Telewizja kłamie! Zobacz fakty!


Komentarzy 13 to “Telewizja kłamie! Zobacz fakty!”

 1. GRANIWID SIKORSKI Says:

  STRONA SPOŁECZNA Kraków, dnia 30 kwietnia 2012r.
  „OKRĄGŁEGO STOŁU MIESZKANIOWEGO”
  W KRAKOWIE
  31-564 KRAKÓW, AL. POKOJU 26/102

  Pan Leszek Dziura
  Dyrektor Oddziału Terenowego w Krakowie
  Telewizji Polskiej „SA”
  ul. Krzemionki 30, 30 – 955 Kraków

  Szanowny Panie Dyrektorze

  Przedstawiciele Strony Społecznej „Okrągłego Stołu Mieszkaniowego” w Krakowie zwracają się o sprostowanie nieprawdziwej i poniżającej wypowiedzi Prezydenta Miasta Krakowa Pana Jacka Majchrowskiego w czasie audycji telewizyjnej „Tematy Dnia” w dniu 21 kwietnia 2012r. o godz. 18.50.
  Podczas tego programu który przede wszystkim dotyczył sytuacji edukacji w Krakowie Prezydent Miasta Krakowa Pan Jacek Majchrowski mówiąc o rozpoczynającym się we wtorek 24 kwietnia 2012r. „Okrągłym Stole Edukacyjnym” stwierdził, że „Sądzę że o tym wszystkim będzie decydował dobór ludzi, kto zostanie wybrany ?, jak ?, bo niestety Okrągły Stół Mieszkaniowy nie przyniósł żadnych rezultatów, żadnych to mówię rezultatów”. Mówiąc o „Okrągłym Stole Edukacyjnym” dodał „Tu są inni ludzie i to się jakoś ułoży”.
  Strona społeczna „Okrągłego Stołu Mieszkaniowego” stwierdza że wypowiedziane przez Prezydenta Miasta Krakowa Pana Jacka Majchrowskiego zdania dotyczące uczestników strony społecznej Okrągłego Stołu Mieszkaniowego są nieprawdziwe i poniżające uczestników Okrągłego Stołu Mieszkaniowego w Krakowie.
  Sam Pan Prezydent Majchrowski w audycji opisuje szeroki program konsultacji, jaki dokonał w sprawach edukacyjnych. Mówił, że odbył całą rundę spotkań ze szkołami, dyrektorami, radą rodziców.
  A jak wyglądały konsultacje Pana Prezydenta dotyczące mieszkalnictwa jak i zagrożenia bezdomnością z tym związaną?
  Poza debatą otwarcia w dniu 11 października 2011r., dotychczas odbyło się siedem debat merytorycznych dotyczących polityki mieszkaniowej i gospodarki gminnymi lokalami mieszkaniowymi. Podczas nich były omawiane tak kluczowe sprawy jak: 1. Debata w dniu 07.11.2011 r. Temat: Sytuacja Mieszkańców skierowanych tytułami prawnymi do prywatnych kamienic. 2. Debata w dniu 21.11.2011 r. Temat: problem przejmowania kamienic, oraz nowelizacje ustaw.
  3. Debata w dniu 12.12.2011 r. Temat: Rozwiązywanie problemów prywatnych lokatorów poprzez m.in. budownictwo komunalne, rządowe projekty: „Rodzina na swoim” program PPP oraz społeczne grupy mieszkaniowe, problematyka przejmowania przez osoby prywatne kamienic w Krakowie, omówienie wniosków podjętych na poprzednich debatach merytorycznych.
  4. Debata w dniu 16.01.2012 r. Temat: Podsumowanie debat dotyczących problemów prywatnych lokatorów, przejmowania przez osoby prywatne kamienic w Krakowie, przedstawienie wniosków zaproszonym parlamentarzystom.
  5. Debata w dniu 13.02.2012 r. Temat: Projekt Uchwały Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków na lata 2010-2016 – druk 226; Projekt Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków – druk 227; Projekt Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Polityki mieszkaniowej Gminy Miejskiej Kraków – druk 228.
  6. Debata w dniu 12.03.2012r.Temat: Projekt Uchwały Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków na lata 2010-2016 – druk 226; Projekt Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków – druk 227; Projekt Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Polityki mieszkaniowej Gminy Miejskiej Krakówdruk228.
  7. Debata w dniu 23.04.2012 r. Temat: Projekt Uchwały Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków na lata 2010-2016 – druk 226; Projekt Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków – druk 227; Projekt Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Polityki mieszkaniowej Gminy Miejskiej Kraków – druk 228. Do tych debat strona społeczna przygotowała wnioski, opinie, plany debat. Udział uczestników strony społecznej w debatach jest wysoki. Nie możemy tego niestety powiedzieć o innych uczestnikach takich jak Urząd Miasta Krakowa, Rada Miasta Krakowa, parlamentarzyści, wojewoda małopolski. Pan Prezydent Majchrowski zaszczycił nas jedynie na dwóch debatach, z której zresztą na jednej z nich wyszedł po przerwie i już nie wrócił. Odpowiedzialna za politykę mieszkaniową Z-ca Prezydenta Pani Anna Okońska- Walkowicz nie była ani na jednej debacie mieszkaniowej. Wysyła się jedynie na debaty urzędników którzy nie są upoważnieni do podejmowania decyzji. Także udział radnych pomimo obowiązków uczestniczenia w debatach jest znikomy. W ostatnich debatach nie uczestniczy Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, ani jego Z-cy, poza panią radną Małgorzatą Jantos. Ale także i Pani Jantos nie była obecna podczas ostatniej debaty mieszkaniowej w dniu 23 kwietnia 2012r, pomimo tego że w tym czasie przebywała w budynku magistratu. Pochwalić natomiast należy udział i zaangażowanie Pana Radnego Stanisława Rachwała który wspólnie z Panią Przewodniczącą Jantos zgłosili na wniosek strony społecznej Okrągłego Stołu Mieszkaniowego, projekt reaktywacji przez Radę Miasta Krakowa „Komisji Mieszkalnictwa”. Także udział parlamentarzystów jest znikomy. Co należy podkreślić stale udział w debatach bierze Pan poseł Andrzej Duda, który także na podstawie wniosków strony społecznej wystąpił do Prezesa Rady Ministrów z interpelacjami dotyczącymi polityki mieszkaniowej Państwa. Na ostatniej debacie w dniu 23 kwietni 2012 r. przekazał nam odpowiedź na te interpelację . Wynika z nich, że Gminy mogą występować do Banku Gospodarstwa Krajowego o pomoc w realizowanych zadaniach mieszkaniowych. Na ten rok ta pomoc jest zaplanowana w wysokości 120 mln zł. i od 2010 r. systematycznie rośnie. Z przerażeniem dowiedzieliśmy się w czasie debaty w dniu 23 kwietnia 2012 r. od Z-cy Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa Pani Nataszy Kucharskiej, że Urząd Miasta Krakowa w roku 2011, jak i w roku 2012 nie wystąpił do Banku Gospodarstwa Krajowego ani o złotówkę pomocy z tego funduszu dopłat. Gdzie taka polityka nas doprowadzi ?. Pan poseł Duda pytał o przyczynę takiej /nie/ działalności Wydziału Mieszkalnictwa i jak może w tym zakresie pomóc. Gdyby Pan Prezydent Majchrowski i Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Pan Bogusław Kośmider byli obecni na debacie, można było w tym zakresie podjąć dialog społeczny. Strona społeczna składa wnioski do Urzędu Miasta Krakowa.
  Niestety do chwili obecnej odpowiedzi ze strony UMK są całkowicie jałowe. Innym ważnym problemem jest powrót do budownictwa komunalnego. I tu sytuacja jest także katastrofalna z winy tak Pana Prezydenta Majchrowskiego, Rady Miasta Krakowa w tym jej Przewodniczącego Pana Bogusława Kośmider, jak i polityki Państwa, a właściwie jej braku w tym zakresie. Doszło do tego że od 2009 r. w Krakowie do chwili obecnej nie zbudowano, ani jednego mieszkania komunalnego. Polityka miasta służy jedynie interesom kamieniczników i deweloperów. Jeszcze innym przejawem działalności strony społecznej Okrągłego Stołu Mieszkaniowego jest problem wartości odtworzeniowej 1m2 powierzchni mieszkaniowej. Wobec całkowitej indolencji wojewody małopolskiego i jego pracowników w tym zakresie to właśnie uczestnicy strony społecznej Okrągłego Stołu Mieszkaniowego podjęli próbę określenia zasad merytorycznych i liczbowych ustalania tej wartości. Dotychczas nie osiągnęliśmy sukcesu wobec postawy wojewody małopolskiego Pana Jerzego Millera. Nie chce on iść drogą dialogu i współpracy mimo naszych chęci, działań i namów. Tym niemniej faktem jest, że od chwili gdy zajęliśmy się tym problemem, wartość odtworzeniowa 1m2 w Krakowie przestała rosnąć, a nawet nieco spadła. Nie jest naszą intencją, toczyć wojny z Panem Prezydentem Majchrowskim. W związku z tym zwróciliśmy się do Pana Prezydenta o spotkanie ze stroną społeczną. Niestety po dłuższym oczekiwaniu, Pan Prezydent Majchrowski odmówił nam spotkania. My jako strona społeczna Okrągłego Stołu Mieszkaniowego nie możemy się zrażać taką postawą Pana Prezydenta, jak i innych osób. Poniekąd Pan Prezydent w wywiadzie telewizyjnym miał rację gdy mówił że w „Okrągłym Stole Edukacyjnym są inni ludzie”. Oni przeważnie mają rozwiązaną sytuację mieszkaniową, a my nie. Jesteśmy bezdomni lub zagrożeni bezdomnością z winy polityki Państwa, Gminy Kraków a także działań lub zaniechań sądów, prokuratury, komorników, NIK-u, nadzoru budowlanego itd. Wśród nas są także przedstawiciele takich zawodów jak prawnik, nauczyciel, ekonomista, księgowy i inne, ich też dotyczy zagrożenie bezdomnością. Tym niemniej uważamy, że należy wrócić na drogę dialogu społecznego i przestać lekceważyć i niszczyć biednych, starych i schorowanych ludzi. Pomimo naszych negatywnych doświadczeń jeszcze raz zwrócimy się do Pana prezydenta o rozmowę. Następna debata mieszkaniowa odbędzie się w dniu 28 maja 2012r. Serdecznie na nią zapraszamy Pana Prezydenta, jego zastępców, Przewodniczącego i Radnych Rady Miasta Krakowa, parlamentarzystów, Pana wojewodę i wszystkich ludzi którzy mają dobrą wolę rozwiązania tej nabrzmiałej sytuacji nawet deweloperów i kamieniczników. Zapraszamy także ponownie na debatę dziennikarzy telewizji, radia, prasy i internetu. O to się modlimy i na to czekamy. Oczekujemy sprostowania podanych nieprawdziwych informacji w audycji telewizyjnej.

  UCZESTNICY STRONY SPOŁECZNEJ „OKRĄGŁEGO STOŁU MIESZKANIOWEGO”

  Otrzymują:
  1 x adresat
  1 x Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Pan Jan DWORAK
  Skwer Kardynała Wyszyńskiego 01-015 Warszawa
  1 x Prezes TVP Pan Juliusz BRAUN Telewizja Polska S.A.
  ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa
  1 x Biuro Poselskie Posła Pana Andrzeja DUDY, ul. Bracka 15, 31-005 Kraków
  1 x Pan Jerzy MILLER Wojewoda Małopolski ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
  1 x Pan Bogusław KOŚMIDER Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
  1 x Pani Małgorzata JANTOS Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa
  31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych ¾
  1 x Pan Sławomir PIETRZYK Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa
  1 x Pan Józef PILCH Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa
  1 x Pan Sławomir PTASZKIEWICZ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
  Krakowa 31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych ¾
  1 x Przewodniczący Klubu Radnych PO Pan Grzegorz STAWOWY
  Plac Wszystkich Świętych ¾ 31-004 Kraków
  1 x Przewodniczący Klubu Radnych PIS Pan Bolesław KOSIOR
  Plac Wszystkich Świętych ¾ 31-004 Kraków
  1 x Przewodniczący Klubu Radnych Przyjazny Kraków Pan Bartłomiej GARDA
  Plac Wszystkich Świętych ¾ 31-004 Kraków
  1 x Prezydent Miasta Krakowa Pan Prof. Jacek MAJCHROWSKI
  Plac Wszystkich Świętych ¾ 31-004 Kraków
  1 x Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa Pani Anna OKOŃSKA-WALKOWICZ
  1 x Pan Antoni FRYCZEK Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej Urząd Miasta Krakowa
  ul. Bracka 10, 31-005 Kraków
  1 x Pani Maria KOLIŃSKA Dyrektor Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa
  31-526 Kraków, ul. Grunwaldzka 8
  1 x Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa Pani Katarzyna BURY
  31-072 Kraków, ul. Wielopole 17a
  1 x Zarząd Budynków Komunalnych Dyrektor Pani Katarzyna ZAPAŁ
  31-828 Kraków, Os. Złotej Jesieni 14
  1 x Pani Marta ŻAK p.o. z-ca Dyrektora Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta
  1 x a/a

 2. GRANIWID SIKORSKI Says:

  Strona Społeczna Kraków, 26 marca 2012r.
  „Okrągłego Stołu Mieszkaniowego”
  Forum w Obronie Godności
  i Jedności Lokatorów i Bezdomnych
  31-564 Kraków Aleja Pokoju 26/102
  KRS: 0000-3468-11
  Forum w Obronie Praw Emerytów,
  Rencistów i Bezrobotnych
  31-564 Kraków Aleja Pokoju 26/102
  KRS: 0000-3509-68

  RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
  Profesor Irena LIPOWICZ
  Aleja Solidarności 77, 00 – 090 Warszawa 00-902

  Szanowna Pani Profesor
  Strona Społeczna Okrągłego Stołu Mieszkaniowego /25 Organizacji/ oraz Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych oraz Forum w Obronie Praw Emerytów, Rencistów i Bezrobotnych w Krakowie niniejszym składa skargę na postępowanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Oddziału Regionalnego Telewizji Polskiej w Krakowie. Forum zwracało się do redakcji Telewizji Polskiej SA Oddział Terenowy w Krakowie o sprostowanie podanych nieprawdziwych informacji w dniu 6 lipca 2011r. oraz 19 lipca 2011r. Informacje podane przez Telewizję Kraków dotyczyły rzekomego zamiaru podwyżki od stycznia 2012r. czynszu w lokalach komunalnych oraz sprostowania przebiegu demonstracji w dniu 14 lipca 2011r. Niestety Telewizja Polska odmówiła sprostowania nieprawdziwych informacji. Wobec powyższego Forum zwróciło się w tej sprawie do Prezydenta Miasta Krakowa, a po otrzymaniu informacji od Z-cy Prezydenta Pani Elżbiety Lęcznarowicz pismem z dnia11 września 2011r. i 20 października 2011r. skierowanym do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji . Na te wystąpienia Forum otrzymało odpowiedź z KRR i T z 2 listopada 2011r. W piśmie tym niestety nie udzielono nam pomocy w wyegzekwowaniu sprostowania przez Telewizję a jedynie w sposób formalny poinformowano Forum o zasadach sprostowań a w sprawie ewentualnych roszczeń odesłano Forum na drogę sądową. W związku z tym pismem oraz ponowną odmową sprostowania przez Oddział TVP Kraków pismem z dnia 28 listopada 2011r. Forum ponownie zwróciło się do KRR i T. W piśmie Forum wskazało na poważne nieprawidłowości w pracy ośrodka TVP w Krakowie podczas relacji z demonstracji organizowanych przez Forum. Apelowaliśmy także o wypełnienie misji publicznej przez TVP Kraków a zwłaszcza należyte informowanie i przekazywanie informacji o trwającym w Krakowie tzw. „Okrągłym Stole Mieszkaniowym”. Tak się jednak nie stało. Niestety KRR i T nie stanęła na straży praw obywatelskich i nie zainteresowała się realizacją misji publicznej przez TVP Kraków. Pismem z 9 marca 2012r. KRR i T podtrzymała swe stanowisko i odesłała ponownie Forum do Sądu. W związku z tym prosimy Panią Rzecznik Praw Obywatelskich o pilne przyglądnięcie się pracy Oddziału TVP w Krakowie. Nie jest realizowana misja publiczna tak w zakresie informowania o pracy „Okrągłego Stołu Mieszkaniowego” w Krakowie jak i nierzetelnie odmawia się sprostowania podanych nieprawdziwych informacji przez Telewizję w Krakowie. Wzbudza to niezadowolenie i niepokój telewidzów i Obywateli. Dzieje się to przy biernej postawie w tej sprawie Zarządu TVP w Warszawie. Także postawa KRR i T wydaje się wysoce nieodpowiednia. Zamiast pilnować wykonywania społecznych funkcji informacyjnych ogranicza się jedynie do formalnych pouczeń. Prosimy Panią Profesor RPO o interwencję celem spowodowania pełnienia rzetelnego ośrodka informacji tak przez KRR i T jak i Oddziału TVP w Krakowie. Dotyczy to tak rzetelnego informowania o pracy „Okrągłego Stołu Mieszkaniowego” w Krakowie oraz sprostowanie nieprawdziwej informacji przez TVP Kraków.
  Załączniki:
  1. Pismo skierowane do Forum w imieniu redakcji Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Krakowie z dnia 14 lipca 2011 r. i 15 lipca 2011r.
  2. Pismo Forum do Dyrektora Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie
  z dnia 19 lipca 2011 r.
  3. Pismo do Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 05 lipca 2011r.
  4. Pismo skierowane do Forum w imieniu redakcji Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Krakowie z dnia 28 lipca 2011 r. 2 listopada 2011r.17listopada 2011r.
  5. Pismo Forum do KRR i T z dnia 11 września 2011r. 20 października 2011r. 28 listopada 2011r. 9 marca 2012r.

  Przewodniczący
  Za Forum:
  Graniwid Sikorski

  Otrzymują:
  1 x adresat
  1 x a/a

 3. GRANIWID SIKORSKI Says:

  Forum w Obronie Godności Kraków, 21 luty 2012r.
  i Jedności Lokatorów i Bezdomnych
  31-564 Kraków Aleja Pokoju 26/102
  KRS: 0000-3468-11
  Forum w Obronie Praw Emerytów,
  Rencistów i Bezrobotnych
  31-564 Kraków Aleja Pokoju 26/102
  KRS: 0000-3509-68

  Pan Józef Stachów
  Redaktor Naczelny krakowskiej redakcji „Gazety Wyborczej”
  ul. Szewska 5, 31-009 Kraków

  Szanowny Panie Redaktorze
  W numerze z dnia 14 lutego 2012 r. ukazał się artykuł autorstwa Pani Małgorzaty Kursy „Czynsze nie wzrosną , będzie mniej na remonty”. W artykule tym poinformowano, że w tym roku w Krakowie nie będzie podwyżki czynszów w mieszkaniach komunalnych, co ogłosił prezydent Jacek Majchrowski. Prezydent tłumaczył, że czynsze pozostaną na dotychczasowym poziomie, bo miasto bierze pod uwagę inne tegoroczne podwyżki i nie chce w okresie kryzysu dokładać Krakowianom kolejnej podwyżki. Dochody wielu gospodarstw się pogorszyły, a podwyżka czynszów byłaby nie do udźwignięcia przez znaczną część rodzin. Tym samym zaprzestali by płacić czynsz, a problem ich zaległości czynszowych by narastał. Natomiast Radny Grzegorz Stawowy przypomniał, że w ubiegłym roku prezydent przedstawił radnym propozycję uchwał mieszkaniowych, w tym zakładające podwyżki czynszu, ale wówczas Rada nie zgodziła się na nie i odesłała je celem uzyskania opinii OSM. Stwierdził też, że w Krakowie nie robi się nic, by z mieszkań komunalnych eliminować bogatych lokatorów, którzy mają także inne nieruchomości. Przypomniał, że miejskie kamienice to ogromny majątek, którym gmina powinna lepiej gospodarować.
  Radni ubolewają także, że miastu brakuje polityki mieszkaniowej.
  W związku z tym Forum stwierdza co następuje:
  Dziękujemy Władzom Miasta za decyzję o braku podwyżki czynszów w lokalach komunalnych w tym roku.
  Od października 2011 roku w Krakowie działa „Okrągły Stół Mieszkaniowy” który odbył już pięć merytorycznych debat. Z debat tych rysuje się niewesoły obraz. Paradoksalnie zgadzamy się, że miastu brakuje dobrej polityki mieszkaniowej. Nie odnosimy jednak wrażenia zainteresowania przez posłów, radnych, władz samorządowych i państwowych tymi problemami. Wręcz przeciwnie, świadczy o tym znikoma obecność na debatach.
  Strona społeczna stara się do nich jak najlepiej przygotować, nie znajduje jednak partnerów po drugiej stronie. Właściwie w Debatach mieszkaniowych biorą udział jedynie posłowie PiS i Ruchu Palikota. Posłowie PO gremialnie nie uczestniczą w debacie, poza okazjonalnym pobytem posła Józefa Lassoty. A przecież stanowią oni większość posłów w Krakowie.
  To samo dotyczy Radnych Miasta Krakowa. Radny Grzegorz Stawowy, który tak ubolewa nad polityką mieszkaniową w Krakowie, ani razu nie brał udziału w debacie.
  Udział radnych jest słaby, a przecież udział w debatach to ich obowiązek wynikający z regulaminu OSM. Także Pan Przewodniczący Kośmider w ostatnich debatach nie brał udziału. Też ani razu w debatach nie uczestniczyła Z-ca Prezydenta odpowiedzialna za politykę mieszkaniową.
  Tematyka debat jest niezmiernie ważna. Zespół nr VI OSM przygotował omówienie polityki mieszkaniowej w Krakowie oraz strategii rozwoju Krakowa, a wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem na lata 2007 – 2012. Wnioski te były podstawą debaty w dniu 13 lutego 2012 roku.
  Wnioski z przygotowanych dokumentów są zatrważające. Wynika z nich że zmniejsza się ilość pozyskiwanych lokali mieszkalnych, a od roku 2009 nie zrealizowano w formie budownictwa mieszkaniowego przez Gminę ani jednego mieszkania.
  Także wielkość zasobu ulega systematycznemu zmniejszaniu, występuje przy tym w kolejnych latach zmniejszenie pomocy mieszkaniowej. Można jednoznacznie stwierdzić,
  że Gmina nie wywiązuje się z obowiązku zapewnienia lokali zamiennych, a także zapewnienia osobom eksmitowanym lokali socjalnych. Powoduje to narastanie problemu wykluczenia i bezdomności. Przy czym jednocześnie Gmina ponosi duże koszty związane
  z koniecznością zapłaty odszkodowań właścicielom kamienic za nieterminowe dostarczenie lokali eksmitowanym lokatorom.
  Przykładem braku polityki mieszkaniowej jest brak powołania w tej kadencji Komisji Mieszkalnictwa RMK i to pomimo, że radny Stanisław Rachwał zadeklarował podczas debat chęć objęcia funkcji przewodniczącego tej Komisji. Nie wykorzystuje się także środków zewnętrznych na przykład z Banku Gospodarstwa Krajowego. Nie widać także polityki Państwa, co jednakże będzie tematem następnych debat.
  Tak więc apelujemy powtórnie o aktywny udział strony posłów, radnych, władz samorządowych i państwowych w tych debatach mieszkaniowych. To konieczność i obowiązek tych organów. Najbliższa debata odbędzie się w dniu 12 marca 2012 r. Zapraszamy na nią także środki masowego przekazu w tym „Gazetę Wyborczą”

  Załączniki:
  1. OSM Debata w dniu 13.02.2012 r.
  2. Strategia rozwoju Krakowa a wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskie Kraków na lata 2007 – 2012.

  Za Forum : Przewodniczący Forum

  Graniwid Sikorski

  Otrzymują:
  1 x adresat
  1 x Wojewoda Małopolski Pan Jerzy MILLER
  ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
  1 x Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Pan Bogusław KOŚMIDER
  Plac Wszystkich Świętych ¾ 31-004 Kraków
  1 x Prezydent Miasta Krakowa Pan Jacek MAJCHROWSKI
  Plac Wszystkich Świętych ¾ 31-004 Kraków
  1 x a/a

 4. GRANIWID SIKORSKI Says:

  Forum w Obronie Godności Kraków, 20 października 2011r.
  i Jedności Lokatorów i Bezdomnych
  31-564 Kraków Aleja Pokoju 26/102
  KRS: 0000-3468-11
  Forum w Obronie Praw Emerytów,
  Rencistów i Bezrobotnych
  31-564 Kraków Aleja Pokoju 26/102
  KRS: 0000-3509-68

  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
  Skwer Kardynała Wyszyńskiego 01-015 Warszawa

  Szanowni Państwo

  Niniejszym Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych oraz Forum w Obronie Praw Emerytów, Rencistów i Bezrobotnych składa skargę na decyzję Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie z dnia 14 lipca 2011 r. o odmowie sprostowania treści przekazu telewizyjnego.
  W dniu 6 lipca 2011r. podczas emisji lokalnego programu informacyjnego „Kronika” o godz. 18.30 i 21.45 podano informację o czekających krakowian podwyżkach cen i opłat. Wśród tych podwyżek wymieniono podwyżkę czynszów w lokalach komunalnych. Tymczasem wśród przyjętych tego dnia uchwałach Rady Miasta Krakowa nie było uchwały o podwyżce czynszów. W tej sprawie Forum zwróciło się do Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie o sprostowanie tej nieprawdziwej informacji. W imieniu redakcji Telewizji Polskiej Oddział Terenowy w Krakowie pismem z dnia 14 lipca 2011 r. odmówiono Forum publikacji
  żądanego sprostowania. W piśmie podano „ że informację dziennikarz oparł na wiarygodnych informacjach z Urzędu Miasta Krakowa oraz od samych radnych.
  Termin podwyżki z początkiem przyszłego roku jest terminem aktualnym i jak najbardziej prawdopodobnym z uwagi na jednoznaczną wolę Prezydenta Miasta Krakowa” oraz aktualny stan prawny. Ponieważ publikacja wiązała się z przygotowaniami do „Okrągłego Stołu Mieszkaniowego” Forum zwróciło się pismem z dnia 2 sierpnia 2011 r. wyrażając przy tym głębokie zaniepokojenie postawą Pana Prezydenta Jacka Majchrowskiego.
  Prezydent Miasta Krakowa pismem z dnia 10 października 2011 r. poinformował Forum że „w styczniu 2012 r. nie przewiduje się podwyżek czynszów w mieszkaniowym zasobie Gminy Miejskiej Kraków.
  W świetle tego pisma uważamy, że wyemitowany w dniu 6 lipca 2011 r. materiał autorstwa redaktora Rafała Nowaka – Bończy nie odpowiada prawdzie.
  Pan Prezydent nie potwierdził sugerowanego przez dziennikarza zamiaru podwyżki czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy w najbliższym okresie Rada Miasta Krakowa zagadnienia mieszkaniowe przekazała do konsultacji do „ Okrągłego Stołu Mieszkaniowego” który rozpoczął działalność w dniu 11 października 2011 r. W świetle tych faktów postawa dziennikarza była wysoce nieodpowiedzialna, dążąca wręcz do wywołania niepokoju
  i nieporozumień między stronami „OSM”.
  Zamiast szukać sensacji dziennikarz winien obiektywnie i rzetelnie przedstawić informację
  z obradującej Rady Miasta Krakowa. Dziwi nas także upór Telewizji odmawiającej sprostowania tej nieprawdziwej informacji, tym bardziej że wzbudziła duże zaniepokojenie wśród mieszkańców Krakowa. Wielkość czynszów w zasobach komunalnych jest wysoka
  i dalszy wzrost kwoty czynszu budzi przerażenie mieszkańców. Przyczyniła się do tego nieodpowiedzialna postawa dziennikarza.
  Składamy zatem skargę na działalność redakcji Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Krakowie oraz wnosimy o sprostowanie tej nieprawdziwej informacji.

  Załączniki:
  1. Pismo Forum do Dyrektora Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie
  z dnia 9 lipca 2011 r.
  2. Pismo skierowane do Forum w imieniu redakcji Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Krakowie z dnia 14 lipca 2011 r.
  3. Pismo Forum do Prezydenta Jacka Majchrowskiego z dnia 2 sierpnia 2011 r.
  4. Pismo skierowane do Forum przez Z-cę Prezydenta Miasta Krakowa
  z dnia 10 października 2011 r.

  Za Forum: Przewodniczący Forum

  Graniwid Sikorski

  Otrzymują:
  1 x Adresat
  1 x Pan Marian Zalewski Członek Zarządu TVP S.A. ul. Jan Pawła Woronicza 17,
  00- 999 Warszawa
  1 x a/a

 5. Robin Says:

  Media są potrzebne. Nie zlikwidujemy ich – tego się zrobić nie da. Stwórzmy zatem własne, którym zaufamy i niech dobrym przykładem będzie internet, gdzie nieskrępowanie można pisać co się myśli i wybierać z mnóstwa wypowiedzi te, najbardziej dla nas wiarygodne.
  Ale, to jest niesłychanie ważne, wypowiadajmy się, komentujmy w sposób wyważony i uważnie wsłuchujmy się w racje innych, wypowiadających się w takim samym stylu.

  • GRANIWID SIKORSKI Says:

   Forum w Obronie Godności Kraków, 12 grudnia 2011r.
   i Jedności Lokatorów i Bezdomnych
   31-564 Kraków Aleja Pokoju 26/102
   KRS: 0000-3468-11
   Forum w Obronie Praw Emerytów,
   Rencistów i Bezrobotnych
   31-564 Kraków Aleja Pokoju 26/102
   KRS: 0000-3509-68

   Pan Jan Dworak
   Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
   Skwer Kardynała Wyszyńskiego 01-015 Warszawa

   Szanowny Panie Przewodniczący

   Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych oraz Forum w Obronie Praw Emerytów, Rencistów i Bezrobotnych otrzymało odpowiedź z reprezentującej Oddział Terenowy Telewizji Polskiej w Krakowie Spółki Stelmach, Dziewałtowski &Wspólnicy. Z odpowiedzi wynika, że Telewizja Kraków całkowicie podtrzymało swoje stanowisko zaprezentowane pismem z dnia 17 listopada br. uznając jednocześnie prowadzenie dalszej korespondencji za bezprzedmiotowe. Z tego stanowiska wynika jasno, że OTVP Kraków nie chce i nie zamierza wyjaśnić, ani sprostować podania nieprawdziwej informacji w dniu 6 lipca 2011 r. dotyczącej podwyżki czynszów dla mieszkańców lokali komunalnych.
   Forum kilkakrotnie zwracało się w tej sprawie do Telewizji Kraków, KRR i T, oraz Pana Mariana Zalewskiego – Członka Zarządu TVP S.A.
   Niestety nasze starania do tej pory nie przyniosły rezultatu.
   Jeszcze raz dziwimy się uporowi TVP, które zamiast rzetelnie wyjaśnić sprawę i podać rzeczywiste przesłanki swojej decyzji, odmawia dalszej dyskusji w tej sprawie.
   TVP Kraków nie wzięło przy tym pod uwagę zaprezentowanej przez Przewodniczącego
   KRR i T opinii, że „Dla mediów publicznych widzi kilka wyzwań ,- Przede wszystkim większą przejrzystość w ocenie programów dopuszczonych na antenę, jasny system oceniania dziennikarzy i twórców”.
   Podstawą działania mediów publicznych winna być misja publiczna i prawda.
   W tej sytuacji odmowa OTVP Kraków dalszej korespondencji z Forum dziwi , bulwersuje
   i oburza. Trzeba zadać sobie pytanie – co zamierza się ukryć przed opinią publiczną.
   Także wbrew treści pisma Telewizji z dnia 17 listopada br. stwierdzamy, że redakcja „Kroniki” i „Tematów Dnia” TVP Kraków nie informują na bieżąco o Okrągłym Stole Mieszkaniowym. Jedynym wyjątkiem były wydania z 8 listopada 2011 r.
   Po tym terminie redakcja w tej sprawie zamilkła. Nie poinformowała o debacie mieszkaniowej w dniu 22 listopada br. która dotyczyła tak nabrzmiałych spraw jak nielegalne przejmowanie kamienic w Krakowie.
   Strona społeczna „Okrągłego Stołu Mieszkaniowego” w Krakowie powołała szereg zespołów problemowych jak: do spraw prywatnych kamienic, omówienia polityki mieszkaniowej
   w Krakowie, Spółdzielni Mieszkaniowych i oczekujących na mieszkanie, posiadaczy książeczek mieszkaniowych, zasad i podstaw ustalania czynszów, gminnego zasobu mieszkaniowego, byłych mieszkań zakładowych i TBS, profilaktykę zagrożeń utraty lokali mieszkalnych oraz sytuację osób bezdomnych, zespół strategii mieszkaniowej.
   Czyżby te doniosłe problemy TVP Kraków nie interesowały.
   Zdumienie Forum budzi także fakt, że w chwili gdy Telewizja Polska S.A. uskarża się na brak pieniędzy odpowiedzi w jej imieniu udziela „Kancelaria Radców Prawnych Stelmach, Dziewałtowski &Wspólnicy”. Czyżby sama Telewizja na te problemy nie potrafiła odpowiedzieć.
   Składamy skargę na działalność Oddziału TVP Kraków i oczekujemy, że KRR i T przyglądnie się tym zgłoszonym przez Forum problemów i uwzględni je w swoich wnioskach.

   Załączniki:
   1. Pismo z dnia 17 listopada 2011 r. spółki Stelmach, Dziewałtowski & Wspólnicy
   2. Pismo Kancelarii Radców Prawnych Stelmach, Dziewałtowski &Wspólnicy z 1 grudnia 2011 r.
   3. Harmonogram debat merytorycznych Okrągłego Stołu Mieszkaniowego

   Za Forum: Przewodniczący Forum

   Graniwid Sikorski

   Otrzymują:
   1 x adresat
   1 x Pan Marian Zalewski Członek Zarządu TVP S.A. ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00- 999 Warszawa
   1 x a/a

 6. sose Says:

  W nawiązaniu do katastrofy Polskiego Samolotu w Smoleńsku pozwolę sobie zacytować uzasadnienie „wyroku Katyńskiego” podpisanego przez Stalina:

  „TO ZATWARDZIALI, NIE ROKUJĄCY NAPRAWY WROGOWIE WŁADZY RADZIECKIEJ”

  Szukanie prawdy stanie się największym spadkiem tragicznych śmierci w smoleńsku.
  I świadomość, że każdy tekst, każda wypowiedź może być manipulacją.
  POKORA – to cecha o którą apeluję.
  Szukaj w googlach: „brat redaktora naczelnego”

  ps.
  próbujmy dotrzeć do osób nie znających tej strony, nie mających internetu, nie mających czasu na szukanie.
  sose.

  • A co jest prawdziwe? Says:

   Że tak jest, swiadcza dwa obrazy Lecha kaczyńskiego przed i po katastrofie – to może telewizja!

  • Katyn Says:

   Katyn
   Zabral nam kwiat naszej mysli.
   Zabral nam kwiat tych ktorzy wierzyli.
   Zabral nam tych ktorzy nas zostawili.
   Chociarz nie chcieli
   isc tam musieli
   bo tak im kazal wrog
   strzelajac im w tyl glowy
   przerwal ich ciche rozmowy
   dzisiaj kiedy wypadl dzien
   dzien wspomnienia ich smierci
   Zabral nam tych
   tych bliskich tobie i mnie
   tych ktorzy tam polecieli
   zeby powiedziec zlu nie
   rozplyneli sie w zdradzieckiej mgle
   zlego wspomnienia
   Polacy obudzcie sie
   powstancie do apelu
   apelu pojednania
   apelu nowej drogi
   nie bojcie sie
   milosc przychodzi jak
   poranan rosa po deszczu
   dotykajac promykami slonca
   naszej drogi
   drogi do wolnosci

 7. Maraniano Says:

  Brawo kejti 🙂

 8. kEjTi Says:

  Coś w tym jest 😉 o świecie wiemy tyle, ile się dowiemy z telewizji i prasy. Na szczęście poza j. polskim znam również biegle angielski i francuski, dlatego oprócz polskich serwisów oglądam również kanały informacyjne z UK, USA i Francji. Po prostu nie ufam jednemu źródłowi i lubię wiedzieć co na dany temat mówią serwisy konkurencyjne.

  * BTW – w Australii na TV mówią „idiot box” 😀

  • na obczyznie Says:

   dobrze mowia: „idiot box” , tylko naprawde przerazajace jest to ze tyle ludzi niezdaje sobie z tego sprawy, ze ich mozgi sa prane za ich zgoda 🙂 .. tak zwane „fakty” w formie „subliminal” wiadomosci i nietylko ..
   kolega podelal me fajne haslo:
   „Wylacz TVN i wlacz mozg”

  • Mycha Says:

   Fajne hasełko, ale to samo można powiedzieć o absolutnie każdej stacji telewizyjnej czy radiowej hehe, wolę zmodyfikowane: „wyłącz TV i radio a włącz rozum” Pozdrówka 😀


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: