgadzam,że Włosi i my klasyfikowani jesteśmy na tym samym poziomie.Mieszkam we Włoszech i klasyfikuję ich co najmniej o 1 poziom niżej niestety od nas. Pozdrawiam 🙂

  • Maciej Says:

   Poziom „kulturalny” czy też „cywilizacyjny” narodu (społeczności) nie ma wiele wspólnego z tak ogólnie sygnalizowaną liczebnością dusz danego typu.

 24. Boginiwmini1 Says:

  We mnie sie wszystkie dusze zmieszaly:))) Stare w kacie staly gdy mlode rozrabialy:)) Gdy mlode do pracy powaznej szly…dojrzale w nos mi sie smialy hihihi:)))) Dzieciece co we mnie drzemia…nazwaly mnie MAMA ENIA..i jeszcze pija krew zamiast mleka…Trudno sie mowi! Taki moj los Czlowieka:)))

 25. dzidzia Says:

  A ja jestem duszą dziecinną 🙂
  Pozdrawiam wszystkie stare pryki 😉

 26. hehe Says:

  widze że wszyscy to normalnie same stare dusze 🙂

 27. Teresa Sodol Says:

  Moja dusza ani mloda, ani stara… dusze dziecka ratowac by chciala…ale nie kazdego! Stanowcze NIE dla slabego, chorego, zlego.Chodzi mi o to, zeby po Ziemi chodzily…mlode dusze i, a dojrzale nimi rzadzily. Chce zeby stare odeszly w zaswiaty…ogladac portrety mojego Taty!:) To moj KREATOR, Artysta nad artystami…Prosze wiec dusze stare by sie Nim opiekowaly. Ukladajcie Mu piekne bukiety..bo ja jeszcze nie moge, niestety……

  • Maciej Says:

   W „zaświatach” nie brakuje wspaniałych Istot duchowych, opiekujących się Duszami, które nie mają już ciał fizycznych. Nie ma się o co niepokoić.
   Pozdrowienia.

 28. Jola Says:

  Witajcie:)Jestem dusza stara i ciesza sie z tego…Chcialabym tylko powiedziec,ze wszyscy jestesmy(bez wzgledu na poziom duszy)bardzo wartosciowymi,wspanialymi ludzmi:)))Kazdemu z nas nasze doswiadczenia pomagaja sie nam rozwijac,uczyc i lepiej rozumiec siebie i innych…Zycze wszystkim sily i wytrwalosci na kazdym etapie rozwoju duchowego.Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie:)))))

 29. maria Says:

  mam 57 wiosen 🙂 i dostalam w dobrym czasie dla siebie wszystko to co pomoglo mi zrozumiec moje dotychczasowe wydarzenia w moim zyciu…niesamowita volta …duzo myslenia i sprawdzania uczuc..rozumiem juz wciaz powtarzajace sie pytania samej siebie..jestem wdzieczna esencji, ze dzis jest tak laskawa 🙂 az mi ulzylo…jestem dusza stara na wszystkich poziomach…JESTEM !

  • Maciej Says:

   Tak, ten tekst przynosi mnóstwo ukojenia starym duszom. Najlepszego na dalszej drodze, Towarzyszko : )

 30. 1wrozka Says:

  Hej! Mysle ze te prawdziwe stare dusze są na tyle skromne ze nie chwala sie tym i nie zamiesciły wpisu tutaj aby zabłysnac.. One sobie po cichu błyszczą.. Pozdrawiam z całusami 🙂

 31. ilgo Says:

  Bardzo ciekawe pokazanie obrazu człowieka niecielesnego, choć w obydwu opisach rzutującego na naszą cielesność mimo wszystko. Podpisuję się jednak pod tym, że jest to u mnie naprzemienne. Jestem i duszą dojrzałą i starą.

 32. leonid79 Says:

  świetny artykół ,

 33. Józef Says:

  Ponieważ wzrost duszy jest poziomy , to cechy duszy z niższych i wyższych poziomów są pomieszane oczywiście ze stopniową przewagą wartości wyższych cechujące daną grupę. Dopiero dusze stare , które już nie będą się wcielać mają widoczne i jednorodne cech przynależne do tej grupy.
  Nic na siłę. Nie da się przeskoczyć ………….

 34. PIK Says:

  Wszyscy wiedza kim sa (stara dusza, mloda, mlodziutka itp), troche wam zazdroszcze ja nadal nie wiem „kim jestem”
  Od 40 lat mam wrazenie ze to wszystko co widze co mnie otacza jest „nieprawdziwe”.
  Kazdy gra jakas role (niekoniecznie swoja),ludzie zachowuja sie tak jakby byli, nie raczej jakby ich nie bylo, wszystko to wyglada (zycie) jak kiepski zart,kabaret (przypomina mi sie piosenka Lizy Minelli „Kabaret”)

  Dlaczego nikt nic nie wie, bo to jest wlasnie tak, kazdy duzo gada i pisze ale niewiele z tego wynika.
  O co w tym wszyskim chodzi ? „Kim jestem?”
  Odpowiedz najprawdopodobniej nigdy nie przyjdzie, moze to i lepiej, niz odkryc ktoregos dnia ze tak na prawde to my nie istniejemy, nie ma nas, albo jestesmy tylko wytworem kogos kto peka ze smiechu patrzac na nasza nieporadnosc i na nasze pytania bez odpowiedzi.
  Niektorzy z was mysla ze beda mieli wybor przyjsc na te planete czy na inna, super, skad to preswiadczenie

  Mysle ze nikt tego co napisalem nie wezmie na serio, to tylko takie glupawe pieprzenie.

  Pozdrawiam wszystkie „dusze” stare, mlode, mlodziutkie i te, ktore dopiero przyjda nie maja wyboru, ktos juz za nas zadecydowal, bez naszej zgody? a moze zgodzilismy sie na to co teraz mamy?

  • Kasia Says:

   – Kim jesteś? – zapytał prawie szeptem.
   – Kimś, kto długo czekał na to, aż przemówisz – odpowiedziało to coś. Głos nie był donośny, ale bardzo dźwięczny i głęboki.
   – Czy jesteś… czy jesteś olbrzymem?
   – Możesz mnie nazwać olbrzymem – rzekł Głos – ale nie jestem podobny do tych stworzeń, które nazywacie olbrzymami. […]
   – Kim TY jesteś?
   – Sobą – odpowiedział Głos, tak głęboko i nisko, że ziemia zadrżała, i znowu: – Sobą – głośno, wyraźnie i pogodnie; i potem po raz trzeci: – Sobą – szeptem tak cichym, że prawie go nie było słychać, a jednak zdawał się napływać ze wszystkich stron, jakby zaszumiały liście na wszystkich drzewach.

   „Opowieści z Narnii: Koń i Jego Chłopiec”, rozdział „Nieproszony towarzysz wędrówki”

  • Storm Rider Says:

   Jak dla mnie pasujesz idealnie do opisu duszy dojrzałej 🙂

 35. Kasanna Says:

  Dokładnie w tym czasie, kiedy potrzebowałam. Dziękuję.
  PS. W obrazku trzeba poprawić ortografię:)

 36. Irbis Says:

  Witaj Irbis
  A można gdzieś zobaczyć Twe foto? Natrafiłem na strone, gdzie bada się czy ktoś jest starą czy młoda dusza i ciekawy jestem jaka energia emanujesz. I moznaby zapytac osoby, ktora to bada.

 37. vionna Says:

  Mam jakies 80 % duszy starej 😉

 38. Robin Says:

  Mam wrażenie stania okrakiem nad granicą dwu etapów – czy taka sytuacja jest prawdziwa?
  Jak efektywny może być wysiłek mający na celu poprawę ludzkości, jeżeli rządzi nią predestynacja?
  Dwa nazwiska w tym wspaniałym skądinąd tekście zgrzytnęły mi bardzo nieprzyjemnie.

 39. romeo5 Says:

  A jestem młodziutka dusza :)) aczkolwiek wszyscy mi mówią ze jestem starą duszą….a jak to jest na prawdę ? Może się po prostu odmłodziłem poprzez przebudzenie i tak się czuje 🙂

 40. Irbis Says:

  Jestem duszą starą, samotną (ale nie osamotnioną), nie mająca żadnych zobowiązań rodzinnych, kochająca i opiekująca sie całe zycie bezdomnymi kotami a w domu one zawsze były obecne (teraz tez), ogląd obecnych sytuacji z dystansu co niektoryz odbierają jako zimno i nieczulosc choc to nieprawda (barzo boleję nad sytuacjami ludzkosci obecnie ale wiem ze to co sie dziej wypracowane zostalo od tysiacleci wiec nic nie moge pordzic, po co wiec niepotrebnie tracic energie na cos co i tak niczego nie zmieni, natomiast jak tylko moge to tlumaze wielu ludiom – moim znajomym o co tu tak naprawde wszystko idzie i o co chodzi … – i tak w wiekszosci nie rozumieją – wiec zostawiam (swoją powinność zrobiłem) …
  Ludziom daję wspólczucie (nie myslic z litoscią! .. ) ; dobrą wolę i życzliwosc, przyjazn … – kochać ich jakos nie potrafię choc co to własciwie znaczy w tym kontekscie slowo „kochac” ? Moze własnie to co moge im dac JEST kochaniem … 🙂 Własciwie nigdy nie wiem co to znczxy kochać ani nienawidzic .. Dziwne ale tak zawsze bylo i do tej pory tego nie wiem … 🙂

  • dudek Says:

   Tak to jest, ja tez tak mam.Nie od zawsze jednak tak było, pewne doswiadczenia zyciowe pomogły mi osiagnac takie odczuwanie… ani kochac ani nienawidziec. Mam pytanie ; czy zdarza ci sie, ze czujesz sie niezrozumiany, tak jakby ktos z kim jestes , zyjesz, byl z innej planety? Tez czesto czuje sie osamotniona ale nie samotna przeciez. Nie chce sie kłocic z nikim a w efekcie kłoce sie z rodzina, z najblizszymi.

 41. Ewa Says:

  Mam przekonanie od dzieciństwa o własnej inności. Lubię samotność, ale kocham też ludzi dobrych i mądrych. Tak, myślę, że jestem starą duszą, która już nie wróci na tę planetę, na bank…:)

  • garbcio Says:

   bedzie nam cie tu brakowac…

  • LW Says:

   Za dużo młodych a za mało czasu żeby się uczyli. Nadchodzi czas działania z głową a nie emocjami… Nie wiem czy też bym chciał wrócić. Ludziom często nie warto poświęcać czasu. Nie są warci, głupota i zarozumiałość odrzuca ich ode mnie.

  • Irbis Says:

   Masz chyba rację. Dlatego ja niektórych informuję nie dbając o resztę. Maja prawo wyboru. Nie mogą potem powiedzieć ze nie wiezdieli i nikt im o tym nie powiedział. Moja zasada jest : robic swoje i nie martwic sie o skutki. I nie przejmowac sie za bardzo ludźmi. Daję im dobrą wolę i zyczliwosc . .. a co ONI z tym zrobią – ich biznes … Gdybym chciał tu wrocic to chyba tylko dla zwieząt i poprawy ich losu na Ziemi … Kocham przyrodę : zwlaszcza drzewa, zwierzeta a szczegolnie KOTY .. hehehhehe Pozdrawiam.

 42. KosaX Says:

  Cholera! Ja też jestem stara duszą i mimo, że szukalem w tym tekscie manipulacji psychologią czlowieka, to praktycznie wszystko pasuje jak ulal. natlok mysli jest teraz niesamowity!!!!!!!!! Móglbym napisac więcej, ale chcialem tylko zaznaczyc, ze doglebnie zrozumialem tekst. Tylko trochę niepokoję się konsekwencjami z tym związanymi, nie ze wzglęcu na siebie, ale na moich bliskich………….

 43. Irbis Says:

  Jestem duszą starą. Wiem to juz na 100 %

  • hit Says:

   a ja jestem dusza po 40-tce…

  • mereloka Says:

   Jeste duszo staro, psylocybina, medytacja, otarcia o śmierć, pooogranicza jawy i snu, sny świadome, sny we śnie, wizje prorocze, trzecie oko, opętanie, samoegzorcyzmowanie, powrót do boga, telekineza, chanelling, oobe, wejście w eter, świadome oobe, podróż do żródła, wizyta ducha na skrzydłach gołębicy, ojca w kuli miłości orad syna ojca, 111 , regressing wizualizacyjny, 30 wcieleń szamanów i ich twarze, rozbicie iluzji rozmycie w świetle, opiekuni, równa walka z samym złym, demony śmierci o srebrnych oczach co dusze wysysajo, mnisi, dziady drzewne, dziady wiatru, pszekszadzacze… Czysta miłość pszepełnia mnie gdy ojciec w hmurze różowej wstępuje we mnie, wizualizacja kul świetlno miłości, walka z mrokiem, leje dzwiękowe, porywacze dusz i portal galktyczny… Tak w słowa Klucze zgrubsza, sam oceń lat 31


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: