Manipulacje mediów w sondażach


Kolejny dowód jak media manipulują opinia publiczną. Poniżej przedstawiamy link do strony na której można oddać głos na swoja ulubioną partię lub kandydata na prezydenta i zobaczyć jaka różnica jest miedzy głosującymi ludźmi w internecie a tym co podają w sondażach w mediach.

SONDAŻ to narzędzie służące nie do obrazowania rzeczywistości, lecz do jej kreowania.

Jako ze ludzie nie lubią przegrywać to często tak się zdarza ze glosują na tego kto ma najwięcej szans(skąd wiedzą który to ? – oczywiście z sondaży )…nie tracą swojego głosu na kandydata który wg. nich i tak nie ma szans. Wtedy maja wrażenie ze sami wygrali jeśli ich kandydat wygrał. Smutne to ale prawdziwe. I jeszcze raz powtórzę, sondaże nie służą do obrazowania rzeczywistości lecz do jej kreowania.

Ayerys

Wejdź na poniższą stronę i oddaj swój głos po czym zobacz aktualne sondaże. Na stronie nie trzeba się logować

Na prezydenta: http://polskie-partie-polityczne.appspot.com/president-election

Na partie: http://polskie-partie-polityczne.appspot.com/

Nie daj się więcej manipulować, oddaj głos zgodnie z twoim przekonaniem, a nie na coś co zostało sztucznie wykreowane przez zakłamane media!!!

Komentarzy 18 to “Manipulacje mediów w sondażach”

 1. ofik Says:

  @ Rodowy Polak
  Facet ty jesteś chory z nienawiści! Mnie osobiście nie obchodzi czy Kaczyńscy byli z pochodzenia Żydami, Mongołami bądź Ukraińcami! Interesuje mnie tylko czy są polskimi patriotami!

 2. Rodowy Polak Says:

  Kim są Kaczyńscy…

  fakty, mity i wątpliwości

  Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie został złożony wniosek o zbadania zasadności nadania ich przodkom polskiego obywatelstwa. Wszystko bowiem wskazuje na to, że zostało ono wyłudzone.

  Na wstępie trzeba powiedzieć, ze Kaczyńscy nie są to żadnymi filosemitami, nie są oni też zwykłymi Żydami. To czystej wody i największej próby nacjonaliści żydowscy, probujący w sposób wyjątkowy budować na gruzach RP… Judeopolonię.

  Co wiemy o Kaczyńskich?

  Rajmund Kaczyński, urodzony w Grajewie z matki Franciszki ze Świątkowskich, zrodzonej w Gronowce koło Odessy, z rodziny Naczelnego Prezesa Sądu Wojskowego z okresu stalinizmu, pułkownika armii czerwonej Wilhelma Świątkowskiego – też urodzonego w tej samej Gronowce. Sami bracia Kaczyńscy podają, że przodkowie Rajmunda Kaczyńskiego po mieczu byli wysokimi oficerami armii carskiej.

  Co to oznacza? Jedno! Nie mógł on być Polakiem, bo ci byli na ogół albo prawie zawsze – wyznania katolickiego.

  W imperium Rosyjskim obowiązywał od polowy XIX wieku carski ukaz, który zakazywał piastowania wysokich urzędów przez Polaków wyznania rzymsko-katolickiego oraz Żydów mojżeszowego wyznania. Identyczna sytuacja dotyczyła innych wysokich posad, np. dyrektora stacji kolejowej. Zatem funkcja oraz imiona zarówno Rajmund jak i Wilchelm wskazują na to, że mogli to być Żydzi wyznania ewangelickiego. Nic dziwnego. Zarówno w Polsce zaborowej jak na wschodzie Europy było całe mnóstwo takich haskalizowanych (Haskala) Żydów.

  Do Rosji przenosili się w ramach kolonizowania południowych rubieży cesarstwa rosyjskiego tj. tworzenia tzw. „Nowej Rosji”. Pierwotnie Nazwisko Świątkowski, brzmiało Sviatkowski, co można potwierdzić w bazie genealogicznej jewishgen.org. Interesującym źródłem informacji o żydowskich i ewangelickich osadach i ich składzie są żydowskie strony www, pokazujące osadnictwo, budowanych na zasobach archiwów rosyjskich państwowych. Na wschód Europy szli polscy i pruscy (menonici) Żydzi.

  Przodkowie po stronie ojca, np. matka ojca Rajmunda, Aleksandra Kaczyńskiego, Zofia z domu GUTOWSKA, też wykazują żydowskie korzenie.

  Zaskakujące jest też to, ze ojciec Rajmunda Kaczyńskiego ożenił się z Żydówka z Odessy, co miało miejsce około 1922 roku, będąc kolejarzem w okolicach Grajewa, granicznej stacji kolejowej. W tym czasie przez ta cześć granicy przybywało z rejonów Odessy mnóstwo żydów uciekających z Rosji wskutek prześladowań przez bolszewików lub rożnych innych pogromów. Na stronach żydowskich poświęconych koloniom żydowskim na południowej Ukrainie, są umieszczone dokumenty, np. wizy ze zdjęciami mówiące o tym ze uzyskiwano je w drodze przestępstw miedzy innymi w konsulatach polskich w krajach bałtyckich. Aby dostać się z rejonu Rygi czy Tallinna w kierunku na Warszawę niestety trzeba było przejechać jedyną linią kolejową tj. przez Grajewo.

  Czy tam właśnie ojciec Rajmunda Kaczyńskiego wyszukał sobie przyszłą żonę?

  Przemyt Żydów z Rosji organizowały organizacje żydowskie z Wielkiej Brytanii oraz USA. Centralą tej przestępczej działalności była Łódź, a miejscami gdzie przechowywano na początku przemyconych żydów był szkoły religijne.

  Dalsza poszlaka żydowskiego pochodzenia jest fakt, potwierdzany przez samych Kaczyńskich, mówiący o tym, że po przeniesieniu się do Baranowicz na Polesiu, Franciszka Kaczyńska zajmowała się prowadzeniem agencji nieruchomości. Ze stron internetowych związanych z tym miastem i rożnych innych dowodów, np: książki telefonicznej, wynika, że w 100 % pośrednictwa nieruchomościami było zdominowane przez Żydów. Jeden wpis dotyczy Kaczyńskiej – jest w nim przypis – interes żydowski. Jeszcze większe zdziwienie budzi to, że kiedy Żydzi polscy uciekali na wschod Europy, rodzina ojca Kaczyńskich, a konkretnie – jak podają sami Kaczyńscy sam Rajmund, przeprowadził się do Warszawy – czyli pod okupację niemiecką.

  W jednej z publikacji książkowych (Zdrajcy narodu?) dotyczących Volksdeutschy jest mowa o tym, że na Zachód jechali żydzi. Na peronach kolejowych, podczas postojów pociągów Żydzi z Zachodu dziwili się Żydom ze Wschodu, że ci uciekają do niemieckiej strefy wpływów, tj. pod okupację niemiecką. Wtedy nie mógł nikt wiedzieć, o jakich Żydów chodzi. Wyjątkowo dziwnym jest to, ze prócz szczątkowych informacji dotyczących Rajmunda nie do odszukania w publikacjach podawanych przez samych Kaczyńskich są informacje dotyczące dziadka i babki. Co się z nimi stało? Póki co nie wiadomo.

  W przypadku Rajmunda Kaczyńskiego i jego ojca oficera armii carskiej jest znamiennym to, ze do czasu wejścia w życie Traktatu Ryskiego musiał on mieć rosyjska przynależność państwowa i być obywatele imperium rosyjskiego. Gdyby było inaczej, to nie byłby tak wysoko postawionym oficerem. Kaczyńscy twierdza, ze wśród ich przodków był nawet generał carski. Co to oznaczało dla niego w późniejszym okresie? Otóż, a aby otrzymać stwierdzenie lub uznanie obywatelstwa polskiego w ramach Traktatu Ryskiego, nie można było być wysokim oficerem armii carskiej lub piastować inne wysokie funkcje państwowe.

  Z tajnych dokumentów, różnych rozporządzeń i ogólników z lat 30 wynika, że nie można było nadać obywatelstwa takim osobom. Nadto koniecznym było dokładne badanie życiorysów takich osób, w tym przodków począwszy od 1863 roku, w szczególności zaś, czy przodkowie nie byli beneficjentami skonfiskowanych majątków. Kaczyńscy taki majątek posiadali pod Łomżą.

  W przypadku Rajmunda Kaczyńskiego istnieje jeszcze jedna wątpliwość. Jest nią okres zaraz po II wojne światowej i jego rzekoma akowska działalność. Tu nie ma prawie żadnych informacji, prócz tego, ze studiował on na Politechnice Łódzkiej. Jeżeli chodzi od działalność w Powstaniu Warszawskim, to z analizy monografii oddziału AK „Baszta”, nie wynika, aby taka osoba należała do tego oddziału.

  Dziwnym jest też to, że ten „akowiec”, już w 1945 roku w październiku, załapał się nas studia na Politechnice Łódzkiej. Inni za działalność w AK byli prześladowani, a pan Rajmund studiował zdobywając w ciągu roku z hakiem tytuł magistra.

  Dalsza działalność Rajmunda jest znana – beneficjent okresu stalinizmu.

  Żona Rajmunda była Jadwiga Kaczyńska z domu Jasiewicz, córka Aleksandra Jasiewicza oraz Stefanii Szydlowskej primo voto, Fyuth,.

  Jadwiga, jak sama podaje, urodziła się w Starachowicach w 1926, jako córka inżyniera budującego Zakłady Starachowickie. Kiedyś Pani Jadwiga w jednym piśmie chlapnęła, że braćmi stryjecznymi byli Adam i Jerzy Szydłowski, urodzeni w 1924 roku w Sosnowcu. Dalsza kwerenda, wykazała, że syn jednego z braci stryjecznych, Adam Szydłowski, będący obecnie zastępca USC w Będzinie, jest przewodniczącym Zagłebianskiego Centrum Kultury Żydowskiej. Informacja ta jest dostępna na stronie www tego stowarzyszenia.

  Adam Szydłowski w jednej z rozmów potwierdził, ze jego ojciec i stryj wyglądali z rysów tak, że powinni trafić jako Żydzi z pierwszym transportem do Oświęcimia. Jak widać bliska rodzina braci Kaczyńskich ma żydowskie pochodzenie. Sam Adam Szydłowski junior, twierdzi, że nie wie nic o tym, jakoby był rodzina do prezydenckiej rodziny. Obydwie rodziny dziwnym zbiegiem okoliczności twierdza, że są z Szydłowskich tego samego herbu. Jako naczelnik USC w Będzinie nigdy tez nie zajrzał do ksiąg i nie wie, w jakiej wierze zostali ochrzczeni ojciec i stryj. Jerzy Szydłowski, stryj Jadwigi Kaczyńskiej zginął w KZ Mauthausen. Za życia był dyrektorem gimnazjum im Prusa w Sosnowcu i załozycielem wielu drużyn harcerskich. Zona Jerzego Szydłowskiego pochodziła z Galicji i nazywała się z domu Mokrasinska. Z tego samego rejonu pochodzą przodkowie Szydłowskich i Jasiewiczów. Taka informacja jest do odszukania w publikacjach pisanych z udziałem Kaczyńskich.

  Z monografii szarych szeregów wydanej w Starachowicach wynika, że skończył on UJK, przy czym z rejestru danych miasta Sosnowica, wynika, iż ukończył on chemie na Politechnice Lwowskiej. Jerzy Szydłowski przynależał do klubu BBWR

  Krótko jeszcze do Aleksandra Jasiewicza. Do 1939 roku mieszkał on przy Al. Jerozolimskich 87. Próba sprawdzenia książki meldunkowej nie przyniosła efektu bowiem akurat dla tego domu się nie zachowała. Obok tak, ale nie dla tego domu.

  Aleksander Jasiewicz miał w 1940 roku dotrzeć do Starachowic i zamieszkać wraz z rodzina na czas wojny. W czasie okupacji zamieszkiwał on wraz z rodzina w urzędniczej dzielnicy, tj Orłowie. Sama Kaczyńska twierdzi jednak w wypowiedzi dla Gazety Starachowickiej, ze na koniec wojny zamieszkiwała ona w leśniczówce przy drodze wylotowej na Wierzbicy. Co wiec się stało, ze z Orłowa Jadwiga przeprowadziła się pod miasto, do leśniczówki?

  Jest jedno pewne wytłumaczenie. Otóż, AJ był inżynierem budownictwa pracującym w zakładach Starachowickich również w czasie okupacji. Zapewne tam dorabiał! W jednej z żydowskich publikacji wydanych w Starachowicach wynika, ze 20 sierpnia 1943 roku hitlerowcy otoczyli ścisłym kordonem zakłady i zabrali około 1000 osób. Wszystkie osoby wywieziono do Bliżyna filii Majdanka i dalej do Oświęcimia.

  Czy był wśród nich ojciec Jadwigi? Jeżeli zatem założyć, iż AJ był wśród internowanych, to zasadnym jest próba tłumaczenia, ze leśniczówka mogła służyć jako miejsce ukrywania się matki i córek.

  Dziwny los AJ wydaje się tez potwierdzać fakt, że nie pojawia się on w żadnych publikacjach powojennych dotyczących losów rodziny Jasiewiczów czy tez seniorów Kaczyńskich. Jest Jadwiga, jest Rajmund, jest Stefania Szydłowska (na zdjęciu z lat 50) ale nie widać nikogo innego. Dlaczego? Czy zginęli w ramach Holokaustu? Czy z tego powodu jest patologiczna niechęć do Niemców?

  Dalsza kwerenda dziejów przodków zarówno Jasiewczow jak i Szydłowskich, doprowadziła do Bukowiny i województwa Braclawskiego. Tam właśnie na stronie internetowej http://www.odessa3.org, lub na stronie http://www.jewishgen.org, można było odszukać przodków tych rodzin. Są to okolice Niemirowa koło Winnicy, Radautza w Rumunii oraz Czerniewic na granicy ukraińsko-bukowińskiej. Można była nawet odszukać informacje dot. ślubu Jas(i)ewicza z Szydłowską. Z tych samach dokumentów widać, że protoplasta rodu Szydłowskich był Leon SZYDŁOWSKI.. Taka osoba jest podawana przez samych Kaczyńskich. Rejony też był wyjątkowo żydowskie. Z innych żydowskich stron internetowych, a mianowicie z bukowińskich ewangelików, wynika wprost, że byli to Żydzi.

  Strony tych ziomkostw prowadzone na amerykańskich serwerach internetowych w sposób ewidentny pokazują, ze mamy do czynienia z jednej strony z kolonizatorami niemieckimi tamtych stron, a z drugiej ci ludzie wyraźnie potwierdzają, ze są Żydami, oraz ze im tęskno za heimatem. Co ciekawe, nikt z tych Żydów nie używa typowego dla Żydów imienia, np. Riwka, Lejser itd. Same niemieckobrzmiace. Ostatnio media niemieckie donoszą, że do RFN przybyla znaczna ilość ukraińskich Niemców wyznania mojżeszowego. jeżeli byli by to jedynie potomkowie dawnych menonitów, to dlaczego dziś deklarują sie jako wyznawczy judaizmu?

  Nie bez znaczenia jest tez to, ze Kaczyński podaje w dla WPROST, ze Neyli Jasiewicz, stryjenka, w okresie miedzy wojennym był lekarzem na dworze króla Rumunii. Czyż to nie potwierdza skąd byli Jasiewiczowie vel Jasiewiczowie? Inna sprawa – Kaczyński twierdzi, ze Jasiewiczowie byli dobrymi znajomymi Józefa Becka, ministra Spraw Zagranicznych. W tym miejscu trzeba zaakcentować, ze Józef Beck był Żydem rumuńskiej prowinencji (zresztą zmarł w Rumuni, rzekomo – jak podają sami Kaczyńscy- na rekach Neyli Jasiewicz) kalwińskiego wyznania.

  Wszystko zatem wskazuje na to, ze rodziny Szydłowskich i Jasiewiczów byli konwertowanymi luteranami pochodzącymi z Ukrainy i Bukowiny. Pewna odpowiedz dała by analiza wykazu członków zboru ewangelickiego lub ewangielicko-reformowanego z Warszawy za lata do 1939.

  Takie dokumenty są w całości znajdują się one w AGAD – Warszawa, jednak archiwum pokazuje spis członków filialu Paproć Duża (miejsce ślubu Piłsudskiego) ale nie chce nic pokazać tego samego z terenu Warszawy. Dlaczego?

  Indagowany ostatnio o potwierdzenie pochodzenia Lech Kaczyński odpisał, iż nie musi on tego podawać. Jednak w ostatnich dniach będąc na Kazimierzu w Krakowie – Lech Kaczyński przyznał wobec obecnych… że historia narodu żydowskiego jest jego historią…

  Teraz pozostaje jedynie udać się do pewnych archiwów zagranicznych i zakupić metryki. Do dokładniejszego zbadania pozostaje tez inny aspekt życia Rajmunda Kaczyńskiego, a mianowicie za okres II wojny światowej. Nie da się wykluczyć ze niedługo światło dzienne ujrzą nowe okoliczności.

  Trzeba tez zadać pytanie – w jakich okolicznościach ewakuował się on z Warszawy w Kierunku na Pruszków i Skierniewice. Z dokumentów poniemieckiego zespołu archiwalnego EinwanderungsZentrale Litzmanstadt wynika, ze w tym samym czasie i w tym samym kierunku ewakuowało się około 10 tyś. Volksdeutschy. Póki co nie da się nic wyjaśnić, AP w Warszawie odmówiła bowiem wglądu do Volkslisty, przy czym wgląd do takich dokumentów wyraziła naczelna dyrekcja w odniesieniu do łódzkiej volkslisty. Na Volksliście są jednak np Sasinowie…

  Prócz tego, ze Kaczyńscy są Żydami ważniejszym jest zbadanie wszystkich aspektów ich zachowania tak są jak ich przodków – to wydaje się bardziej ciekawe. Kaczyńscy maja bowiem tendencji do konfabulacji jeżeli chodzi o życiorysy.

  Najważniejszym powodem prowadzenia tych badań jest fakt wyjątkowej przychylności władz stalinowskiej Polski do rodziny Kaczyńskich. Jeżeli ma się jednak w rodzinie takich stalinowców jak płk. Wilhelm Świątkowski, to trudno było być prześladowanym. Osobne pytanie, to kwestia ministra sprawiedliwości z lat czterdziestych, Henryka Świątkowskiego. Kaczyńscy wspominają, iż maja PPSowskie konotacje. Ten ostatni był ppsowcem.

  W związku z powyższym został złożony do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o zbadanie w trybie ówcześnie obowiązujących ustaw, czy polskie obywatelstwo nie zostało wyłudzone, a przede wszystkim – w jakim trybie nadano przodkom braciom K. polskie obywatelstwo?

  Zbigniew NOWAK
  .

  Poniżej zainteresowania badawcze jednego z najważniejszych historyków Żydowskiego Instytutu Historycznego:

  dr Paweł Fijałkowski

  zajmuje się dziejami Żydów w dawnej Polsce (X-XVIII w.), historią polskiego protestantyzmu, pradziejami Mazowsza oraz obyczajowością starożytnych Greków i Rzymian.

  Najważniejsze publikacje:

  Mennonici na Mazowszu (od połowy XVIII w. do 1945 r.), „Rocznik Mazowiecki”, t. 13, 2001,

  Parafia św. Mikołaja na Kamiennej Grobli w Królewcu jako centrum polskiego luteranizmu w Prusach, „Studia Historica Slavo-Germanica”, t. 22, 1997-1999,

  Rozwój społeczności ewangelickiej i powstanie sieci parafialnej w środkowej Polsce w II połowie XVIII i początkach XIX w., w: Przeszłość dla przyszłości. Z dziejów luteranizmu w Łodzi i regionie łódzkim, pod red. B. Milerskiego i K. Woźniaka, Łódź 1998,

  * * *

  Cudowne przypadki z życia Kaczyńskich-Kalksteinów …

  1) Pierwszy cudowny przypadek w życiu Jarosława to zawrotna kariera jego ojca Rajmunda. Tuż po wojnie żołnierzy AK, rozstrzeliwano, osadzano w więzieniach, sadzano na nogach od stołka, torturowano, w najlepszym razie wykluczano z życia społecznego.

  Tymczasem Rajmund Kaczyński, żołnierz AK, tuż po wojnie, dostaje od stalinowskiej władzy wypasiony apartament na Żoliborzu, jak na tamte czasy rzecz poza zasięgiem zwykłego obywatela, nawet szarego członka PZPR.

  2) Cud drugi, żołnierz AK, mąż sanitariuszki AK, dostaje posadę wykładowcy na Politechnice Warszawskiej i oboje żyją sobie z jednej pensji jak pączki w maśle.

  W tym czasie gdy w Polsce rządzi Bierut, a właściwie Stalin rządzi Bierutem, posada dla Akowca na uczelni brzmi jak ponury żart, jednak rzecz miała miejsce.

  3) Cud trzeci, rodzą się bliźniaki i jako dzieci akowskiego małżeństwa, na początku lat 60, kiedy większość dzieci akowców opłakuje swoich rodziców, albo czeka na ich powrót z więzienia, nasze orły zabawiają się w reżimowej TV.

  4) Cud czwarty. Jarosław Kaczyński jako jedyny działacz opozycji, kręgu doradców Lecha Wałęsy nie zostaje internowany.

  5) Cud piąty, Jarosław Kaczyński odmawia (tak twierdzi) podpisania lojalkii, jako jedyny opozycjonista odmawiający władzy PRL zostaje zwolniony do domu, co więcej nikt go nie nęka, w okresie 1982-1989.

  6) Cud szósty, Jarosław Kaczyński jako jedyny opozycjonista ma sfałszowaną teczkę i jako jedyny opozycjonista domagający się powszechnej lustracji, ujawnia swoja teczkę dopiero po naciskach prasy.

  7) Cud siódmy to cud zagadka. Jaki jest związek między ofiarowanym Rajmundowi Kaczyńskiemu przez PRL apartamentem na Żoliborzu, pracą w czasach stalinowskich na Politechnice Warszawskiej, karierą filmową bliźniaków
  i brakiem internowania Jarosława Kaczyńskiego w stanie wojennym?

  Kto wie? Czym aż tak bardzo mógł zaimponować władzy ludowej żołnierz AK Rajmund Kaczyński, że władza otoczyła jego samego, jego żonę z AK i dzieci szczególna troską.

  Opowieściami o wykańczaniu bolszewików?

  Kto wie, czym mógł zaimponować oficerowi SB Jarosław Kaczyński, że ten po odmowie podpisania lojalki wypuścił go wolno i nigdy już nie nękał?

  Adam Szydłowski z Centrum Kultury Żydowskiej

  Adam Szydłowski, prezes Zagłębiowskiego Centrum Kultury Żydowskiej w Będzinie, bliskim krewnym braci Kaczynskich. Obie rodziny twierdzą, że przez ponad 60 lat nie utrzymywaly z sobą kontaktu…nawet o sobie nie wiedziały.

  Kim jest Adam Szydłowski,

  prezes Zagłębianskiego Centrum Kultury Żydowskiej?

  Informuje, że przeciwko Wirtualnej Polsce zostaje złożony pozew o spowodowanie zamknięcia tego serwisu. Przyczyną miały być rzkomo antysemicie treści i popełnianie przestępstw. Już po O. Rydzyku widać, jakie to przestepstwo antsemityzmu popełniaja Polacy podający prawdę. Od zamykania tego rodzaju serwisów czy czasopism są sądy czy postanowienie prokuratura, a nie Wirtualna Polska.

  Zostaje też do UOKi K złozony wniosek o uznanie regulaminów Operatorów Hostingu za niezgodne z konstytucja. Pieniaczom, którzy twierdzą, że moje maile są ofertą handlowa odsylam do Dzienników Ustaw i Centrum Doskonalenia Zawodowego. W Polsce obowiazuje polskie prawo a nie „Tablice Mojzeszowe”, jak twierdzi Stasinski z GW

  Adama Szydłowskiego poznałam „tropiąc” żydowskie akcenty w życiorysie braci Kaczyńskich. Cala historia z żydostwem Kaczyńskich zaczęła się przypadkowo od publikacji teczki Jarosława Kaczyńskiego, w której oficer zajmujący się Kaczyńskim uznał go za filosemitę.

  W teczce była też zawarta informacja ukazująca miejsce urodzenia Jadwigi Kaczyńskiej, z domu Jasiewicz, matce Kaczyńskich – z domu Szydłowska. Żeby sprawdzić, ja k to jest z pochodzeniem naszych rządzących udałem się do Starachowic aby przeprowadzić dziennikarskie śledztwo.

  Na początek odwiedziłem ludzi związanych z „Szarymi Szeregami”, bowiem matka braci twierdziła tu i owdzie, że była czynnym członkiem tej organizacji. Dotarcie do tych ludzi nie było to trudne! Spotkałem się z weteranem tamtych czasów… panem Derelatką. Człowiek ten od prawie końca wojny zajmował się dokumentowaniem działalności partyzanckiej oraz innych organizacji walczących w tym Szarych Szeregów. W swoich zbiorach posiadał miedzy innymi monografie dotyczącą tej organizacji. Jadwiga Jasiewicz nie byla znana nikomu przez 60 lat. (Historia wygląda na wymyśloną) Są w niej wymienione nazwiska poległych lub zamordowanych harcerzy, w tym założyciela drużyn Jerzego Szydłowskiego, ale ani śladu po mamusi Kaczyńskich. Z zawartych informacji wynika, iż Jerzy Szydłowski był dyrektorem gimnazjum im Prusa w Sosnowcu. Został o n zamordowany w 1951 roku w Mauthausen Gusen.

  Jerzy Szydłowski nie stałoby się przedmiotem moich dociekań, gdyby nie fakt, że Jadwiga Kaczyńska pisząc historie swoje działalności w Szarych Szeregów na terenie Starachowic przekazała ponad pół roku Derelatcie informacje, z której wynikło, iż miała ona dwóch stryjecznych braci… Adama i Jerzego Szydłowskiego, rodzonych w Sosnowcu w 1924 r., synów Jerzego Szydłowskiego, owego dyrektora z Sosnowca.

  Taka sytuacja dowodzi, że Jerzy Szydłowski był faktycznie stryjem Jadwigi Kaczynskiej, z domu Jasiewicz z domu Szydłowska.

  Nie było lekko odszukać zarówno Jerzego jak i jego synów, a tym bardziej wnuczków. Dopomógł przypadek. W lokalnym dodatku, bezpłatnej gazecie… METRO, której wydawca jest Gazeta Wyborcza odnalazł sie syn jednego z braci stryjecznych Jadwigi Jasiewiczównej. Z artykułu… „TORA JEDZIE NA FLORYDE” wynikało, że prezesem Zagłebiowskiego Centrum Kultury Żydowskiej jest niejaki… Adam Szydłowski.

  Ustalenie kontaktu telefonicznego nie nastręczało problemów, bowiem wszelkie dane, dotyczące jego osoby, widnieją na stronie www tegoż stowarzyszenia. Trzeba było coś wymyślić by uzyskać potwierdzenie, ze jest on synem któregoś z braci stryjecznych Jadwigi Kaczyńskiej. Już podczas pierwszej rozmowy telefonicznej Adam Szydłowski potwierdził, ze jest synem Jerzego urodzonego w 1924 roku jak brat bliźniak Adama. Zaskoczenie było duże. Bliska rodzina Kaczyńskich, syn brata stryjecznego matki prezydenta jest… żydowskim aktywistą, ba nawet prezesem lokalnej organizacji, w miesicie, które przed II wojna światowa uchodziło za stolice żydostwa.

  Na lokalnych będzińskich stronach Żydzi będzińscy chełpią się tym, iż na 30 radnych miejskich wszyscy byli Żydami. Trzeba było użyć dziennikarskiej prowokacji być dotrzeć do informacji potwierdzającej, czy Adam Szydłowski wie o tym, ze jest rodziną do Jadwigi Kaczyńskiej. Oczywiście trudno było się z góry zapytać, czy wie o tym, ze jest bliską rodzina do prezydenta RP, bo pewne zacząłbyz góry podejrzewać, iż bardziej tu chodzi o prezydenta niż o niego samego i rodzinę Szydłowskich. Zastosowałem dziennikarską prowokacje. Wymyśliłem więc, że moja matka była nieślubnym dzieckiem Jerzego Szydłowskiego i pokojówki, pracującej u rodziny Szydłowskich. Pan Adam nie za bardzo dowierzał, ale postanowił zweryfikować podaną informacje. Zagadnięta Adama Szydłowskiego babcia potwierdziła, iż dziadek faktycznie miał dziecko na boku. W taki właśnie sposób staliśmy się „rodzina”.

  Pan Adam jest w Będzinie urzędnikiem Stanu Cywilnego i nie ma on większego problemu z weryfikacją ksiąg trzeba było wymyślić dane osobowe dla mojej rzekomej babci niczym agenci CBA. Tu sprawa była łatwa, bowiem Żydzi prowadzą w Internecie ogromne banki metrykalne. Gdyby pan Adam chciał sprawdzać pokojówkę, to ta akurat miała prawdziwe dane. Zapytany o swoje żydowskie pochodzenie nie chciał tego potwierdzić wprost, ale swoje żydowskie zainteresowana argumentował tym, że w kulturze żydowskie wychowała go babcia mieszkająca na będzińskiej Syberce. Zapytałem wprost, czy jeżeli moja matka była Ż ydówka po swojej matce pokojówce, to czy sprawdzili swojego ojca i stryja urodzonych w 1924, tj. w jakim wyznaniu zostali ochrzczeni i zarejestrowani? Jak przystało na osobę zajmująca się dziejami żydostwa w Będzinie, co nóź bywająca w Izraelu, kierownika USC w Będzinie – odpowiedz brzmiała… NIE!

  Nic… dalej brnęliśmy w historie naszych przodków. Pan Adam zaproponował, abym podesłał mu fotkę mojej mamusi bo jak będzie miał zdjęcie, to od razu pozna po rysach, czy jesteśmy rodzina… czy była Żydówka? Usłyszałem tez coś bardzo dziwnego. Otóż, pan prezes Centrum Kultury Żydowskiej w Będzinie, stwierdził, ze tata i stryj mieli taki wygląd, że powinni zostać wywiezieni z pierwszym transportem Żydów do Oświęcimia. Dopiero na końcu zapytałem mojego przyszywanego ciotecznego brata, czy wie, ze jesteśmy rodziną do Kaczyńskich? W odpowiedzi, znawca dziejów żydostwa, aktywista zydowski, badacz genealogiczny dla Żydów, kierownik USC, osoba, która jak twierdził wykonuje badania genealogiczne dla Żydów z całego świata, stwierdził, iż nic mu o tym nie wiadomo. Wiedział jednak to, że są z tych samych Szydłowskich, do których przyznają się Kaczyńscy, tj. tego samego herbu.

  Jerzy Szydłowski, był w od 1935 roku radnym miasta Sosnowca, należał do BBWR.

  Na koniec pytanie – czy Kaczyńscy nigdy nie interesowali się jako Żydzi, co stało się z braćmi stryjecznymi ich matki? Wiedzieli, gdzie są urodzeni, gdzie mieszkali, co robił przed wojną stryj matki, ale nic pozatym. Czy można też uwierzyć Adamowi Szydłowskiemu, że badając losy dziadka nigdy nie natrafili na rodzinę Kaczyńskich? Jest to tym bardziej dziwne, że Jadwiga Kaczyńska na zapytanie jakiegoś kombatanta ze Starachowic potrafila jednak podać dokładne dane osobowe Adama i Jerzego Szydłowskiego oraz jego żony. To wiedziała, ale z jakiegoś powodu nie potrafila lub nie chciała nawiązać kontaktu z stryjecznymi bracmi.

  Co jest powodem, że nie chcą się do siebie przyznać. Czy tym powodem jest aktywność Adama Szydłowskiego jak oczywistego Żyda.

  Zbigniew NOWAK

  Zbigniew Nowak, wydawca http://www.raportnowaka.pl

  Źródło: raportnowaka.pl

  Uwaga red. polonica.net:

  Zastanawia nas, jeszcze jeden przypadek: czy Kalkstein, ten który wraz z Fornalską i innymi żydami wydali w ręce gestapo gen. „Grota” Roweckiego dowódcę Armii Krajowej i Państwa Podziemnego, …to tatuś, a może kuzyn bliźniaków?, …bo jeżeli tak, to by wyjaśniało wszystkie wątpliwości.

 3. katerina404 Says:

  A oto prawdziwe fakty zaczerpnięte z „Gazety Polskiej” Zacytuję w całości, bo sama lepiej bym tego nie ujęła;

  „Wedle wzorów putinowskiej Rosji
  Ten prosty zabieg socjotechniczny, oparty na manipulacji właściwej systemowi totalitarnemu, musiał okazać się efektywny w społeczeństwie uzależnionym od przekazów telewizyjnych i powszechnego, bezkrytycznego przyjmowania dziennikarskich relacji. W połączeniu z dziennikarską autocenzurą i przemilczeniem wiadomości nieprzystających do normy, sprawił, że do świadomości Polaków nie mogła dostać się żadna informacja ukazująca prawdziwy obraz Lecha i Jarosława Kaczyńskich.

  Trudno o bardziej wyrazisty dowód ciągłości systemowej IIIRP z okresem PRL, jak własnie wieloletnia kamapania propagandowa skierowana przeciwko prezydentowi i prezesowi PIS. Znajdujemy w niej wszystkie elementy propagandy komunistycznej, w tym podstawową i najmocniej esploatowaną kategorię „wroga” – z powodzeniem stosowaną również w putinowskiej Rosji.

  Przed dwoma laty Jarosław Kaczyński stwierdzil wprost, że „Tusk chce zdezintegrować naród”. Taktyka grupy rządzącej polegała bowiem na destabilizacji i dezintegracji państwa, zrywaniu więzów społecznych i narodowych.. Brutalizacja języka politycznego, tworzenie trwałych i coraz większych podziałów, walka z pamięcią narodową, niszczenie szkolnictwa i kultury, propagowanie zachowań antypaństwowych i antymoralnych- stanowiło I fazę dezintegracji.

  Kpiny i szyderstwa z Przezydenta, liczne obelgi pod jego adresem, przedstawianie go jako „nacjonalisty” i nieudacznika, konkurowały jedynie z mrocznym obrazem jego brata, któremu zarzucano „zbrodnie” z okresu rządów PIS, awanturnictwo polityczne, skłonności do dykatury i konfliktowość. Nie sposób nawet wyliczyć wszystkich tych kłamstw i najbardziej haniebnych pomówień, po jakie sięgano, by przekonać Polaków do „wspólnego wroga”.

  Podtrzymywanie lęku przed „kaczyzmem” stanowiło również projekcję autentycznych obaw, jakie układ tworzący III RP żywił wobec tych polityków. Czas rządów PIS, w którym podjęto walkę z korupcją i przestępczością mafijną, uporządkowano finanse publiczne, wznowiona politykę zagraniczną zgodnie z polskimi interesami, a wreszcie zlikwidowano Wojskowe Służby Informacyjne, będące osią patologicznego ukladu III RP- musiał wywołać dostatecznie mocny lęk wśród tzw elit, które likwidację skamielin PRL, potraktowały jako zamach na swoje przywileje.

  • Orzel Says:

   Bardzo dziwne sie wydaje to przeswietlanie rodowodu Kaczynskich. W jakiej sprawie zginal Lech juz wiemy.
   Zginal jadac w Polskiej sprawie! Wszystko co czynil robil to dla dobra Polski. Brat jego takze, czyni to dla Polski i Polakow.
   Tak wlasciwie kazdy z nas znalazlby moze w dziejach swojego rodu i muzlmanow i innych, co nie znaczy ze jest sie przedstawicielem tegoz pochodzenia czy wyznania.
   Rodzina ma np. dwoje dzieci i kazde z nich moze byc diametralnie rozne, wlacznie z kompletna odmiennoscia w stosunku do samych rodzicow.
   Nie obchodzi mnie jakie rodzinne wiezy i powiazania mogli miec bracia Kaczynscy.
   Wiemy ze sluzac Polsce nie mogli byc niepolakami.
   Osoba ktora to pisze tez dostrzegla po stronie jednego z rodzicow jakies niemieckie skojarzenia nazwiskowe i wcale nie chce sie wglebiac w pochodzenie tychze przodkow.
   Kim oni byli jest niewazne. Wazne jest kim ja jestem!
   A jestem 100% Polakiem. Jestem dusza i przynaleznoscia 100% Polakiem. Nie chcialbym bedac 100% Polakiem, zeby wiazano mnie z innymi narodowosciami, ze wzgledu na to ze ktos tam w przeszlosci mogl pochodzic z innego rejonu Europy czy swiata, czy nawet innego wyznania. Tak tez chcialbym patrzec na braci Kaczynskich. Czynami swoimi udowodnili kim sa, a nie przynaleznoscia rodzinna!

 4. katerina404 Says:

  Danuta pisze, że jest zagubiona, ale w swoim zagubieniu nie jesteś osamotniona. Zagubionych jest większość ludzi i to nie tylko w Polsce. Sprawa Smolenska, to pryszcz przy całej polityce światowej i ta jawna zbrodnia jest jednym jedynie trybikiem w tej machinie. Całym światem rządzi garstka ludzi tzw masoneria, a wszystko wywodzi się od Rothschilda, nawet nie wiem, czy dobrze zapisałam jego nazwisko(nie dbam o nazwisko bestii). Ta wąska grupa ludzi ma w swoim posiadaniu taki kapitał, że bez trudu mogliby wykarmić całą kulę ziemską i to oni trzęsą światem. W strukturach masonerii są liczne ich towarzystwa, ale one są podległe rodzinie Rotschildów. W ich interesie leży, aby świat był pogrążony w chaosie i skłócony, a przede wszystkim zdezorientowany i zastraszony, bo to jest ich broń. Wszystkie światowe media są na ich usługach. Jeśli jakis dziennikarz się nie podporządkuje, to nie pracuje, a jeśli jest pomimo to zbyt dociekliwy, to ginie w niewyjaśnionych okolicznościach. Rotschildowie sponsorują kampanie praezydenckie tym, którzy są posłuszni i bezmyślnie wykonują ich rozkazy, w zamian za pewne gratyfikacje. A wielcy tego świata, tu mówię też o rządzących, są marionetkami w ich rękach i muszą wykonywać rozkazy. Ci, którzy mają niezdrowe ambicje, żądzę władzy i pieniądza, zaprzedają duszę diabłu i idą posłusznie jak baranek na rzeź. Ci, którzy są świadomi, godni i sprawiedliwi są likwidowani. Pomiedzy tym wszystkim wielcy tego świata ugrywają swoje interesy miedzy sobą w zalezności od potrzeb, a społeczeństwu wciskają kit i tak to się kręci już od XIX wieku. Hitler i Stalin też byli wykreowani przez Rotschildów. Największe skupienie masonerii jest w Stanach Zjednoczonych, a w ich strukturach najwięcej jest Żydów, ale swoich ludzi mają na całym świecie, w Polsce też. Pan Olechowski, daleko nie patrzeć jest masonem, ale nie tylko on. Metody działania masonerii są gorsze niż Stalina, Hitlera i innych zbrodniarzy tego swiata. Napuszczają Żydów (ale tych ortodoksyjnych) na Islamistów, Islamistów na Chrześcijan i skłócają narody, rządy i społeczeństwa. Produkują szczepionki śmiercionośne, mutują choroby, uzywają broni chemicznej i bioologicznej. Zamach na World Trade Center też nie był zamachem terrorystycznym, jak to głosiły media. Ale to się skończy niedługo, bo Bóg na to już patrzeć nie może. Ci ludzie mają na swoim sumieniu tyle niewinnej krwi ludzkiej, ze głowa boli. Trzeba wierzyć tylko Bogu i prawdzie. Głosuję na Jarosława Kaczyńskiego.

  • JARO Says:

   KATERINA404 MADRA KOBIETATO JEST SWITA PRAWDA LUDZIE OBUDZCIE SIE POLSKA DLA POLAKOW!!!!!

  • Orzel Says:

   To co pisze Karina 404 calkowicie sie zgadza, aczkolwiek wszystko to jest powiedziane az nazbyt lagodnie.
   Taka jest moja opinia.
   Trzeba miec nieslychanie silne nerwy zeby zachowac spokoj
   starajac sie zglebic i ogarnac zmyslami wszystko to czego „CI” „ludzie” sie dopuszczaja.
   W tej chwili najwieksze zagrozenie od Zydow grozi ludnosci muzulmanskiej i krajom Arabskim.
   Po zamordowaniu w Arabii Saudyjskiej palestynskiego przywodcy Hamasu, a takze po ujawnieniu skandalu z ktorego wynika ze od poczatku lat 90 Izraelczycy zabijali Palestynczykow zeby w wielkiej skali sprzedawac ich wewnetrzne organy (nerki, watroby, przystawki sercowe)
   na przeszczepy, zydostwo obawia sie odwetu i dlatego przygotowuje sie do zastosowania silnych trujacych chemicznych substancji przeciwko muzulmanskim narodom na tychze narodow terytorium. Wiedza o tym dotarla do nas na podstawie pewnego przecieku z bardzo wiarygodnych zrodel.
   Analizujac cala perfidie z jaka dzialaja zydowskie srodowiska, z gory mozna zalozyc ze taka wlasnie droge obiora i tym razem!
   „Ludzie” „Ci” nie tylko maja na swym sumieniu niewinna krew, ale jeszcze nedze i ubostwo milionow ludzi na calym swiecie.
   Ostatnie wstrzasajace wiesci ktore dotarly do nas,
   z tych samych wiarygodnych zrodel sa to finansowe naduzycia
   zydowskich politycznych „lobby” dzialajacych na terenie roznych krajow.
   Jednym z takich krajow jest Grecja, o ktorej wiadomo ze
   stoi na skraju bankructwa.
   Nad wyraz wstrzasajaca rzecza jest, jak to sprawcy greckiego
   bankructwa (Zydzi) chcac odwrocic uwage od siebie oskarzaja niewinnych Grekow ze to oni sami sa sprawcami swojej niedoli zyjac rzekomo ponad stan,
   nie umiejac jednoczesnie „gospodarzyc” !
   Tymczasem czarna prawda jest taka, ze od wielu lat wladza Grecji znajduje sie w zydowskich rekach.
   Takim samym systemem jak ten co to juz dobrze znamy
   z Polski, zagarniajac kluczowe pozycje medii, finansow
   wymiarow sprawiedliwosci i majac tym wplyw na wybor ludzi stanowiacych rzad, decydowali zeby ci co dzierza wladze byli niczym innym niz marionetkami w ich rekach.
   Po zagarnieciu niemalze wszystkich panstwowych urzedow finansowych, rozporzadzali finansami Grecji jak chcieli.
   Wszyscy ktorzy maja jakiekolwiek doswiadczenie z Grecja moga stwierdzic ze jest to kraj naprawde mlekiem i miodem plynacy, a jednoczesnie sprawiajacy wrazenie kraju gdzie nie ma zbytniego (jak na kraje zach.) dostatku, co czesto wrecz wydaje sie dziwne i sprzeczne z tym co sie widzi.
   Niemalze kazda piedz ziemi w tym kraju daje zysk w postaci czy exportu, czy turyzmu.
   Przez niemalze pol roku w roku Grecja sciaga do siebie miliony turystow. Dochody Grecji z turyzmu sa naprawde bojonskie. Ta 300 mld w Euro suma stanowiaca Grecki dlug w mig bylaby splacona gdyby udalo sie Grekom przepedzic tych DIABELSKICH ZLODZIEI, SZALBIERZY I PASOZYTOW!
   Od wielu lat PASOZYTY te dzielily narodowy dochod Grecji na dwie rowne czesci i jedna z tych czesci po cichu za plecami Grekow wysylana byla do Izraela, na wsparcie.
   Druga czesc musiala wystarczyc Grekom na utrzymanie sie przy zyciu.
   Zeby zalatac finansowa dziure ktora powstala na wskutek zlodziejskich „dotacji” dla Izraela te same zydostwo musialo pozyczac od swiatowych ziomkowskich bankow ogromne sumy zeby ukryc PASOZYTNICZA PROCEDURE.
   Kiedy w dodatku zydowski klan z zimna premedytacja obalil w USA banki, po to zeby ponownie zebrac wielkie finansowe „zniwo”, ta 300 mld do splacenia suma znacznie wzrosla w swoim dlugu.
   Konsekwencje upadku bankow spowodowaly wzrost oprocentowania pobranych pozyczek i wszyscy ktorzy je zaciagneli musieli teraz zacisnac pasa.
   Takze Grecja musiala zacisnac tego pasa, z tym tylko ze greckie zydostwo wcale nie mialo zamiaru zaciskac pasa na „dotacji” dla Izraela, a tylko na dochodzie dla Grecji.
   Rezultat byl taki ze dochod narodowy dla Grecji spadl duzo ponizej 50% i to wlasnie stalo sie przyslowiowym ostatnim gwozdziem do trumny.
   19 maja Grecja ma wplacic kolejna sume z dlugu, a kasa
   jest pusta!
   Kolejnym zamiarem zydostwa jest postawic Grecje pod mlotek i za mala sume calkowice sprzedac ja swoim zydowskim ziomkom. Znaczy to ze Grecja od samej podlogi
   az po sufit bedzie w rekach zydostwa, a wszyscy ci ktorym
   by przyszlo do glowy protestowac beda po prostu wypieprzeni z Grecji na wloczege, tak jak to robiono wiele
   razy z Polakami.
   Skurwysynstwo zydowskich kanalii przechodzi wszelkie pojecie! Nastepnymi najblizszymi ofiarami „bankructwa” i pod mlotek jest Hiszpania i Portugalia. Dokladnie to samo co w Grecji dzieje sie i tam ! A zaraz po tych krajach przyjdzie czas na Afryke i np. RPA !
   Po RPA przyjdzie czas na Ameryke Pld. Argentyne juz dawno powlili. Od poczatku brano tam dla Izraela wiecej niz 50%, dlatego ubostwo tam jest wieksze niz w Europie.
   Naiwni Amerykanie w USA niewiedzieli nawet ze kraj ich tez w 50% jest ogalacany z pieniedzy na rzecz nielegalnej „dotacji” dla Izraela. Z tego to powodu skurwysynstwo zydowskie obwarowuje najbardziej finansowo strategiczne miejsca zeby jak OHYDNY, DIABELSKI TASIEMIEC tuczyc sie kosztem swego gospodarza i likwidowac wszystko co staloby na drodze, tej procedurze.
   Niezliczona liczbe zamordowanych ludzi, w tym wybitnych politykow maja na swoim sumieniu: Prezydent USA – Lincoln, obaj bracia Kennedy, Martin Luter King, szwedzki premier Olof Palme. Caly szereg wybitnych ludzi i w Afryce i w Ameryce Pld. takze w Australii i innych zakatkach swiata. Wszyscy mieli wspolna ceche ze odkryli zydowskie zagrozenie.
   W Polsce na ich rozkaz zamordowano brutalnie ks. J. Popieluszke, ks. Suchowolskiego i Niedzielaka, a ostatnio 96 wybitnych Polakow ktorzy stali na drodze do calkowitego zawladniecia Polska!
   Pozostaje pytanie jak dlugo narody beda pozwalac tym pazernym pozbawionym najmniejszych skrupolow
   HIENOM I DIABLOM sie wykorzystywac ?

 5. anka Says:

  Polecam, naprawdę rewelacja:

  Już wieszcz Krasicki mówił nam że: „satyra prawdę mówi, względów się wyrzeka, wielbi urząd, czci króla, lecz sądzi człowieka”.

 6. Broken_fader Says:

  zrozumcie jedną rzecz. to jest głosowanie przez internet, może w ameryce, lub w japonii była by to strona na której sondaże byłyby bardzo realne, lecz żyjemy w Kraju gdzie 1/3 mieszkańców CAŁEGO kraju posiada dostęp do internetu. Tak więc cały wynik sondażu będzie realny dopiero po zakończeniu głosowania. pozdro

 7. Maraniano Says:

  Oby tak ludzie rzeczywiście się zmobilizowali na wybory. Przynajmniej prezydenckie.

 8. zuzka Says:

  ja zaglosuje na PIS jedyna partia ktorej lezy na sercu dobro naszego kraju

 9. Gradu Says:

  Dziś widziałem jak TVN skompromitował się Sam podająć ich sonadaże z poprzednich wyborów na prezydenta RP. To co podawali sporo odbiegało od rzeczywistości i odziwo Ich sondażom wygrał L.Kaczyński a nie Tusk 😀

 10. Danuta Says:

  Ja po prostu jestem zagubiona. Nie wiem i nikomu już nie wierzę.

  • Marta Says:

   Nie tylko ty jesteś zagubiona.
   Rozmawiajmy o tych sprawach z rodziną, ze znajomymi i nieznajomymi, w domu, w pracy, w pociągu, … .

 11. Enforcer Says:

  PIS górą! Od zawsze głosuje i bede głosować tylko na PIS. Pozdrowienia dla wszystkich prawdziwych polaków, a nie POlaków.

 12. zuzka Says:

  Juz kilka mesiecy temu na tej strone Polskie Partie Polityczne zalogowalam sie i sprawdzam dosc czesto wyniki i stad wiem jakie sa manipulacje mediow


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: