Giganci niezależnej nauki i techniki

Wystąpienia wybitnych konstruktorów i wynalazców:
Jerzy Dora – światowej rangi znawca technologii plazmy i sposobów przetwarzania energii.
Tadeusz Dobrociński – mistrz aerodynamiki, naukowiec.
Rozmowę z nimi prowadził J. Zagórski

http://vimeo.com/15708342