Wyprzedaż lasów ?!


Po przekazaniu środków społecznego przekazu i banków kapitałowi obcemu, po nieomalże całkowitej likwidacji polskiej armii, blokowaniu polskich zasobów energetycznych pakietem klimatyczno-energetycznym, po likwidacji polskich stoczni i polskiego rybołówstwa na Bałtyku oraz po konsekwentnym niszczeniu polskiej wsi przyszedł czas na destrukcję jednej z ostatnich jeszcze dobrze funkcjonujących ostoi polskiej państwowości, jaką są polskie Lasy Państwowe. Taki będzie skutek inicjatywy ministra finansów rządu PO – PSL polegającej na włączeniu Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych.

Lasy w Polsce obejmują 9 milionów hektarów, co stanowi 29 proc. powierzchni kraju. W strukturze własnościowej dominują Lasy Państwowe pozostające w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i stanowią one 78 proc. wszystkich lasów w Polsce. Zgodnie z ustawą o Lasach z 1991 roku, gospodarka Lasów Państwowych nastawiona jest na:

1. zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka,
2. ochronę występujących w lasach wszystkich dziko żyjących gatunków,
3. ochronę gleb,
4. ochronę wód powierzchniowych i głębinowych,
5. produkcję drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu.

Lasy Państwowe zarządzają potężnym majątkiem narodowym, a o jego wielkości świadczy fakt, iż same nagromadzone zasoby drzewne szacowane są na ponad 300 mld złotych. Zasoby te powstały dzięki bardzo solidnej i konsekwentnej pracy leśników. Od zarania II RP, mimo że pozyskiwaliśmy cały czas drewno, grzyby, jagody i zwierzynę, wydatnie zwiększyła się lesistość kraju i poprawił się przyrost masy drzewnej. Najlepszym dowodem tego jest wzrost zapasu drewna w Lasach Państwowych od 906 mln m3 w 1945 r. do 1629.3 mln m3 w chwili obecnej. Lasy Państwowe nastawione na pełnienie funkcji ochronnych zabezpieczających potrzeby człowieka są na tyle sprawnie zarządzane, że nie tylko samofinansują swoją działalność, ale dodatkowo płacą podatki na rzecz samorządów gminnych. Z Lasów Państwowych korzystają nieodpłatnie miliony ludzi. O ich roli w okresie dużego bezrobocia, szczególnie na terenach wiejskich, niech świadczą dane o skupie płodów leśnych. Niedawno w jednym roku skupiono 9723 tony jagód, 5339 ton innych owoców leśnych oraz 2378 ton grzybów o łącznej wartości ponad 150 mln złotych. Szacuje się, że niedokumentowane korzyści ludności (potrzeby własne, sprzedaż nieewidencjonowana) były kilkanaście razy wyższe. Lasy Państwowe są więc typowym przykładem realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. Korzystano z zasobów przyrodniczych, pozyskiwano drewno, służyło ono człowiekowi i mamy go coraz więcej. Zbieraliśmy grzyby, jagody i polowaliśmy zjednoczeni w Polskim Związku Łowieckim i nie straciliśmy ani jednego z dziko żyjących gatunków. Wręcz odwrotnie, mamy ich coraz więcej, a gatunki, które znikły już dawno z mapy „wysoko rozwiniętej Europy”, stają się wręcz pospolite, czego przykładem jest chociażby bocian czarny, żubr, bóbr czy też symbol polskiej państwowości, jakim jest orzeł bielik. Podsumowując – użytkowaliśmy żywe zasoby przyrodnicze, zapewniały one bezpieczeństwo ekologiczne państwa i jego mieszkańców i mamy ich coraz więcej.

Kara za gospodarność

Dzieje się tak, gdyż od ponad 100 lat polskie Lasy Państwowe zagospodarowywane były zgodnie z planami urządzeniowymi lasu niezależnymi od demokracji, protestów i głosowań. Liczyła się konkretna wiedza przyrodnicza reprezentowana przez świetnie do tego przygotowanych wykształconych leśników. Polskie Lasy Państwowe działają w oparciu o zasadę gospodarności podyktowaną ustawowo samowystarczalnością finansową. Jest to ewenement na skalę światową. Dysponując ogromnym, nagromadzonym przez dziesiątki lat majątkiem, zapewniają nam bezpieczeństwo ekologiczne. Są miejscem pracy kilkudziesięciu tysięcy osób i samofinansując się, nie wymagają pomocy państwa, któremu służą. Ten model był szansą na to, że zostawimy lasy przyszłym pokoleniom w jeszcze w lepszym stanie, niż są obecnie. Szansa ta jest poważnie zagrożona, gdyż wielkie sukcesy polskiego leśnictwa stały się jego śmiertelnym zagrożeniem. 300 mld zł zmagazynowane w zasobach drewna podnieca wyobraźnię liberalnych kół gospodarczych. Do tego dochodzi świadomość, że znacznie więcej można pozyskać z pokładów piasku, żwiru, a po wylesieniu – ze zmiany kategorii użytkowania, a więc zamiany lasów na tereny budowlane. Efektem tej świadomości były i są pomysły prywatyzacji Lasów Państwowych. Już trzy lata temu rozpoczęto wyrafinowane działania prawne prowadzące do korozji istniejącego prawa leśnego. Należy podkreślić – prawa, całkowicie zgodnego z dyrektywami Unii Europejskiej. Finałem tej konsekwentnie prowadzonej gry była decyzja rządu PO – PSL zawarta w Wieloletnim Planie Finansowym z 3 sierpnia 2010 r., a w ślad za tym propozycje ministra finansów zawarte w projekcie ustawy o finansach publicznych z 7 września 2010 r. oraz w projekcie rozporządzenia w sprawie określenia wolnych środków przejmowanych w depozyt lub zarządzanie oraz zasad i warunków ich przejmowania od jednostek sektora finansów publicznych z 7 października 2010 r. powodujące włączenie Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych. Tak więc minister finansów, ratując – jak twierdził – budżet państwa, postanowił przejąć pieniądze z Lasów, a następnie sam finansować realizację ich celów ochronnych i gospodarczych.

Upadłościowy scenariusz

Według ekspertów, rozwiązanie to nieuchronnie spowoduje najpierw zadłużenie Lasów Państwowych w bankach komercyjnych, a następnie zanik zdolności ekonomicznej Lasów do prowadzenia gospodarki leśnej. Doprowadzi to do kresu misji wypełnianych przez Lasy Państwowe, zaś końcowym efektem będzie ich natychmiastowa destrukcja i prywatyzacja (z wizją opanowania przez kapitał obcy). Będzie to kres misji Lasów Państwowych pod względem bezpieczeństwa ekologicznego państwa i zabezpieczania podstawowych potrzeb jego mieszkańców skutkujący w stosunku do każdego z nas nie tylko zakazem zbioru runa leśnego i grzybów, ale nawet wstępem do lasu. Głębsza analiza zarówno działań rządu, jak i skali dezinformacji w ciągu ostatnich dwóch miesięcy ujawnia, że celem włączenia Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych nigdy nie było ratowanie budżetu. Budżet tegoroczny został bowiem ostatnio przyjęty przez Radę Ministrów i nie ma w nim mowy o środkach pozyskanych z Lasów Państwowych. Oczywiste jest również to, że nie mogło to być celem, gdyż 2 mld zł, do których zaoszczędzenia Lasy Państwowe zostały zmuszone w ciągu ostatnich lat, nie wykonując planowych działań, nie może uratować konających finansów publicznych. Cel jest inny i jest nim destabilizacja Lasów Państwowych poprzez zabranie im pieniędzy na działalność, a następnie zmuszenie ich do zadłużenia w bankach komercyjnych. Finał jasny i wielokrotnie przerabiany w czasie rządów PO – PSL. Doprowadzić podmiot gospodarczy do bankructwa, a następnie przejąć go, najlepiej za „symboliczną złotówkę”, i to jeszcze przez kapitał obcy, reprezentowany przez banki komercyjne.

Składajmy podpisy

Zamach na Lasy Państwowe odbywa się przy całkowitej ciszy mediów publicznych. Tysięczna manifestacja umundurowanych leśników pod Radą Ministrów 29 września została oceniona jako nieistotny happening. Protesty świata naukowego, myśliwych i profesjonalnych stowarzyszeń gospodarczych traktowane są jako dane do dyskusji. Złożenie 20 października u marszałka Sejmu ponad 200 tys. podpisów zebranych przez leśników i myśliwych wśród ludzi protestujących przeciw włączeniu Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych to dla władzy okazja do poklepania po plecach i deklaracji, że Lasy są niezwykle ważne, bardzo dobrze zarządzane i zrobi się, co tylko w mocy. Moc ujawniła się prawie natychmiast. 29 października. Rada Ministrów, bez żadnych koniecznych uzgodnień, jednogłośnie zgodziła się na włączenie Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych. W tej sytuacji, znając złą wolę obecnego rządu i kierując się przekonaniem, że łamane jest prawo, a proponowane rozwiązania dotyczące Lasów Państwowych są zmianami ustrojowymi, posłowie z Prawa i Sprawiedliwość oraz Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski postanowiło ogłosić inicjatywę zbierania podpisów pod wnioskiem o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Chcemy zwrócić się do obywateli z pytaniem: „Czy jesteś za zmianą statusu prawnego Lasów Państwowych poprzez włączenie tego podmiotu do sektora finansów publicznych, zgodnie z propozycją ministra finansów, co w konsekwencji może prowadzić do ich natychmiastowej destrukcji, a w przyszłości prywatyzacji?”. Podobny wniosek został złożony do marszałka Sejmu 15 października przez grupę posłów PiS z sugestią, aby ze względu na obniżenie kosztów referendum odbyło się w dniu zbliżających się wyborów samorządowych. Niestety, marszałek, korzystając z przysługującego mu prawa, włożył powyższy wniosek do przysłowiowej „zamrażarki”, motywując to koniecznością zasięgnięcia opinii prawnych. W tej sytuacji, prosząc o wsparcie inicjatywy referendum, wyrażam nadzieję, że Polacy zdają sobie sprawę z tego, iż zasoby leśne są dobrem narodowym i muszą służyć każdemu z nas. Nikomu nie powinno przysługiwać prawo do wszczynania działań prowadzących do uwłaszczenia kogokolwiek na państwowych zasobach obejmujących ponad 1/4 terytorium kraju. Nie pozwólmy więc zniszczyć naszego dobra narodowego, jakim są polskie Lasy Państwowe, i korzystając z jeszcze istniejących naszych praw, domagajmy się referendum. Złóżmy podpis pod wnioskiem o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Prof. dr hab. Jan Szyszko

Wniosek o referendum do pobrania na stronie :

http://mypis.pl/aktualnosci/861-co-dalej-z-lasami-panstwowymi

Komentarzy 21 to “Wyprzedaż lasów ?!”

 1. kasztelan Says:

  Co robia nasi ksieza przewielebni tzn.biskupi Ano nic tucza sie
  tylko i na ambonach mowia tylko o milosci,pokorze i poprzestawaniu na tym co masz ..Kloce wypasione Pieronki,
  Glempy ,Zycinskie,Nyc ,Dziwisz ,Nec itd..A szeregowi ksieza to
  ci co sa polakami z(gojami).Oni sa wysylani na misje dokrajow
  trzecich,albo zostaja w kraju i odprawiaja msze na biednych
  parafiach…A co z radiomaryja tez skrecaja w lewo,i inteligentnie steruja swiadomoscia polakow,,podajemy nasze konto.Malo mowia o sprawach ktore dzieja sie na naszych oczach.Bajeruja polakow w taki sposob ze nic konkretnego czlowieku sie nie dowiesz na temat obecnej polityki wladzy .Ja jako zwykly czlowiek oczekuje od ksiezy
  zdecydowanej postawy…Mowic prawde bez ogrudek bez falszu..Np.MInster Finansow chce wprowadzic virtualny pieniadz.A co za tym idzie pozbawienia gotowki polakow.
  I w koncu za chipowania wszystkich obywateli polski..
  ZNAMIE BESTII ,,,,,,,666 To powinni mowic.Chyba ze nie znaja pisma swietego i Apokalipsy Sw.Jana..Albo sa slugusami masonow i okultystow(gnoza,kabala).OBUDZICIE SIE RODACY

 2. adam Says:

  Nie bede sie tu rozpisywal gdyz to jest trza polemika.
  Cala wladza jest do likwidacji; PROPOZYCJA
  1.stan wojenny na calym terytorium POLSKI
  2.godzina policyjna od 8.00wieczorem do 7.00rano
  3.konfiskata majatku tak zwanym bizmesmenom;(postkomunistom).nie wylaczajac obcych przybledow rodem
  z hameryki czy izraela…itp
  4.aresztowanie masonskiego kleru w polskim kosciele
  5.aresztowanie ludzi ktorzy dopuscili sie niszczenia gospodarki( grad,tuski ,pawlaki, mazowiecki, walesaitd

 3. Adam Says:

  celowo organizuje sie bankructwo zarzadu lasow zeby je potem po prostu przejac ( ukrasc ) .Kto to robi ,oczywiscie bankierzy zachodni poprzez swoich agentow w tzw. polskim rzadzie. A kim sa wlasciciele tych bankw ?? no wiadomo — ZYDY !!!! Wiec oni ukradna 25 % terytorium Polski. Cwane te zydy. A glupie polaczki daja sie znowu wykiwac pejsowcom i ich agentom ( z polskimi nazwiskami ) w polskim rzadzie . Na pozostale 75 % terytorium tez zydki wymysla sposob i nie pozostanie nic innego jak tylko wiac z pl. bo tu judeopolonia powstanie. Wtedy sciagnie sie tu wszystkich zydow z calego swiata i Polska przestanie istniec . Taki jest plan i cel koncowy ! ! ! !

 4. pyrek Says:

  To jest za dużo, łapy precz od lasów sk****ele!!!

 5. bart Says:

  dzięki BeBe

 6. Piotr Says:

  Ewa – tak się składa, że Piłsudski sam był agentem. Do tego socjalista. Historia jest zupełnie inna niż tak którą nam wpajają.
  Jest jednak jeden polityk u nas w sejmie co jest świadomy tych wszystkich przekrętów, zagrożeń i chce z tym walczyć. Jednak jest pomijany w mediach i uważany za idiotę. Nawet brał udział w wyborach prezydenckich, ale ludziom widoczne odpowiada obecny chory świat…

  • ja Says:

   KORWIN MIKKE

  • Antypolityk Says:

   A Korwin-Mikke nie chciałby sprywatyzować lasów? Wydaje mi się, że byłby pierwszym, który przyklasnąłby takiej decyzji. Korwin przyrodę ma gdzieś

  • Piotr Says:

   Owszem sprywatyzował by, ale na pewnych zasadach. A powodem tej decyzji jest to że obecnie państwo oddaje za grosze drewno dla „IKEA”, biorąc za to łapówki. A naszym polskim tartakom sprzedaje za bajecznie drogie ceny. Przez co większość upada. Zresztą zobacz co się dzieje teraz w lasach, jaki jest syf, ludzie zostawiają tam przeróżne rzeczy, zanieczyszczając środowisko. Myślę, że gdyby przejął to prywaciarz, bardziej by dbał o ten aspekt.
   Jakby lasy miały być sprywatyzowane na pewnych i konsekwentnych zasadach to owszem zgadzam się, ale to co chce zrobić obecny rząd to mija się z celem.

  • parsiwal Says:

   A i jeszcze jedno widzę że nie masz pojęcia na czym polega struktura leśna i kto za ile sprzedaje drewno. W miejscowości w której mieszkam jest ponad 70% terenów leśnych mnóstwo tartaków drobnych i większych firm przetwarzających takowe drewno do tego dochodzą stolarze i cała masa tzw.zbieraczy leśnych a i sama służba leśna ma sie świetnie nikomu niczego nie brakuje a wręcz przeciwnie nadwyżki bo są takie są inwestowane w poprawę jakości lasu np; cieki wodne są odnawiane drogi leśne remontowane i wiele innych tak więc prywatyzacja była by tylko strata dla naszego państwa jakiś prywaciarz miałby się obławiać na czymś co należy do nas wszystkich NIGDY do puki żyję nie pozwolę na to to jest nasze wspólne dobro jak tlen czy woda nie może mieć właściciela prywatnego to nonsens

  • parsiwal Says:

   hej słuchaj skąd masz informacje że Piłsudski był agentem jest to dość kontrowersyjna informacja wręcz szokująca interesuje sie historią ale o takim czymś nigdy nie słyszałem więc proszę podaj mi źródła bym mógł je dogłębnie przeanalizować

 7. jacolo Says:

  Koniec tego bez prawia na naszych oczach.
  nie dlugo do lasu ci zabronia w chodzic jak ktos mi bedzie mowil
  ze to demokracja …wierutna bzdura..ludzie wylaczcie telewizory
  nie czytajcie zadnej kolorowej prasy zadnej prasy.NA NASZYCH
  OCZACH ROZBIERAJA NASZA OJCZYZNE ,,,,,DOSC ROZBOJU
  DO ROBOTY KONIEC NWO. W POLSCE….

 8. Bebe Says:

  formularze są dostępne na stronie:www.ekorozwoj.pl

 9. bart Says:

  dajcie mi formularz na bbwro@interia.pl wydrukuje podpisze i wyśle (podajcie adres) PZDR

 10. Krzysiek Says:

  Zamiast narzekac i biadolic to trzeba pomoc, zakasac rekawy i wziasc sie ostro do roboty z tymi podpisami.

  Drukujcie ludzie formy i zbierajcie podpisy, bo Nam Polske do cna rozprzedadza za przyslowiowa „copke grusek…”

  Lepiej do roboty i przeslac na czas we wskazane miejsce.

 11. LW Says:

  Plan NWO – na naszych oczach – na polskiej ziemi…

 12. Robin Says:

  Oni robią, bo my im pozwalamy.

 13. Ewa Says:

  NIE MOGĘ UWIERZYĆ, ŻE TO SIĘ DZIEJE NAPRAWDĘ!!! DLACZEGO NIE MA PUCZU WOJSKOWEGO? DLACZEGO TE DRANIE ROBIĄ SOBIE Z NASZYM KRAJEM CO CHCĄ? ZA OSTATNIE NASZE BOGACTWO ZŁODZIEJE SIĘ WZIĘLI A POLACY NIC NIE MOGĄ ZROBIĆ? TU POTRZEBA DRUGIEGO PIŁSUDSKIEGO I BEREZY KARTUSKIEJ!!!

  • garbcio Says:

   jak mawiaja w USA: „be careful of what you asking for”…

  • mirekk Says:

   Ewo jak można zrobić pucz jak wojska zostało tylko garstka,a społeczeństwo siedzi cicho w razie ” W ” to będzie jak przed 2 wojną nie było czym walczyć ;rowery, konie i szabelki nie wspomnę o samolotach były ale sportowe skoda gadać , jesteśmy naiwni że pomogą nasi sojusznicy tak samo było przed 2 woj obiecywali i co się stało

 14. vionna Says:

  Wolna amerykanka,robia co chca!
  Zlosc bierze na to wszystko co sie dzieje za naszymi plecami.


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: